TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

סיכום חודש נובמבר 2023: המסחר בתל אביב בחודש השני למלחמת "חרבות ברזל": עליות שערים


הבורסה לניע
עליות שערים בשוק המניות, מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו בנובמבר בשיעור של כ-9%-10%, כל אחד
נורית דרור – יחידת המחקר

עליות שערים אפיינו החודש גם את כל המדדים הענפיים, בראשם מדדי חברות הנדל"ן שעלו החודש בשיעור ממוצע של כ-16%
המשך ירידה בשיעור האינפלציה והתגברות ציפיות להורדת הריבית בשנה הקרובה היוו רוח גבית חיובית למסחר בשוקי העולם
רוח גבית חיובית למסחר בתל אביב הייתה לעסקת החטופים ולהארכת כהונת נגיד בנק ישראל בקדנציה נוספת
מדד הפחד ירד לרמה נמוכה דומה לזו שבה היה בתחילת השנה
שער הדולר ביחס לשקל ירד בכ-7.7% מתחילת החודש
עליות שערים באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, המגלמות את הציפיות להורדת הריבית
מחזורי המסחר החודש במניות, באיגרות חוב ממשלתיות ובאופציות על מדד ת"א-35, היו גבוהים מהמחזור הממוצע מתחילת השנה
הגיוסים בשוק איגרות החוב הממשלתי זינקו והסתכמו בכ-14.1 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס בהיקף של כ-8.4 מיליארד שקל בחודש אוקטובר
לראשונה מתחילת השנה הציבור הזרים כספים לקרנות הנאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב, ובמקביל חלה התמתנות משמעותית בהיקף של משיכות הכספים מקרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב ובהיקף של הזרמות כספים לקרנות הכספיות
המסחר בתל-אביב בחודש נובמבר הסתכם בעליות שערים חדות במדדי המניות ואיגרות החוב המובילים, זאת לאחר ירידות שערים חדות בחודש הקודם שנרשמו בעקבות פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ביום שבת ה-7 באוקטובר.
המסחר החודש התנהל, בין השאר, על רקע הימשכות המלחמה, חזרה הדרגתית של העורף לשגרה, ופרסום דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2023.
עליות השערים החודש בתל-אביב ובשווקים בחו"ל הושפעו מהמשך התמתנות האינפלציה בשווקים ובעקבות זאת הותרת הריבית ללא שינוי:
שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים: בארה"ב ירד לכ-3.2% באוקטובר לעומת
כ-3.7% בספטמבר, בגוש האירו צנח ל-2.9% באוקטובר לעומת כ-4.3% בספטמבר, ובבריטניה ירד לכ-4.6% באוקטובר לעומת כ-6.7% בספטמבר. לאור זאת, הריביות בשווקים אלה נותרו החודש ללא שינוי.
בישראל נרשמה ירידה מתונה יותר והאינפלציה השנתית הגיעה לכ-3.7% באוקטובר לעומת כ-3.8% בספטמבר, כאשר בלמ"ס ציינו את אתגרי המדידה של המדד בעקבות הלחימה והשפעתם על אופן וחישוב המדד. בעקבות זאת, בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ב-27 בנובמבר, מועד עדכון הריבית האחרון השנה, בשיעור של 4.75%.
המסחר בתל-אביב הושפע לחיוב גם מעסקת החטופים, ומהארכת כהונת נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון בקדנציה נוספת בת חמש שנים החל בדצמבר 2023. גורמים נוספים היו:
שער הדולר ביחס לשקל ירד החודש בכ-7.7%, והוא עדיין גבוה בכ-5.3% מתחילת השנה. להיחלשות הדולר תרמו: הותרת הריבית בארה"ב ללא שינוי ועליות שערים במדדי מניות המובילים בארה"ב, לצד מכירות דולרים ע"י בנק ישראל. היחלשות הדולר כאמור, מוזילה את היבוא וממתנת את האינפלציה.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן, לפיהם התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים עלה ברבעון השלישי של שנת 2023 ב-2.8% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם, בהמשך לעלייה של 3.3% ברבעון השני של שנת 2023. התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-0.9% בחישוב שנתי.
שיעור הצמיחה בארץ ברבעון השלישי של 2023 לעומת הרבעון השלישי של 2022 הגיע לכ-3.4%, נמוך אמנם משיעור הצמיחה בארה"ב (4.9%), אך גבוה משיעור הצמיחה באירופה (0.1%).
מנגד, גורמים המצביעים על השלכות שליליות של המלחמה על המשק ועלולים להעיב על המסחר:
המשך עלייה בגירעון התקציבי - מגמה שצפויה להתגבר בעקבות המשך הלחימה. מנתוני האוצר עולה כי באוקטובר 2023 היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך כ-22.9 מיליארד שקל, ובסיכום 12 החודשים האחרונים נרשם גירעון בסך כ-47.2 מיליארד שקל המהווה כ-2.6% מהתוצר – עלייה של כ-1.1% לעומת הנתון בחודש הקודם.
לגירעון התקציבי תרמה הירידה בהכנסות הממשלה בינואר-אוקטובר 2023 בכ-5.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לצד עלייה בהוצאות הממשלה בכ-9.7% במקביל.
עלייה בשיעור האבטלה במשק עקב הוצאת עובדים לחל"ת - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם זינק לכ-9.6% באוקטובר 2023, לעומת כ-3.6% בחודש הקודם, זאת בשל הוצאת עובדים לחל"ת. יחד עם זאת, שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, נותר ללא שינוי והגיע לכ-3.4% באוקטובר 2023, בדומה לשיעור בסוף החודש הקודם.
ירידת המדד המשולב לבחינת מצב המשק - בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש אוקטובר 2023 – החודש הראשון למלחמת חרבות ברזל – ירד ב-1.1%. פרוץ המלחמה ב-7 לאוקטובר הביא לירידה חדה בפעילות במשק ובמיוחד בצריכה הפרטית.
תחזית צמיחה עדכנית של משרד האוצר - משרד האוצר פרסם בנובמבר תחזית עדכנית, לפיה בתרחיש בסיסי לפיו המלחמה תמשך עד הרבעון הראשון של שנת 2024 – הצמיחה בשנת 2023 תגיע לכ-2%, לעומת כ-2.7% בתחזית קודמת מחודש יולי, כשהשפעת המלחמה על התוצר בשנת 2023 מוערכת בירידה של 1.4%.
לגבי שנת 2024 – בתרחיש בסיסי הצמיחה תגיע ל-1.6%, כאשר בתרחיש אופטימי של "התאוששות מהירה" הצמיחה תגיע ל-2.2% ואילו בתרחיש פסימי של "התאוששות איטית" הצמיחה תגיע ל-0.2% בלבד.
תחזית מקרו כלכלית מעודכנת של בנק ישראל - בנק ישראל פרסם בנובמבר תחזית מקרו כלכלית מעודכנת, שגובשה בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה ב-7 לאוקטובר 2023, ומהווה עדכון לתחזית מהחודש הקודם. לפיה: התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 2% בכל אחת מהשנים 2024-2023 (בתחזית קודמת – 2.3% ו-2.8% בשנים 2023 ו-2024 בהתאמה). האינפלציה צפויה לרדת ל-3.5% בשנת 2023 ובשנת 2024 תרד לכ-2.4%. הריבית המוניטרית צפויה לעמוד על 3.75%-4.00% ברבעון הרביעי של שנת 2024.
מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו בנובמבר בשיעור של כ-9%-10%, כל אחד, לאחר ירידה חדה של כ-11% ושל כ-14% בחודש הקודם, והם עדיין נמוכים בכ-2% ובכ-4% מהרמה בה היו בתחילת המלחמה. ההתאוששות המהירה של מדדי המניות מהשפעתה השלילית של המלחמה, אינה דבר חדש – ראינו כמוה במלחמות קודמות, והיא תוצאה של חזרה הדרגתית של המשק לפעילות, תוכניות הממשלה לסיוע ושיקום תשתיות.
יצוין כי עליות שערים בשיעור ממוצע של כ-8% אפיינו החודש גם את מדדי S&P 500 ו-Dow Jones שבארה"ב ואת מדד Euro STOXX 50 שבאירופה.
עליות שערים אפיינו החודש גם את כל המדדים הענפיים, בראשם מדדי חברות הנדל"ן שעלו החודש בשיעור ממוצע של כ-16%, זאת לאחר ירידה של כ-13% בחודש הקודם.
חברות הנדל"ן הממונפות שבשל הריבית הגבוהה במשק סופגות עלייה בהוצאות המימון לצד ירידה בביקוש מצד רוכשי דירות, צפויות להיפגע מהמלחמה בשל האטה משמעותית בקצב הבנייה עקב סגירה זמנית של חלק מאתרי הבנייה ע"י העיריות וירידה חדה במספר העובדים המורשים להיכנס לאתרי הבנייה, ובחברות הנדל"ן המניב, ירידה בביקוש לנכסים המושכרים עקב ירידה בפעילות במשק.
מדד ת"א בנקים-5 עלה החודש בכ-8% לאחר ירידה חדה של כ-15% בחודש הקודם. עליית המדד הושפעה לחיוב מהותרת הריבית במשק ללא שינוי וציפיות להורדתה – מה שיחזיר בהדרגתיות את רוכשי הדירות ונוטלי המשכנתאות. הבנקים הגדילו את ההפרשות להפסדי אשראי בדו"חות הכספיים שהתפרסמו החודש, עקב הריבית הגבוהה במשק, צפויים להמשיך ולהגדיל את ההפרשות בשל הלחימה, לצד מתן הקלות ללקוחות נפגעי הלחימה.
מדד ת"א-נפט וגז שרשם אף הוא עלייה של כ-8% החודש, ממשיך לבלוט בעלייה של כ-33% מתחילת השנה. לעליית המדד החודש תרמה הודעת משרד האנרגיה על הפעלה מחודשת של אסדת תמר. יצוין כי השבתת המאגר בחודש הקודם, תרמה לירידת המדד בכ-17% באוקטובר.
המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל בנובמבר, גבוה בכ-4% מהמחזור בחודשים ינואר-אוקטובר 2023. לעלייה במחזורי המסחר החודש תרם עדכון המדדים החצי שנתי של מדדי המניות.
ערב עדכון המדדים החצי שנתי, ב-2 בנובמבר 2023, נכנסו לתוקף כללי הרפורמה החדשים לעדכון מדדי המניות, שלפיהם החישוב של משקל מניה במדד כולל פקטור של הסחירות במניה וכן המשקל נקבע לפי אחוז החזקות הציבור האמיתי במניה ללא מדרגות. מחזור המסחר במניות בבורסה ביום זה הסתכם בכ-7.9 מיליארד שקל, מזה כ-5.9 מיליארד שקל בשלב הנעילה, שהיה ארוך מהרגיל. לזינוק במחזורים תרמו בעיקר מנהלי קרנות הסל שביצעו התאמה של נכסי הקרנות.
במועד הכניסה לתוקף של העדכון החצי שנתי של מדדי המניות שחל ב-5 בנובמבר 2023, נכנסו למדד ת"א-35 מניות סאפיינס וקמטק, ונגרעו מהמדד מניות אלוני חץ וקנון.
הגיוסים בשוק המניות בתל אביב בנובמבר הסתכמו בכ-395 מיליון שקל.
כ-98 מיליון שקל מתוכם גויסו בשלוש הנפקות של מניות לציבור, כאשר מרבית הסכום, כ-70 מיליון שקל, גויסו ע"י חברת הפודטק טופ גאם.
כ-297 מיליון שקל גויסו בשבע הקצאות פרטיות של מניות. בלטו בגודלן הקצאות שביצעו חברות הבנייה ישראל קנדה וקבוצת אקרו למשקיעים מסווגים בסכום של כ-170 ושל כ-100 מיליון שקל, בהתאמה.
גם בשוק איגרות החוב נרשמו בנובמבר עליות שערים במרבית המדדים המובילים, זאת לאחר ירידות שערים בחודש הקודם, המגלמות ציפיות להורדת הריבית:
איגרות החוב הממשלתיות לטווח ארוך - צמודות המדד והשקליות – בלטו בנובמבר בעליות שערים של כ-7%-9.5%, זאת לאחר שבלטו בירידות שערים של כ-8%-13% בחודש הקודם. איגרות החוב הממשלתיות לטווח קצר ובינוני - צמודות המדד והשקליות – רשמו בנובמבר עלייה מתונה יותר של כ-1%-2%.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-+10 שנים ירדה והגיעה לכ-4.6% בסוף נובמבר 2023, לעומת תשואה של כ-5.1% בסוף החודש הקודם, אך היא עדיין גבוהה מהתשואה לפידיון בתחילת השנה שעמדה על כ-3.7%. העלייה בתשואה מתחילת השנה משקפת את העלייה בסיכון הכלכלי עקב השלכות המלחמה, והביאה להורדת תחזית דירוג האשראי של ישראל ע"י S&Pוהכנסת הדירוג למעקב שלילי ע"י Fitch ו-.Moody's בחודש הקודם.
התשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה לכ-4.3% לקראת סוף נובמבר, לעומת כ-4.8% בסוף החודש הקודם, אך היא גבוהה מהתשואה לפידיון בתחילת השנה שהגיעה לכ-3.9%. הירידה החודש משקפת ציפיות להורדת הריבית ואילו העלייה בתשואה מתחילת השנה נובעת מסיכון כלכלי שהביא לכך שחברת דירוג האשראי הבינלאומית Moody's אישררה החודש את דירוג האשראי של ארה"ב ברמה AAA אך הורידה את תחזית דירוג האשראי מ"יציבה" ל"שלילית", זאת לאחר שבחודש אוגוסט הורידה Fitch את דירוג האשראי של ארה"ב מהדירוג הגבוה ביותר AAA ל AA+.
גם איגרות החוב הקונצרניות רשמו החודש עלייה, בראשן איגרות החוב צמודות המדד והשקליות לטווח של 15-5 שנה שעלו בכ-5% לאחר ירידה של כ-3%-5% בחודש הקודם.
יוצא דופן היה מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד דולר שירד החודש בכ-3.8% לאחר שהגיע באוקטובר לשיא כל הזמנים, זאת בהשפעת החלשות הדולר ביחס לשקל, והוא ממשיך לבלוט בעלייה של כ-11% מתחילת השנה.
המחזור היומי בשוק איגרות חוב (כולל קרנות סל) רשם עלייה חדה והסתכם בכ-4.7 מיליארד שקל, גבוה בכ-27% מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-אוקטובר 2023. העלייה במחזורי המסחר החודש נבעה מאיגרות החוב הממשלתיות, זאת כתוצאה מהעלייה החדה בהנפקות של איגרות חוב ע"י האוצר, על מנת לממן את צורכי המלחמה (כמפורט בהמשך).
המחזור היומי באיגרות החוב הממשלתיות הסתכם בכ-3.9 מיליארד שקל בנובמבר – גבוה בכ-46% מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-אוקטובר 2023. העלייה חלה הן באג"ח שקלי והן באג"ח צמוד מדד.
המחזור היומי באיגרות חוב הקונצרניות (ללא קרנות סל) רשם ירידה והסתכם בכ-0.7 מיליארד שקל בנובמבר – נמוך בכ-20% מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-אוקטובר 2023.
מחזור המסחר היומי במלווה קצר מועד הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל בנובמבר, בדומה למחזור הממוצע בחודשים ינואר-אוקטובר 2023. יצוין כי בנק ישראל מכר החודש מק"מ, בעיקר לציבור הישראלי, בסכום של כ-32 מיליארד שקל ע.נ ברוטו, ויתרות המק"מ שבידי הציבור הגיעו לכ-319 מיליארד שקל בסוף החודש.
התשואה לפידיון במק"מ נותרה ללא שינוי החודש בשיעור של כ-4.5% בסוף נובמבר, בדומה לתשואה לפידיון בסוף החודש הקודם, ולעומת כ-3.5% בתחילת השנה.
הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר בנובמבר זינקו והסתכמו בכ-14.1 מיליארד שקל בנובמבר, בהמשך לגיוס בהיקף של כ-8.4 מיליארד שקל בחודש אוקטובר ולעומת גיוס ממוצע בהיקף של כ-5.6 מיליארד שקל בחודש בינואר-ספטמבר. כ-74% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-26% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.
יצוין כי גיוסי האוצר מתחילת המלחמה זינקו גם בשוקי חו"ל: ארגון הבונדס גייס מתחילת המלחמה כ-4 מיליארד שקל, במכירה של אג"ח ממשלת ישראל בשווקים הבינלאומיים, כאשר מרבית הסכום גויס ממדינות, מוסדות ורשויות מקומיות בארה"ב. והאוצר גייס בשוקי חו"ל מתחילת המלחמה כ-16 מיליארד שקל במספר גיוסים – כמחצית הגיוס בוצע במטבע דולר וכמחצית הגיוס בוצע במטבע אירו.
הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי הסתכמו בכ-3.8 מיליארד שקל בנובמבר.
עיקר הגיוס החודש, כ-3.1 מיליארד שקל גויסו בהנפקה של איגרות חוב לציבור ע"י חברת החשמל - בהרחבה של שתי סדרות אג"ח צמוד מדד. סדרה של אג"ח עם מח"מ של 8.3 שנים ותשואה לפידיון 3.8%, וסדרה של אג"ח עם מח"מ של 10.9 שנים ותשואה לפידיון 4.0%. .
בנוסף להנפקות של איגרות חוב קונצרניות, גויסו החודש כ-5.7 מיליארד שקל בהנפקות לציבור של איגרות חוב מובנות מגובות בפקדונות בנקאיים מדורגות AAA ע"י "מעלות":
גלעד פקדונות גייסה כ-2.9 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח מובנה מגובה בפקדונות בנקאיים שקליים בריבית משתנה, בתוספת מרווח של 0.1% מעל ריבית בנק ישראל, שתשולם בתשלום אחד יחד עם פדיון הקרן.
ג'י.אס.אי פיקדונות גייסה כ-1.2 מיליארד שקל בהנפקת של אג"ח מובנה מגובה בפקדונות בנקאיים שקליים בריבית משתנה, בתוספת מרווח של 0.17% מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פדיון הקרן.
אלה פקדונות גייסה כ-1 מיליארד שקל בהרחבת סדרה, חמישית השנה, של אג"ח מובנה מגובה בפיקדונות בנקאיים שקליים בריבית משתנה, בתוספת מרווח של 0.1% מעל ריבית בנק ישראל.
פאי פקדונות – תגייס היום (29 בנובמבר) עד כ-0.6 מיליארד שקל בהנפקת מובנה מגובה בפקדונות בנקאיים שקליים בריבית משתנה, בתוספת מרווח של 0.16% (מקסימום) מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פדיון הקרן.
שוק הנגזרים בנובמבר התאפיין במחזורי מסחר גבוהים או דומים לעומת המחזור הממוצע בחודשים ינואר-אוקטובר 2023.
מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם
בכ-119 אלף יחידות בנובמבר, גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-אוקטובר 2023.
מדד הפחד VTA35 עלה מכ-22 נקודות בסוף אוקטובר לכ-25 נקודות ב-13 בנובמבר, זאת בהשפעת ההסלמה במצב הבטחוני בגבול הצפוני של המדינה. במחצית השנייה של החודש, בעקבות עסקה להחזרת חלק מהחטופים, ירד מדד הפחד והגיע ל-15 נקודות לקראת סוף נובמבר – דומה לרמה בה היה בתחילת השנה (-16 נקודות).
יצוין כי מדד הפחד בארה"ב – ה-VIX –ירד מכ-18 נקודות בסוף אוקטובר לכ-13 נקודות לקראת סוף נובמבר– נמוך מהרמה בה היה בתחילת השנה (-22 נקודות).
מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות הסתכם בנובמבר בכ-34 אלף יחידות, לעומת כ-36 אלף יחידות בממוצע בחודשים ינואר-אוקטובר 2023. הדולר נחלש החודש בכ-7% ביחס לשקל והגיע לשער של כ-3.73 לקראת סוף החודש.
בשוק קרנות הסל נמחקו מהמסחר בנובמבר ארבע קרנות סל משולבות מדדים של
מיטב-תכלית בשווי מצרפי של כ-24 מיליון שקל ערב פירוקן: קרן סל משולבת מניות עולמי, קרן סל משולבת ממשלתיות צמודות (60%) ממשלתיות קבועה (40%), קרן סל משולבת אגח ממשלתי (85%) מניות (15%) וקרן סל משולבת אגח ממשלתי (90%) תל דיב (10%).
שווי השוק של 477 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף נובמבר היה גבוה בכ-8.1 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-118.7 מיליארד שקל. להלן השינוי בשווי הקרנות לפי סוגי התמחות:
עלייה של כ-4.4 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי מניות בת"א – כ-3.2 מיליארד שקל עלייה שמקורה בעליית שערי המניות, וכ-1.2 מיליארד שקל עלייה שמקורה ברכישות של קרנות סל בעיקר על מדדי מניות הבנקים ומדד ת"א-125.
עלייה של כ-2.9 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים – כ-1.6 מיליארד שקל עלייה שמקורה בעליית שערי המניות, וכ-1.3 מיליארד שקל עלייה שמקורה ברכישות הציבור של קרנות סל, בעיקר על מדד S&P 500.
עלייה של כ-0.9 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א – כ-0.7 מיליארד שקל עלייה שמקורה בעליית שערי איגרות החוב, וכ-0.2 מיליארד שקל עלייה שמקורה ברכישות הציבור בעיקר של קרנות סל על מדד תל-בונד תשואות צמודות.
ירידה של כ-0.1 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי אג"ח בחו"ל וסחורות בחו"ל – מחצית הירידה מקורה בירידת שערי איגרות החוב בחו"ל והסחורות, ומחצית הירידה מקורה במכירות הציבור של קרנות סל.
שווי החזקות הציבור ב-36 קרנות החוץ הנסחרות בת"א שנסחרו בבורסה בסוף נובמבר, עלה בכ-0.3 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-6.1 מיליארד שקל. עיקר העלייה מקורה ברכישות הציבור של קרנות חוץ על מדדי מניות, בעיקר על מדד S&P 500.
בשוק קרנות הנאמנות לראשונה השנה - הציבור הזרים כספים לקרנות המשקיעות במניות בתל-אביב, ונרשמה ירידה חדה הן בהיקף של משיכות הכספים מהקרנות המשקיעות באג"ח והן בהיקף של הזרמות כספים לקרנות הכספיות.
הציבור הזרים בנובמבר, לראשונה השנה, כ-0.2 מיליארד שקל נטו לקרנות המנייתיות המשקיעות בת"א, זאת לאחר משיכות בהיקף של כ-5.1 מיליארד שקל נטו מקרנות אלה בחודשים ינואר-אוקטובר שנת 2023.
במקביל, הציבור משך מהקרנות המשקיעות באג"ח, בעיקר בקרנות האקטיביות, כ-0.5 מיליארד שקל נטו בלבד בנובמבר, לאחר שמשך כ-24.3 מיליארד שקל בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2023.
הציבור הזרים בנובמבר כ-0.5 מיליארד שקל נטו לקרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בחו"ל, בעיקר לקרנות מחקות אחר מדד S&P 500, בהמשך לסך של כ-5.3 מיליארד שקל שהזרים לקרנות אלה בחודשים ינואר-אוקטובר 2023.
בקרנות הכספיות התמתנו הזרמות כספים ע"י הציבור והסתכמו בכ-3.0 מיליארד שקל נטו בנובמבר, בהמשך להזרמת ענק של כ-48.3 מיליארד שקל בחודשים ינואר-אוקטובר 2023.
סיכום פעילות משקיעים באפיקי ההשקעה השונים
בשוק המניות - מתחילת המלחמה ועד סוף החודש, משקיעים פרטיים ישראליים ומשקיעים זרים צמצמו חשיפה לשוק המניות ומנגד מי שרכש והגדיל את החשיפה היו משקיעים מוסדיים לטווח ארוך.
בשוק איגרות החוב - מתחילת המלחמה ועד סוף החודש, המשקיע הישראלי והמשקיע הזר מכרו אג"ח ממשלתי ומנגד המשקיעים המוסדיים לטווח ארוך רכשו אג"ח ממשלתי. בנוסף, המשקיע הזר מכר אג"ח קונצרני ומנגד המשקיע הישראלי וקרנות הנאמנות רכשו אג"ח קונצרני.
במק"מ - מתחילת המלחמה ועד סוף החודש, המשקיע הישראלי וקרנות הנאמנות רכשו מק"מ, ומנגד המשקיעים המוסדיים לטווח הארוך ומנהלי הנוסטרו מכרו מק"מ.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il