TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

שנה נוספת של צמיחה: דלתא ישראל מותגים בע"מ מסכמת תוצאות חזקות לשנת 2023 ולרבעון הרביעי


ענת בוגנר מנכלית דלתא ישראל מותגים צילום שי פרנקו
ברבעון הרביעי החברה הציגה צמיחה של 9.2% בהכנסות שהסתכמו בכ-317 מיליון ש"ח לעומת כ-290.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
הכנסות החברה בשנת 2023 גדלו בכ-3% והסתכמו בכ-946 מיליון ש"ח לעומת כ-919 מיליון ש"ח בשנת 2022


גידול של כ-60% ברווח התפעולי ברבעון הרביעי שהסתכם
בכ-80.8 מיליון ש"ח לעומת כ-50.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, תוך שיפור בשיעור הרווחיות התפעולית מסך ההכנסות ל-25.5%

מכירות האינטרנט בשנת 2023 צמחו בכ-28 מיליון ש"ח והיוו
כ-14.4% מסך המכירות לעומת כ-11.8% בשנת 2022

גידול של כ-20% ברווח הנקי בשנת 2023 שהסתכם בכ-116 מיליון ש"ח לעומת כ-97 מיליון ש"ח בשנת 2022

הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-64.6 מיליון ש"ח, המהווה שיעור שיא מסך ההכנסות של 20.4% לעומת כ-36.5 מיליון ש"ח, המהווה שיעור של 12.5% מסך ההכנסות אשתקד

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של כ-32.3 מיליון ש"ח המתווספים לכ-44 מיליון ש"ח שחולקו בשנת 2023

תזרים מזומנים איתן מפעילות שוטפת שהסתכם בכ-186 מיליון ש"ח בשנת 2023 לעומת כ-102.5 מיליון ש"ח בשנת 2022
ענת בוגנר מנכ"לית דלתא ישראל מותגים אמרה היום: "אנו מסכמים את שנת 2023 עם צמיחה בכל הפרמטרים: בהכנסות, ברווח ובתזרים מפעילות שוטפת, וביתר שאת ברבעון הרביעי שאופיין בגידול במכירות ושיפור ברווחיות שגברו בעיקר עקב ימי החורף הקרים בתקופה.
שנת 2023 אופיינה בסביבת אינפלציה עולה שהשפיעה על התייקרות העלויות והתשומות. למרות זאת, החברה הציגה גידול בהכנסות, בכל מדדי הרווח ובשיעורי הרווחיות מסך ההכנסות, מה שמוכיח את חוסן החברה ואת הגמישות העסקית להציג צמיחה עקבית.

נמשכת הצמיחה המואצת בפעילות האונליין שהיוותה כ-14.4% מסך מכירות הקבוצה בשנת 2023 כאשר נמשך הגידול גם במכירות מותגי הליבה (דלתא, פיקס ופנטה ריי).

היתרון המובנה של ביקוש גבוה למותגי החברה בא לידי ביטוי בצמיחתה משנה לשנה כאשר קופת המזומנים ותזרים המזומנים החזק שלנו תומכים ביכולת לבצע מיזוגים ורכישות, תוך המשך פיתוח וחדשנות של מותגי החברה הקיימים.

בימים אלו, דלתא מרכינה ראש לנופלים וממשיכה לתמוך במשפחות החטופים בחיילות וחיילי צהל ובפצועי ופצועות המלחמה ומאחלת לעם ישראל ימים טובים יותר".


דלתא ישראל מותגים פרסמה הבוקר את דוחותיה הכספיים לשנת 2023 ולרבעון הרביעי לשנה זו. להלן תמצית נתוני התקופות:

הכנסות החברה ברבעון הרביעי צמחו בכ-9% והסתכמו בכ-317.1 מיליון ש"ח לעומת כ-290.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול במכירות החנויות הזהות בכל הרשתות ואתרי האונליין של החברה (דלתא, פיקס, פנטה ריי ו-Victoria`s Secret).

הכנסות החברה בשנת 2023 צמחו בכ-3% והסתכמו בכ-945.9 מיליון ש"ח לעומת כ-918.8 מיליון ש"ח בשנת 2022. הגידול נובע מגידול במכירות החנויות הזהות ברשתות החנויות של החברה, מגידול אורגני במכירות כל אתרי האונליין של החברה ומתוספת מכירות אתר האונליין של המותג ,Victoria's Secretבקיזוז ירידה במכירות ערוץ הסיטונאות.

מכירות חנויות זהות: ברבעון הרביעי המכירות בחנויות זהות (186 חנויות) כולל אתרי האונליין של דלתא, פיקס, Panta rei ו-Victoria's Secret גדלו בשיעור של כ-11.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
בשנת 2023 המכירות בחנויות הזהות (186 חנויות) כולל אתרי האונליין של דלתא, פיקס, Panta rei ו-Victoria's Secret גדלו בשיעור של כ-3.6% לעומת שנת 2022.

מכירות האינטרנט של החברה ברבעון הרביעי צמחו בכ-17.4% והסתכמו בכ-55.4 מיליון ש"ח (שיעור של כ-17.5% מסך הכנסות החברה) לעומת כ-47.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ-16.3% מסך הכנסות החברה). מכירות אתרי האינטרנט של החברה ברבעון הרביעי כוללות מכירות בסך כ-5.8 מיליון ש"ח של המותג Victoria`s secret שהושק בדצמבר 2022 שבו הסתכמו מכירות מותג זה בכ-1.4 מיליון ש"ח. מכירות אתרי האינטרנט האורגניים של החברה צמחו בכ-9.8% ברבעון הרביעי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
בשנת 2023 צמחו מכירות האינטרנט של החברה בכ-25.8% והסתכמו בכ-136.5 מיליון ש"ח (שיעור של כ-14.4% מסך הכנסות החברה) לעומת כ-108.5 מיליון ש"ח בשנת 2022 (שיעור של כ-11.8% מסך הכנסות החברה). מכירות אתרי האינטרנט של החברה בשנת 2023 כוללות מכירות בסך כ-18.1 מיליון ש"ח של המותג Victoria`s secretלעומת כ-1.4 בשנת 2022 (האתר הושק בדצמבר 2022, כאמור). מכירות אתרי האינטרנט האורגניים של החברה בשנת 2023 צמחו בכ-11.2% לעומת שנת 2022.

נכון להיום, החברה מפעילה אתרי אינטנרט לכל אחד מהמותגים דלתא, פיקס,Victoria's Secret ו- Pante rei ובכוונתה לפתוח אתר אינטרנט למותג Bath & Body Works ברבעון השני לשנת 2024 .

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי צמח בכ-18% והסתכם בכ-197.9 מיליון ש"ח לעומת כ-168 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ושיעורו עמד על כ-62.4% לעומת כ-57.8% ברבעון הרביעי בשנת 2022.
בשנת 2023 גדל הרווח הגולמי בכ-6.2% והסתכם בכ-566.2 מיליון ש"ח לעומת כ-533 מיליון ש"ח בשנת 2022 ושיעורו עמד על כ-59.9% לעומת כ-58% בשנת 2022. השיפור ברווח הגולמי ובשיעורו נבע בעיקר מגידול במכירות ומירידה בעלויות ההובלה הימית שקוזזו בחלקן מהשפעה שלילית של השינוי בשער החליפין שקל-דולר, נטו מתוצאות עסקאות הגנה.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי צמח בכ-60% והסתכם בכ-80.8 מיליון ש"ח לעומת כ-50.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2022 ושיעורו מההכנסות עמד על כ-25.5% לעומת כ-17.4% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי ובשיעורו נובע בעיקרו מגידול במכירות, משיפור ברווח הגולמי ומקיטון בשיעור הוצאות מכירה ושיווק בעיקר עקב קיטון בהוצאות פרסום.

בשנת 2023 הרווח התפעולי עלה בכ-6% והסתכם בכ-155 מיליון ש"ח לעומת כ-146.9 מיליון ש"ח בשנת 2022 ושיעורו מההכנסות עמד על כ-16.4% לעומת כ-16% מההכנסות אשתקד. ברווח התפעולי כלולות הוצאות חד פעמיות ליועצים בסך של כ-1.5 מיליון ש"ח בקשר לבחינת עסקת רכישה וכן, לחתימה על זיכיון למותג Bath & Body Works. בנטרול הוצאות עסקה, הסתכם הרווח התפעולי בשנת 2023 בכ-156.5 מיליון ש"ח ושיעורו מההכנסות עמד על כ-16.5%.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי זינק בכ-77% והסתכם בכ-64.6 מיליון ש"ח, היווה שיעור שיא של 20.4% מסך ההכנסות לעומת כ-36.5 מיליון ש"ח, שהיווה 12.5% מסך ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי בשנת 2023, בנטרול הוצאות עסקה כאמור, הסתכם בכ-117.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-21% לעומת כ-96.9 מיליון ש"ח בשנת 2022. הרווח הנקי לשנת 2023 לאחר הכללת הוצאות עסקה הסתכם בכ-116.1 מיליון ש"ח.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי הסתכם בכ-62.1 מיליון ש"ח לעומת כ-42.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בשנת 2023 הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בכ-185.9 מיליון ש"ח לעומת כ-102.5 מיליון ש"ח בשנת 2022.

ההון העצמי של החברה נכון ל-31.12.203 הסתכם בכ-571.8 מיליון ש"ח לעומת כ-508.3 מיליון ש"ח ביום 31.12.2022. הגידול נובע בעיקר מגידול ברווח הנקי בסך של כ-116 מיליון ש"ח ב-12 החודשים האחרונים אשר קוזז בחלקו מתשלום דיבידנד לבעלי המניות בסך שך כ-44 מיליון ש"ח.
דיבידנד: ביום 19 בפברואר 2024 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-32.3 מיליון ש"ח, אשר צפוי להיות משולם ביום 7 במרץ 2024 ומתווסף לדיבידנד שחולק מתחילת שנת 2023 בסך של כ-44 מיליון ש"ח. בשנת 2022 חילקה החברה דיבידנד בסך של כ-55 מיליון ש"ח.

החברה מעדכנת כי פתיחת 4 החנויות הראשונות של Victoria's Secret, נדחתה לאפריל 2024, לאור אירועי המלחמה המתמשכת והשפעתה על פגיעה אפשרית באספקת המוצרים מבעלת המותג.

אתר הסחר המקוון של המותגVictoria's Secret בישראל אשר פועל מדצמבר 2022 ממשיך לפעול בצורה סדירה.

כמו כן, השקת פעילות המותג Bath & Body Works בישראל (רשת חנויות ואתר סחר מקוון) אשר תוכננה לחודש נובמבר 2023 נדחתה אף היא לרבעון השני של השנה וזאת על מנת להשיק את המותג, לראשונה בישראל, בצורה אופטימלית.


להערכת החברה, דחיות אלו בפתיחת החנויות של שני המותגים כאמור, אינן צפויות להשפיע באופן מהותי על פעילות החברה ותוצאותיה.

החברה, דלתא ישראל מותגים בע"מ, הוקמה כחלק משינוי ארגוני בחברה הציבורית דלתא גליל תעשיות בע"מ. כחלק מהסכם הפיצול, הועברה פעילות 'דלתא ישראל' לחברה. בתוך כך, עוסקת דלתא ישראל מותגים בעיצוב, פיתוח, שיווק ומכירה בישראל, של מוצרי הלבשה תחתונה לנשים, גברים וילדים, הלבשת בית, הלבשת ספורט ופנאי, הלבשת ילדים, גרביים והנעלה, בעיקר תחת המותגים דלתא, פיקס, פנטה ריי והמותג הבינלאומי ויקטורי'ס סיקרט.
המוצרים משווקים בישראל, דרך חנויות בבעלותה המופעלות תחת מותגי החברה ובאמצעות אתרי האינטרנט שלה. בנוסף משווקת החברה את מוצריה לחנויות פרטיות ורשתות קטנות, רשתות קמעונאיות גדולות ומותגים פרטיים לפי דרישת לקוח. במרץ 2021 החברה השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ-1.3 מיליארד ש"ח. תמורת 20 אחוז ממניות דלתא ישראל, גייסה החברה 262.5 מיליון ש"ח (ברוטו).

תחת דלתא ישראל, הכוללת 210 חנויות בישראל, נמצאות רשתות החנויות של דלתא (173 חנויות), פיקס (31 חנויות) ופנטה ריי (6 חנויות). כמו כן, החברה פועלת באמצעות ארבעה אתרי אינטרנט למותגים "דלתא", "פיקס", "Panta rei" ו-"Victoria's Secret", מותג שהושק בישראל בסוף שנת 2022 וחנויות המותג תפתחנה באפריל 2024.
במרס 2023 החברה חתמה על הסכם זיכיון בלעדי להקמת חנויות ותפעול של הרשת הבינלאומית המובילה למוצרי טיפוח ואווירה Bath & Body Worksומתכננת לפתוח 8 חנויות ב-2024 ולהשיק אתר אינטרנט למותג. במהלך השנים 2024-2026 מתכננת החברה לפתוח 30 חנויות פיזיות בהשקעה מוערכת של כ-60 מיליון שקל.

יו"ר הדירקטוריון של דלתא ישראל הוא אייזיק דבח והמנכ"לית היא ענת בוגנר.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il