י.ח. דמרי: הרווח הנקי ברבעון הרביעי 2019 עלה בכ-16% לכ-41.4 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

י.ח. דמרי: הרווח הנקי ברבעון הרביעי 2019 עלה בכ-16% לכ-41.4 מיליון שקל


הכנסות החברה ברבעון הרביעי 2019 - כ-253 מיליון שקל הרווח הנקי ברבעון הרביעי 2019 עלה בכ-16% לכ-41.4 מיליון שקל. ברבעון הרביעי 2019 מכרה החברה 232 דירות, בהשוואה ל-126 דירות שמכרה ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה ברבעון הרביעי 2019 - כ-253 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון הרביעי 2019 עלה בכ-16% לכ-41.4 מיליון שקל. ברבעון הרביעי 2019 מכרה החברה 232 דירות, בהשוואה ל-126 דירות שמכרה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה בשנת 2019 הסתכמו בכ-971.5 מיליון שקל, והרווח הנקי השנתי הסתכם בכ-138.5 מיליון שקל. בשנת 2019 כולה מכרה החברה 516 דירות בישראל, בהשוואה ל-432 דירות שמכרה בשנת 2018. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-15 מיליון שקל.

יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמרי
: "אנחנו מציגים היום תוצאות טובות לרבעון הרביעי ולשנת 2019 כולה, עם גידול משמעותי בהיקף המכירות, זאת כתוצאה מהמשך הרחבת פעילות החברה ולאור עוצמת המותג י.ח דמרי. לחברה מלאי קרקעות משמעותי באזורים שונים בארץ המאפשר לנו היקף עבודה למספר שנים כאשר כיום החברה מקימה כ-2,200 יחידות דיור ב-12 פרויקטים ברחבי הארץ.


בימים אלה פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות, שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה. אנו עוקבים אחר ההתפתחויות בישראל וההשלכות האפשריות, אך חשוב לציין כי נכון למועד פרסום הדו"ח להערכת החברה יש לה יכולת פיננסית להתמודדות עם השלכות המשבר, וזאת עקב הגדרת תחום הבניה כחיוני למשק, מגוון הפרויקטים הגדול שהחברה מבצעת ופיזורם הגיאוגרפי וכן רמת הנזילות הנוכחית של החברה. עם זאת, ככל שתחום הבניה לא יוגדר כחיוני, עלולה להיות לכך השפעה על החברה ותוצאותיה הכספיות".

חברת י.ח. דמרי, מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2019 כולה.

עיקרי תוצאות רבעון רביעי 2019

הכנסות החברה ברבעון הרביעי 2019 הסתכמו בכ-253 מיליון שקל, לעומת כ-256.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת מכך שברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה הכנסות של כ-17.6 מיליון שקל ממכירת קרקעות, בעוד ברבעון הרביעי 2019 רשמה החברה הכנסות של 0.4 מיליון שקל בסעיף זה. ההכנסות ברבעון ממכירות, עבודות והשכרה של דירות ומבנים מסחריים עלו בכ-6% לכ-252.7 מיליון שקל לעומת כ-238.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ממכירות, עבודות והשכרה של דירות ומבנים מסחריים ברבעון הרביעי 2019 הסתכם בכ-81.6 מיליון שקל (כ-32.3% מההכנסות) לעומת כ-85.5 מיליון שקל (כ-35.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי הכללי ברבעון הסתכם בכ-81.9 מיליון שקל לעומת כ-87.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של י.ח. דמרי ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלה בכ-12.7% לכ-59.4 מיליון שקל לעומת כ-52.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי 2019 עלה בכ-16% לכ-41.4 מיליון שקל לעומת כ-35.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון הרביעי לשנת 2019 מכרה חברת י.ח דמרי 232 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-354.7 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 224 יח"ד והתמורה הינה כ-330.8 מיליון שקל) לעומת 126 יח"ד בישראל ברבעון המקביל אשתקד בתמורה כספית של כ-180 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 124 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-174 מיליון שקל). בחו"ל מכרה החברה 8 יח"ד ברבעון הרביעי 2019 בתמורה כספית של כ-1.4 מיליון שקל. ברבעון המקביל אשתקד, מכרה החברה 5 יח"ד בתמורה כספית של כ-1 מיליון שקל.

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ל-31 בדצמבר 2019, הסתכם בכ-1.23 מיליארד שקל ומהווה כ-37.3% ממאזן החברה.

נכון ליום 31.12.2019 בונה החברה כ-2,186 יח"ד ב-12 פרויקטים ברחבי הארץ וכן 166 יח"ד בחו"ל, מתוכן נמכרו בישראל 667 יח"ד (חלק החברה 580 יח"ד) בתמורה כספית כוללת של כ-891.5 מיליון שקל (חלק החברה 795.2 מיליון שקל).

מתאריך 1.1.2020 עד ל-26.3.2020 מכרה החברה 128 יח"ד בארץ בתמורה כספית של כ-172 מיליון שקל (חלק החברה 122 יח"ד בתמורה כספית של כ-165 מיליון שקל) ו-24 יח"ד בחו"ל בתמורה כספית של כ-5.1 מיליון שקל.

עיקרי תוצאות שנת 2019

הכנסות החברה בשנת 2019 הסתכמו בכ-971.5 מיליון שקל, לעומת כ-1.02 מיליארד שקל בשנה המקבילה אשתקד. יצוין, כי בשנה המקבילה אשתקד מכרה החברה נכס במתחם נחלת בנימין בת"א ורשמה בגינו הכנסה בסך כ-126.9 מיליון שקל. ההכנסות בשנת 2019 ממכירות, עבודות הקמה והשכרה של דירות ומבנים מסחריים עלו בכ-10% לכ-969.6 מיליון שקל לעומת כ-883.4 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בשנת 2019 ממכירות, עבודות והשכרה של דירות ומבנים מסחריים הסתכם בכ-256.8 מיליון שקל (כ-26.5% מההכנסות) לעומת כ-260 מיליון שקל (כ-29.4% מההכנסות) בשנה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי משקף את התקדמות הביצוע והמכירה של פרויקטים בהקמה. הרווח הגולמי הכללי בשנת 2019 הסתכם בכ-258 מיליון שקל, לעומת כ-312.9 מיליון שקל, כאשר הקיטון מיוחס לקיטון בהכנסות בשל מכירת הקרקע אשתקד, כאמור.

הרווח התפעולי של י.ח. דמרי בשנת 2019 הסתכם בכ-217.4 מיליון שקל לעומת כ-232 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מהירידה ברווח הגולמי הכללי, כאמור, בקיזוז רווח ממכירת נכס וירידת ערך נדל"ן להשקעה של כ-22.3 מיליון שקל לעומת ירידת ערך נדל"ן להשקעה של כ-16 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד. הרווח מעליית ערך נדל"ן להשקעה בתקופה מיוחס למכירת נכס מניב באשדוד (דמרי טאואר) שבגינה הוכר הרווח ברבעון הראשון 2019.

הרווח הנקי בשנת 2019 הסתכם בכ-138.5 מיליון שקל לעומת כ-152.5 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת מהירידה ברווח התפעולי, כאמור.

בשנת 2019 מכרה חברת י.ח דמרי 516 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-812.5 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 508 יח"ד והתמורה הינה כ-758 מיליון שקל) לעומת כ-432 יח"ד בישראל בשנת 2018 בתמורה כספית של כ-642.8 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 419 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-615.3 מיליון שקל). בחו"ל מכרה החברה 30 יח"ד בשנת 2019 בתמורה כספית של כ-5.9 מיליון שקל לעומת 18 יח"ד בשנה המקבילה אשתקד בתמורה כספית של כ-3.9 מיליון שקל.

למועד פרסום הדוח פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות, שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה במדינות רבות ברחבי העולם. בעקבות אירוע זה, מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף, כגון הגבלות על תנועת אזרחים, התכנסויות, הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות, סגירת גבולות בין מדינות וכיוצא באלה.
בשלב זה, מזהה החברה מספר השלכות פוטנציאליות (השלכות אשר למען הסר ספק לא התממשו במלואן בפועל) שניתן לייחס להתפשטות הנגיף בתחום ייזום פרויקטים לבניה למגורים, בתחום השכרה וניהול נכסים מניבים וקושי בקבלת מימון חדש.למועד פרסום דוח זה, אין באפשרות החברה לאמוד את ההשלכות הישירות והעקיפות האפשריות על פעילותה ותוצאותיה העסקיות, זאת מאחר והתחום העיקרי בו פועלת החברה הוגדר כתחום חיוני, אשר מאפשר לחברה להמשיך בפעילותה. להערכת החברה יש לה יכולת פיננסית להתמודדות עם השלכות המשבר, וזאת עקב מגוון הפרויקטים הגדול שהיא מבצעת ופיזורם הגיאוגרפי וכן רמת הנזילות הנוכחית של החברה. עם זאת, ככל שתחום הבניה לא יוגדר כחיוני, עלולה להיות לכך השפעה על החברה ותוצאותיה הכספיות.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il