אינרום תעשיות בנייה מסכמת את הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

אינרום תעשיות בנייה מסכמת את הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2019


ציון גינת, יו"ר אינרום תעשיות בנייה
הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2019 המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ-23.3 מיליון ש"ח, כשהחברה הודיעה במסגרת פרסום הדוחות לרבעון זה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ-17.5 מיליון ש"ח

ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו בכ-470 מיליון ש"ח, והן משקפות קיטון של כ-3.5% בנטרול השפעת תקופת המעבר בקו הבטון, מזה הכנסות ברבעון השני של כ-228 מיליון ש"ח, המשקפות קיטון של כ-4.9% בנטרול השפעת הבטון כאמור

הקבוצה הציגה שיפור בשיעור הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2019 שעמד על כ-39% מהמכירות באותו הרבעון לעומת כ-37.5% מהמכירות ברבעון המקביל, זאת בעיקר כנובע מתמהיל המכירות ושיפור בשיעור תצרוכת החומרים

הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2019 המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ-23.3 מיליון ש"ח, כשהחברה הודיעה במסגרת פרסום הדוחות לרבעון זה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ-17.5 מיליון ש"ח

אינרום פועלת להשלמת הקמת מפעל חדש לתשתיות תת קרקעיות מבטון בהיקף השקעה של כ-33 מיליון ש"ח, שצפוי להתחיל לפעול לקראת סוף השנה

עוד הודיעה החברה על מינויו של עמרי לוטן למנכ"ל חברת הבת נירלט צבעים, אשר יכנס לתוקף בעוד מספר שבועות לקראת סוף חודש ספטמבר השנה

ציון גינת, יו"ר אינרום תעשיות בנייה, שנכנס לתפקידו במהלך הרבעון, מסר: "אינרום נאמנה לתוכניותיה להמשך הרחבת פעילות הקבוצה והבטחת צמיחתה ארוכת הטווח. אנו מסיימים רבעון של התארגנות מחדש בצוות המנהל של החברה, וזאת לאחר מכירת השליטה בה על ידי קרן פימי וסיום הסכם שירותי הניהול בהמשך לכך, אשר כלל, בין השאר, שירותי יו"ר, מנכ"ל ודירקטורים בחברה. במסגרת כך מונו ארבעה דירקטורים חדשים המביאים לקבוצה ידע וניסיון רב מתחומים מגוונים ורלבנטים לעיסוקה. כמו כן, הודענו היום על צירופו של עמרי לוטן לצוות המוביל של הקבוצה כמנכ"ל נירלט צבעים. אנו בטוחים כי הניסיון הנרחב של עמרי בהובלת חברות תעשייה מהשורה הראשונה והידע השיווקי שהוא מביא עימו, יהוו נכס חשוב לנירלט בתהליך צמיחתה המתמשך.


בשם הדירקטוריון החדש אני מבקש להודות לאלדד בן-משה מנכ"ל החברה הקודם ולישי דוידי וכל חברי הדירקטוריון לשעבר מפימי על תרומתם הרבה לעיצובה של אינרום כחברה חזקה, צומחת, תחרותית ומובילה בתחומה.


בכוונתנו להמשיך להתפתח ולהוביל את שווקי התשומות לבנייה ושיפוצים בהם אנו פועלים, לרבות על ידי כניסה לתחומים חדשים שבהם לקבוצה יש יתרון תחרותי, כל זה תוך שמירה על ערכי הקבוצה, ובכללם מיקוד עסקי, חדשנות, מצויינות תפעולית ושיפור מתמיד בשירות למגוון לקוחותינו."

נועם שצ'לקה, מ"מ מנכ"ל החברה, מסר: "אינרום ממוקדת וחדורת מטרה בהובלת שווקי פעילותה, בין היתר, באמצעות המשך פיתוח, מיכון והרחבת מפעליה באתרים השונים, גיוון מנועי הצמיחה בקווי המוצרים והפתרונות השונים שמציעה, כמו גם התרחבות לפעילויות חדשות. בנטרול תקופת המעבר בה אנו נמצאים בסיום פרויקט הבטון אשתקד והקמתו של המפעל החדש לייצור מוצרי בטון לתשתיות תת קרקעיות, ולמרות האתגרים שעמם אנו מתמודדים בשווקי ליבת פעילותינו, המכירות במחצית הראשונה של השנה ירדו בכ-3.5% בלבד ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כשבמבט קדימה למחצית השנייה של השנה, אנו מצפים לחזור לתוואי של צמיחה בנטרול השפעת הבטון וממשיכים להיערך להתאוששות שווקי הבנייה והשיפוצים בהם אנו ממוקדים."

אינרום תעשיות בנייה, קבוצת תעשיות מהגדולות והמובילות בתחומה בישראל, העוסקת בייצור, שיווק והפצת מוצרים ופתרונות בעיקר לענפי הבנייה והשיפוצים, באמצעות החברות איטונג, כרמית מיסטר-פיקס ונירלט צבעים, פרסמה הבוקר את דוחותיה לרבעון השני לשנת 2019.

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו בסך של כ-227.8 מיליון ש"ח לעומת הכנסות בסך כ-249.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2018. במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ההכנסות בכ-470 מיליון ש"ח, קיטון של כ-7.2% ביחס להכנסות של כ-506.3 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת תקופת המעבר בקו הבטון חל קיטון במחצית הראשונה של השנה בשיעור של כ-3.5% בהכנסות ביחס למחצית המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה, בין השאר, מהקיטון שחל במכירות בתחום מוצרי הצבעים והשפעת תקופת המעבר בקו הבטון, כאמור, בתחום פתרונות בנייה, אשר קוזזו בחלקם על ידי המשך הצמיחה בתחום מוצרי גמר לבנייה.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-88.9 מיליון ש"ח (שיעור של 39% מהמכירות), בהשוואה לרווח גולמי ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכם בכ-93.5 מיליון ש"ח (שיעור של 37.5% מהמכירות). השיפור בשיעור הרווח הגולמי נבע מתמהיל מכירות הקבוצה ושיפור בשיעור תצרוכת החומרים, בין היתר, כנובע מהירידות שחלו בשערי המט"ח (אירו ודולר) בתקופות הדוח.


הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם בכ-178.8 מיליון ש"ח לעומת כ-192.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, המהווה קיטון של כ-7%. שיעור הרווח הגולמי מהמכירות נשאר דומה בהשוואת התקופות ועמד על כ-38%.


הירידה ברווח הגולמי שהציגה הקבוצה נבעה בעיקר מהקיטון שחל במכירות בתחומי מוצרי הצבעים ופתרונות הבנייה, אשר קוזזה בחלקה על ידי גידול ברווח הגולמי בתחום מוצרי גמר לבנייה, בעיקר כנובע מהמשך הצמיחה שהציגה הקבוצה בתחום פעילות זה.


הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-39.6 מיליון ש"ח (שיעור של 17.4% מהמכירות) לעומת כ-45.5 מיליון ש"ח (שיעור של 18.3% מהמכירות) ברבעון השני אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם בכ-81 מיליון ש"ח (שיעור של 17.2% מהמכירות) לעומת כ-93.3 מיליון ש"ח (שיעור של 18.4% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה נבע מהירידה שהציגה הקבוצה בהכנסות וברווח הגולמי.

בהתאם, הסתכם ה-EBITDA (רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות) שהציגה הקבוצה ברבעון השני בסך של כ-49.2 מיליון ש"ח, ובנטרול השפעת יישום לראשונה של תקן (חכירות) IFRS16 בסך של כ-45.9 מיליון ש"ח, ביחס לכ-54.1 ברבעון המקביל אשתקד, כשבמחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם ה- EBITDA בסך של כ-100.5 מיליון ש"ח, ובנטרול השפעת יישום לראשונה של תקן IFRS16 בסך של כ- 93.9 מיליון ש"ח, ביחס לכ-110.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


הוצאות המימון במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו בכ-7.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-0.3 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד בעיקר כתוצאה משערוך עסקאות הגנה במט"ח שמבצעת החברה מעת לעת כחלק ממדיניותה לצמצום סיכוני מטבע, על רקע השינויים שחלו בדולר ובאירו בין התקופות וכן, בשל יישום לראשונה של תקן חשבונאות 16 IFRS בדבר חכירות.


ברבעון השני הסתכם הרווח הנקי בסך של כ-26.7 מיליון ש"ח, מזה כ-23.3 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה, זאת בהשוואה לרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ-34.8 מיליון ש"ח, מזה כ-29.7 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה.


במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם הרווח הנקי בסך של כ-55.3 מיליון ש"ח, מזה כ-48.7 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה, זאת בהשוואה לרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ-71.3 מיליון ש"ח, מזה כ-60.7 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה.


דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של- 17.5 מיליון ש"ח (כ-0.16 ש"ח למניה), העומד לתשלום ביום ה-24 בספטמבר 2019.


כחלק מהמינויים של נושאי משרה בחברה חלף אלו שהיו בתכולת הסכם שירותי הניהול שניתנו לה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, שהתקיימה ב-15.4.19, את מינויים של ארבעה דירקטורים חדשים בחברה ה"ה: ציון גינת, פרץ שחר, יוסי חג'ג' ואיציק צאיג. וכן, ב-12.5.19 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר ציון גינת כיו"ר דירקטוריון החברה (תנאי כהונתו אושרו ב-19.6.19 על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה) ואת מינויו של מר נועם שצ'לקה כממלא מקום מנכ"ל החברה ואת תנאי כהונתו.


כמו כן, החברה הודיעה היום על מינויו של מר עמרי לוטן, למנכ"ל חברת הבת נירלט צבעים, שיכנס לתוקף בעוד מספר שבועות לקראת סוף חודש ספטמבר השנה (22.9.2019). ללוטן, המכהן כמנכ"ל מפעל הפיס, ניסיון רב בהובלת חברות תעשייה, כשבעברו כיהן, בין היתר, כמנכ"ל חטיבת המזון המוכן באסם, טבעול, פלסטרו וקבוצת נגב קרימיקה.

אודות אינרום תעשיות בנייה - אינרום תעשיות בנייה פועלת בשלושה תחומים באמצעות שלוש חברות תפעוליות שבשליטתה: איטונג (100%) העוסקת בפתרונות בנייה, כרמית מיסטר פיקס (100%) העוסקת במוצרי גמר לבנייה, ונירלט צבעים (62%).טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il