TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > בלוגים

סומוטו...עם הפנים לצמיחה ולהגדלת הריווחיות החל משנת 2015

סומוטו...עם הפנים לצמיחה ולהגדלת הריווחיות החל משנת 2015


"...סומוטו צופה עלייה בהכנסות וברווח בשנת 2015 החברה צופה לשנה הנוכחית הכנסות של מעל 41 מיליון דולר ורווח תפעולי של מעל 11 מיליון דולר; עדכנה כי החברה הבת ג'ניו תמשיך להפיץ מוצרים על גבי פלטפורמת אפל, על אף החלטתה של אפל לבטל את חתימתה האלקטרונית..." http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3652517,00.html
יעקב מישל | 15/7/15, 16:56
תם ונשלם מיזוג ג'ניו לתוך סומוטו
סומוטו מתכבדת להודיע כי השלימה בהצלחה הטמעת תהליכי עבודה משותפים וסינרגיה של הפעילויות
של סומוטו וג'ניו על כלל מחלקותיהן, לרבות איחוד משרדי החברות.
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=970531

המשמעות של מיזוג מלא של ג'ניו לתוך סומוטו הנה...יעול ושיפור עבודתן השוטפת.יעול ושיפור ארגוני כמו חיסכון בהוצאות שוטפות ובמימון = שיפור ברווח התפעולי וברווח הנקי.

לכן...סומוטו בנקודת היפוך,לפחות...פונדמנטאלית.

אך אתמול מכפיל הרווח שלה היה כ...32 .
ראו איזה פלא...בעקבות תוצאות הרבעון הראשון 2015 ...מכפיל הרווח שלה ירד דרסטית לכ...8 בלבד.
להערכתי...בהתממשות תחזית החברה כפי שפורסמה מעלה ובהודעות של סומוטו במאיה...מכפיל הרווח שלה עשוי להמשיך לרדת לכיוון כ...5 - 6 ואף מתחת לכך.
תיקון למכפיל נמוך שכזה יכול להעשות,בין היתר, ע"י...עליית שוויה של סומוטו בשוק ההון.

ימים יגידו.

בכל מקרה...יש לי אמון בהנהלת החברה,כי...בעלי סומוטו ומנהלייה יודעים לטפל גם במשברים,גם במציאת מנועי צמיחה וגם בשוטף.
דוח רבעון ראשון 2015 מראה בבירור,כי החברה הצליחה לעבור ...מהפסד לרווח...מסטיגנציה לצמיחה...מאינטרנט ל- מובייל.
או כדברי הדירקטוריון בדו"חותיה לרבעון הראשון לשנת 2015 ..."...ברבעון הראשון של שנה זו, נמשכת מגמת הצמיחה בפעילות העסקית של החברה המאוחדת ועל בסיס פרופורמה וזאת בהשוואה לתוצאות המאוחדות ועל בסיס פרופורמה של הרבעון הראשון שלשנת 2014.
ברבעון זה התמודדה החברה עם השפעת ההודעות של חברת Apple. הנהלת החברה מעריכה כי
סיימה להתמודד עם עיקר האתגרים הטכנולוגיים כפי שעלו מההודעות האמורות... החברה מרכזת מאמצים בהרחבת פעילותה בסביבת המובייל ורואה בפעילות זו מנוע צמיחה משמעותי... תחזית לשנת 2015 - תוצאות רבעון זה עומדות בתחזיות החברה לשנת 2015 כפי שדווחו על ידי החברה בעבר...נכון למועד הדוח, החברה פועלת למתן שירותי הפצה של
.Mobile iOS -ו Mobile Android ,PC Mac ,PC Win בסביבת ואפליקציות תוכנות...

הקבוצה עוסקת בשיווק, פיתוח והתקנה אוטומטית של תוכנות למשתמשי האינטרנט, ובכלל זה
תוכנות המכילות תכנים פופולאריים לרשתות החברתיות המקוונות, תוכנות המרת קבצי מדיה וטקסט,
תוכנות להשוואת מחירים באינטרנט וכן תוכנות לעדכון מזג האוויר....

החברה פועלת בסביבת האינטרנט והמובייל , סביבות פעילות אלה הן דינאמיות והכוללת מספר
שחקנים אשר לכל אחד מהם השפעה מהותית על הפעילות באותן סביבות. שחקנים אלה כוללים בין
השאר את Google, Microsoft, Yahoo ו- Apple, שבמידה ויבוצעו על ידם שינויים ברגולציה או
בכללי העבודה הנוגעים לפלטפורמות אשר בבעלותן או למוצריהן, או באופן ישיר בקשר עם הדרך בה
פועלת החברה, עלולה להיות לכך השפעה משמעותית על פעילות החברה...

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=965966
דוחות הרבעון הראשון לשנת 2015 של...סומוטו לימיטד...ליום 31 במרס, 2015
26/8/15
1. סומוטו...דוחות ליום 30 יוני,2015 ...מהפסד לרווח...מנסיגה לצמיחה...סומוטו... בנקודת היפוך - יעקב מישל
סומוטו (133.4↑0%) מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2015: ההכנסות המאוחדות ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 6.9 מיליון דולר, גידול של כ- 34.7% בהשוואה להכנסות בסך 5.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השני של השנה נמשכת מגמת הצמיחה בפעילות העסקית של החברה המאוחדת בהשוואה לתוצאות המאוחדות של הרבעון המקביל אשתקד. הגידול לעומת אשתקד נובע מהכנסות שנרשמו בגין פעילות החברה בסביבות Mac אשר מקורה ברכישת חברת ג’ניו וכן מפעילות ה- Mobile של החברה, וזאת למרות הקיטון בפעילות הפצת תוכנה בסביבת PC- Windows, כמתואר להלן:
חולם להיות מקצוען בשוק ההון? זה הקורס בשבילך

MAC: ברבעון הראשון של 2015 התמודדה החברה עם השפעת ההודעות של חברת Apple. הנהלת החברה מעריכה כי סיימה להתמודד עם עיקר האתגרים הטכנולוגיים כפי שעלו מההודעות האמורות. בשלהי הרבעון השני החלה החברה להגדיל את קצבי ההפצה של מוצריה המותקנים על ידי משתמשי Apple וזאת בהשוואה לקצבי ההפצה של מוצריה אלה החל ממועד הודעות Apple. החברה הפחיתה במהלך הרבעון הראשון ובמרבית הרבעון השני את קצבי ההפצה על מנת לבנות תשתיות ההולמות הפצה מסיבית יותר. במהלך הרבעון השני השלימה את היערכותה לגידול משמעותי בהפצה כפי שקורה כעת.

מובייל: ברבעון זה נמשכת התרחבות פעילות החברה בסביבת המובייל באופן שהכנסות החברה מפעילות המובייל עמדו במחצית הראשונה של השנה על כ- 2.4 מיליון דולר, בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2014 בה לא נרשמו הכנסות מפעילות זו. החברה משקיעה משאבים בתחום המובייל, תחום בו היא צופה גידול משמעותי בעתיד. נכון לתאריך הדו"ח מירב פעילות המובייל של החברה מתרכז בהפצת אפליקציות מובייל של מגוון מפתחים, מרביתם בתחום המשחקים..

וידאו: החברה זיהתה את תחום הווידאו בכלל ותחום הוידאו על גבי מובייל בפרט כתחום בעל צמיחה חזקה המונע מהגדלת תקציבי פרסום הכוללים ווידאו לגולשי הרשת על גבי המחשב ועל גבי המובייל. החברה החלה ותמשיך להשקיע בתחום זה מתוך כוונה לבנות אותו כמרכז הכנסות ורווחים משמעותי בשנים הקרובות.

PC- Windows: לאור הרגולציה המתמשכת בתעשייה בשנתיים האחרונות, אותן מובילות חברות כגוגל ומיקרוסופט, הכנסות החברה מתחום הפצת אפליקציות בסביבה זו נמצאות בירידה והחברה איננה משקיעה משאבים בתחום זה ומרכזת את השקעותיה בתחום הפצת אפליקציות בסביבת, Apple- Mac , מובייל ובתחום הווידאו.

מרכז חדשנות: החברה הקימה בשלהי הרבעון השני של שנת 2015 מרכז חדשנות לתחום המדיה הדיגיטלית ותעשיית האינטרנט בו מפותחים מוצרים וטכנולוגיות שישמשו את החברה בפעילותה העסקית. נכון למועד פרסום הדו"חות מפתחת החברה מוצרים וטכנולוגיות לסביבות Apple- Mac והמובייל ובוחנת רכישת טכנולוגיות משלימות לפעילותה זו. מרכז זה יהווה את המנוע בצמיחתה של פעילות החברה.

הרווח התפעולי לפני הפחתות ברבעון הסתכם בכ- 2 מיליון דולר (כ- 29.1% מההכנסות), בהשוואה להפסד תפעולי לפני הפחתות בסך של כ- 0.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 1.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי בסך 0.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ- 1.1 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

יתרת המזומנים נכון ליום 30 ביוני 2015 הסתכמה בכ- 8.1 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 7.5 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2014. סכומים זה אינם כוללים יתרות מזומנים של כ- 0.8 מיליון דולר במזומן מוגבל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה נכון ליום 30 ביוני 2015 הסתכם בכ- 25.3 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 17 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2014. הגידול נובע מהנפקת מניות ומהרווח הנקי בתקופת הדו"ח.
http://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=60098

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=988216
סומוטו...דוחות ליום 30 יוני,2015 ...מהפסד לרווח...סומוטו... בנקודת היפוך
[סגור תגובה]
26/8/15
2. לא מבין את ...בבילון...ואת...נועם לניר....במחירים כאלה של סומוטו...וויטסמוק...אפליי....הייתי קונה שליטה על החברות האלה - יעקב מישל
לא מבין את ...בבילון...ואת...נועם לניר....במחירים כאלה של סומוטו...וויטסמוק...אפליי....הייתי קונה שליטה על החברות האלה....עושה סינכרון מדהים בטכנולוגיות שלהן כמו גם בלקוחות ובשווקים שלהן...ומקפיץ כמה כיתות מעלה את... קיבו...וכך...בונה חברת ספקית תוכן ותוכנות ל...מובייל...אינטרנט...וידיאו...ומנפיק אותה בנאסד"ק במחיר הולם...

מה דעתכם?????
באיזה מחיר היה כדאי להנפיק חברה שכזו?????
[סגור תגובה]
26/8/15
3. כמה שווה...סומוטו...אם ננו-חברה מפסידה ,ללא מוצר על המדף והון עצמי כ-55 מיליון ש"ח לאחר הנפקה מוצלחת-שווה היום לאחר כל הנפילות כ...170 מיליון ש&q - יעקב מישל
כמה שווה...סומוטו...אם ננו-חברה מפסידה ,ללא מוצר על המדף והון עצמי כ-55 מיליון ש"ח לאחר הנפקה מוצלחת-שווה היום לאחר כל הנפילות כ...170 מיליון ש"ח...

לדעתכם...כמה צריכה סומוטו להיות שווה... עם טכנולוגיות עובדות ומכניסות כסף,והון עצמי כ-100 מיליון ש"ח ומזומן כ-30 מיליון ש"ח,הנסחרת עם מכפיל רווח כ-4 לשנת 2015....אגב,מכפיל רווח 4 של חברה הנו מצוין לרכישתה...

בגזירה שווה ל...ננו...סומוטו לדעתי צריכה להיות שווה כ...300 מיליון ש"ח לפחות=שער מניה כ...430 אג'

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3667893,00.html
מנכ"ל ננו דיימנשן: "ב־2016 תהיה לנו מדפסת על המדף"
[סגור תגובה]
28/8/15
4. סומוטו...בשער 108 אג' נמצאת עמוק מתחת לשוויה הכלכלי...אני מאמין בהנהלת סומוטו...הנהלה מקצועית עם חזון צמיחה והצלחות בשטח - יעקב מישל
סומוטו...מה קורה לפירות העץ...כשמישהוא מנער את העץ בחוזקה...כמו למשל את...עץ הזית....כששמים סביבו יוטה לפני הניעור???????
לדעתי...זה מה שעשו ל...סומוטו...

סומוטו...על פי דיווחיה השונים...למדתי, כי הנהלתה הנה חכמה,קוראת נכון את המציאות הטכנולוגית והשיווקית,והכי חשוב,...מתאימה את פעולותיה למציאות המשתנת.

לכן...האינטואיציה שלי אומרת...כמו שאמרתי ב-וויטסמוק....סומוטו עוברת את נקודת ההיפוך הפונדמנטאלית שלה...והיא עם הפנים לצמיחה,לריווחיות,ואולי גם...מישהוא ירכוש אותה או שהיא תרכוש חברות נוספות...כרגע,אני מאמין בהנהלה ובחברה לאור הפעולות שנעשו ונעשים בה...ובהצלחה...
[סגור תגובה]
20/9/15
5. סומוטו...תנו למספרים לדבר...דוחות ליום 30 יוני,2015 ...מהפסד לרווח...סומוטו... בנקודת היפוך פונדמנטאלית... - יעקב מישל
סוף סוף גם הבורסה במאיה וגם בנק הפועלים פרסמו את התוצאות של ...סומוטו...לרבעון השני של 2015 בהשוואה לאלה של 2014...להלן כמה מספרים מענינים....

הון עצמי שילש עצמו=פי 3, מכ...31 מיליון ש"ח לכ...95 מיליון ש"ח .
ההכנסות הכפילו עצמן=פי 2 ,מכ...33 מיליון ש"ח לכ...63 מיליון ש"ח .
רווח תפעולי מהפסד לרווח,מכ...הפסד 4 מיליון ש"ח לכ...רווח 11.8 מיליון ש"ח .
רווח נקי מהפסד לרווח,מכ...הפסד 4.6 מיליון ש"ח לכ...רווח 11מיליון ש"ח.
מכפיל רווח מהפסד לרווח,לכ...4.3...שהנו מענין ביותר להשתלטות או קניה של החברה.

סומוטו...תנו למספרים לדבר...

http://maya.tase.co.il/bursa/CompanyDetails.asp?CompanyCd=1607&company_group=3000
סומוטו...דוחות ליום 30 יוני,2015 ...מהפסד לרווח...סומוטו... בנקודת היפוך פונדמנטאלית........
[סגור תגובה]
25/10/15
6. סומוטו...תוכנית חסכון למען הנכדים - יעקב מישל
26.08.2015...סומוטו...אחת ל...ישנה הזדמנות שכזו...כל הדוח של ...סומוטו...ליום 30 יוני 2015 צועק לכל עבר...סומוטו עברה מהפסד לרווח...סומוטו עם הפנים לצמיחה ולצמיחה יותר,בת קיימא,לשנים רבות קדימה...

הייתי בשוק כשראיתי איך מקצועני השוק פשוט "שוחטים" את מנית סומוטו..,חיפשתי תשובה לשאלה...עד היכן מקצוענים אלה יתעללו במנית סומוטו....קבלתי תשובה וחטפתי בגדול סביב 104 אג'...הכל למען הנכדים...

עכשיו הזמן של חברות כמו בבילון...שיושבת על כ...100 מיליון ש"ח נקי מכל חוב....לעשות מעשה חכם ביותר...

...דרכך ל...נועם לניר...

א מבין את... בבילון...ואת...נועם לניר....במחירים כאלה של סומוטו...וויטסמוק...אפליי....הייתי קונה שליטה על החברות האלה....עושה סינכרון מדהים בטכנולוגיות שלהן כמו גם בלקוחות ובשווקים שלהן...ומקפיץ כמה כיתות מעלה את... קיבו...וכך...בונה חברת ספקית תוכן ותוכנות ל...מובייל...אינטרנט...וידיאו...ומנפיק אותה בנאסד"ק במחיר הולם...

מה דעתכם?????
באיזה מחיר היה כדאי להנפיק חברה שכזו?????

ספונסר...פורום שוק ההון....26.08.2015
[סגור תגובה]
27/10/15
7. וויטסמוק מגייסת היום 5 מיליון שקל: האם המיזוג עם אפליי מתקרב? וויטסמוק ואפליי מחזיקות ב-42.5% ממניות קיבו המפתחת אפליקציית מקלדת ממותגת. בתוך שנה - למ - יעקב מישל
עכשיו הזמן של חברות כמו בבילון...שיושבת על כ...100 מיליון ש"ח נקי מכל חוב....לעשות מעשה חכם ביותר...
...דרכך ל...נועם לניר...
איני מבין את... בבילון...ואת...נועם לניר....במחירים כאלה של סומוטו...וויטסמוק...אפליי....הייתי קונה שליטה על החברות האלה....עושה סינכרון מדהים בטכנולוגיות שלהן כמו גם בלקוחות ובשווקים שלהן...ומקפיץ כמה כיתות מעלה את... קיבו...וכך...בונה חברת ספקית תוכן ותוכנות ל...מובייל...אינטרנט...וידיאו...ומנפיק אותה בנאסד"ק במחיר הולם...
http://www.talniri.co.il/selftrading/bloguser.asp…
טלנירי....הבלוגים של יעקב מישל
http://www.talniri.co.il/selftrading/blog.asp…
סומוטו...עם הפנים לצמיחה ולהגדלת הריווחיות החל משנת 2015
מה דעתכם?????
באיזה מחיר היה כדאי להנפיק חברה שכזו?????
ספונסר...פורום שוק ההון....26.08.2015 סומוטו...תוכנית חסכון למען הנכדים - יעקב מישל...25/10/2015...טלנירי...הבלוגים של יעקב מישל....סומוטו...
26.08.2015...סומוטו...אחת ל...ישנה הזדמנות שכזו...כל הדוח של ...סומוטו...ליום 30 יוני 2015 צועק לכל עבר...סומוטו עברה מהפסד לרווח...סומוטו עם הפנים לצמיחה ולצמיחה יותר,בת קיימא,לשנים רבות קדימה...
הייתי בשוק כשראיתי איך מקצועני השוק פשוט "שוחטים" את מנית סומוטו..,חיפשתי תשובה לשאלה...עד היכן מקצוענים אלה יתעללו במנית סומוטו....קבלתי תשובה וחטפתי בגדול סביב 104 אג'...הכל למען הנכדים...

http://hotstocks.co.il/?p=4663#respond
וויטסמוק מגייסת היום 5 מיליון שקל: האם המיזוג עם אפליי מתקרב?
וויטסמוק ואפליי מחזיקות ב-42.5% ממניות קיבו המפתחת אפליקציית מקלדת ממותגת. בתוך שנה - למעלה מ-11 מיליון הורדות. זה הזמן למיזוג בין החברות
תומר קורנפלד 9:06 27/10/2015 9:06
[סגור תגובה]
18/11/15
8. סומוטו...הבנות מקריאת הדוחות לרבעון השלישי לשנת 2015 - יעקב מישל
למדתי, כי הנהלת סומוטו הנה חכמה,קוראת נכון את המציאות הטכנולוגית והשיווקית,והכי חשוב,...מתאימה את פעולותיה למציאות,ובמיוחד...מכינה את החברה לצמיחה וריווחיות עתידיים....הבנה זו חוזקה מקריאת דוחות הרבעון השלישי של שנת 2015 ..

לעיון ומחשבה...להלן תחזית הנהלת חברת סומוטו ושל הדירקטוריון שלה,כפי שמופיעים בדוחותיה לרבעון השלישי לשנת 2015:

"...ביום 31 באוגוסט, 2014, השלימה החברה את רכישת %100 הון המניות של Genieo Innovations Ltd (להלן: "Genieo" או "ג'ניו")...

בתשעת החודשים הראשונים של שנה זו, חל גידול בפעילות העסקית של החברה המאוחדת בהשוואה לתוצאות המאוחדות בתקופה המקבילה אשתקד, הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח התפעולי...

ברבעון הראשון של שנה זו התמודדה החברה עם השפעת ההודעות של חברת Apple. הנהלת החברה מעריכה, כפי שדיווחה בעבר, כי סיימה להתמודד עם עיקר האתגרים הטכנולוגיים כפי שעלו מההודעות האמורות...
במהלך הרבעון השלישי של השנה הגדילה החברה את קצבי ההפצה בסביבה זו לעומת הרבעון השני של השנה...

החברה מרכזת מאמצים בהרחבת פעילותה בסביבת המובייל ורואה בפעילות זו מנוע צמיחה משמעותי, הן ע"י צמיחה אורגנית והן ע"י מיזוגים ורכישות. הכנסות החברה מפעילות המובייל עמדו בתשעת החודשים הראשונים של השנה על כ- 3.1 מיליון דולר, בהשוואה לתקופה המקבילה של שנת 2014 בה לא נרשמו הכנסות מפעילות זו.
החברה מתקדמת במימוש תכניתה האסטרטגית במטרה להרחיב את פעילותה ויכולותיה הטכנולוגיות בתחום זה ולהשלים עסקת רכישה עוד במהלך שנת 2015...

צמצום עלויות...
ליום הדוח בקבוצה מועסקים 44 עובדים לעומת 75 עובדים ליום 31 בדצמבר
2015(...צריך להיות כתוב 2014 ...י.מ.)
הטבת מס לג'ניו-
ביום 11 ביוני, 2015, הומצא לג'ניו אישור מרשות המסים בישראל, מחלקת
חוקי עידוד, החטיבה המקצועית, המכיר בג'ניו חדשנות בע"מ, כ"מפעל תעשייתי" בהתאם לסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959.
בהתאם להגדרת ג'ניו כמפעל תעשייתי, ג'ניו תחויב בשיעור מס חברות מופחת של %16 וכן, הוכרו הכנסותיה של ג'ניו כ"הכנסה מועדפת", בהתאם להגדרת המונח בחוק כאמור. תוקף האישור עד וכולל שנת 2018, בהינתן והחברה תעמוד בתנאים המפורטים באישור ובחוק...

הדוחות הכספיים משקפים פעילות הקבוצה של פתרונות הפצת אפליקציות כוללים וחוצי פלטפורמות...iPhone ,Android ,Apple Mac ,Win :
מיזוגים ורכישות-
החברה ממשיכה להשקיע מאמצים במטרה להשלים עסקת רכישה עוד במהלך
שנת 2015, ומתמקדת בעיקר בעסקה כאמור בסביבת המובייל ובתחומי פעילות המשיקים לפעילות החברה ובפרט בתחום הווידיאו בכלל ותחום הווידיאו על גבי מובייל.
פעילות המובייל של החברה-
החברה משקיעה משאבים בתחום המובייל, תחום בו החברה צופה גידול משמעותי בעתיד...

פעילות בסביבת PC Windows -
פעילות החברה בתחום הפצת אפליקציות בסביבת מיקרוסופט ווינדוס PC- Windows עוברת תהליך של רגולציה מתמשכת...נכון ליום פרסום הדו"ח חלקן
של הכנסות החברה מתחום הפצת אפליקציות בסביבת מיקרוסופט ווינדוס מסתכם בכ- %15 מהכנסות החברה...

מרכז חדשנות-
החברה הקימה בשלהי הרבעון השני של שנת 2015 מרכז חדשנות לתחום המדיה
הדיגיטלית ותעשיית האינטרנט בו מפותחים מוצרים וטכנולוגיות שישמשו את החברה בפעילותה העסקית במטרה להרחיב את היצע פתרונותיה ואת הערך המוסף הניתן למשתמש הקצה...

בתקופות של שלושה ותשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2015, היווה אחד מלקוחות הקבוצה לקוח מהותי באופן שחלק הכנסות הקבוצה בגין פעילותה עם אותו לקוח הסתכם לכ- %65 וכ- %59 מהכנסות הקבוצה בתקופות האמורות, בהתאמה...

ביום 25 באוגוסט 2015, אישר דירקטוריון ג'ניו, חלוקת דיבידנד לחברה בגובה של כ- 11.6 מיליון דולר...

סומוטו...תנו למספרים לדבר...דוחות ליום 30 יוני,2015 ...מהפסד לרווח...סומוטו... בנקודת היפוך פונדמנטאלית...
יעקב מישל שכטר|16/10/2015|
מכפיל רווח מהפסד לכ...4.3...שהנו מענין ביותר להשתלטות או קניה של החברה.

סומוטו...תנו למספרים לדבר... למדתי, כי הנהלתה הנה חכמה,קוראת נכון את המציאות הטכנולוגית והשיווקית,והכי חשוב,...מתאימה את פעולותיה למציאות,ובמיוחד...מכינה את החברה לצמיחה וריווחיות עתידיים....הבנה זו חוזקה בדוחות לרבעון השלישי של שנת 2015 ...
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=1001908
[סגור תגובה]
2/12/15
9. סומוטו מודיעה על ביצוע תשלום דחוי סופי ואחרון לבעלי מניות ג'ניו לשעבר...נשארת עם 11.5 מיליון דולר ארה"ב - יעקב מישל
סומוטו מודיעה על ..."...הנדון: ביצוע תשלום דחוי סופי ואחרון לבעלי מניות ג'ניו לשעבר
החברה מתכבדת להודיע כי בהתאם להוראות הסכם הרכישה בין החברה לבין בעלי מניות לשעבר של ג'ניו
חדשנות בע"מ )להלן: "ג'ניו"(, ביום 1 בדצמבר, 2015, העבירה החברה תשלום סופי ואחרון בסך 971,151 דולר ארה"ב, באופן שלאחר ביצוע התשלום כאמור יתרת המזומנים בידי החברה והחברות הבנות שלה עומדת על כ- 11.5 מיליון דולר ארה"ב....
...התשלום האמור הינו חלק מהתשלום הדחוי, כמוגדר בהסכם, ומהווה תשלום סופי ואחרון במסגרת הסכם
הרכישה כאמור. עסקת רכישת ג'ניו הושלמה ביום 31 באוגוסט, 2014, ועם השלמתה הפכה ג'ניו חברת בת
בבעלות מלאה של החברה. "
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=1005712
[סגור תגובה]
6/1/16
10. סומוטו ...רוכשת את חברת...טרסר...מבצעת את מימוש האסטרטגיה החדשה שלה...ומתבססת בענף הפרסום בווידיאו במובייל ובדסקטופ ..היקף הפרסום בוידאו על גבי מוביי - יעקב מישל
"...סומוטו רואה בעסקת הרכישה משום מימוש האסטרטגיה העסקית שלה.
רכישת טרסר מהווה צעד נוסף במימוש חזונה של סומוטו לדריסת רגל משמעותית בסביבת המובייל ובפרט בתחום הפירסום בוידאו, כמפורט בדוח הרבעוני של החברה לתקופה המסתיימת ביום 30 בספטמבר 2015...
טרסר הינה חברה פרטית ישראלית אשר התאגדה בחודש מאי 2014 המתמחה בפתרונות פרסום בווידאו
ובפרט ווידאו על גבי מובייל. כ-%65 מפעילות טרסר בשנת 2015 היתה בפרסום על גבי מכשירים ניידים...טרסר מציעה למפרסמים ובעלי תוכן במובייל ובדסקטופ פתרונות מוניטיזציה מבוססי פרסום בוידאו ישירות מול ספקי שטחי פרסום באינטרנט או באמצעות צדדים שלישיים. ..
הכנסות טרסר בעשרת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו בכ- 11.8 מיליון ש"ח, עם רווח תפעולי של כ- 2.5 מיליון ש"ח ,כ- %22 מהמחזור.
להערכת סומוטו, הכנסות טרסר ברבעון הרביעי של 2015 צפויות להסתכם בכ- 9 מיליון ש"ח, עם רווח תפעולי בשיעור של כ- %23 מהמחזור...

שוק הפרסום הדיגיטלי בווידיאו נהנה מצמיחה חזקה לאור הגידול בהסטת תקציבי פרסום מערוצים הנייחים המסורתיים, כגון טלוויזיה, לערוצים דיגיטליים באינטרנט ובמובייל. על פי מחקרי שוק,
בארה"ב לבדה היקף הפרסום בוידאו על גבי מובייל צפוי לצמוח פי 5 בין 2015 לשנת 2020, קצב של %40 בשנה, ולהסתכם בכ- 6.5 מיליארד דולר. עד שנת 2020, היקף הפרסום העולמי באינטרנט ובמובייל צפוי להסתכם במעל לכ- 25 מיליארד דולר..."
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=1013176
סומוטו מודיעה כי ביום 5 בינואר, 2016, התקשרה בהסכם לרכישת חברת .Terser Tude Ltd להלן:
"טרסר" או "החברה הנרכשת" ו-"עסקת רכישה" בהתאמה, חברה פרטית מובילה הפועלת בתחום הפרסום בוידיאו.
[סגור תגובה]
7/1/16
11. סומוטו מקווה לנגוס בשוק המגלגל כ-15 מיליארד דולר באמצעות חברת הפרסום והווידיאו הישראלית ... טרסר - יעקב מישל
"...באמצעות חברת הפרסום והווידיאו הישראלית מקווה סומוטו לנגוס בשוק המגלגל כ-15 מיליארד דולר בשנה...רוכשת את טרסר הישראלית ב- 14 מיליון שקל...טרסר מתמחה בפתרונות פרסום בווידיאו, ובפרט וידיאו על גבי מובייל. החברה מציעה למפרסמים ובעלי תוכן במובייל ובדסקטופ פתרונות מוניטיזציה (הפיכת תנועת גולשים לכסף) מבוססי פרסום בווידיאו, ישירות מול ספקי שטחי פרסום באינטרנט או באמצעות צד שלישי. לטרסר כיום עשרה לקוחות פעילים ושיתופי פעולה עם עשרות סוכנויות ובורסות פרסום דיגיטאליות.....

...סומוטו, המציעה פתרונות הפצת תוכנות ואפליקציות, פרסום ממוקד ומוניטיזציה לסביבות Apple-Mac, Android, iPhone ו- PC-Windows, רכשה את רשת הפרסום הדיגיטלית הישראלית טרסר בתמורה ל-14 מיליון שקל. במועד השלמת העסקה תועבר מקופת סומוטו, בה נותרו 11.5 מיליון דולר, כ-2.1 מיליון שקל במזומן. יתרת התמורה תועבר לאחר עמידה באבני דרך ותשולם הן במזומן והן באמצעות מניות..."
http://www.themarker.com/markets/1.2816205
[סגור תגובה]
17/1/16
12. סומוטו...צחי סולטן... - יעקב מישל
עכשיו אני מבין מה עושה צחי סולטן ב...סומוטו...כנראה, שעכשיו יהיה לו גם כסף לצמיחתה...."מה מחפש...צחי סולטן...ב...סומוטו....אשמח לקבל מידע על פעילותו של ...צחי סולטן ויכולתיו..."....
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=1013922

דרמה בענף הגז: ישראמקו ומודיעין מדווחת על פוטנציאל מאגר בגודל של תמר
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3678577,00.html

צחי סולטן, מבעלי השליטה במודיעין אנרגיה, הוסיף: "אלה הרישיונות בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר מאז 'לווייתן'. מאגרי גז בסדר גודל כזה עשויים לשנות במידה משמעותית את משק האנרגיה בישראל.
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001095644#fromelement=hp_firstarticle

סומוטו...עם הפנים לצמיחה ולהגדלת הריווחיות החל משנת 2015
http://www.talniri.co.il/selftrading/blog.asp?mp=null&id=1285

טלנירי...הבלוגים של יעקב מישל
http://www.talniri.co.il/selftrading/bloguser.asp?userid=13729
[סגור תגובה]
9/3/16
13. פריון נטוורק בעקבות סומוטו - יעקב מישל
דוחות מצוינים של ... סומוטו...לשנת 2015 ...שגם מרוויחה וגם לראשונה...מחלקת דבידנד לכלל משקיעייה...ועשויה לחלק דבידנד שני בעקבות דוחות 30 יוני 2016 ...ופריון כנראה תלך בעקבותיה בשבוע הבא,עם פרסום דוחות 2015 ב...15 מרץ 2016 ...

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=1022976
סומוטו...דוחות לשנת 2015 ...גם מרוויחה וגם לראשונה מחלקת דבידנד לכל משקיעייה
[סגור תגובה]
7/6/16
14. סומוטו ...חברה בצמיחה בשנת 2016 ...גם בעקבות רכישת את חברת...טרסר...מבצעת את מימוש האסטרטגיה החדשה שלה...ומתבססת בענף הפרסום בווידיאו במובייל ובדסקטו - יעקב מישל
הסבלנות משתלמת גם למשקיעי...סומוטו...חומר למחשה

סומוטו תחלק דיבידנד של חצי מיליון דולר בעקבות התוצאות מאפריל-מאי 2016 ,,,סומוטו הנה החברה הראשונה להכרזה על חלוקת דבידנד לכלל משקיעייה ברבעון השני לשנת 2016 ,,,
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=1039449

"...בן גירון, מנכ"ל סומוטו: "סומוטו ממשיכה לייצר ערך לבעלי המניות, גם באמצעות צמיחה בהכנסות, ברווחים ובתזרים וגם באמצעות חלוקת דיבידנד. התוצאות המקדמיות שדיווחנו מציגות קצבי צמיחה טובים יותר מקצבי הצמיחה ברבעון הראשון, בין השאר הודות לרכישה של טרסר שביצענו בינואר השנה והצמיחה בפעילות הפרסום בווידאו.

"האסטרטגיה העיסקית של סומוטו כוללת גיוון מקורות ההכנסה ולכן לצד גידול אורגני, בכוונתנו להמשיך לבצע רכישות אטרקטיביות בתחום השיווק באינטרנט. כפי שמתואר לעיל, גם ברבעון השני של שנה זו מציגה החברה המשך צמיחה מואצת בפעילותה", הוסיף גירון..."
http://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=69360&From=hp

טלנירי...הבלוגים של יעקב מישל
http://www.talniri.co.il/selftrading/bloguser.asp?userid=13729

http://www.talniri.co.il/selftrading/blog.asp?mp=null&id=1285
סומוטו...עם הפנים לצמיחה
[סגור תגובה]
10/8/16
15. האם סומוטו היא ה...פרוטרום...של עולם הפרסום והפצת אפליקציות בעולם המובייל בכלל והפרסום בוידיאו בפרט...בהמשך לפרסום דוחות סומוטו ל..30 יוני 2016 - יעקב מישל
האם סומוטו היא ה...פרוטרום...של עולם הפרסום והפצת אפליקציות בעולם המובייל בכלל והפרסום בוידיאו בפרט...

ממתינים לרכישת חברה חדשה עוד בשנת 2016 ולתוצאות בשנת 2016 כולה..

תוצאות הרבעון השני ומחצית ראשונה לשנת 2016,המפורסמים הבקר,...טובים ומבטיחים ומוכיחים,כי ל...סומוטו...יש הנהלה וניהול מצוינים...

"...תוצאות חזקות לסומוטו: ההכנסות קפצו ב-61%, הרווח זינק ב-52%....ההכנסות לרבעון השני הסתכמו ב-11.2 מיליון דולר, הרווח הנקי בכ-2.2 מיליון; ההכנסות מתחום הווידיאו צמחו ב-113% ל-4.5 מיליון דולר ומהוות 40% מסך ההכנסות
10/08/2016 | 9:30 | מערכת ספונסר...."
http://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=71541&from=forum
[סגור תגובה]
12/8/16
16. סומוטו=ה...פרוטרום...של הפרסום בעולם המובייל והאינטרנט ושל הפרסום בוידיאו... - יעקב מישל
סומוטו...הון עצמי כ...110.7 מיליון ש"ח....שווי חברה כ...175 מיליון שח....מכפיל רווח עתידי כ...6... בלבד

רכישה חדשה נבדקת וצריכה להיות במהלך 2016 ...עד עכשיו,סומוטו עמדה בהצהרותייה....

מעל שווי כ...200 מיליון ש"ח עשויה להכנס למדד חדש במהלך פברואר 2017 ...

סומוטו שינתה אסטרטגיה עיסקית פעמיים בשנתיים האחרונות,כתוצאה מראיית השינויים בעולם הפרסום,האינטרנט,והמובייל... תוך צמיחה גם פנים ארגונית ובעיקר ובמיוחד ע"י רכישה ומיזוג של חברות מתאימות,צומחות,ריווחיות ובעלות תזרים מזומנים חיובי...בדומה לצמיחת חברת...פרוטרום...
[סגור תגובה]
12/8/16
17. סומוטו= פרוטרום המוביילית...לקראת קפיצת מדרגה בשוויה עם רכישת חברה בשנת 2016 - יעקב מישל
סומוטו...הון עצמי כ...110.7 מיליון ש"ח....שווי חברה כ...175 מיליון שח....מכפיל רווח עתידי כ...6... בלבד...
בשנת 2016 סומוטו גם חילקה דבידנד בסך 1,000,000$ וגם הורידה מינוף בכ...2,500,000$ ,גם השוותה את רכושה השוטף לסך חובותייה וגם השלימה את כל תשלומייה עבור הרכישה האחרונה שלה.מכאן...כל ההכנות הפיננסיות לרכישה החדשה... מוכנות.

הרכישה החדשה נבדקת וצריכה להתבצע במהלך 2016 ...עד עכשיו,סומוטו עמדה בהצהרותייה....ובמטרותייה העיסקיות...לכן, אני מעריך כי,הרכישה החדשה תקפיץ את שווי...סומוטו...לדרגה חדשה.

מעל שווי כ...200 מיליון ש"ח עשויה להכנס למדד חדש במהלך פברואר 2017 ...

סומוטו שינתה אסטרטגיה עיסקית פעמיים בשנתיים האחרונות,כתוצאה מראיית השינויים בעולם הפרסום,האינטרנט,והמובייל... תוך צמיחה גם פנים ארגונית ובעיקר ובמיוחד ע"י רכישה ומיזוג של חברות מתאימות,צומחות,ריווחיות ובעלות תזרים מזומנים חיובי...בדומה לצמיחת חברת...פרוטרום...
[סגור תגובה]
21/8/16
18. סומוטו....מצגת לשוק ההון תוצאות רבעון שני 2016 אוגוסט 2016 ,ועדכון בדבר חתימה על הסכם לרכישת מימי ווידאו בע"מ, רשת פרסום בווידאו - יעקב מישל
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=1053599
סומוטו....מצגת לשוק ההון
תוצאות רבעון שני 2016
אוגוסט 2016 ,ועדכון בדבר חתימה על הסכם לרכישת מימי
ווידאו בע"מ, רשת פרסום בווידאו
[סגור תגובה]
13/10/16
19. סומוטו...עם הפנים לטובת כלל משקיעייה - יעקב מישל
סומוטו...חשבתי לתומי לממש,אבל לאחר שקראתי את תנאי העבודה של המנכ"ל וסמנכ"ל הטכנולוגיות,שהאסיפה הכללית מתבקשת לאשר ביום 18 אוקטובר 2016 ,החלטתי...שעם תנאים כאלה,שהנם גם לטובת כלל משקיעי...סומוטו...=שיפורים בתנאי העבודה ,התלויים בתוצאות החברה...אני ממשיך להיות משקיע סומוטו...להנות מביצועי החברה,שוויה בשוק ההון וקבלת דבידנדים מ...סומוטו...

http://mayabeta.tase.co.il/reports/details/1061432
סומוטו...כינוס אסיפה כללית מיוחדת לאישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר בן גירון ("מר גירון") כמנכ"ל החברה ו...אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר איל יעקב ("מר יעקב") כסמנכ"ל טכנולוגיות...
[סגור תגובה]
18/10/16
20. סומוטו...אני מאמין בהנהלת סומוטו...עד כה ביצעה כל מה ש...הבטיחה... - יעקב מישל
סומוטו...אני מאמין בהנהלת...סומוטו...
עד כה ביצעה כל מה ש...הבטיחה...

המתנה מהבקר...דיווח במאיה...
http://mayabeta.tase.co.il/reports/details/1062313

סוכות שמח...שתהיה שנה של ברכות ושמחות

תזכורת...

סומוטו...עם הפנים לטובת משקיעייה... - יעקב מישל

סומוטו...חשבתי לתומי לממש,אבל לאחר שקראתי את תנאי העבודה של המנכ"ל וסמנכ"ל הטכנולוגיות,שהאסיפה הכללית מתבקשת לאשר ביום 18 אוקטובר 2016 ,החלטתי...שעם תנאים כאלה,שהנם גם לטובת כלל משקיעי...סומוטו...=שיפורים בתנאי העבודה ,התלויים בתוצאות החברה...אני ממשיך להיות משקיע סומוטו...להנות מביצועי החברה,שוויה בשוק ההון וקבלת דבידנדים מ...סומוטו...

http://mayabeta.tase.co.il/reports/details/1061432
סומוטו...כינוס אסיפה כללית מיוחדת לאישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר בן גירון ("מר גירון") כמנכ"ל החברה ו...אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר איל יעקב ("מר יעקב") כסמנכ"ל טכנולוגיות...
[סגור תגובה]
23/11/16
21. סומוטו 2016 ...גם צומחת...גם מרוויחה...וגם מכבדת את כלל משקיעייה ,כשהיא מחלקת לכולם...דבידנדים. - יעקב מישל
סומוטו...גם צומחת...גם מרוויחה...וגם מכבדת את כלל משקיעייה ,כשהיא מחלקת לכולם...דבידנדים.

סומוטו...תשואת דבידנד לשנת 2016 כ...4%

דבידנד חדש....היום הקובע ויום האיקס...6 דצמבר 2016....יום התשלום...14 דצמבר 2016
http://maya.tase.co.il/reports/details/1066971
[סגור תגובה]
18/6/17
22. סומוטו 2017 ...רוכשת חברה בצפון אמריקה...מבצעת את מימוש האסטרטגיה החדשה שלה...ומתבססת בענף הפרסום בווידיאו במובייל ובדסקטופ ..2017 - יעקב מישל
סומוטו...מספר הארות לרכישה המעניינת והנוספת של סומוטו של חברה פרטית מצפון אמריקה, אשר אינה קשורה לסומוטו, והפועלת בתחום הפרסום בוידיאו בסך כולל עד 14.5 מיליון דולר...
להבנתי,מכפיל ה-EBITDA של הרכישה החדשה של חברת סומוטו הנו רק 3.8,אותו מקבלים מחלוקת ה-EBITDA השנתית בסך 2.7 מיליון דולר בסך התשלום הראשון הכולל שהנו 3.5 מיליון דולר.
התשלום הראשון הכולל מזומן + מניות,הנו תשלום מוחלט,שאינו תלוי בתוצאות.

הארה שנייה הנה ,שמכפיל הרווח השנתי הנו רק כ-1.9 ,אותו מקבלים מחלוקת הרווח השנתי המינימלי הצפוי בסך 1.85 מיליון דולר בסך התשלום הראשון הכולל שהנו 3.5 מיליון דולר.

הארה שלישית הנה,שהנהלת סומוטו, גם ברכישה הנוכחית,דבקה באותה אסטרטגית רכישות, שהוכיחה עצמה באופן יוצא מן הכלל עד כה.
החברה הנרכשת הנה חברה סינרגית, מרוויחה,צומחת ותורמת לחברה הרוכשת סומוטו יתרונות עסקיים,
חיוביים במיידי,תוך מתן עידוד לחברה הנרכשת לשפר את תוצאותיה לטווחים המידיים והבינוניים עד לטווח של 3 שנים,ותוך הגדלת מחזור הכנסותיה,הגדלת רווחייותה והגברת צמיחתה,מה שעשוי לתמוך במדיניות חלוקת רווחיה לכלל משקיעייה .

רוב התשלום עבור החברה הנרכשת הנה כ-11 מיליון דולר,מבוססים על תוצאות הרווח הנקי של חברת המטרה במהלך שלוש תקופות...היעדים כאמור משקפים הכנסות מצטברות של כ- 80 מיליון דולר ויעד EBITDA מצטבר של כ- 16.5מיליון דולר עבור
התקופה...כך,שמכפיל ה-EBITDA השנתית לתקופה של 3 שנים ירד מכ-3.8 לכ...2.64 בלבד.

עכשיו צריך לחכות שהעיסקה תסגר וסומוטו תמשיך לצמוח ולחלק את רווחיה לכל המשקיעים.
[סגור תגובה]

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד...

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם


שם מלא*: ישוב:
טלפון*: דוא"ל:
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il