18:00: אנרג'יקס - עדכון אנליזה עם פרסום דוחות (פרוסט). מחיר3.41 שח למניה-ללא שינוי-עברית | ‏17:45: בורסה - החלפת אג"ח יו.טי.אס באג"ח יוניברסל מוטורס במדדי תל בונד, ב-21.8.17 | ‏17:45: בורסה - השקת מדד תל בונד שקלי-50 ביום 20.8.17 | ‏16:34: מגה אור - דוח הצעת מדף על פי תשקיף מדף מיום 16.7.15,הזמנות 20.8.17 ב9:30  | ‏15:13: איי.די.אן-ש (שימור) - המועד לביצוע עסקת רכישת השליטה הוארך עד ליום 27.8.17 |