TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> חדשות שוק ההון

או.פי.סי אנרגיה: ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 עלו בכ-7% לכ-430 מיליון שקל


גיורא אלמוגי, מנכל או.פי.סי אנרגיה בעמ
ה- EBITDAברבעון, בנטרול הוצאות חד פעמיות, הוכפל לכ-222 מיליון שקל – בעיקר אודות רכישת CPV והשלמת העבודות בתחנת חדרה
בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 החברה רשמה עלייה של כ-17% בהכנסות לכ-1.15 מיליארד שקל;
ה-EBITDA בתקופה, בנטרול הוצאות חד-פעמיות, הוכפל לכ-467 מיליון שקל

גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה: "OPC נמצאת בחזית מהפיכת האנרגיה בישראל ובארה"ב, אשר מייצרת הזדמנויות צמיחה משמעותיות לחברה. אנו ממשיכים להוביל את משק החשמל בזכות תחנות הכח החדישות שלנו בישראל ובארה"ב, ובמקביל להאיץ את הרחבת הפרוטפוליו באנרגיות מתחדשות.
בארה"ב עברנו את שלב המיון המוקדם במכרז לפיתוח פרויקט Offshore Wind מול חופי ניו יורק, הכולל 8 חטיבות קרקע בהספק צפוי של למעלה מ-6,000 מגה וואט. המכרז בניו יורק מבשר על תנופת פיתוח חסרת תקדים שהממשל האמריקאי מיעד לתחום. לאחרונה הודענו על רכישה של שני פרויקטים סולארים בארה"ב בשלבי פיתוח, בהיקף של כ-458 מגה ווואט. במקביל, CPV. כמו כן, אנחנו ממשיכים בהקמות הפרויקט הסולארי Maple Hill ופרויקט הגז Three Rivers, ובסה"כ למעלה כ-6,000 מגה פרוטפוליו בארה"ב.
גם בישראל אנחנו נמצאים בתנופת פעילות גדולה ומתקדמים בהקמה ובפיתוח של תחנות הכח צומת, שורק 2 ותחנות מבוזרות בחצרות צרכנים.
השלמנו שני מהלכים מימוניים משמעותיים – גייסנו הון בהיקף כ-329 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת זכויות, וגייסנו אג"ח בהיקף 851 מיליון ש"ח בחברת האם, אשר שימש לפרעון חוב יקר בתחנת רותם ולהגברת הגמישות הפיננסית בשנים הקרובות. מהלכים אלו יתמכו בהמשך התפתחותה של אופיסי בהתאם לאסטרטגיית החברה לצמיחה מואצת תוך גיוון הפורטפוליו.
אנחנו מציגים ברבעון השלישי הכפלה של ה- EBITDA כתוצאה מאיחוד הפעילות בארה"ב וגידול בפעילות בישראל, כאשר השורה התחתונה הושפעה לשלילה בעיקר מהוצאה חד פעמית בגין עמלת פירעון מוקדם שביצענו עבור יתרת האשראי ברותם".
חברת או.פי.סי אנרגיה בע"מ (אפסאTASE: ), דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2021 הכוללות את תוצאות איחוד קבוצת CPV החל ממועד השלמת הרכישה – 25 בינואר 2021.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי 2021:
ההכנסות ברבעון עלו בכ-7.2% לכ-430 מיליון שקל, בהשוואה לכ-401 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מאיחוד תוצאות קבוצת CPV.
הרווח הגולמי ברבעון טיפס בכ-57% לכ-124 מיליון שקל, לעומת כ-79 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי מיוחס בעיקר לאיחוד תוצאות CPV, וגידול ברווח הגולמי המיוחס לישראל לאור השלמת העבודות בטורבינות הגז בחדרה.
ה- EBITDA ברבעון השלישי, בנטרול הוצאות חד פעמיות, הוכפל לכ-222 מיליון שקל, בהשוואה לכ-102 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע מרכישת קבוצת CPV שתרמה ברבעון כ-108 מיליון שקל, וכן מגידול ב- EBITDAמישראל ומטה החברה לכ-114 מיליון שקל לעומת כ-102 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המימון, נטו עלו לכ-288 מיליון שקל, בהשוואה לכ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מהוצאה חד פעמית בגין עמלת פירעון מוקדם בסך של כ-244 מיליון שקל ברבעון לאור ביצוע פירעון מוקדם של מלוא יתרת האשראי הבלתי מסולקת של רותם שהושלמה באוקטובר 2021.
החברה רשמה ברבעון השלישי לשנת 2021 הפסד נקי של כ-106 מיליון שקל (הפסד של כ-90 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), לעומת רווח נקי של כ-18 מיליון שקל (רווח של כ-10 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ההפסד נובע מהוצאות המימון החד פעמיות, כאמור לעיל.
הרווח הנקי המתואם לרבעון, הכולל נטרול שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, עמלת פרעון מוקדם של רותם והטבת מס, הסתכם לכ-51 מיליון שקל, מתוכו כ-39 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה, לעומת כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, מתוכו כ-10 מיליון שקל יוחס לבעלי המניות של החברה.
עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021
סך ההכנסות בתקופה עלו בכ-17.4% לכ-1.15 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-978 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מאיחוד הפעילות של קבוצת CPV שתרמה כ-123 מיליון שקל להכנסות וכן לגידול של כ-5% בהכנסות ממכירות בישראל.
הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-22.4% לכ-240 מיליון שקל, בהשוואה לכ-196 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כתוצאה מאיחוד פעילות קבוצת CPV וגידול בתוצאות חדרה.
ה-EBITDA בתקופה, בנטרול הוצאות חד-פעמיות, הוכפל לכ-467 מיליון שקל, לעומת כ-235 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מרכישת קבוצת CPV שתרמה כ-219 מיליון שקל, וכן מגידול ב- EBITDA במפעילות בישראל ומטה החברה לכ-248 מיליון שקל לעומת כ-235 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות המימון, נטו בתקופה עלו לכ-363 מיליון שקל, בהשוואה לכ-83 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מהוצאה חד פעמית בגין עמלת פירעון מוקדם של מלוא יתרת האשראי הבלתי מסולקת של רותם, כאמור.
החברה רשמה בתקופה הפסד נקי של כ-216 מיליון שקל (הפסד של כ-169 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי של כ-40 מיליון שקל (כ-20 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ההפסד נובע מהוצאות המימון החד פעמיות, כאמור לעיל.
הרווח הנקי המתואם לתקופה, הכולל נטרול שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, עמלת פרעון מוקדם של רותם והטבת מס, הסתכם לכ-36 מיליון שקל, מתוכו 26 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה, לעומת 40 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, מתוכו כ-20 מיליון שקל יוחס לבעלי המניות של החברה.
הונה העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ל-30.9.2021 עלה לכ-2.58 מיליארד שקל, לעומת כ-1.7 מיליארד שקל בסוף 2020.
נכון למועד פרסום הדוחות, לחברה מזומן זמין להשקעות של כ-1 מיליארד שקל, הכולל מסגרות אשראי לא מנוצלות של כ-600 מיליון שקל.
אירועים אחרונים:
באוקטובר 2021 השלימה החברה גיוס הון בהיקף של כ-328.5 מיליון שקל בדרך של הנפקת זכויות. התקבלו הודעות לניצול של כ-99.7% מסך המניות שהוצעו.
באוקטובר 2021 קבוצת CPV רכשה שני פרויקטים סולארים בשלבי פיתוח, בהיקף של כ-458 מגה ווואט בקנטאקי (98 מגה וואט) ובאילינוי (360 מגה וואט), ארה"ב. בתמורה לרכישת הזכויות בפרויקטים, במועד השלמת הרכישה שולם למוכר סכום של כ-9 מיליון דולר. העסקה כוללת תמורה מותנית שבצירוף הסכום ששולם עשויה להסתכם בכ-46 מיליון דולר שתשולם בהדרגה בכפוף להשגת אבני דרך בפיתוח הפרויקטים. הפרויקטים מחזיקים בזכויות בקרקע והגישו בקשות חיבור לרשת, ולהערכת קבוצת CPV צפויים להבשיל לשלב ההקמה במחצית השנייה של שנת 2023.
בספטמבר 2021 השלימה החברה הנפקת אג"ח חדשה מסדרה ג' בהיקף של כ-851 מיליון שקל בריבית שקלית של 2.5% במח"מ של כ-5.6 שנים.
ביולי 2021 השלימה Keenan, תחנת כוח המופעלת באנרגיית רוח בהיקף של כ-152 מגה-וואט באוקלהומה המוחזקת במלואה ע"י CPV, עסקה למחזור החוב הקיים. במסגרת העסקה התקשרה Keenan עם מספר גופים פיננסים בהסכם מימון, הכולל הלוואה (Term Loan) של ומסגרות אשראי כ-120 מיליון דולר. במקביל להשלמת הסכם המימון, פרעה Keenan את המימון הקודם שלה, אותו נטלה בשנת 2014. השלמת הסכם המימון הניבה ל-CPV תזרים חופשי בסכום של כ-26 מיליון דולר.
ביוני 2021 התקשרה החברה בהסכמים בקשר עם הקמת פרויקט שורק 2, במסגרתו החברה תקים, תתפעל ותתחזק מתקן קוגנרציה בהספק של כ-87 מגוואט מונע בגז טבעי, ותספק את האנרגיה הדרושה למתקן ההתפלה 'שורק 2' למשך תקופה של 25 שנה ממועד ההפעלה של מתקן ההתפלה. ההסכמים שנחתמו הם הסכמי הקמה (EPC) ואספקת ציוד, וכן הסכם תחזוקה ארוכת טווח.
במאי 2021 החלו עבודות הקמה בפרויקט הסולארי Maple Hill שבפנסילבניה, ארה"ב. הפרויקט שיוקם הינו בהספק של 126 מגה וואט, עם אפשרות להרחבה של כ-65 מגה וואט נוספים. עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-178 מיליון דולר, וההפעלה המסחרית של הפרויקט צפויה למחצית השניה לשנת 2022.
באפריל 2021 דיווחה החברה על הרחבת פעילותה לתחום ה-e-mobility, אספקת חשמל וניהול עמדות טעינה לרכבים חשמליים. החברה התקשרה בהסכם לרכישת מניות של חברתGnrgy (ג'ינרג'י), שהינה החברה המובילה בישראל בתחום תשתיות וניהול רשתות טעינה לרכבים חשמליים. החברה צפויה להשקיע כ-67 מיליון שקל תמורה 51% ממניות Gnrgy. במסגרת ההסכם, ניתנה לאו.פי.סי אופציה לרכישת יתרת המניות ולהגיע להחזקה של עד 100% ממניות Gnrgy.
באפריל 2021 דיווחה החברה על חתימת הסכם מכירת חשמל (PPA) בפרויקט אנרגיית רוח Rogue's Wind למכירת מלוא החשמל, הזמינות ותעודות אנרגיה מתחדשת של הפרויקט. ההסכם נחתם עם חברת אנרגיה ירוקה לתקופה של 10 שנים ממועד ההפעלה וצפוי לייצר לפרויקט הכנסה שנתית בהיקף מוערך של כ-15 מיליון דולר. הפרויקט, שהספקו הכולל הינו כ-114 מגה וואט, מצוי בשלבי פיתוח מתקדמים, והחברה מעריכה כי בכפוף להשלמת הפיתוח, מועד תחילת עבודות ההקמה צפוי למחצית הראשונה לשנת 2022, ומועד ההפעלה של הפרויקט צפוי במחצית השניה לשנת 2023.
ל-CPV צבר פרויקטים באנרגיות מתחדשות בארה"ב בהיקף של כ-3,067 מגה וואט, מתוכו כ-1,602 מגה וואט בשלבי פיתוח מתקדמים.
או.פי.סי אנרגיה בע"מ, הינה חברת אנרגיה המובילה את מהפכת ה-Energy Transition בישראל ובארה"ב, ומספקת חשמל באופן יעיל, אמין וסביבתי תוך שילוב אנרגיה סולארית, רוח וגז טבעי ביעילות גבוהה. בישראל, או.פי.סי הינה יצרנית החשמל הפרטית הראשונה והמובילה, המציעה ללקוחותיה פתרון אנרגטי משולב הכולל אספקת כלל צרכי האנרגיה באמצעות אתרי הייצור של החברה ובחצר הלקוחות באמצעות גז טבעי ואנרגיה סולארית, וכן הטענת רכבים חשמליים. בארה"ב, החברה פועלת באמצעות קבוצת CPV, אשר מספקת חשמל באמצעות גז טבעי יעיל ואנרגיית רוח, וכן מקימה ומפתחת תחנות כח באנרגיה סולארית ורוח.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il