TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > חדשות שוק ההון

זינוק של כ-114% ברווח הנקי של רבוע כחול נדל"ן בשנת 2023 לכדי כ-634 מיליון שקל


רבוע כחול נדלן
החברה חידשה הסכמי שכירות של כ-75% מנכסי פורטפוליו הסופרמרקטים שבבעלותה. חידוש ההסכמים מבטא עלייה ממוצעת של כ-18.2% בשכ"ד מסגמנט זה לעומת 2023

החברה חידשה הסכמי שכירות של כ-75% מנכסי פורטפוליו הסופרמרקטים שבבעלותה.


 חידוש ההסכמים מבטא עלייה ממוצעת של כ-18.2% בשכ"ד מסגמנט זה לעומת 2023 ,


בנוסף החברה הבטיחה עלייה עתידית נוספת ובלתי מותנית של יותר מ-10% נוספים בשכ"ד.


הארכת ההסכמים לטווח ארוך הניבה עליית ערך של כ- 293 מיליון ש"ח, ביטוי לעוצמת הנכסים והביקוש הקשיח כלפיהם, כפי שהוכח בעוצמה רבה גם בתקופות משבר כמו מלחמת חרבות ברזל ותקופת הקורונה שקדמה להבמקביל להשבחת הנכסים ותמהיל השוכרים בנכסים המניבים, רבוע כחול נדל"ן מכריזה על הקמת חטיבת מגורים והעצמה ניכרת של הפעילות בתחום המגורים בהיקף של יותר                 מ-11,500  יחידות דיור (100% מכלל הזכויות בנכסים כולל חלקם של שותפים שונים וכולל התחדשות עירונית)


ההכנסות ממכירת דירות וחוזי הקמה קפצו במהלך 2023 בכ-143% לכדי כ-155.5 מיליון ש"ח:      בפרויקט "תוצרת הארץ" מכרה החברה 245 דירות.                                                              לאחר תקופת המאזן נחתמו עוד כ-70 הסכמי מכר, רובם, בפרוייקט "אשרמן" ת"א החברה צפויה לעלות לקרקע בשבועות הקרובים.


ה-NOI עלה ב-2023 בכ-6% לכ-353 מיליון ש"ח, לגישת ההנהלה עד 2028 יצמח בעוד כ-70% - זינוק מצטבר מאז רכישת החברה בשנת 2016 ע"י בעל השליטה, מוטי בן משה,              בשיעור כולל חזוי של כ-200%


ה-FFO גדל בשנת הדוח בכ-18% לכ-269 מיליון ש"ח                                                         לגישת ההנהלה ה- FFO של רבוע כחול נדל"ן יצמח עד 2028 בעוד כ-91%                         ובסה"כ זינוק מצטבר של כ-484% מאז רכישת השליטה בחברהההכנסות מדמי שכירות גדלו בכ-7.2% לכ-388 מיליון ש"ח


שיעור התפוסה בכלל נכסי הקבוצה, נכון ליום 31 בדצמבר 2023, עומד על כ-97%


קניון TLV: בשנת הדוח עלייה של 18% ב-NOI לכ-93 מיליון ש"ח ועלייה של כ-45% ב-NOI     מאז שנת 2020, עת רכשה החברה את מלוא הבעלות על הקניון                                                         גידול של 56% בהכנסות החניון TLV בשנת 2023 לכ-20.1 מיליון שקל                                 


החברה הכריזה על דיבידנד של 100 מיליון ש"ח נוספים בגין שנת 2023 שיחולקו במהלך חודש אפריל הסכום הנ"ל מצטרף ל-100 מיליון ש"ח שחולקו בתחילת 2024.


בנוסף החברה הכריזה על מדיניות הדיבידנד שלה לשנת 2024 ע"ס 240 מיליון ש"ח אשר צפוים להיות מחולקים במספר פעימות ( שניים עד ארבע)


סך ההכרזות לחלוקה מבטאות תשואת דיבידנד של למעלה  מ 10% במהלך השנה הקרובה על שווי השוק הנוכחי של החברה.


 


2


החברה ממשיכה ליהנות מאיתנות פיננסית ניכרת:


שווי כלל נכסי הנדל"ן של החברה – כ-8 מיליארד ש"ח, זינוק של כ-93% מאז נרכשה השליטה בחברה ב-2016, מהם כ-4.1 מיליארד ש"ח נכסים לא משועבדים


הערך הנכסי הנקי של החברה ((EPRA NRV ליום 31.12.23 הסתכם לכדי כ-4.4 מיליארד ש"ח   (כ-358 ש"ח למניה)


יתרות נזילות בהיקף של כ-1.5 מיליארד ש"ח


גידול של כ-7% בתזרים המזומנים כתוצאה מפעילות שוטפת – לכדי כ-327 מיליון שקל


גידול של כ-17% בהון בעצמי לכדי כ-3.5 מיליארד ש"ח, כ-35% מסך המאזן המורחב


לאחר שבשנת 2023 חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנדים בסך 200 מיליון ש"ח


 


רבוע כחול נדל"ן, חברת הנדל"ן מקבוצת אלון רבוע כחול של איש העסקים מוטי בן משה, ממשיכה לצמוח באופן ניכר הן בתחום הנכסים המניבים והן בתחום המגורים ורושמת ב- 2023 רווח שיא הגבוה בתולדותיה - כ-634 מיליון ש"ח, זינוק של כ-114% לעומת כ-296.7 מיליון ש"ח בשנת 2022.


בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון רבוע כחול נדל"ן, מוטי בן משה, מציין כי: "רווחי השיא שהשגנו השנה הם פועל יוצא של מימוש התוכניות האסטרטגיות שלנו לטווח הארוך הגדלה של בסיס הנכסים המניבים של החברה תוך פיזור פעילות לתחומים מגוונים , מסחר, לוגיסטיקה ומשרדים, וביסוס פעילות המגורים של החברה. החברה נערכת להרחבה משמעותית אך מבוקרת של הפעילות בכל תחומי העשייה, תוך מיצוי האיתנות הפיננסית שלנו. לאור הגידול בפעילות בתחום המגורים הכולל היקף של יותר מ-11,500 יחידות, אנחנו מכריזים על הקמת חטיבת מגורים שתפעל במקביל להשבחת הנכסים ותמהיל השוכרים בנכסים המניבים, ותעצים את הפעילות בתחום המגורים כבר בחודשים הקרובים". בן משה מפרט כי הפרוייקטים, בפיזור גיאוגרפי ומגזרי, כוללים: כ-500 יח"ד שכבר בביצוע (מספר זה אמור להיות מוכפל בשנה הקרובה) , כ-7,000 יחידות דיור בכ- 19 מתחמים בהליכי התחדשות עירונית ועוד כ-4,000 יח"ד שמצויות בתהליכי תכנון ורישוי. (100% מכלל הזכויות בנכסים כולל חלקם של שותפים שונים וכולל התחדשות עירונית).


מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן, אורי אלטשולר, המתמקד בקידום תחום המגורים בחברה, מציין כי  ההכנסות ממכירת דירות וחוזי הקמה קפצו במהלך 2023 בכ-143% לכ-155.5 מיליון ש"ח וכי למועד פרסום הדוח נחתמו בפרוייקט "אשרמן" שהחברה משביחה בתל אביב, 60 הסכמי מכר דירות, בהיקף כספי מצטבר של כ-200 מיליון שקל (לא כולל מע"מ). בפרויקט "תוצרת הארץ" מכרה


3


החברה 245 דירות – ומתנהל מו"מ למכירת דירות נוספות. במקביל, מדגיש אלטשולר, חתמה החברה על מזכר הבנות להתקשרות בעסקת רכישה של 50% מפרויקט הכולל 388 יחידות דיור וכ- 15-22 אלף שטחי מסחר ותעסוקה במתחם שפע בבני ברק. החברה צופה רווחיות של 120-180 מיליון ש"ח בפרוייקט וכי תחזית הרווח מתחום המגורים (צופה פני עתיד) תגיע לכדי 100-120 מיליון ש"ח, בכל שנה בממוצע, במהלך 4 השנים הקרובות


החברה מציינת כי סמוך לתום תקופת הדוח (מאז דצמבר 2023) נמכרו  כבר כ-70 יח".


ה-NOI של החברה הסתכם בשנת 2023 לסך של כ-353 מיליון ש"ח, גידול של 6% לעומת ה- NOI בסך של כ-333 מיליון ש"ח בשנת 2022. העלייה נובעת בעיקרה משיפור בתוצאות המרכזים המסחריים והנכסים המושכרים לסופרמרקטים ושטחי מסחר, אשר חלקו מיוחס לעליית המדד.


לגישת ההנהלה עד 2028 יצמח ה-NOI בעוד כ-70% - זינוק מצטבר מאז רכישת החברה 2016 ע"י בעל השליטה, מוטי בן משה, בשיעור כולל חזוי של כ- 200%.


ה-FFO בשנת 2023 הסתכם לסך של כ-269 מיליון ש"ח, גידול של כ-18% לעומת FFO בסך של 228 מיליון ש"ח בשנת 2022, (FFO של 22.1 ש"ח למניה ב-12 החודשים האחרונים). העלייה נובעת בעיקרה משיפור ב-NOI של הקבוצה, הכרה בהכנסה בפרויקט תוצרת הארץ.


4


לגישת ההנהלה ה- FFO של רבוע כחול נדל"ן יצמח עד 2028 בעוד כ-91% ובסה"כ זינוק מצטבר של כ-484% מאז רכישת השליטה בחברה.


נכון ליום 31 בדצמבר 2023, לרבוע כחול נדל"ן 115 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-440.7 אלפי מ"ר, מתוכם סך של כ-310.8 אלפי מ"ר שטחי השכרה וכ-129.9 אלפי מ"ר שטחי חניה. מרבית נכסי החברה ממוקמים במרכז הארץ ובאזורי ביקוש, והם מושכרים בחוזים לתקופות שונות למטרות מסחר, משרדים ולוגיסטיקה. בין נכסי החברה גם פרויקט B.O.T - חניון גבעון, ונכס לפיתוח הידוע כ"קמפוס בצלאל" בירושלים.


שיעור התפוסה בכלל נכסי הקבוצה, נכון ליום 31 בדצמבר 2023, עומד על כ-97% (על בסיס הסכמים עם שוכרים, לרבות מו"מ מתקדם לקראת הסכם, בנטרול שטחים שאינם ניתנים להשכרה במועד דוח זה ובנטרול שטחי אחסנה במרכזי המסחר של החברה. הנתון אינו כולל את נתוני הנכס הידוע כ"קמפוס בצלאל" (לשעבר) בירושלים, שאינו מושכר, המסווג כ"נדל"ן להשקעה אחר").


לאחר תאריך המאזן חידשה החברה הסכמי שכירות של כ-75% מנכסי פורטפוליו הסופרמרקטים שבבעלותה המהלך מבטא עלייה של כ-18.2% בשכ"ד על כלל הנכסים בפעילות זו לעומת 2023 בנוסף הבטיחה החברה עלייה נוספת ובלתי מותנית של יותר כ-7.5%-15% נוספים בשכ"ד. בהתאם, החברה הכירה בדוחותיה הכספים במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2023 בעליית ערך של כ- 293 מיליון ש"ח.


קניון TLV  - גם בשנת 2023 נמשכה מגמת השיפור בתוצאות קניון TLV, שבבעלותה המלאה (100%) של


 


 


 


 


 


 


5


החברה. ה-NOI של הקניון הסתכם בכ-93.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-18.2% ביחס לשנת 2022. שיעור התפוסה בקניון הינו כ-90%. פעילות החניון בקניון בתאוצה גדולה וההכנסות מפעילות זו בשנת 2023 הסתכמו בכ-20.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-56% לעומת הכנסות בסך 12.9 מיליון שקל בשנת 2022. אומדן הכנסות החניון לשנת 2024 הינו 23.5 מיליון שקל.


מהדו"חות הכספיים של רבוע כחול נדל"ן, עולה עוד, בין השאר:


ההכנסות מדמי שכירות בשנת 2023 הסתכמו בכ-388 מיליון ש"ח, גידול של 7.2% לעומת כ-361.7 מיליון ש"ח בשנת 2022. העלייה נובעת בעיקר מעלייה בהכנסות מהמרכזים המסחריים כתוצאה מעלייה בשיעורי התפוסה, ומעליית תעריפים בחניון גבעון ובחניון קניון TLV. חלק מהעלייה בהכנסות הושפעה גם מהעלייה במדד המחירים לצרכן.


שערוך נדל"ן להשקעה – בשנת 2023 נרשמה עלייה בסך 592.3 מיליון ש"ח בשווי נדל"ן להשקעה (נטו), לעומת עלייה בסך כ-386 מיליון ש"ח בשנת 2022. יצוין שבמהלך שנת 2023 ביצעה החברה הערכות שווי למרבית נכסיה המסווגים כנדל"ן להשקעה. עיקר עליית השווי, כ-427 מיליון ש"ח, נרשמה ברבעון הרביעי, בין היתר בגין נכסי הסופרמרקטים המושכרים לקרפור (מגה) ושוכר נוסף, זכויות נוספות בקניון הדר בירושלים, עליית שווי קניון TLV, בשל עדכון הסכמי השכירות.


שווי כלל הנכסים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023, מסתכם בכ-7.93 מיליארד ש"ח.


שיעור התשואה המשוקלל (CAP RATE) הנגזר מהנדל"ן להשקעה המושכר עמד על כ-6.6% (כמוצג בדוח הדירקטוריון של החברה), בעוד עלות החוב המשוקללת של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2023, הינה כ-1.7% בלבד. נתונים אלה מבטאים מרווח של כ-4.9%.


ה-EPRA NRV של החברה הסתכם ביום 31 בדצמבר 2023 לכדי כ-4.36 מיליארד ש"ח, לעומת 3.78 מיליארד ש"ח, נכון ליום 31 בדצמבר 2022.


ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ביום 31 בדצמבר 2023 לכדי כ-3.46 מיליארד ש"ח, כ-35.3% מסך המאזן המורחב, לעומת 3.03 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2022, כ-33.8% מסך המאזן המורחב. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מהרווח הכולל בשנת 2023, בקיזוז סך של 200 מיליון ש"ח בגין דיבידנדים.


 


6


יתרות נזילות – לחברה יתרות נזילות במאזן מאוחד מורחב בסכום כולל של כ-1.47 מיליארד ש"ח (מזומנים ושווי מזומנים, ניירות ערך והשקעות ופיקדונות לזמן קצר). בנוסף, לחברה נכסים לא משועבדים בהיקף של כ-4.1 מיליארד ש"ח.


במהלך שנת 2023 פעילותה השוטפת של החברה הניבה תזרים מזומנים חזק בסך 327 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים בסך 305 מיליון שקל בשנת 2022.


חלוקת דיבידנד – במהלך שנת 2023 הכריזה החברה על שתי חלוקות דיבידנד בסך כולל של כ-200 מיליון ש"ח: ביום 23 באפריל 2023 חילקה החברה דיבידנד בסך כולל של 100 מיליון ש"ח, וביום 21 דצמבר 2023 הכריזה החברה על חלוקה נוספת בסכום זהה, ששולמה לאחר תאריך המאזן.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il