08:13: אספן גרופ - מצגת לשוק ההון -מאי 2018 | ‏19:20: גלוברנדס גרופ - תוצ' הצעת מכר של מניות לציבור ע"פ תשקיף תשקיף מיום 29.5.18 | ‏20:28: אלרון - מצגת משקיעים-מאי 2018 | ‏17:35: פלוריסטם - עדכון אנליזה(אדיסון) בעקבות פרסום דוחות,מחיר היעד 6.85 שח למניה | ‏17:33: פוינטר טלוקיישן - עדכון אנליזה(אדיסון) בעקבות פרסום דוחות,מחיר היעד 68.3 שח למניה |