TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> > חדשות כלכלה

ארגו פרופרטיז אן.וי. מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021:

גידול חד ברווח הנקי ברבעון השלישי לכ- 15.6 מיליון אירו, פי 4.5 מהרבעון המקביל אשתקד
מערכת טלנירי | 16/11/21, 09:46
בואו לדבר על זה בפורום ארה"ב
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלה לכ- 47.9 מיליון אירו, לעומת כ- 15.5 מיליון אירו וכ- 22.6 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד ובכל שנת 2020, בהתאמה

התזרים החופשי (FCF) המייצג בהנבה מלאה צמח ב 17% מהרבעון הקודם, לכ- 35 מיליון אירו, ומגלם תשואה של כ- 9.3% ביחס ל- EPRA NRV המתואם

מתחילת 2021 רכשה החברה 719 יח"ד תמורת כ- 114 מיליון אירו

תיק המגורים של החברה מונה כ- 2,797 יח"ד בערים לייפציג, דרזדן ומגדבורג בגרמניה

שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים:

צמיחה אורגנית של 8.9% בשכ"ד מנכסים זהים (ממוצע ארבעה רבעונים אחרונים)

גידול בפוטנציאל ההשבחה (הפער בין שכ"ד בהשכרות חדשות לשכ"ד הנוכחי, במונחים שנתיים) לכ- 7 מיליון אירו בהשוואה לכ- 6 מיליון אירו ברבעון הקודם

גידול בקצב ההשכרות מ- 73 ברבעון השני ל- 104 ברבעון השלישי

גידול בהיקף הדירות הרשומות כקונדו - 648 בתום הרבעון השלישי בהשוואה ל- 383 בתחילת השנהארגו, העוסקת ברכישה, ניהול והשבחה של מבני מגורים במגזר "מגורי האיכות" (מבנים לשימור במרכזי ערים) בגרמניה, פירסמה הבוקר את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.
החברה מציגה שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים, שכר הדירה מנכסים זהים עלה, בממוצע בארבעת הרבעונים האחרונים, בכ- 8.9%. פוטנציאל העלייה בשכ"ד, כמתבטא בפער בין שכ"ד בהשכרות חדשות לשכ"ד הנוכחי, עומד על כ- 47%.
ברבעון השלישי, ייקרה החברה את שכ"ד בהשכרות חדשות מ- 9.99 אירו למ"ר ברבעון השני ל- 10.12 אירו למ"ר ברבעון השלישי. שכר הדירה הממוצע למ"ר בנכסים החדשים עומד על כ- 6.04 אירו, נמוך בכ-67% לעומת שכ"ד של כ- 10.12 אירו למ"ר שהחברה גובה בהשכרות החדשות בנכסיה הקיימים.
החברה מציגה, גידול בפוטנציאל ההשבחה (הפער בין שכ"ד בהשכרות חדשות לשכ"ד הנוכחי, במונחים שנתיים) לכ- 7 מיליון אירו בהשוואה לכ- 6 מיליון אירו ברבעון הקודם. הגידול נובע בעיקר מייקור שכ"ד, כאמור לעיל, ומרכישת נכסים חדשים בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי במהלך הרבעון. בנוסף מציגה החברה, גידול בקצב ההשכרות מ- 73 ברבעון השני ל- 104 ברבעון השלישי וגידול בהיקף הדירות הרשומות כקונדו - 648 בתום הרבעון השלישי בהשוואה ל- 383 בתחילת השנה.
מתחילת 2021 רכשה החברה 73 נכסים עם 719 יח"ד המניבות שכ"ד שנתי בסך של כ- 3.52 מיליון אירו, תמורת כ- 114.2 מיליון אירו. נכון ליום 01/11/2021, תיק המגורים של החברה מונה כ- 2,797 יח"ד בערים לייפציג, דרזדן ומגדבורג בגרמניה. התיק, בשיעור תפוסה של 97%, מניב שכ"ד שנתי בתפוסה מלאה של כ- 15.53 מ' אירו.
החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של כ-15.6 מיליון אירו עלייה של פי 4.5 מהרבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקרה מעליית שווי הוגן של נכסיה בכ- 15.3 מיליון אירו (לפני מס). השינוי בשווי ההוגן נובע מעדכון שמאויות שבוצעו בגין כשליש מנכסי המגורים של החברה. בנוסף יודגש, כי השינוי בשווי ההוגן נובע ברובו מהשבחת הנכסים כתוצאה מהצמיחה האורגנית בהכנסות שכר הדירה (גידול בהכנסות שכ"ד בנכסים זהים) ובמידה מסוימת מירידת שיעורי היוון. הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלה לכ- 47.9 מיליון אירו, לעומת כ- 15.5 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד, ובהשוואה לכ- 22.6 מיליון אירו בכל שנת 2020.
השווי הנכסי הנקי של החברה, על פי תחשיב ה-EPRA NRV, צמח ברבעון השלישי בכ-23.7 מיליון אירו והסתכם בכ-388.6 מיליון אירו. ההון העצמי החשבונאי המיוחס לבעלי המניות של החברה מסתכם בכ- 330.6 מיליון אירו.
התזרים החופשי (FCF) המייצג בהנבה מלאה צמח בכ- 17% מהרבעון הקודם, לכ- 35 מיליון אירו, ומגלם תשואה של כ- 9.3% ביחס ל- EPRA NRV המתואם (בניכוי שווי הפרויקטים למשרדים בברלין). התחשיב אינו מביא בחשבון את פוטנציאל התרומה העתידית של פעילות הקונדו והפרוייקטים בברלין.
מיום הקמת החברה, צמח ה-EPRA NRV למניה בכ- 27% לשנה (CAGR), ובתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 נרשם גידול של כ- 20% ב-EPRA NRV. למועד הדו"ח יחס ה- LTV עומד על כ- 21.6% בלבד. עם השלמת העסקאות לרכישת נכסים חדשים וההלוואות החדשות, כפי שדיווחה החברה, יחס ה-LTV יעמוד על כ-32.4%.
בחודש אוקטובר, דיווחה החברה על התקשרות עם תאגיד בנקאי גרמני בהסכם מסגרת למשיכת הלוואות בהיקף כולל של עד 30 מיליון אירו לצורך מימון רכישת נכסים חדשים בלייפציג ובדרזדן שבגרמניה. בנוסף דיווחה על מימון מחדש בהיקף של כ- 40 מיליון אירו שיחליף מס' הלוואות קיימות בסך כולל של כ- 24.2 מיליון אירו, שהחברה נטלה בשנים 2018 ו- 2019, זאת בעקבות השבחה של 35% בשכ"ד תוך 30 החודשים מאז רכישתם.
ארגו עוסקת ברכישה, השכרה והשבחה של מבני מגורים באיכות גבוהה במרכזי הערים לייפציג, דרזדן ומגדבורג בגרמניה (ערי בירה פדרליות) ובפיתוח והסבה של שטחי משרדים בברלין. ערים אלו נהנות ממגמות כלכליות ודמוגרפיות חיוביות ארוכות טווח וכנגזרת מכך, מעודפי ביקוש מבניים ומגמת עליית מחירים יציבה. לאורך שנות פעילותה מציגה ארגו תשואות גבוהות על ההון העצמי בהתבסס על רכישת נכסים איכותיים וצמיחה אורגנית גבוהה לצד רמות מינוף נמוכות.
הנהלת החברה הכוללת את גל טננבאום ואופיר רחמים מחזיקה לאחר ההנפקה בכ-21.5% מהון המניות (בדילול מלא), והינה בעלת ניסיון של מעל ל-17 שנה בתחום הנדל"ן בגרמניה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il