סומוטו מפרסמת תוצאות מקדמיות לרבעון ראשון 2018 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> חדשות שוק ההון

סומוטו מפרסמת תוצאות מקדמיות לרבעון ראשון 2018


סומוטו
ההכנסות צפויות להסתכם בכ- 11.5-12.0 מיליון דולר, ה- EBITDA צפויה להסתכם בכ- 2.0-2.4 מיליון דולר, לחברה קופת מזומנים בסך 15 מיליון דולר, החברה מכריזה על השקת פלטפורמת פרסום בוידאו חדשנית

סומוטו (ת"א: סמטו), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מדווחת על הערכותיה בדבר תוצאות מקדמיות שאינן מבוקרות ואינן סקורות עבור הרבעון הראשון של שנת 2018. להערכת החברה, סך ההכנסות ברבעון הראשון של 2018 צפויות להסתכם בטווח שבין 11.5-12.0 מיליון דולר. עוד מצפה החברה ל-EBITDA בטווח שבין 2.0-2.4 מיליון דולר ברבעון זה המהווה 18.7% מההכנסות.


חזית ממוצע הטווח משקפת עלייה של כ-10% ב- EBITDA וירידה של כ- 18% בהכנסות החברה בהשוואה לרבעון הרביעי לשנת 2017. העלייה כאמור ב - EBITDA הינה על אף גידול של כ- 1.3 מיליון דולר בין התקופות האמורות בגין הוצאות מכירה ושיווק בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות במגזר הפצת האפליקציות אשר ההוצאות בגינן נרשמות בעת התהוותן וההכנסות מתהוות לאורך זמן.


במהלך הרבעון הראשון של 2018 השלימה החברה תוכנית התייעלות מקיפה בתחום הוידיאו שכללה התאמת מסגרת הוצאות והתמקדות בתחומי הפעילות הרווחיים יותר בחברה. החברה מציינת כי השפעת התוכנית השפיעה לחיוב באופן חלקי בלבד ברבעון הראשון של 2018 ותבוא לידי ביטוי מלא ברבעונים הבאים של 2018.


יתרת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים עמדה על כ- 15 מיליון דולר, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על כ- 10.7 מיליון דולר, קיטון של כ- 1.5 מיליון דולר בהשוואה ליתרה נטו בסך של כ- 12.2 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2017. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי וחיובי מפעילות שוטפת. ברבעון זה, אף שילמה החברה תשלומים של כ- 2.5 מיליון דולר בגין תשלומים מבוססי עמידה ביעדים בקשר עם רכישת מימ וידאו וכן כ- 3.7 מיליון ש"ח בגין רכישת מניות עצמית - סך התשלומים מסתכמים לכ-3.6 מיליון דולר.


הוצאות המכירה והשיווק כוללות בעיקרן הוצאות בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות. ברבעון בראשון של שנת 2018 חלה עליה של כ- 1.3 מיליון דולר, גידול של 87%, בהוצאות אלה בהשוואה לרבעון הרביעי לשנת 2017, וזאת לאור המשך גידול הפרסום דרך קמפיינים קיימים וחדשים. יש לציין כי ההוצאות האמורות נזקפות לרווח וההפסד במועד התהוותן וההכנסות נרשמות לאורך זמן.
החברה מכריזה על פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת לפרסום בוידיאו, שפותחה על ידי סומוטו, והמיועדת לקצר באופן משמעותי את הקשר בין מפרסם לבעל האתר, עם שקיפות מירבית ויצירת ערך משמעותית למפרסמים ולבעלי שטחי הפרסום.


אסף יצחיאק, מ"מ מנכ"ל סומוטו וסמנכ"ל הכספים: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2018, בו המשכנו להגדיל את הוצאות המכירה והשיווק בגין הפצת מוצרי החברה וזאת לאור שיעורי הריווחיות אותם אנו מזהים בפעילות זו. כמו כן, ברבעון זה השלמנו מיזוג פעילויות הפרסום בוידיאו בחברה, תוך התאמת כוח האדם לפעילות, מתוך מטרה לשפר את רווחיות התחום. תוצאות המיזוג החלו לבוא לידי ביטוי כבר ברבעון הראשון ויבואו לידי ביטוי מלא ברבעונים הבאים בשנת 2018, יש לציין כי תחום הפרסום בוידאו מאופיין בעונתיות וכי הרבעון הראשון נחשב כרבעון החלש ביותר בשנה בתחום פעילות זה. לאור נזילות גבוהה, התזרים החיובי המשמעותי ואסטרטגית הצמיחה של החברה, אנחנו ממשיכים לבחון רכישת פעילויות סינרגטיות בתחומים משיקים לליבת הפעילות, מתוך מטרה להציף ערך לבעלי המניות של החברה."

הערכות ותחזיות החברה בקשר לתוצאות פעילותה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2018, עמידה באסטרטגיה העסקית של החברה והגדלת היקף פעילות, תחזית ההכנסות וה- EBITDA לרבעון ראשון 2018, כמפורט לעיל, הינן תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 47 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.

אודות סומוטו
סומוטו (ת"א: סמטו) היא חברה תוכנה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, העוסקת בשיווק באינטרנט, פירסום בווידאו, ובשיווק, הפצה, פיתוח והתקנה חכמה אוטומטית של אפליקציות ממפרסמים שונים, פתרונות מוניטיזציה ופתרונות מעקב ודיווח לתעשיית התקנת האפליקציות למחשבים אישיים ולמכשירי סלולר. זאת באמצעות טכנולוגיות מתקדמות אותן פיתחה החברה. בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה של סומוטו ובמטרה להעמיק את פעילות החברה בסביבת Mac, רכשה החברה בשנת 2014 את חברת ג'ניו כחברה בת בבעלות מלאה. ג'ניו עוסקת בפיתוח טכנולוגיות מוניטיזציה ופרסום מותאם משתמש באינטרנט לסביבת ה- Mac, ומוצר הדגל שלה הוא דף בית חכם, זוכה פרסי חדשנות, המבוסס על טכנולוגיית בינה מלאכותית מוגנת פטנטים לצורך התאמת התוכן להעדפות המשתמש. החברה מייצרת הכנסות משאילתות חיפוש של המשתמשים בדף הבית החכם, ומפרסום ושיווק בדף זה.


במאי 2014 רכשה סומוטו את חברת טאבאטו כחברה בבעלות מלאה. טאבאטו פועלת בתחום המובייל ורכישתה היתה חלק מאסטרטגיית החברה לחדור לתחום ולהרחיב את בסיס השותפים העסקיים. בינואר 2016 רכשה סומוטו את חברת טרסר טיוד כחברה בבעלות מלאה. טרסר מציעה למפרסמים ובעלי תוכן במובייל ובדסקטופ פתרונות מוניטיזציה מבוססי פרסום בוידאו, ישירות מול ספקי שטחי פרסום באינטרנט או באמצעות חברות צד שלישי. רכישת טרסר מהווה מנוע צמיחה חשוב עבור סומוטו בשנים הקרובות והיא חלק מחזונה להשגת דריסת רגל והעמקת הפעילות בתחום הפרסום בוידאו ובמובייל, אותו זיהתה כסינרגטי, אטרקטיבי, ובעל קצב צמיחה מהיר. בספטמבר 2016 רכשה החברה את Meme Video שהינה חברה טכנולוגית העוסקת אף בתחום הפרסום בווידאו ובמובייל. סומוטו פועלת באמצעות מספר רב של שותפים ומפיצה מגוון אפליקציות. החברה נוסדה ב-2009 ומשרדי ההנהלה שלה נמצאים בתל אביב. http://www.somoto.com/

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il