17:34: אמניס תרפיוטי-ש (שימור) - לאור מצבה הכספי,בוחנת חלופות להמשך קיומה,בין היתר נקיטת צעדי התייעלות-המשך | ‏16:37: ירושלים - דירקטוריון הבנק אישר מדיניות דיבידנד מעודכנת, פרטים | ‏16:31: פתאל אירופה - דוח ה.מדף להנפקת אגח ב',הזמנות מ27.4.17 מ16:30 עד 30.4 ב-14:00 | ‏15:38: בורסה - מחירי פקיעה נגזרי מדד שבועי: שער שקל/דולר- 3.643 | ‏15:20: שופרסל - דוח הצעת מדף להנפקת מניות,הזמנות מ-27.4 ב15:15 עד 30.4 14:30 |