איתמר מדיקל מדווחת תוצאות כספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2018 כולה עם שיא בהכנסות - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > חדשות שוק ההון

איתמר מדיקל מדווחת תוצאות כספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2018 כולה עם שיא בהכנסות


איתמר מדיקל
גידול של 17% בהכנסות שנת 2018 ל-24.2 מיליון דולר; גידול של 24% בהכנסות מכשיר ה-WatchPAT™ ל-22.4 מיליון דולר

הכנסות הרבעון הרביעי של 2018 גדלו לכ-6.6 מיליון דולר; הכנסות ה-WatchPAT ברבעון הרביעי גדלו לכ-5 מיליון דולר

תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADS) של החברה החלו להיסחר ב-NASDAQ ב-27 בפברואר 2019, תחת הסימול "ITMR"

קיסריה, ישראל, 13 במרץ 2019, איתמר מדיקל (NASDAQ & TASE: ITMR), המפתחת, משווקת ומוכרת מכשירים רפואיים לא פולשניים בטכנולוגיה ייחודית לאבחון וטיפול בהפרעות נשימה בשינה ומתמקדת בשוק הקרדיולוגיה, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2018 ולשנת 2018 כולה.

"אנו מדווחים על הכנסות שיא לרבעון הרביעי של שנת 2018 ולשנת 2018 כולה, הודות לאימוץ גובר של טכנולוגיית ה-WatchPAT שלנו בקרב קרדיולוגים בארה"ב", ציין נשיא ומנכ"ל איתמר מדיקל, גלעד גליק. "איתמר מדיקל ביצעה התקדמות משמעותית ביישום מהלכים אסטרטגיים, ובכלל זה הרישום המוצלח של תעודות הפיקדון (ADSs) ב-NADAQ והשלמת גיוס פרטי בהיקף 14.7 מיליון דולר. בהסתכלות קדימה, אנו נשארים ממוקדים בהמשך הגדלת מכירות ה-WatchPAT באמצעות השקעות נוספות בהגדלת השיווק והמכירות שלנו. אנו מאמינים כי פעולות אלו יתרמו להמשך הצמיחה והמומנטום העסקי ב-2019 ומעבר לה".

דגשים לרבעון הרביעי של 2018 ולשנת 2018 כולה ואירועים משמעותיים בתקופה האחרונה

ההכנסות בשנת 2018 גדלו ב-16.8% לשיא של 24.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-20.7 מיליון דולר ב-2017.
הכנסות ה-WatchPAT בשנת 2018 רשמו גידול של 23.6% לשיא של 22.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-18.1 מיליון דולר ב-2017.


ההכנסות ברבעון הרביעי של 2018 גדלו ב-9.4% לשיא של 6.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.0 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017.


שיעור הרווח הגולמי רשם עלייה של 130 נקודות בסיס ל-77.4% מסך ההכנסות ברבעון הרביעי ועלייה של 50 נקודות בסיס ל-76.3% בשנת 2018 כולה.


ההפסד התפעולי ירד ב-38.9% ל-0.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018 וב-46.6% ל-3.1 מיליון דולר בשנת 2018 כולה; ההפסד התפעולי על בסיס מזומן (Non-IFRS) ירד ב-61.2% ל-0.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018 וב-58.9% ל-1.5 מיליון דולר בשנת 2018 כולה.


הושלם גיוס בהנפקה פרטית בהיקף של 14.7 מיליון דולר בחודש מרץ 2019.
תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADS) של החברה החלו להיסחר ב-NASDAQ ב-27 בפברואר 2019, תחת הסימול "ITMR".

התוצאות הכספיות ברבעון הרביעי של 2018

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2018 רשמו גידול של 9.4% לשיא של 6.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.0 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2017. הצמיחה בהכנסות נבעה ברובה מגידול של 18.9% במכירות ה-WatchPAT, וזאת כתוצאה מהמעבר המוצלח ממודל עסקי המבוסס על מכירת ציוד למודל עסקי המבוסס על מכירה של בדיקות WatchPAT, הנקרא Test as a Service (TaaS). שינוי זה הגדיל את שיעור מכירות המתכלים והשירות לכ-65% מסך הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב.

ההכנסות בארה"ב ברבעון הרביעי של 2018 גדלו ב-8.4% לשיא של 4.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.2 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2017.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2018 גדל ל-5.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.6 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2017. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי עמד על כ-77.4% מסך ההכנסות, בהשוואה ל-76.1% ברבעון הרביעי של 2017. השיפור בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקרו מייחוס של הוצאות תפעוליות קבועות ותקורות לסכום מכירות גבוה יותר והתייעלות בתהליך הייצור.

ההפסד התפעולי ברבעון הרביעי של 2018 ירד ב-38.9% ל-0.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2017.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד התפעולי ירד ברבעון הרביעי ל-0.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2017. ההפסד התפעולי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-0.4 מיליון דולר תשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, והוצאות הקשורות להפחתה בכוח אדם, בהשוואה ל-0.4 מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון המקביל אשתקד. השיפור בהפסד התפעולי נבע בעיקרו מגידול בהכנסות, לצד קיטון בהוצאות המחקר והפיתוח, אשר קוזזו בחלקם על ידי גידול בהוצאות מכירה ושיווק אשר תמכו בהמשך צמיחת החברה ובהוצאות הנהלה וכלליות.

ההפסד הנקי ברבעון הרביעי של 2018 ירד ל-0.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד הנקי ברבעון הרביעי ירד ל-0.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2017. ההפסד הנקי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-0.2 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, הוצאות הקשורות להפחתה בכוח אדם והפסד (רווח) משערוך של נגזרים, בהשוואה ל-0.8 מיליון דולר בהוצאות דומות ברבעון המקביל של 2017.

נכון ליום 31 בדצמבר 2018, בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 6.5 מיליון דולר. סכום זה אינו כולל סכום של 14.7 מיליון דולר שגויסו לאחרונה בהנפקה פרטית.

התוצאות הכספיות בשנת 2018

ההכנסות בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018 גדלו ב-16.8% לשיא של 24.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-20.7 מיליון דולר ב-2017.

ההכנסות בארה"ב בשנת 2018 גדלו ב-19.1% לשיא של 17.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-14.8 מיליון דולר בשנת 2017.

הרווח הגולמי בשנת 2018 גדל ל-18.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-15.7 מיליון דולר ב-2017. שיעור הרווח הגולמי ב-2018 עמד על 76.3%, בהשוואה ל-75.8% ב-2017.

ההפסד התפעולי בשנת 2018 ירד ב-46.6% ל-3.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.8 מיליון דולר ב-2017.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד התפעולי בשנת 2018 ירד ב-58.9% ל-1.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.7 מיליון דולר ב-2017. ההפסד התפעולי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-1.6 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, והוצאות הקשורות להפחתה בכוח אדם, בהשוואה ל-2.2 מיליון דולר של הוצאות דומות בשנת 2017. השיפור בהפסד התפעולי נבע בעיקרו מגידול בהכנסות, לצד קיטון בהוצאות המחקר והפיתוח, אשר קוזזו בחלקו על ידי גידול בהוצאות מכירה ושיווק אשר תמכו בהמשך צמיחת החברה ובהוצאות הנהלה וכלליות.

ההפסד הנקי בשנת 2018 ירד ל-1.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.3 מיליון דולר ב-2017.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד הנקי ב-2018 ירד ל-2.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.9 מיליון דולר בשנת 2017. ההפסד הנקי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-0.8 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, הוצאות הקשורות להפחתה בכוח האדם ורווח משערוך של נגזרים, בהשוואה ל-1.6 מיליון דולר בהוצאות דומות בשנת 2017.

איתמר מדיקל תציג בכנס הבריאות של אופנהיימר

הנהלת איתמר מדיקל תציג בכנס הבריאות ה-29 של אופנהיימר ביום רביעי 20 במרץ 2019 בשעה 15.20 זמן החוף המזרחי של ארה"ב, בניו יורק. שידור חי יהיה זמין באתר החברה בעמוד קשרי המשקיעים.

אודות איתמר מדיקל בע"מ
איתמר מדיקל בע"מ הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב וב-NASDAQ (ITMR). החברה פועלת מפארק התעשייה בקיסריה ועוסקת מאז היווסדה במחקר ובפיתוח של מכשור רפואי לא פולשני לצורכי דיאגנוסטיקה מבדלת, לרבות בתחום הרפואה הקרדיולוגיות ובתחום הפרעות הנשימה. שני קווי המוצר הראשונים של איתמר מדיקל, המבוססים על פיתוח ייחודי של החברה, הם ה-WatchPAT™ מכשיר ביתי לאבחון הפרעות נשימתיות בשינה, וה-EndoPAT™ המכשיר היחיד המאושר על ידי ה-FDA בארה"ב לבדיקת תפקוד האנדותל (תפקוד עורקים), ולהערכת סיכון למחלת העורקים הכליליים ולמחלות קרדיווסקולריות אחרות.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il