TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

טאואר סמיקונדקטור מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי של 2023 ועל תוצאות שנת 2023


טאואר סמיקונדקטור
טאואר סמיקונדקטור (הנסחרת תחת הticker TSEM ב-נסד"ק ובבורסת ת"א) דיווחה על תוצאות 2023
עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי של 2023
המכירות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו ב-352 מיליון דולר, בהשוואה ל-358 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023. המכירות ברבעון הרביעי של 2022 הסתכמו ב- 403 מיליון דולר.
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב-84 מיליון דולר, בהשוואה ל-87 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם ב-125 מיליון דולר.
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב-45 מיליון דולר, בהשוואה ל-362 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2023, שכלל תקבול שנבע מביטול הסכם המיזוג עם אינטל בסך של 314 מיליון דולר, נטו לאחר ניכוי עלויות הקשורות לעסקה. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2022 הסתכם ב-99 מיליון דולר וכלל 14 מיליון דולר הכנסה, נטו בהקשר לארגון מחדש של פעילות החברה ביפן שארעה במהלך 2022.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב-54 מיליון דולר, המייצג $0.49 רווח בסיסי למניה ו-$0.48 רווח מדולל למניה, בהשוואה ל-342 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023, המייצג $3.10 רווח בסיסי למניה ו-3.07$ רווח מדולל למניה וכולל 290 מיליון דולר, נטו לאחר מיסים מהתקבול שנבע מביטול הסכם המיזוג עם אינטל. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2022 הסתכם ב-83 מיליון דולר, המייצג $0.76 רווח בסיסי למניה ו- $0.75 רווח מדולל למניה וכלל רווח של 9 מיליון דולר, נטו בהקשר לארגון מחדש של פעילות החברה ביפן.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב-126 מיליון דולר, בהשוואה ל-402 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023 שכלל את התקבול נטו בגין ביטול הסכם המיזוג בסך 314 מיליון דולר. ההשקעות ברכוש קבוע ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו ב-136 מיליון דולר, נטו ותשלומי החוב שבוצעו במהלך רבעון זה הסתכמו ב-9 מיליון דולר, נטו.

עיקרי תוצאות שנת 2023:
המכירות בשנת 2023 הסתכמו ב-1.42 מיליארד דולר, הרווח הגולמי הסתכם ב-354 מיליון דולר, הרווח התפעולי ב- 547 מיליון דולר וכולל תקבול הנובע מביטול הסכם המיזוג עם אינטל בסך של 314 מיליון דולר, נטו לאחר ניכוי עלויות הקשורות לעסקה ו-33 מיליון דולר הכנסה, נטו בהקשר לארגון מחדש של פעילות החברה ביפן, כפי שצוין לעיל. הרווח הנקי לשנת 2023 הסתכם ב- 518 מיליון דולר, המייצג $4.70 רווח בסיסי למניה ו- $4.66 רווח מדולל למניה וכולל 290 מיליון דולר, נטו לאחר מיסים מהתקבול הנובע מביטול הסכם המיזוג עם אינטל וסך של 11 מיליון דולר, נטו בהקשר לארגון מחדש של פעילות החברה ביפן.
בשנת 2022 הסתכמו מכירות החברה ב-1.68 מיליארד דולר, הרווח הגולמי הסתכם ב-466 מיליון דולר, הרווח התפעולי ב-312 מיליון דולר וכולל 10 מיליון דולר הכנסה, נטו בהקשר לארגון מחדש של פעילות החברה ביפן. הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם ב- 265 מיליון דולר המייצג $2.42 רווח בסיסי למניה ו- $2.39 רווח מדולל למניה וכולל סך של 7 מיליון דולר, נטו בהקשר לארגון מחדש של הפעילות ביפן.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2023 הסתכם ב- 677 מיליון דולר הכולל את התקבול נטו בסך 314 מיליון דולר בגין ביטול הסכם המיזוג שהוזכר לעיל וההשקעות ברכוש קבוע בשנת 2023 הסתכמו ב- 432 מיליון דולר, נטו. במהלך שנת 2023 פרעה החברה חובות בסך 32 מיליון דולר, נטו.

תחזית מכירות
החברה מספקת תחזית מכירות לרבעון הראשון של שנת 2024 בסך 325 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה ומספקת יעד של צמיחה במכירות מרבעון לרבעון בהמשך השנה.


דברי המנכ"ל
ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר סמיקונדקטור, אמר: "סיימנו את שנת 2023 עם דלתות רבות והזדמנויות חדשות שנפתחו בפנינו לאחר עסקת מיזוג שלא התממשה. החברה נמצאת במצב הטוב ביותר בהיסטוריה שלה, בהתבסס על איתנותה הפיננסית, ההיצע הטכנולוגי שלה, ביצועיה התפעוליים והרחבת יכולותיה, כל זאת תוך כדי שותפות אסטרטגית חשובה ביותר עם לקוחות החברה."
אלוואנגר הוסיף: "אנו צופים התאוששות במספר פלחי שוק ולכן צופים צמיחה בהכנסות מרבעון לרבעון במהלך שנת 2024."


רעידת אדמה ביפן
ביום 1 בינואר 2024, ארעה רעידת אדמה ביפן באזור שסמוך למפעלים שלנו ב- Hokuriku, שבה לא נגרם נזק פיזי לעובדי החברה. הודות לאיכות הבנייה של המבנים, לא נגרם נזק פיסי למבנים אולם נגרם נזק למכונות ולמלאי בתהליך בשני המפעלים, וכן נגרמה הפסקה בפעילות המפעלים. הודות לעבודה המסורה והאיכותית של עובדי החברה, חזרו שני המפעלים לפעילות שבעת הנוכחית מגיעה לרמה שתוכננה בתוכנית השנתית.

איחוד תפעולי בישראל
כמענה לשינויים שחלים במגמות בשוק הגלובלי ובביקוש מהלקוחות, החברה תייעל את פעילות התפעול בישראל באופן של איחוד תפעולי של פעילות ה-6 אינץ' של החברה, המבוצעת על ידי פאב 1, עם פעילות ה- 8 אינץ' המבוצעת על ידי פאב 2. חלק מהפעילות תשולב בצורה מלאה בפאב 2 ותאפשר יעילות ורציפות תפעולית. במקביל, פעילויות מסוימות ששיעור הרווחיות מהן נמוך תופסקנה וזאת בהתאם ליעדים האסטרטגיים ארוכי הטווח של החברה ולמודל הפיננסי ארוך הטווח שלה.

שיחת משקיעים
טאואר סמיקונדקטור תקיים את שיחת הועידה המיועדת לאנליסטים ולמשקיעים על תוצאותיה הרבעוניות היום, יום רביעי, 14 בפברואר, 2024 בשעה 17:30 שעון ישראל. להשתתפות ניתן לחייג ל – 03-9180610. השיחה תשודר גם ב- WEBCAST עם קישור דרך אתר החברה www.towersemi.com ותהיה זמינה להאזנה חוזרת החל מהשעה -21:00 לערך ולמשך כ– 90 יום נוספים, לאחר שיחת הועידה.

אודות טאואר סמיקונדקטור
טאואר סמיקונדקטור בע"מ (TSEM: NASDAQ/TASE), החברה המובילה בעולם בפתרונות טכנולוגיים ופלטפורמות טכנולוגיות לשבבים אנלוגיים, מספקת היצע נרחב של פלטפורמות טכנולוגיות המותאמות לצרכי הלקוח עבור מגוון שווקים ביניהם מוצרי צריכה, תשתיות, סלולר, תעשיה, רכב, רפואה וביטחון ותעופה. טאואר סמיקונדקטור מתמקדת ביצירת השפעה חיובית ומשמעותית על העולם והסביבה תוך ביסוס שיתופי פעולה נרחבים וארוכי טווח דרך היצע רחב של פלטפורמות טכנולוגיות מותאמות כגון: MEMS, integrated Power Management (BCD & 700V) ,CMOS Image Sensor, non-imaging sensors ,RF CMOS Mixed Signal/CMOS ,BiCMOS SiGe. טאואר סמיקונדקטור מספקת ללקוחותיה פלטפורמת תכנון חדשנית ומובילה המאפשרת מחזור תכנון מהיר ומדויק. בנוסף, מספקת החברה שירותי העברת טכנולוגיה ושירותי פיתוח לחברות סמיקונדקטור ולחברות אחרות שאין ברשותם מפעלים. לטאואר סמיקונדקטור שני מפעלים בישראל (בהם מבוצעים תהליכי עיבוד על גבי פרוסות סיליקון בקוטר של 150 מ"מ ו-200 מ"מ), שני מפעלים בארה"ב (200 מ"מ), ושני מפעלים ביפן (של 200 מ"מ ושל 300 מ"מ) באמצעות אחזקתה ב-51% ממניות חברת TPSCo, ובנוסף שותפות במפעל 300 מ"מ שהוקם באיטליה על ידי חברת STMicroelectronics והסכם אספקה ממפעל 300 מ"מ של חברת אינטל בארה"ב. למידע נוסף אנא בקרו באתר החברה www.towersemi.com

בהודעה זו עשויות להיכלל תחזיות והתייחסויות של החברה לסיכונים עתידיים ו/או לאירועים עתידיים שאינם ודאיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתחזיות או מהמשתמע מהתייחסויות החברה לאירועים עתידיים. הודעה זו בשפה העברית מהווה נוסח בלתי רשמי ובלתי מחייב, הדומה להודעה הרשמית של החברה בשפה האנגלית מיום זה כפי שהוגשה לרשויות השונות בארה"ב ובישראל, ולפיכך יש לקרוא הודעה זו בשפה העברית בצמוד להודעה הרשמית של החברה מיום זה שהוגשה לרשויות בשפה האנגלית כאמור.
לפרטים נוספים: יעל ארנון, שרף תקשורת, נייד 052-7202703


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il