אלוני חץ - רבעון שלישי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

עמלת פעילות במניות: החל מ-12 אג

מאמרים

אלוני חץ - רבעון שלישי


אוראל סרור
פיזור גיאוגרפי רב, אירופה (שוויץ בריטניה) ישראל, ארה"ב, קנדה, מאפשרים לחברה ניהול סיכונים איכותי והקטנתו.
אוראל סרור | 19/1/12, 18:23
אלוני חץ- רבעון שלישי

מאזן:
גידול של 2% בסך הנכסים של החברה אשר עומדים על 11.23 מיליארד ₪ לעומת רבעון קודם.
סך הנכסים השוטפים נשארו ללא שינוי מהותי ועומדים על 648.9 מיליון ₪.
סך מזומנים ירדו ב 24% ל 386.3 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
סה"כ נדל"ן להשקעה עומד על 5.8 מיליארד ₪ עליה של 3% לעומת רבעון קודם.
סה"כ נדל"ן להשקעה בהקמה עומד על 588 מיליון ש"ח עליה של 9% לעומת רבעון קודם.
סה"כ התחייבויות החברה עלו ב 2% ל 7 מיליארד ₪ לעומת רבעון קודם.
סה"כ אשראי לטווח קצר עלה ב 31% ל 355.5 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
סה"כ אשראי לט"א עלה ב 5% ל 3.4 מיליארד ₪ לעומת רבעון קודם.
סה"כ ההון העצמי עלה ב 2% ל 4.15 מיליארד ₪ לעומת רבעון קודם.
יתרת עודפים ירדה ב 40% ל 1.28 מיליארד ₪ לעומת רבעון קודם.

דו"ח רווח והפסד:
סה"כ ההכנסות ירדו ב 50% ל 192 מיליון ש" לעומת רבעון קודם.
סה"כ הכנסות חזויות לשנת 2011 900 מיליון ₪ ירידה של כ-7% לעומת 2010.
עליה של 3% בהכנסות מדמי שכירות וניהול העומדים על 124.7 מליון ₪ לעומת רבעון קודם.
גידול של 400% בהכנסות ברווחי חברות כלולות לסך 26.6 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
סה"כ הוצאות החברה ירוד ב 10% ל 27.5 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
הרווח התפעולי ירד ב 50% ל 165.5 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
רווח תפעולי חזוי לשנת 2011 775 מיליון ₪ ירידה של 10% לעומת 2010.
רווח נקי עמד על 65.5 מיליון ₪ ירידה של 70% לעומת רבעון קודם.
רווח שנתי חזוי ל 2011 377 מיליון ₪ ירידה של 25% לעומת 2010.

דו"ח תזרים מזומנים:
תזמ"ז מפעילות שוטפת 18.8 מיליון ₪ ירידה חדה לעומת רבעון קודם כתוצאה מהירידה ברווח הנקי ברבעון שלישי.
תזמ"ז מפעיות השקעה 187 מיליון ₪ כתוצאה מהשקעה ברכוש קבוע ונדל"ן להשקעה.
תזמ"ז מפעילות מימון 47 מיליון ₪ כתוצאה מהנפקת אג"ח ומימוש כתבי אופציה לאג"ח.

מגזרים:
ישראל (אמות):
סה"כ נכסים מוחזקים בארץ 93.
רווח NOI 112 מיליון ₪.
שוויץ PSP
רווח של 27 מיליון ₪.
FCR
רווח של כ-60 מיליון ₪.
EQY :
הפסד של 8.6 מיליון ₪.יחסים פיננסים:
יחס הנכסים השוטפים לסך המאזן עומד 5% .
יחס ההתחייבויות לנכסים עומד על 72%.
יחס ההון העצמי למאזן עומד על 28%.
יחס הכנסות מדמי שכירות לסה"כ ההכנסות עומד על 65% ברבעון השלישי אך לסך שנת 2011 היחס עומד בהתאם לממוצע.
יחס שוטף 0.56 לעומת 0.31 ב 2010 וממוצע של 1.4 מ 2007.
הון חוזר שלילי של 496 מיליון ₪ .
מכפיל רווח 5.5 לעומת ממוצע של 4 בשנתיים האחרונות.
מכפיל הון של 0.5 בהתאם לממוצע.
מנוף פיננסי 2.7 לעומת ממוצע של 3.2 ונמצא במגמה מתמשכת של ירידה.
יחס הון זר להון עצמי 1.7 לעומת ממוצע של 2.2 ובמגמה מתמשכת של ירידה.
יחס הרווח התפעולי עומד על 85.6% בהתאם לממוצע.
יחס הרווח הנקי עומד על 41.6% לעומת ממוצע של 53% בשנתיים האחרונות.
תשואה על הון 12% לעומת 17.5% בשנתיים האחרונות.
תשואה על נכסים 4% לעומת ממוצע של 5.4% בשנתיים האחרונות.

צמיחה חזויה כ-10%.
מכפיל PEG בהתאם לצמיחה החזויה ומכפיל הרווח מצייר תמונה בה קיים סיכוי גבוה לחסר של עד 80% במחיר המניה.
אלטמן – החברה נמצאת בטווח המסוכן לחדלות פירעון. זאת בעיקר כתוצאה מנזילות גרועה ורווחיות טעונה שיפור.

ניתוח טכני :
מגמה ראשית של עליות שהחלה בינואר 2009 והסתיימה ב ינואר 2011.
מגמה משנית, תיקון טכני, שהחל מינואר 2011 ועד ספטמבר 2011.
המניה נסחרת בין רמת תמיכה 1600 נקודות לבין רמת התנגדות 1774 נקודות.
פריצה של ההתנגדות שצוינה ייחשב איתות חיובי עם סיכוי להמשך מהלך עליות לכיוון רמת השיא 1925 נקודות.
שבירה של תמיכה 1600 יחשב איתות שלילי וירידה של כ-170 נקודות (גודל הדשדוש).


סיכום:
פיזור גיאוגרפי רב, אירופה (שוויץ בריטניה) ישראל, ארה"ב, קנדה, מאפשרים לחברה ניהול סיכונים איכותי והקטנתו.
הבעיה העיקרית של אלוני חץ הינה הנזילות שטעונה שיפור רציני וכן המבנה הפיננסי של החברה.. הצמיחה של החברה לא יכולה להימשך אם לא תראה שיפור בתחום המזומנים וחשיבה לטווח ארוך בייחוד לאור המשברים האחרונים בתחום הנדל"ן.
לדעתנו במקביל לרכישות הנדל"ן על החברה לפעול למציאת האיזון הנכון לשמירת הנזילות לבין שימוש במזומנים להשקעות והגדלת הפרוטפוליו שלה.
לאחר כל זאת השקעה בחברה הינה השקעה איכותית, אך מי שרוצה להיות חשוף לשוק הנדל"ן בארץ כדאי לשקול השקעה ישירה בחברת הבת אמות.ראש מחלקת המחקר ב- Ulysses Capital שהינה קרן השקעות פרטית בעלת אסטרטגיות השקעה ייחודיות
אסטרטגית ההשקעה מבוססת על ניהול פוזיציות באופן דינמי ע"י מודלים סטטיסטיים-מתמטים ומערכות מסחר אוטומטיות
מסחר מבוסס אלגוריתמים (Algo-trade) הינה שיטה בה משתמשים בבינה מלאכותית לביצוע ניתוח נתונים בזמן אמת.

חפשו אותנו בפייסבוק: Ulysses Capital
http://www.ul-capital.com
דוא"ל : orel@ul-capital.com

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.


ראש מחלקת המחקר ב- Ulysses Capital שהינה קרן השקעות פרטית בעלת אסטרטגיות השקעה ייחודיות
אסטרטגית ההשקעה מבוססת על ניהול פוזיציות באופן דינמי ע"י מודלים סטטיסטיים-מתמטים ומערכות מסחר אוטומטיות
מסחר מבוסס אלגוריתמים (Algo-trade) הינה שיטה בה משתמשים בבינה מלאכותית לביצוע ניתוח נתונים בזמן אמת.

 

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד...

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם


שם מלא*: ישוב:
טלפון*: דוא"ל:
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il