TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

תקנון האתר


חברת "טלנירי" שמחה לברך את כל הגולשים באתר בכלל ובפורומים בפרט על בחירתם באתר חברת "טלנירי".
הפורומים "בורסה ושוק ההון" ו- "אופציות מעו"ף" נועדו כדי לתת לגולשים המעוניינים ללמוד על שוק ההון, מקום שבו יוכלו להרחיב את ידיעותיהם ולשאול שאלות בכל נושא הקשור לשוק ההון .כמו כן,לגולשים הוותיקים והמנוסים יותר משמש הפורום כבמה לניתוחיהם, דעותיהם וניסיונם בשוק.

הגולשים מתבקשים לשמור על מספר כללים על מנת שלכולנו תהיה שהייה נעימה כאן:

הפורום נועד להבעת דעות שונות לגבי השוק, אנא הימנעו מריבים ומירידה לפסים אישיים,המטרה של כולנו הינה שמירה על אווירה נעימה בפורום לטובת הכותבים והקוראים,אנא כבדו כל אדם באשר הוא.

באתר מתפרסמים, בין היתר, תכנים שמקורם במשתמשי האתר. מובהר כי הנהלת האתר רשאית לבדוק את התכנים השונים בכל עת, קרי, לפני פרסומם ואף לאחר פרסומם באתר,הנהלת הפורום אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסום דברים כאלה או אחרים כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר, מבלי לגרוע ו/או להוסיף ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:
 1. כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 3. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
 4. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב וכיו"ב;
 6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 7. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 8. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 12. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 13. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 14. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
 15. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
 16. אין להתחזות לאדם ו/או ישות ו/או גוף ו/או חברה אחרת;
 17. אין להפר הוראות הבורסה ומסלקתה ו/או הוראות הרשות לניירות ערך ו/או הוראות כל דין. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי לרשויות פיקוח שונות, לרבות הרשות לניירות ערך, קיימת גישה לאתר, לפורומים השונים ולתכנים בהם וכי אין ולא תהיה למשתמש כל טענה בקשר לאמור לעיל;
 18. אין לשלוח כל חומר פוגע ו/או אינו חוקי ו/או מזיק העלול לגרום להפרת פרטיותו של האחר.
הנהלת הפורום רשאית לסרב לפרסם, ו/או למחוק ו/או לערוך ו/או לחסום משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, וכיוצ"ב או מכל סיבה אחרת שתמצא החברה לנכון. החליטה החברה לפרסם תוכן שמסרת - היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכלל זה לקצרו.

הנהלת הפורום רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לחשוף ו/או לגלות את זהות ו/או פרטי המשתמש:
 1. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש אינו חוקי לכאורה.
 2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג כלשהו.
 3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.
 4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של צוות האתר לפי שיקול דעתו.
 5. אם צוות האתר נדרש על ידי רשות מוסמכת לרבות הרשות לניירות ערך לגלות את זהות ו/או פרטי המשתמש.
הגולש מסכים ומאשר לטלנירי ו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש שהוא בתכני גולשים ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם באתר טלנירי ו/או באינטרנט, לצרכי טלנירי ליחסי ציבור ולקידום אתר טלנירי באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שטלנירי תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני הגולשים כאמור.

מובהר ומודגש בזאת כי במידה ומשתמש בחר להסתמך על מידע כלשהו אשר פורסם באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש בפורום הינו על אחריותו הבלעדית על כל הסיכונים הכרוכים בכך והסיכויים, ככל שקיימים. והחברה אינה אחראית לתוכן מכל סוג שהוא המופיע באתר. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על אחריותה של החברה בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע ו/או כל חומר אחר המופיעים על גבי הודעות הפורום.
נסו להגיב לנושאים שעולים בפורום ע"י המשך האשכול, במקום לפתוח הודעה חדשה ונפרדת וזאת על מנת לרכז את כל הנושא במקום אחד בכדי למנוע עומס על השרת.

הקפידו כאשר אתם חווים דעתכם על מניה זו אחרת להימנע מניסיונות להשפיע על הקוראים לבצע פעילות מסוימת. הרצת מניות אסורה בהחלט.

התייחסו לתכנים הנכתבים בפורום בזהירות, כל אדם יכול לטעות ואף שיהיה המנוסה ביותר.

זכרו אנחנו כאן כדי להחליף מידע, להתייעץ ולהרוויח ולשם כך נבקש ממכם לתרום לפורום בתוכן ענייני שיועיל לכל החברים.

אנא יישמו כללים אלו למען המטרה אשר בשבילה כולנו כאן. חברי פורום שלא יעמדו בכללים אלו יוזהרו לאלתר ואם ימשיכו בדרכם ולא יראו לנכון לנהוג כשאר החברים, יאלצו לעזוב פורום זה.

אנו נשמח אם כולכם תעזרו לנו ולחברי הפורום בהארות והערות בכל נושא שעולה בראשכם בזמן שהייתכם במחיצתנו. הצעות ושיפורים תמיד יתקבלו בברכה.תקנון מערכת המסרים


גולש יקר,

אנו מודים לך על כי בחרת להשתמש במערכת המסרים הפנימית של חברת טלנירי.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך במערכת ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין טלנירי. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "טלנירי" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

כללי

גלישה ו/או כניסה למערכת ו/או שימוש בשירותים הכלולים בה מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר טלנירי ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. טלנירי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

מערכת המסרים של טלנירי נועדה אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרת, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין להשתמש במערכת המסרים להעברת מסרים אשר פוגעים או גורמים נזק כספי לחברת טלנירי לרבות כל הצעה או הזמנה עסקית הקשורה לעיסוקה של חברת טלנירי. כל ניסיון לפנות לחברי האתר עם הצעות הקשורות לעמלות ו/או תנאי מסחר ימחקו לאלתר. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של טלנירי או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של טלנירי.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליו בלבד, והוא פוטר את טלנירי מכל אחריות בקשר לכך.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית והגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו במערכת. הגולש מתחייב שכל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר ובשום דרך שאינה חוקית. הגולש לא יעלה באתר חומר בלתי חוקי, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה במערכת חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לטלנירי.

הגולש מסכים ומודע לכך כי כל מסר אישי ניתן לצפייה ע"י מנהלי ובעלי חברת טלנירי וכן מנהלי הפורום. טלנירי שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה אישית אשר תהיה בניגוד לתקנון האתר ולתקנון המסרים האישיים, ללא הודעה מראש. וכמו כן שומרת לעצמה את הזכות להסיר מרשימת המורשים לכתוב בפורום כל אדם או משתמש אשר לא ימלא במלואו את הוראות התקנון.

הגולש מתחייב לפטור את טלנירי באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים ו/או המופיעים במערכת המסרים או בכל מקום אחר באתר טלנירי.

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il