TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

דירוג חיובי לאג"ח חברת החשמל


חברת חשמל
מידרוג קובעת דירוג Aa1.il באופק יציב לאג"ח שתנפיק חברת החשמל לישראל בסך של עד 1.5 מיליארד ₪ ע.נ.‎
מידרוג קובעת דירוג Aa1.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "החברה"), בסך של עד 1.5 מיליארד ₪ ערך נקוב, באמצעות הרחבת סדרות 32, 34 ו-35. תמורת ההנפקה תשמש, בין היתר, למימון פעילותה העסקית, תכנית הפיתוח, מחזור חוב קיים וצרכים שוטפים אחרים של החברה ולנוכח השפעות מלחמת חרבות ברזל, כמתואר להלן.

המלחמה שפרצה בישראל ביום 07.10.2023 הובילה לשורה של השלכות והגבלות הכוללות, בין היתר, סגירה חלקית או מלאה של עסקים, הגבלות על התכנסות במקומות עבודה ובמערכת החינוך וכן ירידה בהיקף כוח העבודה, הנובעת מגיוס מילואים רחב וצמצום בהיקף העובדים הזרים. צעדים אלו גרמו לצמצום הפעילות במשק הישראלי ולירידה בפעילות הכלכלית. כמו כן, כתוצאה מהמלחמה נרשמו ירידות חדות בשווקים הפיננסיים בישראל ופיחות בשער החליפין של השקל. להערכת מידרוג, תקופה זו מאופיינת במידה גבוהה של אי-ודאות בנוגע להתפתחות המלחמה ולהשלכותיה הכלכליות. בשל כך, מידרוג עשויה לעדכן את תרחיש הבסיס בדירוג בהתאם להתפתחויות. להרחבה בנושא הינכם מופנים לדוח מיוחד בנושא.

לשיקולי הדירוג המלאים נא ראו דוח המעקב מיום 21.03.2023.

השפעת מלחמת חרבות ברזל על החברה
החל מיום 09.10.2023 המדינה הורתה על הפסקת אספקת הגז ממאגר תמר באופן זמני, כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל. השבתת המאגר מאלצת את החברה, בין היתר, לרכוש גז ממאגר לוויתן, חלף רכישה ממאגר תמר. בנוסף, המדינה הורתה לחברה, בין היתר, לרכוש מלאי סולר ופחם עודפים, למקרה בו מאגרי הגז כריש ולוויתן יושבתו אף הם וכן לחכור מיכלי אחסון נוספים לסולר. בד בבד, החברה הודיעה על גידול צפוי בחוב הצרכני ועל כך שתידרש לשינוי בהיקף הגבייה מהלקוחות. כתוצאה מכך, ביום 15.10.2023 החברה פרסמה כי היא תשתמש בסכום של כ-1.0 מיליארד ₪ מתוך סך יתרת כרית הביטחון שברשותה, אשר עמדה על סכום של 3.0 מיליארד ₪. בנוסף, ביום 26 באוקטובר 2023, החברה החליטה להנפיק אגרות חוב בהיקף של עד 1.5 מיליארד ₪ ערך נקוב. ביום 29.10.2023 החברה פרסמה כי להערכתה, המלחמה עלולה בנסיבות מסוימות להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות, מצבה הכספי ותזרימי המזומנים שלה, בעקבות הסיבות אשר פורטו בפרסום זה.
להערכתנו, יחסי כיסוי החוב ויחס המינוף של החברה צפויים להיחלש בטווח הקצר לכל הפחות, כתוצאה מהשפעות המלחמה, תוך פגיעה מסוימת באיתנותה הפיננסית של החברה. במקביל לכך, אנו מעריכים כי תמיכת המדינה בחברה תישאר חזקה ותמתן את השפעת הפגיעה, במידת הצורך.
בנוסף, ביום 26.10.23, פרסמה רשות החשמל שימוע, לפיו, בין היתר, הכנסות עודפות מהמכירה המתוכננת של תחנת אשכול, ישמשו לכיסוי הוצאות המלחמה. בד בבד, הוצע כי במידה והכנסות אלו לא יספקו לכיסוי עלויות הסולר, הן יוכרו בתעריף לתקופה של שלוש שנים לכל היותר. עוד פורסם, כי ככל ובעקבות המלחמה, החברה תידרש להוצאות עודפות שלא יינתן להם מענה, הרשות תידרש לכך באמצעות מענה תעריפי במידת הצורך. להערכתנו, הצעת השימוע, ככל ותאושר, צפויה למתן את הפגיעה הפיננסית בחברה, כמתואר לעיל.
עוד נציין, כי בבחינת הממשל התאגידי, חמישה מתוך שמונה חברי דירקטוריון בחברה צפויים לסיים את תפקידם עד סוף שנת 2023, כאשר נכון למועד כתיבת הדוח, טרם מונו להם מחליפים ו/או כהונתם לא הוארכה. בד בבד, החברה פועלת ללא יו"ר דירקטוריון קבוע מזה תקופה ארוכה. כמו כן, מפרסומים בתקשורת עולה כי מנכ"ל החברה הינו מועמד לתפקיד פרויקטור אזרחי בתקופת המלחמה מטעם המדינה במקביל להמשך תפקידו כמנכ"ל, וזאת לאחר פחות משנה בתפקיד המנכ"ל. להערכתנו, ככל ושינוי זה יאושר, סיכוני הממשל התאגידי אף צפויים לעלות. מידרוג תמשיך ותעקוב אחר הנושא ואחר השפעת המלחמה על החברה ותעדכן את תרחיש הבסיס בהתאם לצורך.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il