TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> חדשות שוק ההון

סקירה שבועית של המסחר: 31.12.2023 – 4 בינואר 2024


הבורסה לניע
שנת 2024 נפתחה בעליות שערים בשוקי המניות ואיגרות החוב, זאת לעומת ירידות שערים בשוק המניות בארה"ב
המסחר בתל אביב התנהל על רקע הימשכות הלחימה בעזה והתגברות המתיחות בחזית הצפונית.

השפעה חיובית על המסחר הייתה להורדת הריבית במשק לראשונה מאז אפריל 2020, ומפסיקת בג"ץ המבטלת את צמצום "עילת הסבירות".

האוצר מתכנן לגייס בינואר סכום שיא חודשי בהיקף של כ-18.8 מיליארד שקל בהנפקות של איגרות חוב בבורסה בתל-אביב.

הציבור ממשיך לרכוש קרנות מחקות אחר מדדי מניות מקומיים ובינלאומיים.
בהשפעת הורדת הריבית, התגברו משיכות כספים מהקרנות הכספיות, ומנגד הוזרמו כספים לקרנות המסורתיות המשקיעות באג"ח בתל-אביב.


המסחר בתל אביב התנהל בצל השבוע ה-13 למלחמת "חרבות ברזל", והתגברות המתיחות בגבול הצפוני של הארץ לצד המשך לחימה בעזה.

המסחר הושפע לחיוב מהורדת הריבית במשק: בנק ישראל הפתיע וביום שני (ה-1 בינואר 2024) הוריד את הריבית במשק, לראשונה מאז אפריל 2020, ברבע אחוז לשיעור של 4.5%. יצוין כי הורדת הריבית, חרף ההתייקרויות הצפויות החודש במשק, לוותה בקריאה לממשלה לבצע התאמות בתקציב כדי לממן את עלויות המלחמה, מבלי לגרום לעלייה בפרמיית הסיכון של המשק ולעלייה של האינפלציה.

הדולר התחזק השבוע בכ-0.8% ביחס לשקל. מדד הפחד נותר השבוע ללא שינוי בכ-16 נקודות בסוף השבוע, בדומה למדד בסוף השבוע הקודם.

יצוין כי עקב העלייה בצורכי הביטחון בנק ישראל צופה עלייה בגירעון הממשלתי מכ-4% בשנת 2023 לכ-5.7% בשנת 2024, והאוצר מתכנן לגייס בינואר סכום שיא חודשי בהיקף של כ-18.8 מיליארד שקל בהנפקות של איגרות חוב בתל-אביב, זאת בהמשך לגיוסים ערים בהיקף של כ-36 מיליארד שקל ברבעון האחרון של שנת 2023.

רוח גבית למסחר השבוע היתה פסיקת בג"ץ שבמסגרתה בוטל התיקון לחוק יסוד השפיטה וצמצום "עילת הסבירות", שאושר ע"י הכנסת ביולי 2023

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע בכ-1.2% ובכ-4.4%, בהתאמה, זאת לעומת ירידה של 0.9% במדד S&P 500 ושינוי זניח במדד ה-Dow Jones בארה"ב, ושינוי זניח גם במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

את עליות השערים השבוע הובילו מדדי חברות הנדל"ן בראשם מדד ת"א-ביומד ומדדי ת"א-בנייה, ת"א-מניב חו"ל שעלו בכ-6%-6.5% כל אחד.

עליות שערים אפיינו גם את מדדי איגרות החוב.

את עליות השערים הובילו מדדי איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד שרשמו עלייה של עד כ-1.4%, ומדד תל בונד-דולר שעלה אף הוא ב-1.4%.

יוצאות דופן השבוע הן איגרות החוב הממשלתיות הכלולות במדד תל גוב-שקלי 10+ שירד בכ-0.6%. התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ומעלה עלתה במעט לכ-4.5% בסוף השבוע, לעומת כ-4.4% בסוף השבוע הקודם, זאת בהמשך לעלייה של כ-0.2% בשבוע הקודם.

בקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות), התגברו השבוע הרכישות והסתכמו בכ-900 מיליון שקל, בהמשך לרכישות בסכום של כ-630 מיליון שקל בשבוע הקודם. בראש הקרנות הנרכשות בלטו גם השבוע קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500 ושל קרנות העוקבות אחר מדדי מניות הבנקים בישראל ומדדי ת"א-125 ות"א-90.

בעקבות הורדת הריבית במשק, התגברו משיכות של כספים מהקרנות הכספיות והסתכמו השבוע בסכום של כ-130 מיליון שקל, בהמשך למשיכות בסכום של כ-100 מיליון שקל בשבוע הקודם, ואילו בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב – הציבור הזרים השבוע לקרנות אלה סכום של כ-260 מיליון שקל, זאת לאחר פעילות לא מהותית בשבוע הקודם, בקרנות האקטיביות המנייתיות לא נרשמה השבוע פעילות מהותית.

מדדי מניות

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.6%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-4.4%, ומתחילת השנה עלה ב-3.8%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-1.9%, ומתחילת השנה עלה ב-1.3%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-4.4%, ומתחילת השנה עלה ב-3.9%.

מדדי איגרות חוב

מדד תל גוב-צמודות
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה נותר ללא שינוי.

מדד תל גוב-שקלי
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-0.2%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-0.3%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-0.4%.


הנפקת איגרות חוב חברות

v השבוע בוצעו שש הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור בתל-אביב בסכום של כ-3.2 מיליארד שקל, כמפורט להלן:

o עד כ-1.3 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י חברת המים מקורות בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 12.4 שנים, תשואה לפידיון 2.8% ודירוג AAA "מעלות".

o כ-0.7 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה דליה בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 6.2 שנים, תשואה לפידיון 4.0% ודירוג 3A "מידרוג".

o כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן:

§ עד כ-670 מיליון שקל יגויסו היום ע"י מבנה בהרחבת שתי סדרות אג"ח צמוד מדד בדירוג AA "מעלות" ו-Aa2 "מידרוג": סדרה עם מח"מ של 4.1 שנים ותשואה לפידיון 2.7%, וסדרה עם מח"מ של 6.6 שנים ותשואה לפידיון 3.0%.

§ כ-307 מיליון שקל גויסו ע"י חברת ישרס בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 3.9 שנים, תשואה לפידיון 2.6% ודירוג AA "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג".

§ כ-145 מיליון שקל גויסו ע"י חברת ג'י.אף.איי בסדרה חדשה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 2.6 שנים, ריבית 8.75%, ודירוג +BBB "מעלות".

§ כ-110 מיליון שקל גויסו ע"י חברת עמרם אברהם בסדרה חדשה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 2.8 שנים, ריבית 7.4%, וללא דירוג.

v בנוסף, חברת הנדל"ן המניב ארי נדל"ן גייסה השבוע כ-55 מיליון שקל בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיעים מסווגים. האג"ח שהוקצה צמוד מדד, עם מח"מ של 3 שנים, תשואה לפידיון 3.3% וללא דירוג.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות ומק"מ

v משרד האוצר גייס השבוע איגרות חוב בבורסה, בסכום של כ-3.1 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב. כ-64% מהסכום גויס באג"ח שקלי, וכ-36% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד.

הנפקה זו הינה במסגרת תכנון האוצר לגייס סכום שיא חודשי בהיקף של כ-18.8 מיליארד שקל בהנפקות של איגרות חוב בתל-אביב בינואר 2024.

v בנק ישראל מכר השבוע מק"מ לציבור בהיקף של 34 מיליארד שקל ע.נ: מק"מ לפידיון בעוד 3 חודשים בכ-22 מיליארד שקל, ומק"מ לפידיון בעוד שנה בכ-12 מיליארד שקל.

שונות

v ריבית בנק ישראל

בנק ישראל הוריד את הריבית במשק, לראשונה מאז אפריל 2020, ברבע אחוז ל-4.50%. הורדת הריבית על רקע המלחמה, הינה פועל יוצא של מדיניות הוועדה המוניטרית המתמקדת בייצוב השווקים והפחתת אי הוודאות, לצד יציבות מחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית.

v מדד משולב

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש נובמבר 2023 – החודש השני למלחמת חרבות ברזל – ירד ב-0.7% בהמשך לירידה של 1.8% בחודש הקודם.

פרוץ המלחמה ב-7 לאוקטובר הביא לירידה חדה בפעילות במשק ובמיוחד בצריכה הפרטית, השפעה שהתמתנה בנובמבר.

v תחזית מקרו כלכלית מעודכנת של בנק ישראל – ינואר 2024

בנק ישראל פרסם תחזית מקרו כלכלית מעודכנת, שגובשה בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", ומהווה עדכון לתחזית הקודמת. לפיה: התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 2% בכל אחת מהשנים 2024-2023 (ללא שינוי מתחזית קודמת). האינפלציה צפויה לרדת ל-3.3% בשנת 2023 (3.5% בתחזית קודמת) ובשנת 2024 תרד לכ-2.4% (ללא שינוי מתחזית קודמת). הריבית המוניטרית צפויה לעמוד על 3.75%-4.0% ברבעון הרביעי של שנת 2024 (ללא שינוי מתחזית קודמת).

לגבי הסביבה העולמית: הצמיחה במשקים המפותחים תסתכם ב-1.3% בשנת 2023 וב-0.8% בשנת 2024 (ללא שינוי מתחזית קודמת). האינפלציה במשקים המפותחים תעמוד על 3.1% בשנת 2023 (3.4% בתחזית קודמת) ועל 2.3% ב-2024. הריבית הממוצעת במשקים המפותחים צפויה לעמוד כ-3.9% בסוף 2024.(ללא שינוי מתחזית קודמת).


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il