TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

מידרוג מותירה את הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית (BCA) של בנק לאומי על כנה - aa2.il


מידרוג לוגו
אופק הדירוג שונה מיציב לחיובי

מידרוג מותירה את הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית (BCA) של בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") על כנה - aa2.il. אופק הדירוג שונה מיציב לחיובי.


דירוג הפיקדונות לזמן ארוך והחוב הבכיר של הבנק נותר Aaa.il באופק יציב והוא ממשיך לגלם הנחת תמיכה חיצונית גבוהה מצד המדינה, של 2 רמות דירוג (נוטשים) ביחס להערכת האיתנות הפיננסית הפנימית.


דירוגי החובות הנחותים (לא מוכרים לצורך באזל III) נותרו על כנם כדלקמן: Aa1.il באופק יציב לכתבי ההתחייבות הנדחים (הון משני תחתון), Aa2.il (hyb) באופק יציב לשטרי ההון הנדחים (הון משני עליון) ו- Aa3.il (hyb) באופק יציב לשטרי הון נדחים (הון ראשוני).


דירוגים אלו מגלמים את הנחיתות המבנית של חובות אלו ביחס לחוב הבכיר של הבנק, את מדרג הבכירות בין החובות הנחותים עצמם, את השפעת מנגנוני ספיגת ההפסדים הגלומים בהם והנחה לתמיכה חיצונית גבוהה מצד המדינה. נציין, כי דירוג החובות הנחותים מוגבל, כך שהפער המינימאלי האפשרי בין דירוג החוב הבכיר של הבנק לחובותיו הנחותים הינו רמת דירוג אחת (נוט'ש), המשקפת את ההפסד הצפוי היחסי הגבוה יותר בחובות אלה לעומת החוב הבכיר. בשל כך, אופק הדירוג לחוב הנחות נותר יציב.


כמו כן, מידרוג מותירה על כנו דירוג P-1.il לפיקדונות לזמן קצר.


שיקולים עיקריים לדירוג
הערכת האיתנות הפיננסית של הבנק נתמכת במיצובו הגבוה של הבנק במערכת הבנקאות המקומית המבוססת על מותג חזק, נתחי שוק משמעותיים, בסיס לקוחות רחב ומפוזר ופיזור מקורות הכנסה גבוה התורמים ליכולת השבת הרווחים הגבוהה של הבנק. הבנק הינו בנק אוניברסלי[1] ובנוסף לפעילות התיווך הפיננסי מספק ללקוחותיו מגוון שירותים בנקאיים. הבנק מאופיין במדיניות ניהול סיכונים שמרנית יחסית, ההולמת את פרופיל הסיכון שלו, אשר נמצאת במגמת שיפור כפי שבא לידי ביטוי בקיטון ברמת המינוף, הקטנת הריכוזיות ושיפור מתמשך במדדי איכות תיק האשראי.


גורמים אלה תומכים ביכולת יצור הרווחים העתידית שלו ובהמשך בניית הכרית ההונית. לבנק איכות נכסים טובה, הנתמכת במדדי סיכון טובים ביחס למערכת הבנקאית וביחס לדירוג וכרית לספיגת הפסדים צפויים טובה ביחס לסיכון. איכות הנכסים נתמכת גם בירידה מתמשכת בסיכון ריכוזיות הלווים, כאשר לבנק שיעור חשיפה ללווים גדולים ביחס להון נמוך ביחס לקבוצת ההשוואה. עם זאת ,על אף שהבנק נקט צעדים לצמצום ריכוזיות האשראי (ריכוזיות לווים וריכוזיות ענפית), בדומה לבנקים נוספים במערכת הבנקאות המקומית, רמת ריכוזיות זו עדיין גבוהה ביחס לכרית ההונית. בנוסף, מאופיין הבנק בפרופיל נזילות גבוה, נוכח מבנה מקורות נח, רחב ומפוזר ומלאי נכסים נזילים משמעותי. כרית ההון של הבנק הולמת לדירוג וסופגת הפסדים לא צפויים בצורה טובה ביחס לתרחישי הקיצון של מידרוג, כאשר להערכתנו כרית ההון תמשיך להיבנות בטווח הזמן הקצר והבינוני. עמידת הבנק ביעדי הלימות ההון הרגולטוריים בפער מספק מהווה גורם חיובי לפוטנציאל הצמיחה בתיק האשראי ולגמישות העסקית.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il