מליסרון ממשיכה במגמת הצמיחה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > חדשות כלכלה

מליסרון ממשיכה במגמת הצמיחה


אבי לוי. קרדיט צילום- אביב אברמוב
ה-NOI מנכסים זהים ברבעון השני של 2019 גדל בכ- 1.1% לכ-296 מיליון שקל * ה-FFO ברבעון השני של 2019 גדל בכ-2.9% לכ-180 מיליון שקל * הרווח הנקי (חלק הבעלים) ברבעון השני עלה לכ-383 מיליון שקל

החברה סיימה את המחצית הראשונה לשנת 2019 עם רווח נקי (חלק הבעלים) של כ-521 מיליון שקל

שיעור המינוף על נכסי החברה ((LTV המשיך לרדת והגיע בסוף הרבעון ל-51.7%

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 60 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון השני 2019

ליאורה עופר, יו"ר מליסרון: "ברבעון השני לשנת 2019 המשכנו להציג שיפור בפרמטרים הפיננסיים והתפעוליים, וזאת על רקע השינויים שעובר תחום הקמעונאות, ובכללם המגמות הנוגעות לתרבות הצריכה דרך האינטרנט.


אנו מאמינים, כי ציבור הלקוחות ימשיך להעדיף קניונים בעלי תמהיל איכותי, מגוון ואטרקטיבי, שנהנים מנגישות ונוחות בעת ההגעה אליהם. אנו נמשיך לפעול להשבחת מרכזי המסחר והקניונים שבבעלות הקבוצה, בהשבחת חוויית הקניה בהם, ובהתאמתם להרגלי הצריכה המשתנים של קהלי היעד, כפי שאנו עושים בהצלחה עד כה, וזאת כחלק מהאסטרטגיה לחזק את מעמדם כיעד המועדף לביקור מצד הקהילות השונות והסביבה הקרובה".

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "בסיכום החציון הראשון לשנת 2019, החברה ממשיכה להפגין צמיחה עקבית במדדי הביצוע בהתאם לתוכנית העבודה השנתית. סיימנו את פרויקט בניין מלאנוקס ביוקנעם ומסרנו אותו בתחילת השנה לשוכר והחל מחודש מרץ נרשמו הכנסות באופן הדרגתי. מרבית השטחים בבנין Bבפארק עופר בפתח תקוה הושכרו, ואנו בשלבי מו"מ מתקדמים לגבי שטחי המשרדים שנותרו לשיווק (כ- 3,000 מ''ר). החברה ממשיכה להציג שיעורי תפוסה גבוהים ויציבים של כ-98% במרכזים המסחריים וכ-95% במשרדים.


על פי נתוני החציון הראשון של השנה אנו מפגינים עלייה ברמת הפדיונות של כ - 2% בכלל הקניונים וכ- % 2.8 בתשעת המתחמים האזוריים, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד."

דגשים עיקריים:

מליסרון מציגה רבעון של צמיחה במרבית הפרמטרים התפעוליים, תוך הגברת היעילות התפעולית בנכסים, הגדלת בסיס הנכסים והתמקדות בנדל"ן מניב מסחרי ומשרדים.

פילוח נכסי הקבוצה – כ-84% מה-NOI הנובע משטחי מסחר מיוחס למתחמי קניות אזוריים המתאפיינים במיקומים מרכזיים בלב ערי המטרופולין ולהערכת הקבוצה קניונים אלה ימשיכו להתחזק בראייה ארוכת טווח.
הפדיונות בקניונים –החברה פרסמה את נתוני הפדיון שלה והציגה עליה של כ-2% בכלל הקניונים במחצית הראשונה לשנת 2019.

ייזום פרויקטים, בדגש על תחום המשרדים - לאחרונה סיימה החברה את בנייתם של מספר פרויקטים אשר הוסיפו למצבת שטחיה מעל 28 אלף מ''ר (חלק החברה). שטחים אלה צפויים להניב לחברה תוספתNOI של כ-25 מיליון שקל בשנה, בהנחת תפוסה מלאה.


בין הפרויקטים ניתן למנות את: בניין B בפארק עופר 2 בפתח תקווה, בניין מלאנוקס ביוקנעם והרחבת שטחי מסחר בעופר נצרת ובמתחם העודפים חוצות המפרץ. כמו כן, לחברה מספר פרויקטים בהקמה, בעיקר בתחום המשרדים, שבנייתם החלה, ושיגדילו את סך השטח להשכרה שבבעלות הקבוצה במעל 137 אלף מ"ר ב-5 השנים הבאות.

שיעור תפוסה – החברה ממשיכה להציג שיעורי תפוסה גבוהים ויציבים של כ-98% במרכזים המסחריים ושל כ-95% במשרדים.


שיעור מינוף (LTV) – שיעור המינוף על נכסי החברה ירד מתחילת השנה לכ-51.7%, לעומת כ-53% בסוף 2018, וזאת בהמשך למגמת החברה להורדת שיעור המינוף לאורך השנים. (בשנת 2014 עמד שיעור המינוף על כ- 60%).


פדיון מוקדם של אג"ח (סדרות א' ו- ז') – במהלך המחצית הראשונה ביצעה החברה פדיון מוקדם מלא של סדרות אגרת החוב א' ו- ז' בסך כולל של כ-252 מיליון שקל. כחלק מאסטרטגית החברה לשיפור חוסנה, החברה צמצמה באופן משמעותי את הפירעונות הצפויים לשנת 2020 וכיום יתרה זו עומדת על כ- 1.8 מיליארד ש"ח.


פוטנציאל מחזור חוב בטווח הקצר-הבינוני – בין השנים 2019 עד 2021 צפויה החברה לפרוע חוב בסך של כ-2.9 מיליארד שקל, הנושא ריבית אפקטיבית משוקללת העומדת על 4.2%. להערכת החברה, קיים פוטנציאל לחסכון משמעותי בעלויות המימון בעתיד, וזאת תחת הנחה של המשך מחזור חוב באמצעות גיוסי חוב בשיעורי ריבית נמוכים יותר, בהתחשב ברמות הריבית שנקבעו בגיוסי החוב האחרונים של החברה וברמת הריבית המשתקפת במחירי איגרות החוב הנוכחיים של החברה בבורסה.

סיום התקשרות עם מנכ"ל החברה – ביום 11 ביולי 2019 הודיעה החברה על רצונו של המנכ"ל , אבי לוי, לפרוש מתפקידו עם תום תקופת העסקתו ביום 20 ביולי 2019. המנכ"ל יוסיף לכהן כמנכ"ל החברה באופן זמני לתקופה מסוימת, במהלכה תפעל החברה לאיתור מנכ"ל חדש.

עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2019

ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון השני בכ- 1.1% לכ-296 מיליון שקל, בהשוואה לכ-293 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.


ה-NOI לבעלי המניות ברבעון השני הסתכם לסך של לכ-277 מיליון שקל, בהשוואה לכ-274 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO המייצג של הקבוצה עלה ברבעון השני בכ-2.8% לכ-180 מיליון שקל, בהשוואה לכ-175 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השני לשנת 2019 עם עליה ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-383.1 מיליון שקל, לעומת כ-180.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח עלה בעיקר בשל עליית שווי נדל''ן להשקעה אשר נתמכה בהורדת שיעור ההיוון במרבית נכסי החברה שהשפיע על שיעור ההיוון המשוכלל של כלל הנכסים בכ- 0.15%. שיעור ההיון המשוכלל ליום 30.6.19 עומד על 7.06% בהשוואה ל- 7.21% בתום הרבעון הקודם.

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2019

ה-NOI מנכסים זהים עלה במחצית הראשונה בכ- 0.9% לכ-586 מיליון שקל, בהשוואה לכ-581 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-NOI לבעלי המניות במחצית הראשונה הסתכם לסך של כ-549 מיליון שקל, בהשוואה לכ-547 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. גידול ב-NOI מנכסים זהים של כ- 0.9%, לצד תחילת הנבה של ההרחבה שנבנתה למלאנוקס בפארק עופר יוקנעם, הביאו לגידול כולל של כ-1.2% אשר מותן בעקבות מימוש נכס שהניב בתקופה המקבילה אשתקד כ-3 מיליון שקל.

ה-FFO המייצג של הקבוצה גדל במחצית הראשונה בכ-3.2% לכ-356 מיליון שקל, בהשוואה לכ-345 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה סיימה את המחצית הראשונה לשנת 2019 עם עליה ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-520.7 מיליון שקל, לעומת כ-310.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת במחצית הראשונה 2019 עלה לכ-348 מיליון שקל, בהשוואה לכ-333 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

נתונים נוספים מתוך דוחות החברה:
שווי הנדל"ן להשקעה, נכון ליום ה-30.6.2019, עלה לכ-17.7 מיליארד שקל, המהווה גידול של כ-558 מיליון שקל משוויו ליום 31 בדצמבר 2018. הגידול נובע בעיקר מעליית שווי כתוצאה מעדכון שיעור ההיוון של מרבית מהנכסים ע"י שמאי חיצוני, ומהתקדמות בקצב ההשקעות בפרויקטים שנמצאים בשלבי הקמה.

האמצעים הנזילים של הקבוצה (מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר), נכון ליום 30.6.19, הסתכמו בכ-618 מיליון שקל.


סך הון הבעלים, נכון ליום 30.6.19, הסתכם לסך של כ-6.39 מיליארד שקל.
ה- EPRA NAV (הון הבעלים בנטרול עתודות למס) ליום 30.6.19 הסתכם לסך של 8.7 מיליארד שקל.

במקביל לפרסום הדוחות, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 60 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון השני לשנת 2019, אשר ישולם במהלך חודש ספטמבר 2019.

חברת מליסרון, בשליטת עופר השקעות ובניהולם של ליאורה עופר (יו"ר) ואבי לוי (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים ומתחמי משרדים וקמפוסי היי טק הממותגים תחת השם "עופר" והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה. נכון ליום 30 ביוני 2019, בבעלות החברה ובניהולה 24 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-814 אלף מ"ר שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-97%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר הקריון, עופר רמת אביב, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר גרנד קניון פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקוה ועוד.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il