צפי לרבעון רביעי חזק שסוגר שנה מצוינת לאדמה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

צפי לרבעון רביעי חזק שסוגר שנה מצוינת לאדמה


אדמה
החברה צפויה לרשום שיא של כל הזמנים לרבעון הרביעי עם מכירות של למעלה מ-1 מיליארד דולר, צמיחה של יותר מ-7% במונחי דולר ו-9% במונחי יואן
מכירות

החברה צפויה לרשום שיא של כל הזמנים לרבעון הרביעי עם מכירות של למעלה מ-1 מיליארד דולר, צמיחה של יותר מ-7% במונחי דולר ו-9% במונחי יואן, כשהמכירות לשנה במצטבר נושקות ל-4 מיליארד דולר – שיא נוסף של כל הזמנים, אותו רשמה החברה, חרף המאתגרים המשמעותיים עמם התמודדה לאורך השנה.

הצמיחה הצפויה בהכנסות הרבעון הרביעי נובעת מגידול עסקי חזק לצד העלאות מחיר מסוימות, אשר יותר מקיזזו את השפעת החוסר במכירות מוצרי מפתח המיוצרים באתר הישן בג'ינגזו עקב הגבלת הייצור שם במהלך השנה, בנוסף להשפעות מטבע שליליות. החברה צפויה לדווח על צמיחה חזקה באירופה, עם פתיחה מוקדמת של עונת 2020, וכן בצפון אמריקה ובאסיה פסיפיק. תוצאות ראויות לציון נרשמו גם בברזיל, בהובלת ביצועים חזקים של תכשיר CRONNOS®, וכן ברחבי אמריקה הלטינית, שם היצע המוצרים המבודלים של החברה ממשיך לגדול עם כניסת ARMERO™, התכשיר הראשון מבוסס פרוטיוקונזול בייצור עצמי של החברה, אשר הושק לאחרונה בפרגוואי ופתח שוק בשווי של 1 מיליארד דולר.

תנופה זו מביאה את אדמה לרשום שנה נוספת של צפי מכירות שיא, עם צמיחה של כ-3% במונחי דולר ו-8% במונחי יואן, הנושקות לרף ה-4 מיליארד דולר, כשהחברה ממשיכה להגדיל נתחי שוק על אף השפעת חוסרי אספקה משמעותיים ובפרט הגבלת מכירות מוצרי האתר הישן בג'ינגזו. החברה רשמה צמיחה חזקה בברזיל וביתר מדינות אמריקה הלטינית הודות לשיפור המתמשך בתמהיל סל המוצרים שלה, בעוד שהביצועים החזקים באירופה ברבעון הרביעי מיתנו במידה מסוימת את השפעת מגבלות האספקה ותנאי האקלים באזור מוקדם יותר השנה. אדמה ממשיכה לצמוח בעוצמה בסין, שם מכירות המוצרים הממותגים והמפורמלים שלה צפויות לרשום צמיחה דו-ספרתית מרשימה נוספת.

רווח גולמי

הצמיחה העסקית האיתנה ברבעון הרביעי, לצד מחירים גבוהים יותר ושיפור תמהיל סל המוצרים, צפויים לקזז במלואה את השפעת חוסר מכירות מוצרי האתר הישן בג'ינגזו, עלויות הרכש הגבוהות יותר וחולשת המטבעות, ולהביא לרווח גולמי הדומה לזה שבתקופה המקבילה ב-2018.

בשנה במצטבר, הצמיחה המתמשכת של סל המוצרים המבודל של החברה, לצד מחירי מכירה גבוהים משמעותית, צפויים לקזז ברובה את השפעת חוסר מכירות מוצרי האתר הישן בג'ינגזו, עלויות הרכש הגבוהות יותר וחולשת המטבעות, ולהוביל לרווח גולמי נמוך מעט מהרווח הגולמי ב-2018.

EBITDA

הודות להמשך ניהול הדוק של ההוצאות התפעוליות, החברה צפויה ברבעון הרביעי לרשום צמיחה דו-ספרתית ב-EBITDA המתואם, אשר צפוי להגיע לשיא של כל הזמנים לרבעון זה, וזאת למרות חוסר הרווח כתוצאה מהגבלת מכירות מוצרי האתר הישן בג'ינגזו ורישום עלויות הייצור שלא בקיבולת מלאה באתר.

ה-EBITDA המתואם בשנת 2019 צפוי להיות דומה לשיא של כל הזמנים שהושג ב-2018, על אף חוסר הרווח ממוצרי האתר הישן בג'ינגזו ורישום עלויות משמעותיות בגין הייצור שלא בקיבולת מלאה באתר, וכן אתגרי האספקה ומזג האוויר המשמעותיים עמם התמודדה החברה לאורך השנה. למעשה, יישום עקבי של הצגת האופציות לעובדים כתוכנית הונית הן בשנת 2019 והן בשנת 2018 מצביע על עלייה ניכרת של ה-EBITDA המתואם בשנת 2019.

רווח נקי מתואם

הוצאות המימון ברבעון הרביעי צפויות להיות גבוהות מעט בהשוואה לתקופה המקבילה עקב השפעת התחזקות היואן על פוזיציות מאזניות. המס ברבעון הרביעי של 2018 היה נמוך באופן חריג בעיקר בשל כך שחלק גדול יותר מהרווח הממוסה ברבעון הוכר במקומות בעלי שיעורי מס נמוכים יותר. יחד, ההוצאות הפיננסיות והוצאות המס הגבוהות יותר צפויות להביא לרווח נקי מתואם נמוך יותר במעט ברבעון.

בשנה במצטבר, צפויה עלייה בהוצאות המימון בהשוואה ל-2018 עקב השפעת ההיחלשות המתונה יותר של היואן על פוזיציות מאזניות ב-2019 לעומת היחלשותו הבולטת ב-2018, עלייה בשיעורי הריבית על הלוואות והשפעתם של שינויים חשבונאיים הקשורים לתקן /ASBE 2116 IFRS, מול קיזוז מסוים כתוצאה מירידה בהוצאות המימון הקשורות לאג"ח צמודות המדד הנקובות בש"ח בעקבות הירידה במדד. השפעה זו קוזזה בחלקה על ידי ירידה במסים על הרווח לפני מס, שהיה נמוך יותר ב-2019, בעוד שהוצאות המס ב-2018 היו גבוהות יותר עקב השפעת הירידה שאינה במזומן בערך הנקי של נכסי מס כתוצאה מהיחלשות הריאל הבריזלאי כנגד הדולר. ההשפעה נטו של העלייה בהוצאות המימון והירידה בהוצאות המס צפויה להביא לרווח נקי מתואם נמוך יותר לשנה.

המשך התקדמות בשדרוג והעתקת אתרי היצור בסין

אדמה רשמה התקדמות משמעותית בתהליך שדרוג והעתקת מתקני הייצור והגנת הסביבה שלה באתרים שבג'ינגזו (מחוז הוביי) והואי'אן (מחוז ג'יאנגסו).

החברה צפויה לממש התייעלות תפעולית ניכרת הודות לשדרוג תהליכים וטכנולוגיות, כולל מערכות בקרה ונתונים ממוחשבות ואוטומציה של ציוד יצור ומעבדה, לצד הפסקת קווי ייצור פחות רווחיים. עם הכניסה לשלב האחרון בהעתקת האתרים הישנים, והתכנית להתחיל בייצור של המוצרים המועברים באתר החדש בג'ינגזו ברבעון השלישי של 2020, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של 2019 הפחתת ערך חד-פעמית שאינה במזומן בגין המתקנים שפעולתם תופסק באתרים הישנים הן בג'ינגזו והן בהואי'אן, בסך של כ-50 מיליון דולר. כמו כן, האתרים המשודרגים ורמת האוטומציה בהם יאפשרו כוח עבודה מיומן וקטן יותר, תהליך אשר צפוי להסתיים בעיקרו עד סוף שנת 2020. בהקשר זה, החברה צפויה לרשום הפרשה חד פעמית בשל סיום יחסי עבודה בסך של כ-35 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019.

פעולות התייעלות אלה צפויות להניב חיסכון שנתי בסך 34-47 מיליון דולר החל משנת 2020, כולל הפחתת מרבית העלות עקב היצור שאינו בקיבולת מלאה באתרים, אשר ב-2019 הסתכמה בכ-47 מיליון דולר. בנוסף, המשך העליה בהיקפי הייצור בג'ינגזו, לצד החזרה המתוכננת לייצור סדיר של ספקים של החברה בסין, צפויים בשנת 2020 להקל חלקית על אילוצי האספקה עמם התמודדה החברה בשנת 2019.

בכוונתה של אדמה להשלים את שדרוג והעתקת האתרים ברובם ולהפעיל את המתקנים באתריה החדשים תוך שיפור בעלויות וביעילות עד לרבעון השלישי של 2020 בג'ינגזו, ובהואי'אן עד אמצע 2021. האתרים החדשים והמשודרגים מתוכננים להיות רווחיים יותר מהישנים, וערוכים לקליטת חומרים פעילים חדשים נוספים, שמצויים בצבר המוצרים המשמעותי שמפתחת החברה.

החברה פועלת בהמשך לפיתוח ומכירת כלל האתרים הישנים שמתפנים, בכפוף להשגת האישורים הנדרשים. כתוצאה מכך, החברה מכוונת להחזיר את השקעותיה הנותרות בשדרוג ובהעתקת האתרים, כשהרווחים הצפויים ממימוש ערך משמעותי זה ייכללו ברווח הנקי המדווח של החברה בשנים הקרובות.

עסקת הויפנג

החברה ממשיכה להתקדם בעסקת רכישת עסקי הגנת הצומח של חברת הויפנג בהמשך לדיווח הקודם בנושא, תוך שהויפנג מתקרבת לחידוש פעילויות היצור שלה.

רווח נקי מדווח

הרווח הנקי המדווח לרבעון ולשנה במצטבר יכלול את החיוביים החד-פעמיים, מרביתם שאינו במזומן, הקשורים להשלמת שדרוג והעתקת האתרים הישנים בג'ינגזו ובהואי'אן, אשר יביאו לחיסכון שנתי מהותי של 34-47 מיליון דולר לפני מס החל משנת 2020. בנטרול החיובים האמורים, הרווח הנקי המדווח בשנת 2019 צפוי היה לעמוד על 124-136 מיליון דולר, בעוד שנטרול כ-47 מיליון דולר בעלויות בגין הפעילות בקיבולת שאינה מלאה שנגרמו במשך השנה, ושצפויות לקטון כמעט לחלוטין כתוצאה מהחסכון שנובע מהשדרוג וההעתקה, היה מעלה את הרווח הנקי המדווח לסכום גבוה אף יותר של 171-183 מיליון דולר.

העלייה ברווח הנקי המדווח בשנת 2018 נובעת ממכירת מספר מוצרים באירופה בקשר עם אישור רשויות האיחוד האירופי לרכישת סינג'נטה על ידי כמצ'יינה ב-2018 ומהשפעות קשורות אחרות, אשר הביאו להכרה ברווח חד פעמי, נטו ממס, של כ-242 מיליון דולר ב-2018. תמורת המכירה, נטו ממס ומעלויות עסקה, שולמה לסינג'נטה בתמורה להעברת סל מוצרים באירופה בעלי אופי וערך כלכלי דומה, אשר הביאה לרישום, בתוצאות הכספיות המדווחות לכל רבעון החל מהרבעון השני ב-2018 ואילך, של הוצאות הפחתה שאינן במזומן בגין אותם נכסים שנרשמו בערך חשבונאי גבוה יותר בספרים, בסך של כ-8-10 מיליון דולר לרבעון, ללא השפעה כלכלית.

בנטרול מכירת המוצרים והעברתם, הרווח הנקי ב-2018 היה נמוך ב-214 מיליון דולר, ואילו הרווח הנקי ב-2019 היה גבוה ב-35 מיליון דולר.

בשנת 2020 הוצאות ההפחתה האמורות שאינן במזומן צפויות לרדת לסך שנתי של כ-30 מיליון דולר, ובשנת 2021 הן צפויות להוסיף ולרדת לסך שנתי של כ-22 מיליון דולר.

בנוסף, ב-2019 החברה רשמה המשך הפחתת PPA היסטורי משנת 2011 בסך של כ-38 מיליון דולר, בגין רכישת אדמה פתרונות לחקלאות על ידי כמצ'יינה. הפחתת אותן הוצאות שאינן במזומן תושלם עד סוף 2020, באופן שהן יעדרו כליל משנת 2021 ואילך.

בנטרול השפעת הפריטים החד פעמיים, שהם בעיקרם לא במזומן, הכוללים: (1) הפחתת ערך נכסים והפרשות לסיום יחסי עבודה בקשר עם שדרוג והעתקת המתקנים באתרים הישנים בג'ינגזו והואי'אן; (2) ההפחתה שאינה במזומן של הנכסים שהועברו מסינג'נטה בקשר עם רכישת סינג'נטה על ידי כמצ'יינה ב-2018; וכן (3) הפחתת עודפי עלות (PPA) היסטוריים משנת 2011 בגין רכישת אדמה פתרונות לחקלאות על ידי כמצ'יינה, הרווח הנקי המתואם צפוי לעמוד על הסכומים הבאים:

בנטרול כ-43 מיליון דולר של עלויות הייצור שלא בקיבולת מלאה באתרים הישנים, על בסיס מתואם, אשר יפחתו כמעט לחלוטין ב-2020 בשל החסכון מהשדרוג וההעתקה, הרווח הנקי המתואם היה עומד על 242-254 מיליון דולר.

ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי צפוי לעלות משמעותית ולעמוד על 138-150 מיליון דולר, ובשנה במצטבר צפוי לעמוד על 647-659 מיליון דולר, בדומה לשיא של 2018 הן במונחי דולר והן במונחי יואן. יישום עקבי של הצגת האופציות לעובדים כתוכנית הונית הן בשנת 2019 והן בשנת 2018, מצביע על עלייה ניכרת של ה-EBITDA המתואם בשנת 2019.

ההערכות המפורטות לעיל הנן ראשוניות ולא בוקרו או נסקרו על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה. הערכות אלה עשויות להשתנות, בין היתר, כתוצאה מהמשך עיבוד וניתוח הנתונים הכספיים, אותם תבצע החברה במסגרת הכנת הדוחות הכספיים שלה לשנת 2019 ולרבעון הרביעי של השנה, אשר יפורסמו ב-18 במרס 2020.

למשקיעים מומלץ להפעיל שיקול דעת בבואם לקבל החלטות השקעה.

אודות אדמה
אדמה הינה מהחברות המובילות בעולם בתחום הגנת הצומח. אנו שואפים ליצור פשטות בחקלאות, ומציעים לחקלאים פתרונות ושירותים יעילים אשר מקלים עליהם ומסייעים להם לצמוח. עם אחד מסלי המוצרים המקיפים והמגוונים בעולם אשר מורכב ממוצרים מבודלים ואיכותיים, כ- 7,000 אנשי הצוות שלנו מגיעים לחקלאים ביותר מ- 100 מדינות ברחבי העולם ומספקים להם פתרונות להתמודדות עם עשבים, מזיקים ונגעים ולשיפור יבוליהם. למידע נוסף, אנא בקרו אותנו בכתובת www.adama.com ועקבו אחרינו בטוויטר ב- @AdamaAgri .
טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il