מיטרוניקס מפרסמת את תוצאות שנת 2014 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות שוק ההון

מיטרוניקס מפרסמת את תוצאות שנת 2014


מיטרוניקס
מיטרוניקס מסיימת את שנת 2014 בצמיחה בשיעור של 7.5% במכירות וקפיצה של 22% ברווח הנקי שהסתכם בסך של כ- 63 מיליון שקלים
צמיחה של 16% בהכנסות הרבעון הרביעי לעומת הרבעון המקביל, ממשיכה את מגמת הגידול המשמעותי במכירות באוסטרליה, טריטוריה שצמחה בשיעור של 18% במונחי המטבע המקומי.
הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2014 לסך של כ- 71 מיליון ש"ח גידול בשיעור של 7.6%, והרווחיות התפעולית שמרה על רמה של 17.4% מהמכירות
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת קפץ בכ- 62% והסתכם בכ- 73 מיליון ש"ח
יתרות המזומנים והשקעות לזמן קצר הסתכמו לכ- 94.3 מיליון ש"ח וזאת לאחר חלוקת דיבידנד של 40 מיליון ש"ח ב- 2014
מיטרוניקס מדווחת על החלטתו של יובל בארי לסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה בארי מכהן כמנכ"ל מיטרוניקס החל משנת 2008
יונתן בשיא, יו"ר הדירקטוריון: לאחר שתיים עשרה שנים בחברה מתוכן שש וחצי כמנכ"ל, יובל בארי הודיע אמש לדירקטוריון על רצונו לסיים את תפקידו כמנכ"ל מיטרוניקס ולתור אחר כיווני עשייה אחרים. דירקטוריון החברה ימנה ועדת איתור וינוהל תהליך סדור למציאת מחליף ראוי אשר ימשיך להצעיד את החברה בציר האסטרטגי הברור בו היא צועדת בהצלחה.
יובל בארי, מנכ"ל מיטרוניקס: "אנחנו מסכמים שנה מוצלחת של המשך צמיחה בהכנסות בכל הטריטוריות וגידול ברווח. כל זאת, על אף התנאים המאקרו כלכליים באירופה, והשפעות שליליות של שערי החליפין. במהלך שנת 2014 השיקה מיטרוניקס את קו הרובוטים החדש המציג מספר יתרונות טכנולוגיים מתקדמים הכוללים בין היתר התממשקות המכשיר לטלפון חכם. קו מוצרים זה זכה לתהודה רבה שמקבלת ביטוי בביקושים משמעותיים מערוצי ההפצה בכל הטריטוריות. להערכתנו רק כ- 11% מהבריכות בעולם מנוקות כיום על ידי רובוטים אלקטרוניים, כך שפוטנציאל הגידול עדיין רב מאוד. בנוסף לכך, משקיעה החברה משאבים בהפקת מנועי צמיחה נוספים לשוק הבריכות שייסעו בהבטחת צמיחה שנתית דו ספרתית בשנים הקרובות.
אנו צופים המשך צמיחה בשיעור של לפחות 10% בשנת 2015, שיגיע בין היתר ממכירות קו הרובוטים החדש וכן מצמיחה גבוהה במכירות בארה"ב, גידול דו ספרתי בטריטוריות בחצי הכדור הדרומי והמשך אחיזתה האיתנה של החברה באירופה".

תוצאות הפעילות בשנת 2014 -
גידול של 7.5% במכירות שהסתכמו לכ- 408.8 מיליון ש"ח, לעומת כ- 380.3 מיליון ש"ח בשנת 2013.
הכנסות החברה ממכירות הרובוטים לבריכות פרטיות הסתכמו בכ- 309.6 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 9.1% לעומת אשתקד.
מכירות החברה במגזר הבריכות הציבוריות הסתכמו בכ- 48.2 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 6.2%. העלייה במכירות רובוטים לבריכות פרטיות וציבוריות מקורה מהתחזקות אחיזת החברה בטריטוריות בהן היא פועלת ובייחוד בשווקים בהן פועלות חברות הבת.
ההכנסות ממוצרי בטיחות ומוצרים נלווים לבריכות הסתכמו לכ- 51 מיליון ש"ח בדומה לאשתקד. החברה לא צמחה במכירות מגזר מוצרי הבטיחות ומוצרים נלווים לבריכות, בעיקר בשל הירידה במכירות האזעקות לבריכות פרטיות בצרפת, הנובעת מתחרות מחירים אגרסיבית וירידה בביקושים.
העלייה בהכנסות הינה למרות ירידת שערי החליפין אשר הקטינו את מכירות החברה בכ-9.3 מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כך שבמונחי מטבע מקומי הכנסות החברה צמחו בשיעור של 10%.
רווח הגולמי הסתכם ב- 183.8 מיליון ש"ח, גידול של 6.5% לעומת שנת 2013. הרווחיות הגולמית הסתכמה לכ-45% לעומת 45.4% בשנת 2013. הירידה ברווחיות הגולמית הושפעה משערי החליפין, ומהירידה ברווחיות הגולמית של מגזר מוצרי הבטיחות ומוצרים נלווים. יחד עם זאת, השחיקה ברווחיות הגולמית נמוכה יחסית וזאת כתוצאה מגידול ברווחיות הגולמית במכירות הרובוטים לבריכות פרטיות וציבוריות בעיקר בשל השפעת נפח המכירות ועלייה במכירות בטריטוריות יותר רווחיות (אירופה ואוקייאניה).
הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו בכ- 8.3 מיליון לעומת כ- 8 מיליון ש"ח בשנת 2013. העלייה בהוצאות הפיתוח הינה בגין פרויקטים חדשים שיגיעו לשוק בשנים הקרובות וכן בפיתוחים טכנולוגייים שמטרתם לשמר את יתרונה הטכנולוגי של החברה.
הוצאות מכירה ושיווק גדלו בשיעור של כ- 2.7% העלייה נובעת בעיקרה מגידול בכוח העבודה בטריטוריות מסוימות על-מנת לתמוך בעלייה בהכנסות בטריטוריות אלו. יחד עם זאת, לנוכח הצמיחה במכירות שיעור הוצאות המכירה והשיווק ממשיך לשקף את היתרונות לגודל בדומה לשנים עברו, והוא ירד ל 13.9% מהמכירות לעומת 14.6% בשנת 2013.
הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו לסך של כ- 47.5 מיליון ש"ח, גידול של כ- 10%. ההסבר העיקרי לעלייה הינו גידול של כ- 1.3 מיליון ש"ח בהוצאות דמי הניהול לבעל השליטה, ועלייה בעלויות פיתוח עסקי, כתוצאה מכך שבמהלך השנה הקימה החברה מחלקת פיתוח עסקי המונה 4 עובדים, וכן מעלייה בעלויות מערכות מידע לטובת יצירת תשתית עיבוד מידע ובקרה לניהול אפקטיבי יותר.
הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ- 71 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 7.6% לעומת שנת 2013. שיעור הרווחיות התפעולית שמר על רמה של 17.4%.
מיטרוניקס מסיימת ברווח הנקי של כ- 63 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 22% לעומת אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם לסך של כ- 73 מיליון ש"ח, לעומת תזרים בסך של כ- 45.1 מיליון ש"ח אשתקד. העלייה בתזרים שנבע מפעילות שוטפת בתקופת הדוח נובעת בעיקר מעלייה ברווחי החברה ומירידת המלאי בתקופת הדוח לעומת עלייה משמעותית של המלאי ב- 2013.
ההון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בסוף שנת 2014 על כ- 250.8 מיליון ש"ח, המהווים 71.6% מהמאזן.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
1/4/15
1. ברכות והמשך הצלחה - אברהמי קול
שמחתי מאוד על תוכן הכתבה.
שיהיה לכם בהצלחה.
[סגור תגובה]
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il