TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

קמטק מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2023


קמטק
צופה גידול של 30% בהכנסות הרבעון הראשון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והכנסות שיא בשנת 2024
מגדל העמק, ישראל – 20 בפברואר, 2024 – חברת קמטק (נאסד"ק ובורסת תל אביב: CAMT), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023 אשר הסתיימו ב-31 בדצמבר, 2023.

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי של 2023:
הכנסות רבעוניות של כ-88.7 מיליון דולר, צמיחה של 8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד;
הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-17.2 מיליון דולר; הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-25.5 מיליון דולר, המהווים שיעורי רווחיות של 19.4% ו-28.7% בהתאמה;
הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-20.8 מיליון דולר והרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-28.2 מיליון דולר;
תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת בסך של 34.2 מיליון דולר;
השלמת רכישת FRT Metrology

דגשים לתוצאות שנת 2023:
ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו בכ-315.4 מיליון דולר; קיטון של 1.7% ביחס לאשתקד;
הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם בכ-65.4 מיליון דולר; הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם בכ-83.3 מיליון דולר, המהווים שיעורי רווחיות של 20.7% ו-26.4% בהתאמה;
הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-78.6 מיליון דולר; הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-95.7 מיליון דולר;
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 79.3 מיליון דולר בשנת 2023 אשר הביא ליתרת מזומנים ופיקדונות לטווח קצר וארוך של 449 מיליון דולר.

תחזית
הנהלת החברה מצפה להכנסות בטווח של 93-95 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2024, גידול של כ-30% בנקודת האמצע בהשוואה לרבעון הראשון של 2023, והמשך צמיחה בשנת 2024 אשר תהיה שנת שיא בהכנסות קמטק.


תגובת ההנהלה

רפי עמית, מנכ"ל קמטק אמר: "הביקוש הגבוה למחשוב עתיר ביצועים (HPC) היה הגורם העיקרי לתוצאות השיא ברבעון הרביעי, ולהכנסות של 315 מיליון דולר בשנת 2023 במלואה. קיבלנו הזמנות לכמעט 300 מערכות במחצית השנייה של 2023, הממצבות אותנו בעמדה מצוינת לשנת 2024. כל אלו הושגו בעיקר בזכות המעמד המוביל שלנו בקרב לקוחות tier-1 המייצרים HBM (רכיבי זיכרון רחבי פס) ומארזי שבבים (chiplet devices) ליישומי AI. בנוסף, ראינו ביקוש מתמשך מלקוחות ה-OSAT שלנו אשר נתמך ביישומי מארזים מתקדמים אחרים."
מר עמית המשיך: "במהלך הרבעון הרביעי של 2023 השלמנו את רכישת FRT Metrology ואנו מעריכים שהרכישה תעמוד בציפיות שלנו בשנת 2024 ומעבר לה. במבט קדימה, אנו צופים כי שנת 2024 תהיה שנת שיא עבור קמטק, וזאת גם ללא תרומת FRT לתוצאות החברה."
תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2023

הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2023 ב-88.7 מיליון דולר, גידול של 8% לעומת הכנסות של 82.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2022.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2023 ב-39.8 מיליון דולר (44.9% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 39.9 מיליון דולר (48.6% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2022.
הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של 2023 ב-43.7 מיליון דולר (49.2% מההכנסות), גידול של 9% בהשוואה לרווח גולמי של 40.2 מיליון דולר (49.0% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2022.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2023 ב-17.2 מיליון דולר (19.4% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 20.5 מיליון דולר (24.9% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2022.
הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2023 ב-25.5 מיליון דולר (28.7% מההכנסות), גידול של 12% בהשוואה לרווח תפעולי non-GAAP של 22.8 מיליון דולר (27.8% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2022.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2023 ב-20.8 מיליון דולר או 42 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP של 21.7 מיליון דולר או 45 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2022.
הרווח הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2023 ב-28.2 מיליון דולר או 57 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס non-GAAP של 24.0 מיליון דולר או 50 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2022.


תוצאות כספיות לשנת 2023

הכנסות קמטק לשנת 2023 הסתכמו ב-315.4 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 320.9 מיליון דולר בשנת 2022.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ב-147.6 מיליון דולר (46.8% מההכנסות), בהשוואה ל-159.9 מיליון דולר (49.8% מההכנסות) בשנת 2022.
הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם ב-152.7 מיליון דולר (48.4% מההכנסות), בהשוואה ל-161.1 מיליון דולר (50.2% מההכנסות) בשנת 2022.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-65.4 מיליון דולר (20.7% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 81.5 מיליון דולר (25.4% מההכנסות) בשנת 2022.
הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ב-83.3 מיליון דולר (26.4% מההכנסות), גידול של 20% בהשוואה לרווח תפעולי של 92.0 מיליון דולר (28.7% מההכנסות) בשנת 2022.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-78.6 מיליון דולר או 1.61 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 79.9 מיליון דולר או 1.66 דולר למניה בדילול מלא בשנת 2022.
הרווח הנקי על בסיסNon-GAAP הסתכם ב-95.7 מיליון דולר או 1.96 דולר למניה בדילול מלא, גידול של 27% בהשוואה לרווח נקי של 90.5 מיליון דולר או 1.88 דולר למניה בדילול מלא בשנת 2022.

נכון ל-31 בדצמבר 2023, היו בידי קמטק מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר וארוך ובטוחות סחירות בהיקף של 448.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-478.7 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2022, ובהשוואה ל-517.1 מיליון דולר ב-30 בספטמבר 2023. במהלך הרבעון הרביעי החברה ייצרה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 34.2 מיליון דולר.


שיחת ועידה

הנהלת קמטק תארח שיחת ועידה באמצעות זום, היום, ה-20 בפברואר 2024 בשעה 16:00 (שעון ישראל).
רפי עמית, מנכ"ל קמטק, משה איזנברג, סמנכ"ל הכספים, ורמי לנגר ,COO, יארחו את השיחה ויהיו זמינים למענה על שאלות לאחר הצגת התוצאות הכספיות.
להשתתפות בשיחה יש להירשם בקישור הבא:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bNKd27BfSJmYAcuLiB6DZQ
להאזנה לשיחת הועידה טלפונית ישלח קישור עם מספרי הגישה.

הקלטת השיחה תהיה זמינה תוך מספר שעות ממועד סיום השיחה באתר קמטק בכתובת www.camtek.com.


אודות קמטק
קמטק היא יצרנית מובילה של ציוד בדיקה ומדידה וספקית של פתרונות תוכנה לשווקים מובילים בתעשיית השבבים, ביניהם שוק המארזים המתקדמים, Heterogenous Integration (AI) זיכרונות, HBM, CMOS Image Sensors, Compound Semiconductors, , MEMS ו-RF. קמטק מספקת פתרונות יעודיים ונתונים קריטיים לשיפור התפוקה (yield), המאפשרים ללקוחות לשפר ולהוזיל את תהליכי הייצור שלהם. עם מתקני ייצור בישראל וגרמניה, ופריסה עולמית של שמונה משרדים, קמטק מעניקה ללקוחותיה שירות מעולה, שעונה על דרישותיהם הייחודיות.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il