TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > בלוגים

בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ -כאוניה במים סוערים

בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ -כאוניה במים סוערים


אינטואיטיבית-כשלונה של מניית בזן מאז ביקורה הכפול בכ-140 אג' הוא פועל יוצא של המאבק על המחיר בין המצדדים לבין המתנגדים להסדר החוב ב-פטרוכימיים ,כאשר חברת בזן הנה הבטוחה היחידה להסדר זה.
יעקב מישל | 12/12/14, 15:41
אינטואיטיבית-כשלונה של מניית בזן מאז ביקורה הכפול בכ-140 אג' הוא פועל יוצא של המאבק על המחיר בין המצדדים לבין המתנגדים להסדר החוב ב-פטרוכימיים ,כאשר חברת בזן הנה הבטוחה היחידה להסדר זה.

ככול שמחיר מניית בזן נמוך יותר-כך מצפים נושי פטרוכימיים לתשלום גבוה יותר מצד בעלי החוב=בעלי חברת פטרוכימיים.

להבנתי,כל הפרמטרים הכלכליים בשני הרבעונים האחרונים משחקים לטובת בזן.
זה נכון שהירידה במחיר חומר הגלם עלולה להפחית את שווי = הנפט הגולמי, של המלאי הקיים,מה שעלול להפחית את ההון העצמי בלבד.
יחד עם זאת-מחירי המוצרים הסופיים ,שיוצאים משערי מפעלי בזן,נשארים גבוהים ללא פגיעה מהותית בהם וחלקם אף עולים.,כאשר הרווח התפעולי עולה גם בזכות המידן החדש וגם בזכות העובדה,כי " החל מחודש אפריל 2013, מקבלת הקבוצה אספקת גז טבעי אשר מספקת את מלוא צרכיה. הגז הטבעי משמש כחומר בערה במתקני היצור במקום מזוט וכן כחומר גלם לייצור מוצרי קבוצת בזן",וגם בזכות פעולות התייעלות נוספות כמו"החל מהרבעון הראשון של שנת 2014, מבצעת החברה את התכנית ובכלל זה צומצם היקף ההתקשרויות עם קבלנים וספקי שירותים, פחת מספר העובדים בקבוצה והושלמו חלק מן הפעילויות התפעוליות וההשקעות שתוכננו לצורך שיפור הרווח.החברה ממשיכה לפעול על פי תכנית ההתייעלות והחלה להנות מפירותיה."

כמו כן-הרווח שלפני מס עולה בזכות שיפור מצבה המימוני של בזן,בין היתר גם בזכות "בחודש ספטמבר 2014 החברה השלימה בהצלחה גיוס אג"ח נוסף בהיקף כולל של
כ- 600 מיליון ש"ח באג"ח (וכ-300 מליון ש"ח באופציות לאג"ח, אשר מועד מימושן עד
האחרונה, שתרמו להגדלת נזילות החברה ולהארכת מח"מ התחייבויותיה. יום 31.12.2014). גיוס זה מהווה נדבך נוסף במהלכים פיננסיים שבוצעו בשנה",וגם " הזרמת הון באמצעות הנפקת זכויות לבעלי המניות של החברה בהיקף של כ- 151 מליון דולר במהלך דצמבר 2013; החלפת חוב לזמן קצר בחוב לזמן ארוך ע"י גיוס נוסף של אגרות חוב בהיקף כולל של כ- 180 מליון דולר; יישום תכנית להתייעלות ושיפור הרווח כמפורט להלן, אשר מבוצעת ע"י החברה במטרה להביא לשיפור של כ- 100 מליון דולר בתוצאות הפעילות של החברה בשנת 2014."

דו"ח בזן מופיע בדולר,לכן הפיחות בשקל מול הדולר-מיטיב משמעותית עם בזן,

בזן 2015 כנראה גם תחל למכור עודפי גז מחברת החשמל,לאור החלטת הממשלה-תחום ושוק חדש ל-בזן.

אין ספק ש-בזן הנה חברה מורכבת.
אני ממתין לדו"ח השנתי 2014 ובמיוחד להכרעה בהסדר הנושים ב-פטרוכימיים.
26/12/14
1. בזן...מחיר המניה יגדל-וזי לוי, אנליסט ראשי בקבוצת ההשקעות אינפיניטי. - יעקב מישל
"...ממליץ" עוזי לוי, אנליסט ראשי בקבוצת ההשקעות אינפיניטי.

בזן. תשואה ב-2014 - 4%-
חברת תעשייה העוסקת במגזר הדלקים, הפטרוכימיה והסחר. הרווחיות של החברה מתבססת על מרווחי הזיקוק אותה היא מצליחה לייצר, התלויים בעיקר במחירי הנפט בעולם וביכולות הטכנולוגיות של החברה. לאור היצע הנפט ההולך וגובר בעולם, מחירי הנפט צפויים להישאר נמוכים כך שמרווח הזיקוק של החברה יגדל ויטיב עימה, וכך גם מחיר המניה."

בזן צריכה גם להנות משיפור מצבה המימוני / פיננסי וגם מהתחזקות הדולר האמריקאי.
[סגור תגובה]
30/12/14
2. בזן-" מחזיקי אגרות החוב של פטרוכימיים אישרו את הסדר החוב " - יעקב מישל
בזן-איך יכל להיות ש " מחזיקי אגרות החוב של פטרוכימיים אישרו את הסדר החוב ",ועל כך פטרוכימיים הודיעה אתמול במספר הודעות במאיה - ואף עיתון כלכלי,כל שכן אף פורום בנושא שוק ההון - לא הזכיר את העובדה הזאת וגם לא ניתחו כיצד זה עשוי להשפיע על המסחר במניות בזן.

רק הבקר גיליתי ידיעה קטנה ומוצנעת בכלכליסט,המצורפת מטה.
[סגור תגובה]
1/1/15
3. בזן-עדכון תחזית הדירוג לחיובית - יעקב מישל
" אשרור דירוג ‘ilBBB’ ועדכון תחזית הדירוג לחיובית בעקבות צפי
לשיפור נוסף ביחסי הכיסוי תמצית• הביצועים התפעוליים ויכולת ייצור המזומנים של בתי זיקוק לנפט בע"מ ("בזן ") השתפרו בשנת 2014 , בעקבות התרומה החיובית של מתקן המיד"ן, ירידה בעלויות האנרגיה כתוצאה מהזרמת הגז הטבעי ממאגר "תמר", שיפור משמעותי בתנאי השוק בתחום הזיקוק והפולימרים ויישום של צעדי התייעלות.
• על רקע העלייה ביכולת ייצור המזומנים , חל שיפור ביחסי הכיסוי. יחס החוב ל-EBITDA מתואם לתקופה של 12 חודשים שהסתיימה ב 30-בספטמבר , 2014 , עמד על כ-6.0x בהשוואה לכ-8.6x נכון לסוף שנת 2013 .
• רמת התנודתיות הגבוהה המאפיינת את תעשיית הזיקוק והפטרוכימיה הו חולשה המתמשכת בתנאי השוק באירופה ממשיכים להוות גורמי סיכון .
• אנו מאשררים את הדירוג 'ilBBB ' של חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ הפועלת בתחום הזיקוק והפטרוכימיה ומעדכנים את תחזית הדירוג לחיובית מיציבה .
• תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו שרמת המינוף של בזן לרדת בטווח הקצר עד לרמה התואמת דירוג גבוה יותר, "
התוכן המופיע באתר S&P" ) Standard & Poor's Maalot")
[סגור תגובה]
14/1/15
4. "מניית בזן צריכה להכפיל את עצמה למחיר של 2.1 שקל .. - יעקב מישל
" נושי פטרוכימיים צריכים ששווי מניית בזן יוכפל בחודשיים....כדי ששווי הבטוחה יכסה את החוב של כל הנושים של פטרוכימיים, מניית בזן צריכה להכפיל את עצמה למחיר של 2.1 שקל. .."
[סגור תגובה]
19/3/15
5. בזן-מרווח הייחוס צפוי להשפיע לחיוב על תוצאות פעילות החברה ברבעון הראשון של 2015 - יעקב מישל
בשנת 2014 עלו מרווחי הזקוק המנוטרלים ל- 46.9 דולר לטון (6.4 דולר לחבית), לעומת
38.4 דולר לטון (5.2 דולר לחבית) בשנה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי המנוטרל המאוחד במגזרי פעילות הסתכם בתקופת הדוח לסך של
כ- 276 מליון דולר לעומת 112 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
בתקופת הדוח ירדו הוצאות התפעול בכ-35 מליוני דולר בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד.
בשנת 2014 הסתכמו הוצאות המימון במאוחד, נטו, בסך של כ- 142 מליון דולר, לעומת
כ- 177 מליון דולר בשנה המקבילה אשתקד.
בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות המיסים לסך של כ- 14 מליון דולר, לעומת כ- 35 מליון
דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
תזרים המזומנים שנבע מפעילותה השוטפת של קבוצת בזן, הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ- 815
מליון דולר ונבע בעיקר מהתאמות הנובעות מהוצאות ומהכנסות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים בסך
של כ- 294 מליון דולר ומשינויים בסעיפי הנכסים וההתחייבויות ומיסים שהתקבלו בסך של כ- 614
מליון דולר.
תזרים המזומנים שנבע מפעילותה השוטפת של קבוצת בזן, המביא בחשבון את תשלומי הריבית נטו
מליון דולר. בסך של כ- 148 מליון דולר, שסווגו בפעילות מימון וההשקעה, הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ- 668 מיליון דולר.

הרווח התפעולי המנוטרל המאוחד במגזרי פעילות הסתכם ברבעון הרביעי לסך של כ- 119 מליון דולר לעומת כ- 16 מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

לאחר תאריך הדוח, מרווח הייחוס עלה לרמה גבוהה יותר מאשר במחצית השניה של
שנת 2014, ונע בין 2.4 דולר לחבית לכ- 8.9 דולר לחבית, ובממוצע עמד על כ- 5.6 דולר.
לחבית. מרווח הייחוס צפוי להשפיע לחיוב על תוצאות פעילות החברה ברבעון הראשון של 2015.
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=955006
[סגור תגובה]
19/3/15
6. רבעון רביעי מעולה לבזן: עברה לרווח נקי של 79 מיליון דולר - יעקב מישל
"רבעון רביעי מעולה לבזן: עברה לרווח נקי של 79 מיליון דולר
לעומת הפסד של 56 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2013. הסיבה העיקרית - ירידה של 40% במחיר הנפט במהלך הרבעון הרביעי של 2014..."
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3654998,00.html
רבעון רביעי מעולה לבזן: עברה לרווח נקי של 79 מיליון דולר
[סגור תגובה]
22/3/15
7. בזן על פי הבנתו של אבי בפורום ספונסר - יעקב מישל
לאחר ששמעתי את שיחת הועידה בה נאמר - הרבעון הראשון אמור להיות אף יותר טוב עקב עלית המרווחים, אין לי אלא להראות שדברים בחברות תעשייתיות לוקחים זמן - חברה נמדדת ברמה השנתית ולא הרבעונית.
אבל התוצאות הדרמטיות של שנת 2014 וביחוד הרבעון האחרון אמורים להוות סימן מצלצל באופן חזק מאוד עבור כל מי שרוצה לראות כיצד חברה מצליחה לשנות את הכיוון הכללי שלה מנסיגה לצמיחה.

פירות ההשקעה של בזן כבר באים לידי ביטוי בדוחות, מה שקורה כרגע זה שהשוק, לאחר רבעון 1 של 2015, יתחיל להבין שכנראה והמילים הגבוהות בדבר קריסה אפשרית של החברה לא רלוונטי יותר. הדירוג של החברה אמור לעלות והיא יכולה לגייס אגח באחלה ריבית.

תוצאות בזן אמורות להשפיע דרמטית על ההסדר בפטרוכימים
האגחיחם שם נסחרים במחירים נמוכים מאוד המבטאים את חחש המשקיעים מאי קיום הסדר החוב.
בסוף זה יקרה
אני מאמין שבפטרוכימים יסתיים ההסדר וככל שבזן תצליח לעלות כך גם האגחים של פטרוכימים ימשיכו בתיקון כלפי מעלה.
מחזיק
לא ממליץ כלום .....אבי...פורום ספונסר
[סגור תגובה]
3/4/15
8. פסגות על תוצאות בז"ן 2014 עם הפנים לשנת 2015 - יעקב מישל
פסגות על תוצאות בז"ן: הסביבה העסקית משתפרת, השיפור יימשך גם בתחילת 2015.
... בשורה התחתונה: שיפור בסביבה העסקית הרבעון עזר לחברה להציג תוצאות יפות מאוד ברמת הרווח המנוטרל. השיפור יימשך גם בתחילת 2015, כאשר העתיד הרחוק יותר תלוי בגורמים שציינו לעיל. הענף עדיין נמצא ברמת סיכון לא נמוכה אך בהחלט יש שיפור משמעותי. אנו מעלים את התחזית מרווח האורל שלנו לשנת 2015 מ-2.5$ ל-4.5$ ול-2016 ואילך מ-3$ ל-3.5$. בעקבות זאת אנו מעדכנים את מחיר היעד מ-1.19 אגורות ל-1.58 ש"ח, המלצתנו למניה נשארת החזק.
http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?id=68616
[סגור תגובה]
14/4/15
9. בזן...חברת תבור כלכלה ופיננסים. מחיר היעד 1.82 שקלים - יעקב מישל
מניית בזן (150.2 +1.35%)
זוכה להמלצת "קנייה" מצד חברת תבור כלכלה ופיננסים. מחיר היעד 1.82 שקלים – פער של כ-24% לעומת מחיר המניה בבורסה אתמול בזמן כתיבה העבודה.....
....."בהנחה כי מרווחי הזיקוק יישארו בממוצע סביב רמתם הנוכחית, הרווח הנקי של החברה צפוי לזנק לרמות של 130-150 מיליון דולר בשנה הנוכחית אשר משקפים מכפילי רווח של כ-8.1, מכפיל רווח אטרקטיבי במיוחד לאור השנים הקודמות".....
http://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/406112
חברת תבור כלכלה ופיננסים. מחיר היעד 1.82 שקלים – פער של כ-24%
[סגור תגובה]
10/5/15
10. בזן-כמות השורט השבועי ליום 30 אפריל 2015 עלתה שוב לכ... 82.4 מיליון ע.נ.. - יעקב מישל
"כרגיל , השורטיסטים יעשו הכל כדי לתקוע מקלות בגלגלי המועמדת שלי למניית השנה.
הנה יריית הפתיחה בשבוע שעבר בגלובס :
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001033364

הידיעה עצמה לגיטמית , אבל מעניין ששמו דווקא את בזן בכותרת , כשמחירי נפט זולים יותר עוזרים לגורמים רבים בשוק המקומי ולא רק לבזן. וכמובן שגם אם הגיע נפט מאותו מקור הוא רק חלק קטן מהנפט שמזוקק בארץ .
הדו"ח ביום ה' הולך להיות מצויין , וכך גם מסתמן שיהיה הדו"ח לרבעון השני , כאשר אנו נמצאים באמצעו ומרווח הזיקוק מעל 4$ לחבית .
אז השורטיסטים ימשיכו ללחום במנייה ולא אתפלא אם יהיו השבוע עוד ידיעות בתקשורת מכיוון עירית חיפה או אירגונים סביבתיים או כתבות שמנסות להראות שהטרנד המרשים בדוחות בזן הוא זמני . אבל זמנם של השורטיסטים קצוב . במוקדם או במאוחר , אולי מיד לאחר הדו"ח הקרוב , תגענה המלצות נוספות של בתי השקעות (אחת כבר היתה לפני מספר שבועות) ואולי גם העלאת דירוג לאגחים . "
טלנירי,לאסטנייט,פורום שוק ההון.

בזן-כמות השורט השבועי ליום 30 אפריל 2015 עלתה שוב לכ...82.4 מיליון ע.נ..

" יתכן וחלק מהשורטים הם מול לונג...למי שרוצה לגדר סיכון , יש באסטרטגיה הנ"ל היגיון ...זו בהחלט פוזיציה סולידית יחסית,עם פוטנציאל רווח לא קטן,בהתחשב במינוף שיש באגחים במקרה של עליה מהותית בבזן. "-טלנירי,לאסטנייט,פורום שוק ההון.

טלנירי,איתן ניר,פורום שוק ההון... "...הייתי עושה גידור שכזה גם היום..."

[סגור תגובה]
12/5/15
11. בזן...השקעה מסובכת...מורכבת...מלאת הפתעות ודורשת הרבה סבלנות... - יעקב מישל
בזן-כמות השורט השבועי ליום 7 מאי 2015 עלתה שוב לכ...83.26 מיליון ע.נ.. = כ...112.5 מיליון ש"ח.

ביום חמישי יתפרסם הדוח לרבעון הראשון 2015 .
ממתינים לאישור סופי + התחלת ישום הסדר החוב של חברת פטרכימיים,שבית המשפט אישר אותה.

atuk19 מפורום ספונסר מגיב וטוען כי , הלחץ על מניות בזן ישתחרר עם ביצוע הסדר נושים ב...פטרוכחמיים...וכדבריו:

"...השורטים עלו רק באחוז. הסכום עלה או ירד בהתאם לשווי המניה.
ואפשר לראות שנפתחו 3.9 מיליון חדשים - ונסגרו 3.1 מיליון אחרים.
בקיצור רגוע שם.
השורטים לא יודעים כלום על הדוח.
רוב השורטים - מול אגח פטרוכימים. פשוט מחזיקי האגח מכרו מראש את המניות שיקבלו.
אחרי ביצוע ההסדר - תראו שהושרטים ירדו. "

lastnight ,טלנירי ,פורום שוק ההון,גם הוא מגיב ואומר כי :

" על המניות שמחזיקה היום פטרוכימיים ושיעברו בהסדר לרשות המחזיקים באגחים שלה . הם חושבים שחלק גדול מהן תיזרקנה לשוק וכך הם יוכלו להתכסות . נחייה ונראה."

לי ברור כי...בזן...הנה השעה מסובכת,מורכבת,מלאת הפתעות ודורשת הרבה סבלנות...
[סגור תגובה]
17/5/15
12. תוצאות בז"ן לרבעון הראשון 2015,תוצאות חזקות מאוד, אף מעל המצופה - יעקב מישל
טלנירי...עמוד ראשי...תוצאות בז"ן לרבעון הראשון 2015
http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?id=69443

תוצאות בז"ן לרבעון הראשון 2015 ,תוצאות חזקות מאוד, אף מעל המצופה...תגובת נעם פינקו, אנליסט בכיר במחלקת מחקר Sell Side בפסגות ברוקראז'
[סגור תגובה]
20/5/15
13. להערכתי,בזן זולה יותר מפז נפט כ...25%,לכן שער בזן צריך להיות נכון להיום כ...180 אג'. - יעקב מישל
להערכתי,בזן זולה יותר מפז נפט כ...25%,לכן שער בזן צריך להיות נכון להיום כ...180 אג'.

פז נפט שווי שוק כ- 6 מיליארד ש"ח,,,עם רווח ברבעון הראשון 2015 כ- 190 מיליון ש"ח.
בזן....שווי שוק כ- 4.7 מיליארד ש"ח...עם רווח ברבעון הראשון 2015 כ- 274 מיליון ש"ח.

מה דעתכם ?????
[סגור תגובה]
21/5/15
14. בזן...מצגת למשקיעים, מאי 2015 - יעקב מישל
בזן...מצגת למשקיעים, מאי 2015 ...לקרוא...להתענג...ולא להבין...מי חונק את מנית ...בזן...
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=967593
[סגור תגובה]
1/6/15
15. בזן מורידה עלויות מימון... יוני 2015 - יעקב מישל
"...בתי הזיקוק בחיפה גייסו 470 מיליון שקל מגופים מוסדיים
בזן מבצעת את הגיוס על מנת להחליף חוב ישן שגויס בריבית גבוהה יותר בחוב חדש בריבית נמוכה יותר, מה שיביא לחיסכון של עשרות מיליוני שקלים בהוצאות המימון השנתיות שלה..."
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3660603,00.html
בזן מורידה עלויות מימון
[סגור תגובה]
3/6/15
16. בזן מורידה עלויות מימון ובאותה פעולה היא גם...מגדרת סיכוני מטבע = הדולר האמריקאי... - יעקב מישל
בזן מורידה עלויות מימון ובאותה פעולה היא גם...מגדרת סיכוני מטבע = הדולר האמריקאי...

"התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של כ- 531 מליון ש"ח."

בזן השלימה הנפקת אג”ח בהיקף כולל של כ-531 מיליון שקל

החברה הנפיקה לראשונה סדרה צמודת דולר בהיקף של כ-385 מיליון ש"ח עם ריבית של 6.7% ...

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=970830
[סגור תגובה]
4/6/15
17. בזן...השקעה מסובכת...מורכבת...מלאת הפתעות ודורשת הרבה סבלנות... - יעקב מישל
"מוצרי הדלק של בזן יוצאים לחו"ל, הזיהום נשאר בחיפה
בזן הגדילה בשנים האחרונות את היקף היצוא של מוצרי דלק שעוברים תהליך טיהור בבתי הזיקוק בחיפה, וכיום כמעט מחצית מהם נמכרים מחוץ לישראל. חברת מועצת העיר חיפה עינת קליש רותם: "הציבור החיפאי הוא סוג של עולם שלישי"
הדס גליקו
04.06.15, 06:56.....

מבזן נמסר כי החברה "פועלת בראש ובראשונה על מנת לספק את צרכי השוק המקומי והצרכים האנרגטיים של מדינת ישראל בעתות שגרה וחירום. מכל חבית נפט גולמי שמזוקקת מתקבל מכלול מוצרי דלק והביקוש בשוק המקומי הוא רק לחלק מהמוצרים שניתן להפיק מכל חבית. מאז הפרטת קבוצת בזן ב־2007 השקיעה החברה יותר מ־1 מיליארד שקל בתחום איכות הסביבה. בשנים אלו ירדו פליטות בתי הזיקוק בתחומים השונים בין 70% ל־90%. בזן עומדת בכל ההוראות, התקנים והחוקים החלים עליה, שהם מהמחמירים בעולם המערבי".
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3660925,00.html
[סגור תגובה]
11/6/15
18. בזן...תנחת ברכות מהסדר החובות של...פטרוכימיים... - יעקב מישל
בזן...תנחת ברכות מהסדר החובות של...פטרוכימיים...

מדברייך lastnight אני יכול להבין כי...יתכן ורוב השורט על בזן נעשה ע"י קרנות אג"ח,שהתקנון שלהן אינו מרשה להן להשקיע ב...מניות...ולכן...כהכנה לנחיתה רכה של בזן בהסדר הנושים של פטרוכימיים...יש שורט ענק של כ...90 מיליון ע.נ. בזן = כ...124 מיליון ש"ח...שיתכן ילך ויגדל עד 23 יוני 2015,היום האחרון להודעת קיבולת על בחירת אופצית ההסדר שנבחרה.
במידה וכל השורט ב...בזן...יכסה את כל המניות שעל קרנות האג"ח לשחרר לשוק ההון בגלל התקנות שלהן...אני מעריך שנראה נקודת היפוך לבזן לכיוון השווי הראוי לה....לקראת סוף יוני 2015 ...

אז יש טעם לחכות ל...24 יוני 2015 או לכל המאוחר ל...1 יולי 2015 ???????
[סגור תגובה]
24/6/15
19. הולך להיות מעניין ב...בזן... - יעקב מישל
בזן כ...620 מיליון ע.נ. אג"חים מכל הסדרות של פטרוכימיים העדיפו לקבל מניות...בזן...ולעזוב את...פטרוכימיים...
כ...100 מיליון ע.נ. בזן נמכרו עד כה...לא יודעים ע"י מי... ב...שורט...

מענין איך זה ישפיע על מנית...בזן...
עושה רושם שכ...80% מבעלי האג"חים של פטרוכימיים,שהעדיפו את אופצית היציאה...מאמינים בחברת...בזן...

פונדאמנטאלית...בזן נמצאת בנקודת היפוך...מהפסד לרווח...מקמילה עיסקית וכלכלית לצמיחה עיסקית וכלכלית...משתפרת בכל הפרמטרים הכלכליים/עיסקיים,...לאחרונה גם בנושא המימון עם גיוס האג"ח צמוד הדולר.
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=975244

נראה לי כי...הולך להיות מעניין ב...בזן...
[סגור תגובה]
2/7/15
20. בזן...סוף סוף האמת מתגלת...פטרוכימיים איבדה כ...9.02% מ...בזן - יעקב מישל
בזן...סוף סוף האמת מתגלת...פטרוכימיים איבדה כ...9.02% ממניות...בזן...כתוצאה מהסדר הנושים שלה.
פטרוכימיים...לאחר הסדר החובות שלה...מחזיקה רק כ...20.44% מבעלות על... בזן...

מעניין מה עושים הגופים שקיבלו כ...288.8 מיליון ע.נ. ממניות ...בזן...
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=977345
בזן...סוף סוף האמת מתגלת...פטרוכימיים איבדה כ...9.02% ממניות...בזן
[סגור תגובה]
12/7/15
21. סוף סוף האמת מתגלה פטרוכמים איבדה 9 אחוז מבזן - שנקר בעז
איני מבין משפט זה
[סגור תגובה]
21/7/15
22. אז...מי שומר את השמנת ב...בזן...לעצמו... - יעקב מישל
".....הדובים שולטים כעת בשוק הנפט, ולכן מומנטום הירידות בהחלט עשוי להימשך...אנחנו עלולים לראות לחץ מכירות אכזרי בשוק הנפט כבר בימים הקרובים... מצד שני, אם הקונים יצליחו לשמור על מחיר של 50 דולר, ייתכן שנראה תיקון כלפי מעלה במחיר החבית...בין הסיבות העיקריות לירידה החדה במחיר הנפט ניתן למנות את ההתחזקות בשער הדולר ...סרת הסנקציות מעל איראן מעלה חשש כבד מפני הצפה של היצע נפט לתוך שוק שברירי ביותר גם ככה. וכל זה קורה בזמן שסעודיה מדווחת על קצב שיא של הפקת חביות...."

אז...מי שומר את השמנת ב...בזן...לעצמו...

http://www.bizportal.co.il/globalmarkets/news/article/411910
מחיר הנפט ביצע בחודש האחרון מהלך ירידות דרמטי של כמעט 20% וברגעים אלו נסחר ברמה של 49.97 דולר לחבית

http://www.sponser.co.il/Blogs/BlogsPost.aspx?BlogId=1464
ספונסר בלוג...הבלוגים של יעקב מישל שכטר...בזן...כאוניה במים סוערים
[סגור תגובה]
7/8/15
23. בזן...האם ביום שני...10 אוגוסט 2015 ...יום פירסום דוחות הרבעון השני וחצי שנה ראשונה לשנת 2015 ... בזן תפרוץ את רמת ההתנגדות הקרובה בשער 160 - יעקב מישל
בזן...האם ביום שני...10 אוגוסט 2015 ...יום פירסום דוחות הרבעון השני וחצי שנה ראשונה לשנת 2015 ... בזן תפרוץ בהליכה את רמת ההתנגדות הקרובה בשער 160 אג'...לאחר ש"...השבוע נבדק מס. פעמים היעד על 160 ונכשלה פריצה..." כדברי אבי בסקירה השבועית.

מבחנה הגדול של מנית בזן...ביום שני...10 אוגוסט 2015 ..

http://www.sponser.co.il/Blogs/BlogsPost.aspx?BlogId=1464
ספונסר בלוג....הבלוגים של יעקב מישל שכטר...בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ -כאוניה במים סוערים
יעקב מישל שכטר|10/07/2015|
[סגור תגובה]
10/8/15
24. יעד פסגות ל...בזן...181 אג'...לאחר הדוחות הטובים ליום 30 יוני 2015 - יעקב מישל
"...פסגות מעלה המלצה לבזן לאחר הדו"חות....וקבע מחיר יעד של 1.81 שקלים למניה - אפסייד של 13.5% על מחיר המניה בשוק, וזאת לאחר הדו"חות הטובים שפרסמה הבוקר החברה ליום 30 יוני 2015 ..."

http://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/413091
פסגות מעלה המלצה לבזן לאחר הדו"חות....וקבע מחיר יעד של 1.81 שקלים למניה
[סגור תגובה]
1/9/15
25. מנכ"ל חדש לקבוצת בזן....אבנר מימון מנכ"ל כיל ישראל מונה כמנכ"ל קבוצת בז"ן - יעקב מישל
בזן...מנכ"ל חדש לקבוצת בזן....אבנר מימון מנכ"ל כיל ישראל מונה כמנכ"ל קבוצת בז"ן
מימון הוא בעל ניסיון ניהולי עשיר בתעשייה הכימית והתהליכית, שימש בתפקידו האחרון כמנכ"ל כי"ל ישראל וכן, קודם לכן, מילא שורה של תפקידים ניהוליים בכירים בכי"ל דשנים
http://www.themarker.com/markets/1.2721252

http://www.talniri.co.il/selftrading/bloguser.asp?userid=13729
טלנירי...הבלוגים של יעקב מישל
[סגור תגובה]
1/9/15
26. בזן...הצעתי לך...תקימי חווה סולרית ליצור חשמל ירוק...רווח צפוי כ...125 מיליון$ - יעקב מישל
בהצלחה למנכ"ל החדש של קבוצת בזן...אבנר מימון...אני מציע לו...להקים בשטחי החברה בחיפה...חווה סולרית לייצור חשמל ירוק...במקביל לצמיחה ולהעלאת ריווחיות החברה וחזרה לחלוקת דבידנד.....
בזן...איתן...אלעד...מרווח הזיקוק המזרח תיכוני הממוצע בגרפים המצורפים ע"י אלעד הנו כ...5.2$...לאור זאת, ולאור יעילות התפעול של בזן והורדת עלויות המימון שלה,ובהנחה שמרווח הזיקוק המזרח התיכוני הממוצע ישאר סביב כ...5.2$ לחבית... להערכתי הרווח הנקי ברבעון שלישי לשנת 2015 עשוי להיות כ... 120 -130 מיליון דולר...תזרים המזומנים יהיה בשמים....ובזן בהחלט תוכל לחשוב וליישם על בניית חווה סולרית ליצירת חשמל ירוק בשטחה הענק במפרץ חיפה...בכל מקרה...אני רואה במינוי המנכ"ל החדש של בזן התחלת השתלטות החברה לישראל על קבוצת ...בזן....
http://www.talniri.co.il/selftrading/bloguser.asp?userid=13729
טלנירי...הבלוגים של יעקב מישל

http://www.talniri.co.il/selftrading/blog.asp?mp=null&id=1275
בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ -כאוניה במים סוערים

http://www.sponser.co.il/Blogs/BlogsPost.aspx?BlogId=1464
ספונסר בלוג...הבלוגים של יעקב מישל שכטר...בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ -כאוניה במים סוערים
[סגור תגובה]
5/10/15
27. בזן...הצעתי לך...תקימי חווה סולרית ליצור חשמל ירוק...רווח צפוי כ...115 מיליון$ - יעקב מישל
מרווח הזיקוק המזרח תיכוני הממוצע בגרפים המצורפים בעמוד הפייסבוק של אזהרת רווח לרבעון השלישי לשנת 2015 הנו כ...4$...לאור זאת, ולאור יעילות התפעול של בזן והורדת עלויות המימון שלה... להערכתי הרווח הנקי של בזן ברבעון השלישי לשנת 2015 עשוי להיות כ... 105 -120 מיליון דולר...תזרים המזומנים יהיה בשמים....ובזן בהחלט תוכל לחשוב על בניית חווה סולרית ליצירת חשמל ירוק בשטחה הענק במפרץ חיפה...בכל מקרה...אני רואה במינוי המנכ"ל החדש של בזן התחלת השתלטות החברה לישראל על קבוצת ...בזן....
http://www.talniri.co.il/selftrading/bloguser.asp?userid=13729
טלנירי...הבלוגים של יעקב מישל

http://www.talniri.co.il/selftrading/blog.asp?mp=null&id=1275
בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ -כאוניה במים סוערים

http://www.sponser.co.il/Blogs/BlogsPost.aspx?BlogId=1464
ספונסר בלוג...הבלוגים של יעקב מישל שכטר...בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ -כאוניה במים סוערים https://www.facebook.com/StanleyFischerUnofficial3?fref=photo פייסבוק...אזהרת רווח-שוק ההון הישראלי
[סגור תגובה]
26/10/15
28. בזן...ישראל...זו התקווה שלנו...אם מחיר הנפט יישאר מתחת ל-50 דולר לחבית למדינות האזור ייגמר הכסף תוך 5 שנים ואף פחות מכך. בין המדינות המאוימות ניתן למצ - יעקב מישל
בזן...ישראל...זו התקווה שלנו...

"...קרן המטבע העולמית פרסמה השבוע דו"ח לפיו אם מחיר הנפט יישאר מתחת ל-50 דולר לחבית למדינות האזור ייגמר הכסף תוך 5 שנים ואף פחות מכך. בין המדינות המאוימות ניתן למצוא את סעודיה, אירן, עומאן ובחריין. יצוין כי מחיר הנפט בימים אלו נע סביב 45 דולר לחבית מסוג ברנט..."
http://www.bizportal.co.il/gazandoil/news/article/416831
אם מחיר הנפט יישאר מתחת ל-50 דולר לחבית למדינות האזור ייגמר הכסף תוך 5 שנים ואף פחות מכך. בין המדינות המאוימות ניתן למצוא את סעודיה, אירן,
[סגור תגובה]
19/11/15
29. בזן...דוחות רבעון שלישי 2015 ...מחיר יעד של 1.83 שקל למניה בהמלצת "תשואת יתר"; - יעקב מישל
הפועלים ממליצים על בזן ב-20% אפסייד: ”אולי תחזור לחלק דיבידנדים”...גלעד שריג ודניאל וסרמן קובעים מחיר יעד של 1.83 שקל למניה בהמלצת "תשואת יתר"; "מרווח הייחוס הממוצע הינו גבוה וצפוי להישאר כך לפחות עד סוף השנה"

"בזן סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות מתחת לצפי שלנו, אך הרווח EBITDA המנוטרל הסתכם בכ- 167 מ’ $ לעומת התחזית שלנו ל- 150 מ’ $" - כך אומרים היום בפועלים ברוקראז'...
http://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=62725&from=forum
[סגור תגובה]
20/11/15
30. בזן...יעד פסגות 185 אג' ,בעקבות דוחות בזן לרבעון השלישי 2015 - יעקב מישל
"...בשורה התחתונה: סביבה עסקית חיובית לצד פעולות נכונות שביצעה החברה תרמו משמעותית לרווח, וזה הרבעון הרביעי ברציפות שהיא מציגה רווחיות (מנוטרלת) גבוהה. העתיד הרחוק יותר תלוי בגורמים שציינו לעיל. הענף עדיין נמצא ברמת סיכון לא נמוכה אך בהחלט יש שיפור משמעותי. לא ביצענו שינויים מהותיים למודל שלנו. נציין כי במודל אנו מניחים מרווח נמוך יותר בטווח הארוך – 3.5$ לחבית. עדכון המודל גוזר העלאת מחיר יעד מ-1.81₪ למניה ל- 1.85 ₪ למניה, גבוה 19% ממחיר המניה. אנו נשארים בהמלצת לתשואת ייתר..."
http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?id=73262
תגובת פסגות לדוחות בז"ן

נעם פינקו, אנליסט בכיר מחלקת מחקר Sell Side בפסגות לדוחות בז"ן ברבעון השלישי לשנת 2015
מערכת טלנירי | 19/11/15, 14:04
[סגור תגובה]
7/12/15
31. בזן...ביצועי החברה מקדימים את שווי המניה... - יעקב מישל
בזן...יעד פסגות 185 אג' ,בעקבות דוחות בזן לרבעון השלישי 2015 - יעקב מישל
"...בשורה התחתונה: סביבה עסקית חיובית לצד פעולות נכונות שביצעה החברה תרמו משמעותית לרווח, וזה הרבעון הרביעי ברציפות שהיא מציגה רווחיות (מנוטרלת) גבוהה. העתיד הרחוק יותר תלוי בגורמים שציינו לעיל. הענף עדיין נמצא ברמת סיכון לא נמוכה אך בהחלט יש שיפור משמעותי. לא ביצענו שינויים מהותיים למודל שלנו. נציין כי במודל אנו מניחים מרווח נמוך יותר בטווח הארוך – 3.5$ לחבית. עדכון המודל גוזר העלאת מחיר יעד מ-1.81₪ למניה ל- 1.85 ₪ למניה, גבוה 19% ממחיר המניה. אנו נשארים בהמלצת לתשואת ייתר..."
http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?id=73262
תגובת פסגות לדוחות בז"ן

נעם פינקו, אנליסט בכיר מחלקת מחקר Sell Side בפסגות לדוחות בז"ן ברבעון השלישי לשנת 2015
מערכת טלנירי | 19/11/15, 14:04

http://www.talniri.co.il/selftrading/bloguser.asp?userid=13729
טלנירי...הבלוגים של יעקב מישל

http://www.talniri.co.il/selftrading/blog.asp?mp=null&id=1275
בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ -כאוניה במים סוערים

http://www.sponser.co.il/Blogs/BlogsPost.aspx?BlogId=1464
ספונסר בלוג...הבלוגים של יעקב מישל שכטר...בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ -כאוניה במים סוערים https://www.facebook.com/StanleyFischerUnofficial3?fref=photo פייסבוק...אזהרת רווח-שוק ההון הישראלי
[סגור תגובה]
22/12/15
32. הקונגרס האמריקאי נותן רוח גבית לבזן - יעקב מישל
"הקונגרס האמריקאי נותן רוח גבית לבזן
הסרת האיסור על יצוא נפט גולמי מארה"ב תגדיל את היצע הנפט הגולמי ותגוון את המקורות באופן שיפעל לטובת בזן, הרוכשת 10 מיליון טונה נפט גולמי בשנה..."
http://www.themarker.com/markets/1.2803629
[סגור תגובה]
23/12/15
33. בזן...ביצועי החברה מקדימים את שווי המניה... - יעקב מישל
בזן...ביצועי החברה מקדימים את שווי המניה... - יעקב מישל
בזן...יעד פסגות 185 אג' ,בעקבות דוחות בזן לרבעון השלישי 2015 - יעקב מישל
"...בשורה התחתונה: סביבה עסקית חיובית לצד פעולות נכונות שביצעה החברה תרמו משמעותית לרווח, וזה הרבעון הרביעי ברציפות שהיא מציגה רווחיות (מנוטרלת) גבוהה. העתיד הרחוק יותר תלוי בגורמים שציינו לעיל. הענף עדיין נמצא ברמת סיכון לא נמוכה אך בהחלט יש שיפור משמעותי. לא ביצענו שינויים מהותיים למודל שלנו. נציין כי במודל אנו מניחים מרווח נמוך יותר בטווח הארוך – 3.5$ לחבית. עדכון המודל גוזר העלאת מחיר יעד מ-1.81₪ למניה ל- 1.85 ₪ למניה, גבוה 19% ממחיר המניה. אנו נשארים בהמלצת לתשואת ייתר..."
http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?id=73262
תגובת פסגות לדוחות בז"ן
נעם פינקו, אנליסט בכיר מחלקת מחקר Sell Side בפסגות לדוחות בז"ן ברבעון השלישי לשנת 2015
מערכת טלנירי | 19/11/15, 14:04
http://www.talniri.co.il/selftrading/bloguser.asp?userid=13729
טלנירי...הבלוגים של יעקב מישל
http://www.talniri.co.il/selftrading/blog.asp?mp=null&id=1275
בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ -כאוניה במים סוערים
http://www.sponser.co.il/Blogs/BlogsPost.aspx?BlogId=1464
ספונסר בלוג...הבלוגים של יעקב מישל שכטר...בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ -כאוניה במים סוערים https://www.facebook.com/StanleyFischerUnofficial3… פייסבוק...אזהרת רווח-שוק ההון הישראלי
[סגור תגובה]
12/1/16
34. בזן...סקירה של ak30 ...מ...ספונסר...ביצועי החברה מקדימים את שווי המניה...עתיד מנית בזן לפניה - יעקב מישל
חברת הזיקוק נמצאת בנקודה טכנית מאוד מעניינת, כאשר פריצה של שער 160, רצוי כבר מחר ורצוי בליווי מחזור של כ- 20 מליון ש"ח לפחות (זהו גובה המחזור המינימלי שהוביל להמשך עליות נאות במניה), יכול להוביל ליעד 180, מה שישקף למניה שווי שוק של 5.7 מיליארד ש"ח (תתקרב מאוד למדד המעוף ואף תעקוף בשווי השוק שלה את החברה האם חברה לישראל).
ככלל אני צופה לחברה שנה מצויינת לאור סביבה עסקית שמאוד תומכת בפעילותה כלהלן:
- ירידת מחירי הנפט שכאן כדי להישאר תומכת בחברה ב- 3 אופנים:
הראשון, מעבר להון חוזר מאופס, כאשר רק לפני כשנה וחצי עמד על מינוס של 400 מליון דולר (!), דבר אשר מאפשר לחברה לתעל את התזרים מהפעילות השוטפת לצמצום החוב הפיננסי.
השני, העלאת הביקוש לתזקיקי נפט בעולם, דבר המתטבא במרווח זיקוק חיובי ומינימלי בגובה של כ- 2.5$ לפחות (במהלך 2015 הגיע גם ל- 5$) - לשם הבנה, מאז תחילת השימוש בגז טבעי והפעלת מתקן הפצחן, בזן יודעת לייצר מרווח זיקוק של כ- 5$-4.5$ מעל מרווח הייחוס, כלומר מרווח ייחוס מינימלי של 7$, כאשר האיזון בשורה התחתונה הוא ב- 5$ (חישוב שלי).
בשביל להבין את המשמעות, היות שבזן מזקקת 70 מיליון חביות נפט גולמי בשנה, עלייה של דולר אחד במרווח הזיקוק פירושה תוספת של 70 מיליון דולר(!) לרווח התפעולי התזרימי של החברה על בסיס שנתי.
שלישית, הגז הטבעי אותו מייבאת החברה צמוד למחיר הנפט העולמי (בניגוד להסכם של חברת החשמל), כך שמחיר נפט נמוך מקטין את עלויות צריכת הגז הטבעי שהוא חו"ג עיקרי באופן משמעותי.
מנגד, לחברה מלאי של כ- 400 מליון חביות נפט שאינו מוגן ובגינו צפויה החברה לרשום הפסד חד פעמי ברבעון הרביעי (ולאור התנהגות הנפט, כנראה שגם ברבעון הראשון של 2016) - אין לזה משמעות שכן כל עוד החברה ממשיכה להתקיים היא "מגלגלת" את זה הלאה, שכן המלאי "הבא" שתרכוש החברה כבר יירכש במחירים הנמוכים יותר בהם נסחרת חבית נפט – אגב, במקרה של עליה במחיר הנפט בזן, אם תדע לזהות עליה כזאת או לסגור חוזים לשנה ויותר מראש, צפויה ליהנות שכן יכולה לבחור לרכוש יותר מלאי חביות נפט, לאחסן אותן ולמכור אותן ברווח (רכישה ב- 32$ ומכירה בעוד שנה-שנה וחצי ב- 45$ לדוגמא).
- עלית שער הדולר צפויה אף היא לשפר את מצב החברה שכן ההכנסות בדולרים ואילו חלק עיקרי מחוב האג"ח וכן מההוצאות התפעוליות הוא בשקלים.
- הוראת החקיקה שמאפשרת לבז"ן לספק ישירות גז לצרכני קצה בישראל צפויה להוות מנוע צמיחה (גם אם קשה להעריך כרגע עד כמה מהותי), צפוי להיות רלבנטי כבר מהמחצית השניה של 2016.
- העלאת דירוג שבוצעה במהלך השנה, עם אופק יציב ואף חיובי, דבר אשר צפוי להיטיב עם החברה ולהקטין את הוצאות המימון המאוד גבוהות שלה, נכון להיום האג"ח של החברה נסחרות בתשואות של 2.7%-6% באג"ח הדולרי - החברה מציגה יחס חוב פיננסי, נטו לאביטדא הנמוך מ- 2! ואני מקווה כי בגיוסים הבאים החברה תקבל ריביות נמוכות משמעותית מאלו שנושא החוב הנוכחי.
- ייצוא הנפט מארה"ב צפוי לגוון את מקורות מלאי הנפט של בזן ולהוזיל את העלויות עבורה - לפני שבוע דווח כי חברת זיקוק ענקית משוויץ כבר החלה ביבוא נפט מארה"ב. אגב, תחילת הייצוא ע"י ארה"ב זו לדעתי הסיבה לכך שהפער בין נפט מסוג ברנט לנפט מסוג WTI צומצם לחלוטין.
- שנת 2015 צפויה להיות הטובה בתולדות החברה עם רווח נקי מדווח של כ- 250 מליון דולר, כאשר גם רווח זה מוטה כלפי מטה עקב הפסדים בגין מלאי הנפט כמתואר לעיל ואין סיבה ששנת 2016 תהיה שונה.
- לקראת תום שנת 2016 ולאחר שתצמצם עוד את החוב הפיננסי שלה וכן לאחר שתסיים "לסדר" את מח"מ החוב שלה, תשוב החברה להערכתי לחלק דיבידנדים, דבר שצפוי שיכניס גופים גדולים למניה, אבל עוד חזון למועד.

שימו לב גם למחזורים הגבוהים שמרכזת בימים האחרונים האופציה על בז"ן - הלא היא אג"ח פטרוכימיים סדרה 1. לשם הבנת המינוף המשמעותי שיש באג"ח הזה אציג את שער האג"ח בתרחיש בו מנית בזן תעמוד על 165 (44 אגורות, כ- 15% משער נוכחי), על 180 (55 אגורות, כ- 45% משער נוכחי).

אם כל מה שציינתי למעלה לא הספיק, אציג כאן נקודה נוספת שתסביר מדוע המחיר הנוכחי מהווה הערכת החסר של השוק לשווי האמיתי של בזן:
מאז דצמבר 2014 אז נסחרה מנית החברה בשער 100 אשר שיקף לה שווי שוק של כ- 3.2 מליארד ש"ח עלתה מנית החברה בכ- 57% לשווי שוק נוכחי של כ- 5 מיליארד ש"ח, כלומר תוספת שווי של כ- 1.8 מיליארד ש"ח, זאת בזמן שרק הצמצום בחוב הפיננסי של החברה עמד על כ- 1.5 מיליארד ש"ח! כלומר, את מרבית העליה בשווי השוק ניתן לייחס לצמצום בחוב (כולל ספקים) וכלל לא לרווחיות המרשימה שהציגה החברה בשנת 2015 (208 מליון דולר בתשעת החודשים הראשונים ברווח החשבונאי ומעל 300 מליון דולר ברווח שמנטרל את ירידת מחירי הנפט).
טכנית, החברה בתבנית מתכנסת שורית עם תקרה משולשת על 159-160 ועל קו מגמה עולה. בנוסף, המתנדים נראים טוב ובכלל, החברה התנהגה יפה בימים האחרונים גם כאשר היו ירידות חדות (אגב, היסטורית הרבעון הראשון עושה טוב למנית החברה מאחר ובתי זיקוק רבים באירופה מושבתים לצורכי שיפוצים, דבר המעלה את מרווח הזיקוק (ניתן לראות זאת על גבי הגרף).
בגרף ארוך טווח אזור 180-183 מהווה הגעה לתיקון 61.8% משיא כל הזמנים ועד לשפל כל הזמנים (כעת אזור 50% בגרף ארוך הטווח) ופריצה של שער זה תאותת למעשה כי הסתיים ה"תיקון" בגרף ארוך הטווח וכי החברה יוצאת לדרך חדשה ואולי אף תצא לתקוף את השיא אי שם באזור שער 250 (פונד' כל התנאים לכך מתקיימים).
בהצלחה

http://www.sponser.co.il/Blogs/BlogsPost.aspx?BlogId=1464

[סגור תגובה]
26/1/16
35. בזן...הגנה מירידת הנפט...וישועתה של החברה לישראל - יעקב מישל
הגיע הזמן ש...חברה לישראל תבין...ויפול האסימון לבעליה ומנהליה,כי ישועתה...בטיפוח... בזן ...שעברה מקריסה לצמיחה,משפל לעליה במעלה ההצלחה...ובמקום לשרוף כסף טוב ב...קורוס...תעשה לעצמה טובה ותשקיע בטיפוח..בזן...בפעילותה ובמניותיה...בזן הנה הגנה טובה בתקופה בה מחיר הנפט שואף ל...תחתית...ולא רק בגלל אירן...ולא רק בגלל סעודיה...אלא גם בגלל שאורך החורף ועומקו בארה"ב ...מרמזים,שמלאי הנפט בה ילך ויגדל...כי,צריכת הנפט בארה"ב תקטן....

בזן צריכה למצוא לעצמה מקורות הכנסה נוספים,במקביל לקיימים,כמו למשל...יצירת חשמל ירוק.
נכון,על פי החלטת הממשלה,בזן צריכה להתחיל בקרוב לשווק גז מעודפי הגז של חברת החשמל...וזה עשוי להיות מקור הכנסה חדש.
http://www.sponser.co.il/Blogs/BlogsPost.aspx?BlogId=1464

בהצלחה
[סגור תגובה]
1/2/16
36. זאת הסיבה לכך שוורן באפט "מתנפל" על מניית האנרגיה הזו... - יעקב מישל
בזן...פטרוכימיים אג"ח 1 ...יופי של עבודת איסוף על פי כללי הניתוח הטכני

זאת הסיבה לכך שוורן באפט "מתנפל" על מניית האנרגיה הזו...
"...האנליסט אלברט אלפונסו, מציין במאמר ל"סיקינג אלפא", שהחברה למעשה מרוויחה מפערי המחירים בין המקורות השונים של הנפט והביקוש לדלק. כלומר, כאשר מחירי הנפט יורדים, הביקוש לדלק עולה ולכן חברות הזיקוק מרוויחות יותר. ..."
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001099536#fromelement=hp_morearticles
[סגור תגובה]

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד...

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם


שם מלא*: ישוב:
טלפון*: דוא"ל:
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il