רבוע כחול נדל"ן מפרסמת דוחות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי לשנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהרבוע כחול נדל"ן מפרסמת דוחות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי לשנת 2019


רבוע כחול נדלן
ההכנסות מדמי שכירות בתקופה עלו בכ- 3.2% לסך של כ- 219.5 מיליון ש"ח

ה- NOI בתקופה של תשעת החודשים הראשונים של השנה צמח בכ- 9.3% והסתכם לסך של כ- 201.3 מיליון ש"ח
ה- NOI ברבעון הסתכם בכ- 68 מ' ש"ח, עליה של 7.5%

ה-FFO בתקופה צמח בכ- 28% והסתכם לסך של כ- 97.5 מיליון ש"ח.
ה- FFO ברבעון צמח בכ-32.8% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 34.3 מיליון.
החברה עדכנה את תחזית ה-FFO השנתי שלה לשנת 2019 מטווח
של 124-129 לטווח של 130-135

קניון TLV בתפוסה של 96% במפלסי הקניון ומציג עליה בפדיון של
כ- 11% מתחילת השנה

פרויקט המגורים ברחוב תוצרת הארץ בתל אביב החל בשיווק מקדמי של דירות המגורים בתחילת נובמבר וכ- 110 דירות נמצאות בתהליכי רכישה, בפרויקט יש כ-390 יח"ד, מתוכן כ-60 יח"ד בדיור בר השגה

מוטי בן משה, בעל השליטה בקבוצת אלון רבוע כחול ויו"ר רבוע כחול נדל"ן ציין עם פרסום הדוחות כי "לרבוע כחול נדל"ן תיק נכסים מניב איכותי, מגוון ומפוזר, במיקומים מרכזיים ובשיעורי תפוסה גבוהים, כפי שבא לידי ביטוי בשיפור העקבי במדדי ה-NOI וה-FFO. בנכסי החברה קיים פוטנציאל השבחה משמעותי. קניון TLV, מראה שיפור עקבי בכל הפרמטרים התפעוליים הן בהיקף המבקרים והן בעליה מתמדת ודו ספרתית (כ-11% ) בפדיון של הקניון, כמו כן, החברה פועלת בפעולות השבחה בקניון TLV ואנו סבורים ששינוי תמהיל השוכרים, הרוח הגבית מעיריית ת"א וסיום עבודות הייזום והבניה ברחובות שמסביב לקניון ימשיכו לתרום לשיפור בפדיון וה- NOI של הקניון. לרבוע נדל"ן פרויקטים בתכנון ובפיתוח בהיקף של 110 אלף מ"ר מניב ולמעלה מ-2,800 יח"ד".

מיכאל (מיקי) זיסמן, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן, ציין: "אני שמח לחתום על הדוח הרבעוני הראשון שלי בחברה, במסגרתו רבוע נדל"ן מציגה שיפור בכל הפרמטרים התפעולים . עם כניסתי לתפקיד התחלתי ללמוד את מצבת הנכסים האיכותיים של החברה והצבתי כמטרה את האצת תהליכי ההשבחה והפיתוח לנכסים הפרוסים באזורי ביקוש בעיקר במרכז הארץ. להערכתי, לנכסים אלו - אשר חלק ניכר מהם נמצא בתל אביב
ובגוש דן, קיים פוטנציאל עצום. לרבוע כחול נדל"ן נכסים בהיקף של כ-5 מיליארד ₪, ביניהם החברה מחזיקה קרקע בפורט וולס ,סיאטל, שהיא אחת הערים הצומחות בקצב המהיר ביותר בארה"ב (מקום מושבן של קבוצות ענק כמו אמזון ומיקרוסופט).


על הקרקע שבבעלות החברה פועל טרמינל פטרוכימי לאחסון דלקים ועיבוד אספלט. עם כניסתי לתפקיד הנחיתי לבחון את החלופות השונות לשימושים האפשריים בקרקע, כאשר בחינה זו מתבצעת במקביל להמשך תהליכי התכנון לפיתוח הנכס כפרויקט מגורים, בשים לב לייחודיות הנמל באזור ובתוואי הרלבנטיים, טיוטת הערכת שווי שמאית שקיבלה החברה באחרונה (אך טרם קיבלה ביטוי בדוחות הכספיים לרבעון המדווח), מעריכה את הפעילות הנוכחית המתקיימת בקרקע שבבעלות החברה בכ-160 מיליון דולר (560 מיליון ש"ח) והערכת זכות שימוש שנתי ראוי בכ-11-15 מיליון דולר בשנה. יצוין כי עלות הנכס הרשום כיום בספרי החברה הינו כ-45 מיליון דולר (158 מיליון ש"ח) בלבד. החברה בוחנת את החלופה ואת ההשלכות של שינוי הייעוד של הנכס והשארתו כמוסף פטרוכימי לאחסון דלקים ומתקן לעיבוד אספלט".


רבוע כחול נדל"ן המתמחה בייזום פרויקטים בתחום המסחר, מתחמים לוגיסטיים מתקדמים ומבני משרדים פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019:

מהנתונים הכספיים בדו"ח המאוחד המורחב של רבוע כחול נדל"ן, כפי שמופיע בנספח לדו"ח דירקטוריון, עולה כי החברה ממשיכה להציג שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים, כאשר נכסי הנדל"ן המניב מושכרים בשיעור תפוסה גבוה של כ-98% וייצרו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הכנסות מדמי שכירות החודשים על סך של כ- 219.5 מיליון ש"ח, גידול של כ- 3.2% לעומת כ-212.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מכך שביולי 2018 הסתיימה ההנחה שניתנה למגה בסך של כ- 9% מדמי השכירות, השפעה של כ- 3.2 מיליון ש"ח בתקופה, ומאכלוס והשכרת שטחים פנויים הכוללים את מבנה משרדים בראש העין, שעיקרו אוכלס בסוף שנת 2018. ברבעון השלישי של 2019 הסתכמו הכנסות החברה מדמי שכירות לסך של כ- 74.4 מיליון ש"ח, גידול של כ- 1% לעומת כ- 73.7 מיליון ש"ח.

עלייה בשווי נדל"ן להשקעה, נטו ע"פ איחוד יחסי הסתכם לסך של כ- 93.3 מיליון ש"ח בתקופה ונובע בעיקר מהפחתת שיעור היוון בכ- 0.25% במרבית הנכסים. למועד הדוח שווי הנדל"ן המניב מסתכם בכ- 4,412 מיליון ש"ח.

ה- NOI בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכמו לסך של כ- 201.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 184 מיליון ש"ח, גידול של כ- 9.3% הנובע בעיקר מעלייה בהכנסות מדמי שכירות בתקופת הדוח אל מול התקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, בתקופת הדוח תוספת בגין חלק החברה ב- NOI של קניון TLV בסך של כ- 25.3 מיליון ש"ח, גידול של 10.6% לעומת תוספת של כ- 22.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה- NOI לרבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 68 מיליון ש"ח, גידול של כ- 7.5% בהשוואה לסך של כ- 63.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן בגין חלק החברה ב- NOI של הקניון בסך של כ- 8.9 מיליון ש"ח, לעומת תוספת של 7.6 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד.


ה- CAP RATE של החברה עומד על כ 7.2% שמשקף פער משמעותי של כ- 4.8% מעל עלויות המימון של החברה, מה שמאפשר לחברה להמשיך ולייצר ערך משמעותי מהשכרת נכסיה.

ה- FFO בתקופת הדוח צמח בכ- 28% לסך של כ- 97.5 מיליון ש"ח וכולל רווח בסך של כ- 7.6 מיליון ש"ח בגין נתון ה- FFO של חברת קניון TLV והפחתה של כ- 4.1 מיליון ש"ח בגין חברת המגורים. בתקופה המקבילה נכללו רווחי חברת המגורים בסך של כ- 5 מיליון ש"ח שהוכרו בתקופת מסירת הדירות וכן רווח בסך של כ- 2.6 מיליון ש"ח בגין נתון ה- FFO של חברת קניון TLV. ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם ה- FFO לסך של כ- 34.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 32.8%, לעומת סך של כ- 25.8 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי בתקופה הסתכם לסך של כ- 153.1 מיליון ש"ח, גידול של כ- 68.2%, לעומת רווח נקי של כ- 91 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי לרבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם לסך של כ- 74.7 מיליון ש"ח.

ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה ליום 30 לספטמבר 2019 הסתכם לסך של כ- 1,955.3 מיליון ש"ח ומהווה 38.8% מסך המאזן, לעומת 1,846.3 מ' ש"ח בסוף 2018, זאת אחרי שהחברה חילקה מתחילת 2019 דיבידנדים לבעלי מניותיה בהיקף של 93 מ' ש"ח. החברה פועלת בשיעור מינוף נמוך של 51% וה- EPRA NAV הסתכם למועד הדוח בכ- 2,455 מיליון ש"ח.

לחברה יתרות נזילות בהיקף משמעותי של 509 מיליון ש"ח ונכסי נדל"ן לא משועבדים בהיקף של 1.6 מיליארד ש"ח המשקפים לחברה רמת גמישות פיננסית גבוהה.

אודות רבוע כחול נדל"ן:
חברת רבוע כחול נדל"ן מקבוצת אלון רבוע כחול שבשליטת מוטי בן משה ובניהולו של מיכאל (מיקי) זיסמן, נסחרת במדד ת"א 125 ות"א 90. רבוע כחול נדל"ן מתמחה בתחום נדל"ן המניב, ייזום פרויקטים בתחום המסחר, פיתוח מתחמים לוגיסטיים מתקדמים והקמת מבני משרדים ומגורים. החברה נמנית בין
חברות הנדל"ן הגדולות בישראל כשבבעלותה נכסי נדל"ן מניב בתמהיל שימושים מגוון, בפריסה גיאוגרפית נרחבת ומיקומים אטרקטיביים. לחברה מספר רב של נכסים מניבים מסחריים המושכרים לרשתות מזון אשר חלקם הגדול נמצא במרכזי ערים בגוש דן.


כמו כן, החברה מחזיקה ומנהלת מספר מרכזים מסחריים מובילים, כדוגמת קניון TLV, קניון הדר בירושלים ומרכז מסחרי בקריית השרון. בתחום המשרדים בבעלות החברה משרדים בקמפוס רעננה, בפארק ראש העין וברמת סיב בפתח תקווה. בבעלות החברה 113 נכסים מניבים וקרקעות הכוללים כ- 362,221 מ"ר להשכרה, שווי נכסיה מסתכם לכ 5.6 -מיליארד ש"ח.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il