תרו מכריזה על תוצאותיה לשנת העסקים שהסתיימה ב-31 במרץ, 2021 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירותרו מכריזה על תוצאותיה לשנת העסקים שהסתיימה ב-31 במרץ, 2021


תרו
רווח גולמי בסך 76.9 מיליון דולר (51.9% מתוך ההכנסות, לעומת 58.5%), ירידה של 25.3 מיליון דולר
מערכת טלנירי | 21/5/21, 13:35
בואו לדבר על זה בפורום ארה"ב
הותורן, ניו יורק, 19 במאי 2021, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשייה רוקחית בע"מ Taro Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות הבלתי-מבוקרות לרבעון ולשנה שהסתיימו ב-31 במרץ, 2021.
עיקרי תוצאות הרבעון שהסתיים ב-31 במרץ, 2021 - בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ, 2020
הכנסות נטו בסך 148.3 מיליון דולר, ירידה של 26.6 מיליון דולר. תוצאות הרבעון המקביל בשנה שעברה היו גבוהות יותר מהרגיל בחלקן עקב צבירה בידי לקוחות בעת תחילת תקופת הקורונה.
רווח גולמי בסך 76.9 מיליון דולר (51.9% מתוך ההכנסות, לעומת 58.5%), ירידה של 25.3 מיליון דולר.
הוצאות מחקר ופיתוח בסך 16.6 מיליון דולר גדלו במעט.
הוצאות מכירות, שיווק, כלליות ומנהלה (SG&A) בסך 22.2 מיליון דולר, ירידה של 6.9 מיליון דולר.
הפרשות בגין פשרות והקצאת סכומים הנמצאים בסיכון בסך 80 מיליון דולר משקפות תוספת להקצאות קיימות בהקשר משפטי, הנוגעות להתמשכות הטיפול בתביעה ייצוגית הנוגעת למספר אזורי שיפוט; עם זאת, אין שום ודאות לגבי תוצאת ההליך.
הפסד תפעולי בסך 41.9 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי בסך 57.2 מיליון דולר. בנטרול הוצאות שנרשמו בגין הפשרות והקצאת הסכומים הנמצאים בסיכון, הרווח התפעולי עומד על 38.1 מיליון דולר, נמוך ב-19.1 מיליון דולר, ומהווה 25.7% מתוך המכירות, לעומת 32.7%.
הכנסות מריבית וגורמים פיננסיים אחרים עמדו על 3.2 מיליון דולר, הפחתה של 3.4 מיליון דולר, והן משקפות את המשך סביבת הריבית הנמוכה בעולם.
הכנסה מפעילות מט"ח בסך 800 אלף דולר לעומת 3.7 מיליון דולר – הפחתה של 2.8 מיליון דולר.
הטבות מס בסך 8.9 מיליון דולר, לעומת הוצאות מס בסך 13.9 מיליון דולר. בנטרול השפעות הפשרות והקצאת הסכומים הנמצאים בסיכון, היקף המס האפקטיבי עמד על 18.5% לעומת 20.4%.
הפסד נטו המשויך לתרו עומד על 29.8 מיליון דולר, לעומת רווח נטו בסך 54.2 מיליון דולר, המשקף הפסד מדולל למניה של 0.78 דולר, לעומת רווח מדולל למניה בסך 1.42 דולר. בנטרול השפעת הפשרות והקצאת הסכומים הנמצאים בסיכון עומד הרווח נטו על 31 מיליון דולר, המשקף רווח מדולל של 0.81 דולר למניה.
תוצאות לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2021 – בהשוואה לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2020
הכנסות נטו בסך 549 מיליון דולר, ירידה של 95.8 מיליון דולר.
רווח גולמי בסך 296.7 מיליון דולר (54% מתוך ההכנסות, לעומת 62%), ירידה של 103.1 מיליון דולר.
הוצאות מחקר ופיתוח בסך 60.2 מיליון דולר, בדומה להיקף ההוצאות בשנה המקבילה.
הוצאות מכירות, שיווק, כלליות ומנהלה (SG&A) בסך 91.4 מיליון דולר, ירידה של 2.1 מיליון דולר.
הפרשות בגין פשרות והקצאת סכומים הנמצאים בסיכון בסך 558.9 מיליון דולר, המשקפות הוצאה חד פעמית בסך 418.9 מיליון דולר, המתייחסת להחלטה של משרד המשפטים האמריקאי בסיום חקירות שבוצעו בקרב חברות בתעשיית הפארמה הגנרית, ולהקצאה של 140 מיליון דולר בעניין תביעה ייצוגית הנוגעת למספר אזורי שיפוט; עם זאת, אין שום ודאות לגבי תוצאת ההליך.
הפסד תפעולי בסך 413.8 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי בסך 246.5 מיליון דולר. בניכוי ההפרשות בגין פשרות והקצאת סכומים הנמצאים בסיכון, עומד הרווח התפעולי על 145.1 מיליון דולר, ירידה של 101.4 מיליון דולר, והוא מהווה 26.4% מהמכירות לעומת 38.2%.
הכנסות מריבית וגורמים פיננסיים אחרים ירדו ב-13.5 מיליון דולר והסתכמו ב-20.2 מיליון דולר.
הוצאה בפעילות מט"ח בסך 0.4 מיליון דולר, לעומת הכנסה מפעילות מט"ח בסך 14.8 מיליון דולר בשנה קודמת – ירידה של 15.2 מיליון דולר.
הוצאה בגין מיסים בסך 9.7 מיליון דולר, המשקפת ירידה של 43.8 מיליון דולר לעומת הוצאה בסך 53.5 מיליון דולר שנרשמה בשנה קודמת. בניכוי השפעות ההפרשות בגין פשרות והקצאת סכומים הנמצאים בסיכון, היקף המס האפקטיבי עמד על 15.7% לעומת 17.9%.
הפסד נקי המשוייך לתרו עמד על 386.7 מיליון דולר, לעומת רווח נקי בסך 244.2 מיליון דולר, המשקף הפסד מדולל למניה בסך 10.12 דולר, לעומת רווח מדולל למניה בסך 6.35 דולר. בנטרול השפעות ההפרשות בגין פשרות והקצאת סכומים הנמצאים בסיכון, עמד הרווח הנקי על 141.4 מיליון דולר, המשקף רווח מדולל למניה בסך 3.70 דולר.
עיקרי תזרים המזומנים והמאזן
תזרים המזומנים מפעולות שוטפות לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2021 עמד על 45.8 מיליון דולר. בנטרול השפעות ההפרשות בגין פשרות והקצאת סכומים הנמצאים בסיכון, תזרים המזומנים מפעולות שוטפות עמד על 130.3 מיליון דולר, לעומת 271.6 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2020.
נכון ל-31 במרץ 2021, מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים (לטווח קצר ולטווח ארוך) עלו ב-12.5 מיליון דולר לעומת היקפם ב-31 במרץ 2020, והסתכמו ב-1.58 מיליארד דולר. היקף המזומנים ושווי המזומנים הושפע מתשלום בסך 102.8 מיליון דולר בהתאם לפשר מול משרד המשפטים האמריקאי, ורכישת מניות בידי החברה בסכום של 24.2 מיליון דולר.
מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, ציין כי "בעוד אנו מעודדים מהגידול הסדרתי בהכנסות רבעון-מול-רבעון ומהמומנטום של ההכנסות שנרשמו השנה, אנו ממשיכים להיות מושפעים לרעה ממגיפת הקורונה והשפעותיה על כלל השוק. למרות סביבה תפעולית קשה, אנו ממשיכים לשמר את מובילותנו בנתח השוק, כאשר 70% מהמוצרים שלנו ממוקמים בשני המקומות הראשונים בשוק התרופות הגנריות בארה"ב. אנו ממשיכים להיות ממוקדים ביצירת ערך למשקיעים באמצעות המשך ההשקעות במחקר ופיתוח, קו מוצרים עתידי בריא, שטף יציב ועקבי של הגשת בקשות לאישורים (ANDA) ואישורים מה-FDA, והשקות מוצלחות של מוצרינו בזמן הנכון".
אישורי FDA ובקשות לאישורים
מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) העניק לאחרונה לחברה שלושה אישורים לתרופות חדשות שהוגשו במסלול מקוצר (ANDA):
Imiquimod Cream USP, 3.75%,
Clobetasol Propionate Shampoo, 0.05%
Tavaborole Topical Solution, 5%.
בסך הכול התקבלו השנה שמונה אישורי FDA. נכון לעכשיו מצויות עשרים בקשות במסלול מקוצר (ANDA) הממתינות לאישור ה-FDA, ובהן חמש שקיבלו אישור ניסיוני.
תוכנית רכישת מניות – החזר הון לבעלי המניות
ב-4 בנובמבר 2019 הודיעה החברה כי מועצת המנהלים שלה אישרה רכישת מניות מהציבור בהיקף של עד 300 מיליון דולר. אישור רכישה זה מאפשר לחברה לרכוש מניות רגילות של החברה מעת לעת באמצעות רכישות המתבצעות במהלך העסקאות הרגיל בשוק (כולל תוכניות מסחר 10b5-1), עסקאות שהמו"מ בגינן מתבצע מחוץ לשוק, הצעות לציבור ואפשרויות נוספות. לא נקבע תחום זמן בו תוכנית הרכישה נדרשת להתבצע והתוכנית עשויה להיות מושהית או מבוטלת בכל זמן.
במהלך הרבעון רכשה החברה 278,705 מניות במחיר ממוצע למניה של 75.98 דולר. עד ה-31 במרץ 2021 רכשה החברה בסך הכול 332,033 מניות, במחיר ממוצע של 75.23 דולר למניה.
תרו מכריזה על השקת מותג טיפוח עור חדש, Bee Rx™
ב-1 במאי 2021 השיקה תרו תעשייה רוקחית ארה"ב את המותג החדש שלה במשפחת המותגים הצומחת: Bee Rx™. A new kind of wellness. מוצרי Bee Rx™מיוצרים בניו זילנד, ועושים שימוש בשילוב ייחודי ומוכח רפואית של דבש מעץ הקנוקה וארס דבורים. השקת קו מוצרי Bee Rx™ כולל משחות אנטי-אייג'ינג, מרחיבי שפתיים ומוצר לטיפול בפגעי אקנה.
החברה מדגישה כי המידע הפיננסי המוצג לעיל המתייחס לשנת 2021 אינו מבוקר וכפוף לשינויים.
אודות תרו

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת חוף מבטחים
הדוחות הכספיים המאוחדים הלא-מבוקרים הוכנו על בסיס זהה לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת הנהלת החברה משקפים את כל ההתאמות הנחוצות על מנת להציג באופן הוגן את מצבה הכספי ותוצאות פעילות החברה. יש לקרוא את הדיווחים הכספיים המאוחדים הלא-מבוקרים בהקשר לדו"חות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה, הכלולים בדו"ח השנתי של החברה שהוגש באמצעות טופס F-20 לרשות ניירות ערך האמריקאית.
אמירות מסוימות בהודעה זאת הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. אמירות אלה כוללות, אך אינן מוגבלות ל, אמירות שאינן מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, זמינות המידע הכספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2021. למרות שהחברה מאמינה כי הציפיות המשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא אינה יכולה לספק בטחונות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים העשויים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים נסיבות כלכליות מקומיות ובינלאומיות, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדו"חות של החברה לרשות ניירות ערך האמריקאית, כולל הדו"חות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד תקף רק ביום בו התפרסם. החברה אינה מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה מקבלת מידע חדש, התפתחויות נוספות או מאוחרות או מסיבה אחרת.
צפו בגרסת המקור באתר businesswire.com:

https://www.businesswire.com/news/home/20210519005955/en/Taro-Provides-Results-for-the-Year-Ended-March-31-2021

הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wireטלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il