TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

הבורסה לניירות ערך - סקירה שבועית 31 בינואר – 4 בפברואר


לוגו הבורסה
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של חודש פברואר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

מדד ת"א-ביומד שממשיך לבלוט עם עלייה של כ-%8 ,והשלים עלייה של כ-%37
מתחילת השנה.
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
המסחר השבוע התנהל על רקע הארכת הסגר השלישי, כשבמקביל נמשך מבצע חיסונים מהיר של האוכלוסיה בארץ.

בשוק המניות:

השבוע גויסו עד כ-478 מיליון שקל בחמש הנפקות של מניות לציבור.
כ-417 מיליון שקל גויסו בהנפקות ראשוניות )IPOs )ע"י שלוש חברות טכנולוגיה חדשות – פינרג'י )כ-200 מיליון שקל(, סולאיר )כ-132 מיליון שקל( ושותפות המו"פ ביג-טק 50( כ-85 מיליון שקל( ועד כ-23 מיליון שקל יגויסו היום בהנפקה ראשונית )IPO )ע"י חברת אשראי חוץ בנקאי חדשה – מיכמן - המצטרפות ל-8 חברות חדשות השנה בשוק המניות בתל-אביב.
חברה דואלית חדשה
חברת הטכנולוגיה ראדא שמניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק, ביצעה רישום כפול והחלה להיסחר השבוע גם בתל-אביב.
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-652 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח לציבור.
בשוק קרנות הסל:
קסם רשמה למסחר השבוע קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל.
מדדי מניות:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-%1.0 ,ומתחילת השנה עלה ב-%8.6.
מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-%7.0 ,ומתחילת השנה עלה ב-%1.1.
מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-%2.0 ומתחילת השנה עלה ב-%3.5.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-%8.2 ,ומתחילת השנה עלה ב-%7.14.
מדד ת"א-ביומד
עלה השבוע ב-%0.8 ,ומתחילת השנה עלה ב-%3.37.

מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-%4.0 ,ומתחילת השנה ירד ב-%5.0.
מדד תל בונד-60
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-%8.0.
מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-%2.0 ,ומתחילת השנה עלה ב-%3.0.

גיוסים:
הנפקת מניות
❖ גיוס ע"י חברות חדשות )IPOs:)
עד כ-440 מיליון שקל יגויסו השבוע בארבע הנפקות ראשוניות: 
שלוש חברות טכנולוגיה חדשות גייסו כ-417 מיליון שקל.
פינרג'י – חברת קלינטק העוסקת ב "פיתוח טכנולוגיה לייצור סוללות מתכת-אויר,
שמפיקות אנרגיה חשמלית מאלומיניום ומאבץ, גייסה כ-200 מיליון שקל בהצעה לא
אחידה למשקיעים מוסדיים )Building Book ,)לפי שווי חברה של כ-986 מיליון שקל
לאחר ההנפקה.
סולאיר – חברה העוסקת בייזום ותפעול פרוייקטים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה
סולארית בישראל ובספרד, גייסה כ-132 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים
מוסדיים )Building Book ,)לפי שווי חברה של כ-599 מיליון שקל לאחר ההנפקה. כ-119
מיליון שקל גויסו ע"י החברה, וכ-13 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין.
בי-טק 50 – שותפות מו"פ המשקיעה בחברות טכנולוגיה, גייסה כ-59 מיליון שקל בהצעה
לא אחידה למשקיעים מוסדיים )Building Book ,)וכ-26 מיליון שקל נוספים גויסו
מהשותף הכללי ומשקיעים נוספים. ביג-טק 50 מצטרפת לחמש שותפויות מו"פ ראשונות
בבורסה, שנרשמו למסחר בתל-אביב בשנת 2020.
• מיכמן - חברת אשראי חוץ בנקאי, צפויה לגייס היום עד כ-23 מיליון שקל בהצעה אחידה
לציבור, לפי שווי חברה של כ-85 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

גיוס ע"י חברות נסחרות:
כ-37 מיליון שקל גויסו השבוע בשתי הנפקות לציבור ע"י חברות נסחרות - יבואנית מוצרי תקשורת
אקסל וחברת הקנאביס הרפואי טוגדר שגייסו כ-20 וכ-17 מיליון שקל, בהתאמה.
חברה דואלית חדשה – ראשונה השנה
מניות חברת הטכנולוגיה ראדא הנסחרות בבורסת נאסד"ק )סמל: RADA ,)החלו להיסחר במקביל גם בתל-אביב ב-2 בפברואר בשווי כ-4.1 מיליארד שקל )ערב הרישום(. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות מכ"ם קרקעיות ומערכות לכלי טייס.
כיום נסחרות בתל-אביב 51 חברות דואליות.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
גיוס ע"י חברות נסחרות
בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע כ-652 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח חברות
לציבור:
o כ-352 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הפניקס בהרחבת שתי סדרות של אג"ח – כ-224
מיליון שקל גויסו באג"ח צמוד מדד, מח"מ 4.7 שנים, תשואה לפדיון %4.0 ,דירוג -AA" מעלות"
ו-Aa3" מידרוג", וכ-128 מיליון שקל גויסו באג"ח שקלי בריבית משתנה, מח"מ 0.5 שנים,
תשואה לפדיון %3.1 ,דירוג -AA" מעלות".
o כ-300 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב יוניברסל מוטורס בהנפקת סדרה חדשה
של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 9.3 שנים, ריבית %18.2 ,דירוג +A" מעלות". לחברה
צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-640 מיליון שקל בשנים 2021-2022.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-1.3 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

שוק קרנות הסל

קסם רשמה למסחר השבוע קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל - CSI300 ,המצטרפת ל-528 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות:
 
שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל
הקורונה + הבלתי מועסקים, עלה מכ-%0.11 במחצית השנייה של דצמבר 2020 לכ-%2.14
במחצית הראשונה של ינואר 2021 ,לעומת שיעור ממוצע של כ-%7.17 בחודשים מרץ-דצמבר
.2020
שיעור הבלתי מועסקים ירד במעט מכ-%9.4 מכוח העבודה במחצית השנייה של דצמבר 2020
לכ-%6.4 במחצית הראשונה של ינואר 2021 , לעומת %5.4 בממוצע בחודשים מרץ-דצמבר 2020.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים
שבוע מתחילת השנהמטבע חוץ
שבוע מתחילת השנה
טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il