TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > > ניתוחי שוק אנליסטים

סקירה שבועית של המסחר: 10 – 14 בדצמבר, 2023


הבורסה לניע
בצל השבוע העשירי למלחמת "חרבות ברזל": הגירעון התקציבי עלה לשיעור שנתי של 3.4% בנובמבר וצפוי לעלות לכ-4% בדצמבר 2023. האוצר ממשיך בגיוסים ערים בשוק איגרות החוב, כדי לממן את עלות המלחמה
בסיכום השבוע, נרשמו מגמה מעורבת במדדי המניות, עליות במדדי איגרות החוב, ויציבות במדד הפחד.

הפד הותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי ואותת על שלוש הורדות ריבית בשנה הקרובה, והשווקים הגיבו בעליות שערים.

האוצר ממשיך בגיוסים ערים בשוק איגרות החוב, כדי לממן את עלות המלחמה, והנפיק השבוע איגרות חוב בהיקף של כ-4.7 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

הציבור ממשיך לרכוש קרנות סל וקרנות נאמנות על מדדי מניות בחו"ל וקרנות כספיות.
המסחר בתל אביב התנהל בצל השבוע העשירי למלחמת "חרבות ברזל", והעמקת הלחימה בעזה.

האוצר גייס השבוע כ-4.7 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח סחיר בת"א – בהמשך לגיוס בהיקף של כ-3.9 מיליארד שקל בשבוע הקודם, ובהמשך לגיוסים ערים מחודש אוקטובר, במטרה לממן את הוצאות המלחמה.

מנתוני האוצר עולה כי הגירעון התקציבי עלה לשיעור שנתי של כ-3.4% מהתוצר בנובמבר, לעומת כ-2.6% באוקטובר, וצפוי לעלות לכ-4% בדצמבר 2023.

מדד ת"א-35 עלה השבוע בכ-1.2% ואילו מדד ת"א-90 ירד בכ-0.6% בסיכום שבועי, זאת במקביל לעלייה של כ-2.7% במדדי ה-Dow Jones וה- S&P 500 שבארה"ב, ועלייה של כ-1.3% במדד ה- Euro STOXX 50 שבאירופה (מדדי חו"ל נכונים ליום רביעי).

עליות השערים בשווקים, וגם בת"א לקראת השבוע, הושפעו מהודעת הפד. ביום רביעי, ה-13 בדצמבר, התפרסמה החלטת הפד לפיה הריבית בארה"ב נותרה ללא שינוי בכ-5.50%. בהודעתו, הפד אותת על שלוש הורדות ריבית בשנת 2024, השווקים הגיבו בעליות שערים והדולר נחלש ביחס לשקל.

הדולר נחלש השבוע בכ-0.5% והגיע לשער של 3.685 שקל לקראת סוף השבוע.

החלטות ריבית נוספות דומות השבוע היו של הבנק המרכזי באירופה (ECB) שהותיר את הריבית ללא שינוי בכ-4.5%, והבנק המרכזי באנגליה (BOE) שהותיר אף הוא את הריבית ללא שינוי בכ-5.25%.

מחר (15 בדצמבר) צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל, והצפי הוא לשיעור אינפלציה שנתית של כ-3.7% בנובמבר, בדומה לשיעור בסוף החודש הקודם.

מדד הפחד VTA35 הגיע לכ-16 נקודות בסוף השבוע, זאת בדומה למדד בסוף השבוע הקודם וגם בתחילת השנה.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי המניות, כאשר מדד ת"א טכנולוגיה בלט השבוע בעלייה של כ-3.0%, ואילו מדד ת"א-פיננסים בלט השבוע בירידה של כ-1.5%.

עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב.

את עליות השערים הובילו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד לטווח ארוך שעלו עד כ-2.6%.

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ומעלה ירדה לכ-4.3% בסוף השבוע, לעומת כ-4.4% בסוף השבוע הקודם, זאת בהמשך לירידה של כ-0.2% בשבוע הקודם.

בקרנות הסל נמשכו גם השבוע רכישות של קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל, בעיקר על מדד S&P 500, בסכום של כ-120 מיליון שקל. כשהשבוע נרשמו גם רכישות של קרנות סל על מדדי מניות מקומיים, בעיקר על מדד מניות הבנקים ומדדי ת"א-125 ות"א-נדל"ן, בסכום של כ-90 מיליון שקל.

מנגד, השבוע נרשמו מכירות של קרנות סל על מדדי איגרות חוב בתל אביב, בעיקר על מדדי תל בונד-60, בסכום של כ-125 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות הציבור המשיך והזרים השבוע לקרנות הכספיות סכום של כ-540 מיליון שקל, ולקרנות המשקיעות במניות בחו"ל, בעיקר קרנות מחקות על מדד S&P 500, סכום של כ-130 מיליון שקל.

מדדי מניות

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.4%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-1.8%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.8%, ומתחילת השנה עלה ב-2.4%.

מדדי איגרות חוב

מדד תל גוב-צמודות
עלה השבוע ב-1.1%, ומתחילת השנה נותר ללא שינוי.

מדד תל גוב-שקלי
עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-1.8%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-5.3%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-5.2%.

הנפקת מניות
השבוע בוצעה בשוק המניות בתל-אביב הנפקה אחת לציבור ע"י חברת הנדל"ן המניב מידאס השקעות בסכום של כ-6 מיליון שקל. החברה גייסה את הסכום בהרחבת סדרה של אג"ח להמרה, עם מח"מ של 1.3 שנים, תשואה לפידיון 12.6% וללא דירוג. האג"ח הוצע במחיר של 0.88 שקל לכל 1 ש"ח ע.נ. אג"ח, נמוך במעט מהערך המתואם שעמד על כ-0.883 שקל לכל 1 ש"ח ע.נ. אג"ח. יחס ההמרה הינו - כל 1.3 ש"ח ע.נ. אג"ח ניתנות להמרה למניה אחת ששערה במועד הרחבת הסדרה היה 0.59 שקל.

בנוסף, שתי חברות טכנולוגיה ביצעו הקצאות פרטיות של מניות: פורסייט שמניותיה נסחרות במקביל ב-NASDAQ (סימול: FRSX) גייסה כ-17 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות לניצעים בארץ ובארה"ב, וגיקס גייסה כ-1.3 מיליון שקל בהקצאת מניות לחברת "מדיגוס" – בעלת השליטה בחברה.

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעו שתי הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור בתל-אביב בסכום של כ-474 מיליון שקל, כמפורט להלן:

o כ-392 מיליון שקל גויסו ע"י יבואנית הרכב יוניברסל מוטורס בהרחבת שתי סדרות של אג"ח בדירוג AA- "מעלות": סדרה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 3.4 שנים ותשואה לפידיון 3.1% וסדרה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 3.3 שנים ותשואה לפידיון 5.4%.

o כ-82 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה אלמוגים החזקות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 2.0 שנים, ריבית 8.2%, וללא דירוג.

· קרן ההשקעות במקרקעין מגוריט גייסה השבוע כ-81 מיליון שקל בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיעים מסווגים. ההקצאה בוצעה בדרך של הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 2.8 שנים, תשואה לפידיון 3.7% ובדירוג -A "מעלות".

· השבוע בוצעו שתי הרחבות של איגרות חוב מובנות מגובות בפקדונות בנקאיים שקליים, נושאים ריבית משתנה שתשולם בתשלום אחד יחד עם פידיון הקרן, ומדורגים AAA ע"י "מעלות":

o פאי פקדונות גייסה כ-602 מיליון שקל באג"ח שקלי בריבית משתנה - מרווח של 0.21% מעל ריבית בנק ישראל.

o ג'י.אס.אי פיקדונות גייסה כ-300 מיליון שקל באג"ח שקלי בריבית משתנה - מרווח של 0.17% מעל ריבית בנק ישראל.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר הנפיק השבוע איגרות חוב בהיקף של כ-4.7 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב, בהמשך לגיוס של כ-3.9 מיליארד שקל בשבוע הקודם. לאור הביקוש, הוקצתה כמות נוספת המהווה כ-17% מעל הכמות המתוכננת. הסכום שגויס, כ-77% ממנו בוצע באג"ח שקלי, וכ-23% ממנו גויס באג"ח צמוד מדד.

משרד האוצר ביצע השבוע מכרז החלף של איגרות חוב ממשלתיות בהיקף של כ-2.7 מיליארד שקל ע.נ. בתמורה להנפקת כמות גדולה יותר בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל ע.נ. במסגרת המכרז אג"ח לפידיון בשנת 2024 הוחלף באג"ח לפידיון במועד רחוק יותר - בעוד 3 עד 7 שנים. והוגדל הרכיב השקלי - אג"ח צמוד מדד בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל ע.נ הוחלף באג"ח שקלי.

שונות

נמשכת העלייה בגירעון התקציבי

מנתוני האוצר עולה כי בנובמבר 2023 היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך כ-16.6 מיליארד שקל, ובסיכום 12 החודשים האחרונים נרשם גירעון בסך כ-62.3 מיליארד שקל המהווה כ-3.6% מהתוצר – עלייה של כ-0.8% לעומת הנתון בחודש הקודם.

לגירעון התקציבי תרמה הירידה בהכנסות הממשלה בינואר-נובמבר 2023 בכ-6.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לצד העלייה בהוצאות הממשלה בכ-13.2% במקביל.

 מכירת דולרים ע"י בנק ישראל

במסגרת התוכנית למכירת מט"ח בהיקף של עד 30 מיליארדי דולרים על מנת למתן את התנודות בשער בשקל, בנק ישראל מכר בנובמבר דולרים בהיקף של כ-0.3 מיליארד בלבד, לאחר מכירות בסכום של כ-8.2 מיליארד באוקטובר - החודש הראשון ליישום תוכנית.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il