09:48: ארקו החזקות - הושלמה העסקה עם קרן נדל"ן בק"ע 7 חנויות נוחות ותח' דלק בארה"ב-המשך | ‏07:49: אפריקה מגורים - תוצ' מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח סדרה ד'  | ‏08:34: אפליי - הסכם עקרונות להקמת מיזם משותף להקמת פלטפורמת הפצה בתחום ה-BLOCKCHAIN והמטבעות הדיגיטליים,תחזיק 70%-המשך | ‏09:05: שלא"ג תעשיות - משביתה את אחד מקווי היצור בארץ לשדרוג והסבת הטכנ' בהתאם לתכנית השק',לא צפויה השפעה מהותית על החב | ‏09:21: כנפיים - תמורת ההנפקה לצורך חישוב ההון וניכוי מס במקור בק"ע הצעת רכש חליפין לאגח ה' |