סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון השלישי של 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > חדשות שוק ההון

סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון השלישי של 2019


מיכל דן הראל - צלם רמי זרנגר
מתוצאות הסקר עולה צפי של יציבות יחסית ביחס לרבעון הקודם ועלייה קלה ביחס לרבעון המקביל אשתקד

מיכל דן הראל, מנכ"לית Manpower ישראל: "צפי גיוס העובדים במשק לקראת הרבעון השלישי של 2019, שומר על יציבות בהשוואה לרבעון הקודם ומשקף עלייה קלה ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ולאחר שחגגנו כולנו את יום ירושלים, עיר הבירה שלנו זוכה למתנה משמחת, עם צפי העלייה הגבוהה ביותר בתחזיות הגיוס ביחס לשאר אזורי הארץ"

על פי סקר צפי התעסוקה האחרון של ManpowerGroup, המעסיקים בישראל מדווחים על תכניות גיוס צנועות לקראת החודשים יולי-ספטמבר 2019: 11% מהמעסיקים צופים קליטה של עובדים, 2% צופים ירידה במצבת כוח האדם ואילו 84% צופים שהמצב יישאר ללא שינוי. לפיכך, צפי התעסוקה נטו עומד על +7% לאחר התאמה לתנודות עונתיות. יציבות יחסית נרשמת בתוכניות הגיוס בהשוואה לרבעון הקודם ואולם במקביל יש ירידה של 3 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.


סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון השלישי של 2019 נערך באמצעות ראיונות עם מדגם מייצג של 750 מעסיקים בישראל. לכל משתתפי הסקר הוצגה שאלה אחידה: "מהם השינויים שאת/ה צופה בהיקף הכללי של התעסוקה באזורך בשלושת החודשים הקרובים (עד סוף ספטמבר 2019) בהשוואה לרבעון הנוכחי?"


בדוח זה אנו מרבים להשתמש במונח 'צפי תעסוקה נטו'. מונח זה מייצג נתון שנגזר מאחוז המעסיקים הצופים עלייה בפעילות הגיוס, פחות אחוז המעסיקים הצופים ירידה בהיקף התעסוקה באזורם ברבעון הבא. תוצאת החישוב היא 'צפי התעסוקה נטו'.

צפי תעסוקה לפי ענפים

בכל עשרת ענפי התעשייה, המעסיקים צופים הגדלה של מספר העובדים ברבעון השלישי של 2019. שוק העבודה הער ביותר צפוי בענף החקלאות, הציד, היערנות והדיג, עם תשקיף תעסוקה נטו של 18%+. גידול יציב בהיקף התעסוקה צפוי גם בענף הבנייה ובענף השירותים הציבוריים-חברתיים, עם תשקיף של +12% ו-+11%, בהתאמה. בענף החשמל, הגז והמים, המעסיקים מדווחים על אופטימיות זהירה בתוכניות התעסוקה, עם עלייה נטו של +9% ואילו בענף הפיננסים- ביטוח- נדל"ן-שירותים עסקיים נרשמת עלייה של +8%. תחזיות הגיוס החלשות ביותר, העומדות על +4% בלבד, דווחו בענף הכרייה והמחצבות ובענף התחבורה, הלוגיסטיקה והתקשורת.

בהשוואה לרבעון השני של 2019, המעסיקים מדווחים על שיפור בתוכניות הגיוס בחמישה מ-10 ענפי התעשייה. בענף החקלאות, הציד, היערנות והדיג דווח על השיפור המשמעותי ביותר בצפי – עלייה של 14 נקודות האחוז, זאת לעומת ענף השירותים הציבוריים-חברתיים ובענף הבנייה, עם עלייה של 7 נקודות האחוז ו-3 נקודות האחוז, בהתאמה. היחלשות בתוכניות הגיוס נרשמת בחמישה ענפים, ביניהם ענף הייצור ובענף המסעדנות והמלונאות, שבהם המעסיקים מדווחים על ירידה של 5 נקודות האחוז בצפי.

בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, תוכניות הגיוס נחלשות בשמונה מתוך 10 ענפי התעשייה. ירידה משמעותית של 27 נקודות האחוז נרשמת בענף הכרייה והמחצבות, ואילו בענף המסעדנות והמלונאות מדווחים על ירידה של 14 נקודות האחוז. בענף המסחר הסיטוני והקמעוני ובענף התחבורה, הלוגיסטיקה והתקשורת, הצפי נחלש ב-5 נקודות האחוז וב-4 נקודות האחוז, בהתאמה. מנגד, נרשם שיפור משמעותי בצפי בשני ענפים אחרים: עלייה של 11 נקודות האחוז בענף החשמל, הגז והמים ועלייה של 10 נקודות האחוז בענף החקלאות, הציד, היערנות והדיג.

צפי התעסוקה בחלוקה גיאוגרפית
בכל ששת האזורים הגיאוגרפיים, המעסיקים צופים עלייה בפעילות הגיוס לקראת שלושת החודשים הקרובים. שוק העבודה הער ביותר צפוי בירושלים, עם צפי תעסוקה נטו של +12%. גידול צנוע במספר העובדים צפוי בצפון, עם צפי של +10% ובחיפה, עם צפי של +9%. גם במקומות אחרים דווח על שיפור מסוים בתוכניות לקליטת עובדים: באזור המרכז נרשם צפי של +8% ואילו בחיפה ובדרום כאחד נרשם צפי של +6%.


בתל אביב ובירושלים דווח על ירידה קלה בתוכניות הגיוס בהשוואה לרבעון הקודם, עם ירידה של 3 נקודות האחוז ו-2 נקודות האחוז, בהתאמה. לעומתם, המעסיקים בצפון מדווחים על שיפור של 3 נקודות האחוז ואילו בחיפה ובדרום, נרשמת יציבות על פי דיווחי המעסיקים.


בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, תוכניות הגיוס נחלשות בכל ששת האזורים, עם ירידה חדה במיוחד של 6 נקודות האחוז בתל אביב. בדרום נרשמת ירידה של 4 נקודות האחוז בתוכניות הגיוס ואילו במרכז, הירידה הצפויה עומדת על 3 נקודות האחוז.

צפי התעסוקה לפי גודל ארגון

המעסיקים המשתתפים בסקר משויכים לאחד מארבעה גדלים של ארגונים: עסקים זעירים, המעסיקים פחות מ-10 עובדים; עסקים קטנים, הכוללים 49-10 עובדים; עסקים בינוניים, הכוללים 249-50 עובדים; ועסקים גדולים, עם 250 עובדים ומעלה.

לקראת הרבעון הקרוב, המעסיקים בארגונים מכל ארבע קטגוריות הגודל צופים עלייה במספר העובדים. קצב הגיוס הנמרץ ביותר צפוי בעסקים הגדולים, עם תשקיף תעסוקה נטו של 15%+. בקטגוריית העסקים הקטנים, המעסיקים מדווחים על אופטימיות זהירה, עם תשקיף תעסוקה של +10% ואילו בקטגוריית העסקים הבינוניים, הצפי עומד על +8%. תוכניות הגיוס הזהירות ביותר דווחו מצד מעסיקים בעסקים זעירים, עם צפי של 1%+ בלבד.

בהשוואה לרבעון הקודם, המעסיקים בקטגוריית העסקים הקטנים מדווחים על שיפור של 4 נקודות האחוז ואולם בקרב העסקים הזעירים נרשמת ירידה של 2 נקודות האחוז. במקביל, מעסיקים בארגונים הגדלים מדווחים על יציבות בתוכניות הגיוס ואילו בקרב מעסיקים בארגונים בגודל בינוני נרשמת יציבות בתוכניות הגיוס.

בהשוואה לאותו רבעון בשנה שעברה, הצפי בקרב ארגונים גדולים וזעירים יורד ב-6 נקודות האחוז וב-5 נקודות האחוז, בהתאמה ואילו בקרב מעסיקים בקטגוריית העסקים הבינוניים נרשמת ירידה של 3 נקודות האחוז. בקטגוריית העסקים קטנים נרשמת יציבות יחסית בתוכניות הגיוס.

צפי תעסוקה עולמי

ManpowerGroup ראיינה מעל 59,000 מעסיקים ב-44 מדינות וטריטוריות כדי לגבש תחזית של הפעילות הצפויה* בשוק העבודה ברבעון השלישי של 2019.


סקר ManpowerGroup לרבעון השלישי של 2019 מלמד שהמעסיקים צופים קליטה של עובדים נוספים ב-43 מ-44 המדינות והטריטוריות שנסקרו בתקופה שעד סוף ספטמבר.


בהשוואה לרבעון הקודם, מעסיקים ב-18 מ-44 המדינות והטריטוריות מדווחים על התחזקות בתחזיות הגיוס, לעומת 18 מדינות וטריטוריות, שבהן נרשמת ירידה בתוכניות הגיוס. בשמונה מדינות וטריטוריות, המצב צפוי להישאר ללא שינוי. בהשוואה לאותה תקופה אשתקד, תוכניות הגיוס מתחזקות ב-12 מדינות וטריטוריות אך נחלשות ב-26 ונותרות ללא שינוי בשש. כוונות הגיוס המעודדות ביותר נרשמות ביפן, קרואטיה, טייוואן, ארה"ב, יוון וסלובניה, לעומת תחזיות הנמוכות ביותר, שנרשמו בהונגריה, ארגנטינה, איטליה וספרד.


המעסיקים ב-25 מתוך 26 המדינות המשתתפות באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) צופים הגדלה של מצבת כוח האדם בשלושת החודשים הקרובים לעומת המעסיקים בהונגריה, החוזים דווקא קיצוץ במספר העובדים. בהשוואה לרבעון השני של 2019, תחזיות הגיוס משתפרות בחמש מדינות אך נחלשות ב-14. בהשוואה לרבעון השלישי של 2018, הצפי מתחזק בחמש מדינות אך יורד ב-17. תחזיות ההעסקה המעודדות יותר לקראת הרבעון הקרוב דווחו בקרואטיה, יוון וסלובניה ואילו בהונגריה, איטליה וספרד, המעסיקים מדווחים על תוכניות הגיוס החלשה ביותר.


מעסיקים בכל שמונה המדינות והטריטוריות שנסקרו באזור אסיה-פסיפיק מצפים לקלוט עובדים בשלושת החודשים שעד ספטמבר 2019. בהשוואה לרבעון הקודם, תוכניות הגיוס מתחזקות בחמש מדינות וטריטוריות ונחלשות בשתיים. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, המעסיקים מדווחים על צפי חזק יותר בשתי מדינות וטריטוריות, אך על ירידה בתחזית הגיוס בחמש. ברבעון השלישי של 2019, המעסיקים ביפן ובטייוואן צופים את פעילות הגיוס הערה ביותר, בעוד שהצפי החלש ביותר נרשם בסין, ניו-זילנד וסינגפור.
על פי המעסיקים, למבקשי עבודה בכל 10 המדינות שנסקרו ביבשת אמריקה צפויות הזדמנויות העסקה ברבעון הקרוב. בהשוואה לרבעון הקודם, תחזית הגיוס משתפרת בשמונה מדינת ונחלשת בשתיים.


בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, הצפי משתפר בחמש מדינות אך נחלש בארבע. מעסיקים בארה"ב ובקנדה מדווחים על תחזיות הגיוס החזקות ביותר לקראת הרבעון הקרוב ואילו הצפי החלש ביותר דווח בארגנטינה ובפנמה.

אודות סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup
סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup נערך מדי רבעון במטרה לאמוד את כוונות המעסיקים להגדיל או לצמצם את מצבת כוח האדם שלהם ברבעון הבא.


סקר תוכניות הגיוס המקיף של ManpowerGroup מתקיים כבר מעל 55 שנים ונחשב לאחד מהסקרים המהימנים בעולם בנושא פעילות התעסוקה. הצלחת סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup תלויה בגורמים שונים:
ייחודיות: אין מתחרים לסקר זה בגודל, בהיקף, במשך קיומו ובתחום ההתמקדות שלו.
צפייה קדימה: סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup הוא סקר התעסוקה המתקדם והמקיף ביותר בעולם, ובמסגרתו נשאלים המעסיקים המשתתפים על תחזית ההעסקה שלהם ברבעון הבא. סקרים ומחקרים אחרים נוטים להתמקד בנתוני עבר ולדווח על אירועי העבר.
היעדר תלות: הסקר מתקיים בקרב מדגם מייצג מהמעסיקים מכל המדינות והטריטוריות המשתתפות. משתתפי הסקר אינם נלקחים ממאגר הלקוחות של ManpowerGroup.
ביסוס: הסקר מבוסס על ראיונות עם למעלה מ-59,000 מעסיקים במגזר הציבורי והפרטי ב-44 מדינות וטריטוריות, במטרה להעריך את מגמות התעסוקה הצפויות בכל רבעון. המדגם מאפשר ניתוח של ענפים או אזורים ספציפיים במטרה להגיע למידע מפורט יותר.


מתודולוגיה
סקר צפי התעסוקה של Manpower מושתת על מתודולוגיה בדוקה, בהתאם לתקנים הגבוהים ביותר הנהוגים בחקר שווקים. הסקר תוכנן כך שייצג את הכלכלה של כל מדינה. מרווח הטעות עבור כל הנתונים – ברמה הארצית, האזורית והעולמית – הוא 4.0%± לכל היותר.

צפי תעסוקה נטו
בדוח זה אנו מרבים להשתמש במונח 'צפי תעסוקה נטו' נתון זה נגזר מאחוז המעסיקים הצופים עלייה בפעילות הגיוס, פחות אחוז המעסיקים הצופים ירידה בהיקף התעסוקה באזורם ברבעון הבא. תוצאת החישוב היא 'צפי התעסוקה נטו'. צפי תעסוקה נטו של מדינות וטריטוריות שנצבר במשך 17 רבעונים לפחות מדווח בפורמט הכולל התאמות עונתיות, אלא אם נאמר אחרת.

אודות ManpowerGroup
ManpowerGroup® מהחברות הגדולות בעולם לפתרונות כוח עבודה, מסייעת לארגונים לשנות כיוון בעולם העבודה מהיר התמורות – באמצעות שירותי מיקור, הערכה, פיתוח וניהול של טאלנטים, במטרה לאפשר להם להצליח. מדי שנה, אנו מפתחים פתרונות חדשניים למאות אלפי ארגונים, מספקים להם טאלנטים מיומנים ומסייעים למיליוני בני-אדם במגוון רחב של ענפי תעשייה וסוגי מיומנויות למצוא תעסוקה משמעותית לאורך זמן. משפחת המותגים המתמחים שלנו – Manpower® , Experis®, Right Management® ו-ManpowerGroup® Solutions – יוצרת ערך רב יותר למועמדים וללקוחות ב-80 מדינות וטריטוריות ברחבי העולם זה מזה 70 שנים.


ב-2019 זכתה ManpowerGroup בתואר אחת מהחברות האתיות ביותר בעולם זו השנה העשירית, ומזה שבע-עשרה שנה היא נמנית בין החברות המוערכות ביותר על פי דירוג Fortune, מה שמחזק את מעמדנו כמותג האמין והמוערך ביותר בענף. גלו כיצד ManpowerGroup משפיעה על עתיד העבודה: www.manpowergroup.comטלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il