פז: ההפסד המדווח ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ- 97 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם בכ-8 מיליון ₪ - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

פז: ההפסד המדווח ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ- 97 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם בכ-8 מיליון ₪


פז נפט
במקביל לאישור הדוחות אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד כ- 200 מיליון שקל וחלוקת דיבידנד בהיקף של 60 מיליון שקל .


פז מציגה איתנות פיננסית. הונה העצמי של הקבוצה נכון ל- 31 למרץ 2020 הסתכם בכ – 3.5 מיליארד שקל והוא מהווה כ- 30% מסך המאזן. לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של כ- 257 מיליון שקל.

התפשטות נגיף הקורונה החריפה את הירידה במרווחי הזיקוק, מחיר הנפט וכמויות המכירה. בחודש אפריל נרשמו מרווחים ברמה שלילית והחברה מעריכה כי השיפור בסביבת מרווחי הזיקוק יהיה איטי. בחטיבת הקו"מ חלה ירידה משמעותית בהיקפי מכירת הדלקים – החל מן המחצית השניה של חודש מרץ ובחודשים אפריל-מאי 2020. במקביל, חלה באותה תקופה ירידה חדה מאוד ונמשכת בביקוש לדלקים לתעופה. רשת YELLOW שמרה על היקף מכירות גבוה בדומה לרבעון המקביל . החברה החליטה להיענות לפנים משורת הדין לבקשת שוכרים במתחמי התדלוק למתן הקלות בתשלום דמי השכירות - לשוכרים שגובה מחזורי המכירות שלהם בחודשים מרץ אפריל ירדו. במקביל פעלה החברה במספר מישורים לצמצם הוצאות תפעוליות ככל שניתן כדי לאזן את הירידה ברווחים, לרבות בדרך של הפחתת דמי שכירות במתחמים שהחברה שוכרת, צמצום תשלומים לספקים, ייצור בהיקפים נמוכים יותר בבית הזיקוק, הוצאת עובדים לחל"ת ועוד.

השלכות משבר הקורונה נמשכו גם לתוך הרבעון השני לשנת 2020, ובחלק מתחומי הפעילות של החברה – באופן מקיף וחד יותר מאשר ברבעון הראשון, כאשר במאי מזהים מגמה של חזרה לרמות הצריכה בתקופה מקבילה אשתקד. יחד עם זאת, החברה מעדכנת, כי אינה יכולה להעריך את מלוא ההשלכות של התפשטות הנגיף על התוצאות הכספיות המלאות שלה בהמשך, לאור אי הוודאות הקיימת בקשר עם השפעת ההתפרצות על היקף הצריכה הפרטית, הביקוש לדלקים ולתזקיקים, היקף התנועה, הנסועה והתעופה בתקופה הקרובה, ובקשר עם התפרצות אפשרית מחודשת של מגיפת הקורונה.


במקביל לאישור הדוחות אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 60 מיליון שקל, כשהיום הקובע הוא 3.6.2020 ויום התשלום 11.6.2020. בנוסף, בהתבסס על אמון הדירקטוריון בפעילותה ובתוכניותיה העתידיות של החברה ולאור מחיר המניה, אישר הדירקטוריון תכנית רכישה עצמית של מניות החברה בשנה הקרובה, בהיקף של עד כ- 200 מיליון שקל.

בנוסף, דווחה החברה כי לאחרונה החליט דירקטוריון החברה לבחון חלופות שונות בקשר עם תחום הזיקוק. לשם כך, התקשרה החברה לאחרונה עם יועצים בינלאומיים, ודירקטוריון החברה הנחה לקדם בחינה של החלופות, בסיועם, לרבות בחינה של אפשרויות בשוק הקונים והמוכרים של בתי זיקוק בעולם, ובמקביל, לגבש צעדים פרקטיים ליישום החלופות הרלבנטיות.


ניר שטרן, מנכ"ל החברה " ההתאוששות במשק ניכרת ומתבטאת בעליה לשיעור של למעלה- 90% מכמות צריכת הדלקים הממוצעת במחצית השניה של חודש מאי, ואנו וצופים, כי בחודש יוני נהיה קרובים לצריכה רגילה. החברה מציגה ברבעון הראשון של 2020 תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת, בהיקף של כ- 257 מיליון שקל כשבחודש אפריל אשררה חברת מעלות את דירוג החברה ברמת AA מינוס עם אופק יציב המשקף את הערכתה, כי פז תשמור על פרופיל עסקי יציב ומובילות שוק. דוחות הרבעון הראשון של שנת 2020 מושפעים מירידה מהותית הנובעת מהשלכות התפשטות נגיף הקורונה. לאורך הרבעון חלה ירידה במרווחי הזיקוק, מחיר הנפט וכמויות המכירה בחטיבת הזיקוק. הירידות הגיעו לשפל בחודש אפריל עם מרווחים שהגיעו לרמה שלילית.
הירידה החדה במחיר הנפט הובילה להפסדי נטו (לפני מס) של כ- 125 מיליון ₪ (השפעה נטו במגזר הזיקוק של כ- 97 מיליון ₪, ו- 28 מליון ₪ במגזר הקו"מ).
במהלך הקורונה המשכנו לפעול לקידום התכנית האסטרטגית וחיזקנו את זרוע הקמעונאות באמצעות חתימה על שיתוף הפעולה בין חנויותYELLOW לבין חברת המשלוחים WOLT . בימים אלה אנו ממשיכים לקדם את יישום התכנית באפיקים נוספים במהלכים פנים ארגוניים ולאיתור הזדמנויות עסקיות להרחבת הפעילות באמצעות רכישות ו/או שיתופי פעולה. במקביל לכל אלה, נערכנו לצמצום הוצאות ותשלומים, על מנת להתמודד עם הירידה בהיקפי המכר".

הרווח הנקי המתואם של החברה ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ- 8 מיליוני שקלים. זאת, מול רווח של כ- 68 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה זו ברווח נובעת מפגיעה במגזר הזיקוק בעיקר בשל ירידה חדה במרווחי הזיקוק בעקבות התחרות הגוברת והשפעות נגיף הקורונה.
ההפסד הנקי המדווח של החברה ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ- 97 מיליוני שקלים. זאת, מול רווח של כ- 85 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה זו נובעת כאמור בעיקר מהפסד נקי של פעילות הזיקוק.
הרווח התפעולי המדווח ברבעון הראשון בשנת 2020 של חטיבת הקמעונאות והמסחר הסתכם בכ- 35 מיליוני שקלים, לעומת כ- 70 מיליוני שקלים ברבעון הראשון אשתקד . הירידה נובעת בעיקר מהפסד בגין גידור עסקאות הגנה על מלאי בסך 28 מיליוני ש''ח וכן מירידה בכמויות המכירה של הדלקים בשל משבר הקורונה. ללא השפעות חד פעמיות בגין גידור, הרווח התפעולי המתואם לרבעון ראשון 2020 מסתכם בכ-63 מיליוני ש''ח .
הרווח התפעולי ברבעון הראשון 2020 של חטיבת התעשיות (הכוללת את החברות פזגז, פז שמנים, פזקר, פז שירותי תעופה ופז נכסי תעופה) עלה לכ - 77 מיליוני שקלים, אל מול כ- 70 מיליוני שקלים ברבעון הראשון בשנת 2019, גידול של כ-10% מול אשתקד. הרווח התפעולי של חברת פזגז הסתכם לכ-57 מיליון ₪, צמיחה של כ-16% מול רבעון מקביל אשתקד בעיקר בשל גידול במכירות גפ"מ בחורף.
ההפסד התפעולי המתואם ברבעון הראשון 2020 של חטיבת הזיקוק הסתכם בכ- 82 מיליוני שקלים (המדווח הסתכם בהפסד של כ- 179 מיליוני שקלים), בהשוואה להפסד מתואם של כ- 24 מיליוני שקלים ברבעון הראשון אשתקד (4 מיליון שקלים מדווח). הירידה נובעת בעיקר משחיקת מרווחי הזיקוק וירידה בכמויות עקב מגיפת הקורונה ובמדווח בגלל מלאי.
טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il