00:00: לפידות - הוחלט לחלק במהלך 2017 דיבידנד בסך כולל של50מ'ש,מותנה | ‏00:00: סרגון (ה"ק - חידוש מסחר ב- 14:33) - קבלה הזמנה מעל 60מ'$ לפלטפורמת IP-20 ממפעיל תקשורת TEIR 1 בהודו | ‏00:00: גירון פיתוח - פתיחת מסחר ביום 19.1.17-גירון אגח ו | ‏00:00: מגדל ביטוח - דירק' הבת החליט על פרישה מאיגוד חב' הביטוח בישראל והתאחדות חב' לביטוח חיים | ‏00:00: אמניס תרפיוטי-ש (שימור) - טיפול בחולה ראשון במסגרת הניסוי הקליני במוצר הדגל לשליפת קרישי דם מהמוח |