מליסרון: ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון הראשון של השנה בכ- 0.7% לכ-290 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > חדשות נדל"ן

מליסרון: ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון הראשון של השנה בכ- 0.7% לכ-290 מיליון שקל


אבי לוי, מנכל מליסרון:
ה-FFO ברבעון הראשון גדל בכ-3.5% לכ-176 מיליון שקל

הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-141.7 מיליון שקל

שיעור המינוף על נכסי החברה ((LTV המשיך לרדת והגיע בסוף הרבעון ל-52.6%

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 60 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון הראשון 2019

ליאורה עופר, יו"ר מליסרון: "ברבעון הראשון לשנת 2019 המשכנו להציג שיפור בפרמטרים הפיננסיים והתפעוליים וזאת למרות השינויים שעובר תחום הקמעונאות ובכללם הקניות באינטרנט.
אנו מאמינים, כי ציבור הלקוחות ימשיך להעדיף קניונים בעלי תמהיל איכותי, מגוון ואטרקטיבי, שנהנים מנגישות ונוחות בעת ההגעה אליהם. אנו נמשיך לפעול להשבחת מרכזי המסחר והקניונים שבבעלות הקבוצה, ובהתאמתם להרגלי הצריכה המשתנים של קהלי היעד, כפי שאנו עושים בהצלחה עד כה, וזאת כחלק מהאסטרטגיה לחזק את מעמדם כיעד המועדף לביקור מצד הקהילות השונות והסביבה הקרובה."

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "פתחנו את 2019 עם צמיחה עקבית והמשך עלייה במדדי הליבה של פעילותנו ה-NOI, וה-FFO. אנו ערים זה זמן מהלאפשרות ששחקני און-ליין בינלאומיים יעמיקו את חדירתם לישראל. נערכנו ונמשיך לפעול לביצוע ההתאמות הנדרשות בקניונים ולהעמקת השימוש בטכנולוגיות שיווקיות כדי לחזק את מועדון הלקוחות של קניוני עופר – My Ofer - ולמנף אותו ככלי שיווקי דיגיטלי מוביל בעולמות הצריכה. בנוסף, החברה נמצאת כיום בתנופה של הרחבת פעילותה בתחום המשרדים, כאשר בין היתר סיימנו לאחרונה את הקמת בניין מלאנוקס ביוקנעם ומסרנו אותו לשוכר וכן השכרנו את מרבית השטחים בבניין B בפארק עופר בפ"ת 2. נמשיך לפעול בשנים הקרובות להרחבת פעילותינו בתחום המשרדים, תוך התמקדות במתחמים המהווים קמפוסים לתעשיות עתירות ידע, הכוללים עירוב שימושים של מסחר, פנאי ועבודה".


דגשים עיקריים:

מליסרון מציגה רבעון של צמיחה במרבית הפרמטרים התפעוליים, תוך הגברת היעילות התפעולית בנכסים, הגדלת בסיס הנכסים והתמקדות בנדל"ן מניב מסחרי ומשרדים.

פילוח נכסי הקבוצה – כ-84% מה-NOI הנובע משטחי מסחר מיוחס למתחמי קניות אזוריים המתאפיינים במיקומים מרכזיים בלב ערי המטרופולין ולהערכת הקבוצה קניונים אלה ימשיכו להתחזק בראייה ארוכת טווח.


הפדיונות בקניונים – פדיון החנויות בישראל מושפע מהותית מחגי ישראל. חג הפסח חל השנה ב- 20 באפריל בעוד שבשנה הקודמת הוא חל ב- 31 במרץ. לפיכך השימוש בנתוני פדיונות ינואר – מרץ אין בהם כדי לשקף השוואה נאותה לתקופה המקבילה. בהתאם לכך, פרסמה החברה את נתוני הפדיון שלה לחודשים ינואר אפריל בהם הפגינה עליה של כ- 3% בכלל הקניונים וכ- 4.3% בתשעת המתחמים האזוריים שלה.


ייזום פרויקטים, בדגש על תחום המשרדים - לאחרונה סיימה החברה את בנייתם של מספר פרויקטים אשר הוסיפו למצבת שטחיה מעל 28 אלף מ''ר (חלק החברה). שטחים אלה שאוכלסו כמעט במלואם וטרם הניבו לחברה ברבעון הראשון, צפויים להניב לחברה תוספתNOI של 25 מיליון שקל בשנה, בהנחת תפוסה מלאה.
בין הפרויקטים ניתן למנות את: בניין B בפארק עופר 2 בפתח תקווה, בניין מלאנוקס ביוקנעם והרחבת שטחי מסחר בעופר נצרת ובמתחם העודפים חוצות המפרץ. כמו כן, לחברה מספר פרויקטים בהקמה, בעיקר בתחום המשרדים, שבנייתם החלה, ושיגדילו את סך השטח להשכרה שבבעלות הקבוצה במעל 137 אלף מ"ר ב-5 השנים הבאות.

שיעור תפוסה – החברה ממשיכה להציג שיעורי תפוסה גבוהים ויציבים של כ-98% במרכזים המסחריים ושל כ-96% במשרדים.


שיעור מינוף (LTV) – שיעור המינוף על נכסי החברה ירד במהלך הרבעון לכ-52.6%, לעומת כ-53% בסוף 2018 וזאת בהמשך למגמת החברה להורדת שיעור המינוף לאורך השנים (בשנת 2014 עמד שיעור המינוף על כ- 60%).


פדיון מוקדם של אג"ח (סדרות א' ו- ז') – במהלך הרבעון ביצעה החברה פדיון מוקדם מלא של סדרות אגרת החוב א' ו- ז'. כחלק מאסטרטגית החברה לשיפור חוסנה החברה ממשיכה לפעול לצמצום יתרת פירעונות החוב לשנת 2020 וכתוצאה מכך הוקטנה יתרה זו בכ- 1.6 מיליארד שקל.


פוטנציאל מחזור חוב בטווח הקצר-הבינוני – בין השנים 2019 עד 2021 צפויה החברה לפרוע חוב בסך של כ-3 מיליארד שקל הנושא ריבית אפקטיבית משוקללת העומדת על 4.2%. להערכת החברה, קיים פוטנציאל לחסכון משמעותי בעלויות המימון בעתיד, וזאת תחת הנחה של המשך מחזור חוב באמצעות גיוסי חוב בשיעורי ריבית נמוכים יחסית, בהתחשב ברמות הריבית שנקבעו בגיוסי החוב האחרונים של החברה וברמת הריבית המשתקפת במחירי איגרות החוב הנוכחיים של החברה בבורסה.

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון לשנת 2019

ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון הראשון לשנת 2019 עלה בכ- 0.7% לכ-290 מיליון שקל, בהשוואה לכ-288 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.


ה-NOI לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-272 מיליון שקל, בהשוואה לכ-273 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול ה-NOI המיוחס לנכס "חונים קונים" שמומש, בסך 3 מיליון שקל, נרשמה עליה של כ-0.74% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO המייצג של הקבוצה עלה ברבעון בכ-3.5% לכ-176 מיליון שקל, בהשוואה לכ-170 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. צמיחה זו הושגה בעיקרה על ידי קיטון בהוצאות ריבית ריאלית בסך של כ-6 מיליון שקל.

החברה סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2019 עם עליה ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-137.5 מיליון שקל, לעומת כ-130 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נתונים נוספים מתוך דוחות החברה:
חלק הבעלים בשווי הנדל"ן להשקעה, נכון ליום ה-31.3.2019, הסתכם לכ-17.2 מיליארד שקל.
שיעור ההיוון המשוקלל (CAP RATE) נכון ליום 31.3.19, עומד על 7.21%.


שיעור המינוף על נכסי החברה (LTV), נכון ליום ה- 31.3.19, ירד בכ-0.4% לכ-52.6%.
האמצעים הנזילים של הקבוצה (מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר), נכון ליום 31.3.19, הסתכמו בכ-721.4 מיליון שקל.


סך הון הבעלים, נכון ליום 31.3.19, הסתכם לסך של כ-6.1 מיליארד שקל.
ה- EPRA NAV (הון הבעלים בנטרול עתודות למס)ליום 31.3.19 הסתכם לסך של 8.3 מיליארד ש''ח

במקביל לפרסום הדוחות, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 60 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון הראשון לשנת 2019, אשר ישולם במהלך חודש יוני 2019.

חברת מליסרון, בשליטת עופר השקעות ובניהולם של ליאורה עופר (יו"ר) ואבי לוי (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים ומתחמי משרדים וקמפוסי היי טק הממותגים תחת השם "עופר" והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה.


נכון ליום 31 במרץ 2019, בבעלות החברה ובניהולה 24 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-811 אלף מ"ר שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-97%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר הקריון, עופר רמת אביב, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר גרנד קניון פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקוה ועוד.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il