TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > > ניתוחי שוק אנליסטים

סיכום שבוע המסחר בבורסה - 3 - 7 באפריל, 2022‎‎


המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של חודש אפריל התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, זאת בשונה מהמגמה בבורסות מובילות בעולם.
סקירה שבועית של המסחר: 3 – 7 באפריל, 2022
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של חודש אפריל התאפיין בעליות שערים
במרבית מדדי המניות המובילים, זאת בשונה מהמגמה בבורסות מובילות בעולם.
המסחר בשווקים התנהל על רקע המשך הלחימה בין רוסיה לאוקראינה
זה שבוע חמישי, והמשך מו"מ בין רוסיה לאוקראינה במטרה להביא לסיום הלחימה.
מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע ב-%7.0 וב-%5.1 ,בהתאמה, כשמדד MSCI
עולמי, נכון ליום רביעי, נותר כמעט ללא שינוי.
|
מדד ת"א-ביטוח בלט בעלייה של כ-%2.3.
מדד ת"א-נפט וגז עלה השבוע בכ-%7.2 ,והשלים עלייה חדה של כ-%37 מתחילת
השנה, זאת בהשפעת העלייה במחירי הנפט והגז השנה. השבוע נרשמה תנודתיות
במחיר נפט ברנט ובסיכום שבועי נותר כמעט ללא שינוי והגיע למחיר של 102 דולר
לחבית לקראת סוף השבוע – גבוה בכ-%37 לעומת המחיר בתחילת השנה.

ירידות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. יוצאות
דופן איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד שעלו בכ-%5.0 בממוצע, בראשן
איגרות החוב הממשלתיות צמודות מדד 15 +שנים שעלו ב-%6.1 ,ומדד תל בונד
דולר שעלה ב-%3.1 בהשפעת התחזקות הדולר ועלייתו לשער גבוה מ-2.3 שקל
לקראת סוף השבוע.

את ירידות השערים השבוע הובילו איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה
שרשמו ירידה של עד כ-%8.0.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה לכ-%3.2 בסוף השבוע
לעומת כ-%2.2 בסוף השבוע הקודם. זאת בדומה מהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת
ארה"ב ל-10 שנים שעלתה והגיעה לכ-%6.2 לקראת סוף השבוע, לעומת כ-%4.2 בסוף
השבוע הקודם.

מדד VTA35 נותר השבוע כמעט ללא שינוי והגיע לכ-18 נקודות בסוף השבוע. למרות
זאת, המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35( חודשיות ושבועיות( עלה
והסתכם בכ-83 אלף אופציות ביום השבוע, לעומת כ-70 אלף אופציות בשבוע הקודם.
נכון ליום רביעי, הציבור רכש השבוע קרנות סל העוקבות אחר מדדי מניות בת"א
בסכום של כ-100 מיליון שקל, והזרים סכום של כ-330 מיליון שקל לקרנות נאמנות
המשקיעות במניות בת"א ובחו"ל.

בקרנות הסל העוקבות אחר מדדי איגרות חוב ממשלתיות וחברות ובקרנות
הנאמנות המשקיעות באג"ח נרשמו מכירות ופדיונות בסכום של כ-30 מיליון שקל
סה"כ.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
השבוע בוצעו שלוש הנפקות של איגרות חוב לציבור בסכום של כ-788 מיליון שקל.
מתוכם, כ-600 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח מגדל הון.

בשוק קרנות הסל:
שתי קרנות סל חדשות נרשמו השבוע למסחר בת"א – קרן סל של קסם על מדד איגרות
חוב חברות תל בונד-שקלי 15-5 ,וקרן נאמנות של מגדל העוקבת אחר מדד Bluestar
Fintech שהפכה לקרן סל.

מדדי מניות:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-%7.0 ,ומתחילת השנה עלה ב-%9.2.
מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-%5.1 ,ומתחילת השנה עלה ב-%8.3.
מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-%0.1 ,ומתחילת השנה עלה ב-%0.3.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-%6.1 ,ומתחילת השנה ירד ב-%6.2.

מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד
עלה השבוע ב-%5.0 ,ומתחילת השנה ירד ב-%4.3.
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-%3.0 ,ומתחילת השנה ירד ב-%3.5.
מדד תל בונד-60
ירד השבוע ב-%2.0 ,ומתחילת השנה ירד ב-%9.2.
מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-%3.0 ,ומתחילת השנה ירד ב-%8.3.

גיוסים:
הנפקת איגרות חוב קונצרניות

השבוע בוצעו שלוש הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור במסגרתן גויסו כ-788 מיליון שקל:

• כ-600 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח מגדל הון באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי ,
מח"מ 5.5 שנים, ריבית %%26.3 ,בדירוג Aa3 ע"י "מידרוג".

• כ-188 מיליון שקל יגויסו היום בשתי הנפקות לציבור:

 *עד כ-145 מיליון שקל יגויסו ע"י אלון רבוע כחול בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ
5 שנים, תשואה לפדיון %1.1 ודירוג A ע"י "מעלות".

*עד כ-43 מיליון שקל יגויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי גיבוי אחזקות בהרחבת סדרה
של אג"ח שקלי, מח"מ 2.2 שנים, תשואה לפדיון %3.4 ודירוג Baa1 ע"י "מידרוג".

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-9.0 מיליארד שקל.

הנפקת מניות
השבוע לא בוצעו הנפקות לציבור בשוק המניות בת"א.

בשוק קרנות הסל
שתי קרנות סל חדשות נרשמו השבוע למסחר בת"א:

• קרן סל של קסם על מדד איגרות חוב חברות תל בונד-שקלי 15-5 .

• קרן נאמנות של מגדל העוקבת אחר מדד מניות בחו"ל Fintech Bluestar ,הפכה לקרן סל
(סגורה). במדד Fintech Bluestar נכללות מניות שלפחות %33 מהכנסותיהן השנתיות מקורם
בפעילות פינטק.

כיום נסחרות בת"א 544 קרנות סל ו-36 קרנות חוץ.

שונות:

• שיעור האבטלה החצי חודשי – מחצית ראשונה של מרץ 2022
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או
קבוע מעבודתם ירד מכ-%5.4 במחצית השנייה של פברואר 2022 לכ-%5.3 במחצית הראשונה
של מרץ 2022.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם ירד מכ-%0.4 במחצית השנייה של פברואר 2022
לכ-%2.3 במחצית הראשונה של מרץ 2022.

• משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו בינואר 2022 מניות בסך כ-1 מיליארד
שקל נטו, המשך לרכישת מניות בסך כ-13 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2021.
כמו כן, משקיעי חוץ רכשו בינואר 2022 מק"מ בסך כ-2.3 מיליארד שקל נטו ומכרו אג"ח ממשלתי
בסך כ-9.5 מיליארד שקל נטו.

 


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il