הראל ביטוח ופיננסים סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2020 בהפסד של 555 מיליון ש"ח - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוהראל ביטוח ופיננסים סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2020 בהפסד של 555 מיליון ש"ח


הראל פיננסים
מאז תום תקופת הדוחות נרשמו בשוק ההון עליות שערים שקיזזו לחלוטין את הפסדי ההשקעות ברבעון הנכסים המנוהלים של קבוצת הראל הסתכמו ליום 31 במרץ 2020 בכ-258 מיליארד ש"ח ונכון למועד פרסום הדוחות הסתכמו בכ-275 מיליארד ש"ח על אף הפסד של כ-0.5 מיליארד ש"ח.
מערכת טלנירי | 11/6/20, 09:50
בואו לדבר על זה בפורום ארה"ב

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020:


 


ההפסד הכולל, לאחר מס, ברבעון הראשון של שנת 2020, הסתכם בכ-555 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לאחר מס של כ-376 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


 


התשואה על ההון (במונחים שנתיים) ברבעון הראשון של שנת 2020, עמדה על שיעור שלילי של 33% לעומת תשואה (במונחים שנתיים) של 24% ברבעון המקביל אשתקד.


 


סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון ליום 31 במרץ 2020, הגיע לכ-258 מיליארד ש"ח לעומת כ-250 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד – גידול של כ-3% וסך של כ-275  מיליארד ש"ח למועד פרסום הדוחות הכספיים.


 


ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 31 במרץ 2020, הינו בסך של כ-6.35 מיליארד ש"ח.


 


הראל מובילה בסך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה שהסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2020 לכ-7.7 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-7.4 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-4%.


 


מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים: "תוצאות הדוח משקפות את יציבותה הפיננסית של הראל, חברת הביטוח הגדולה והמובילה בישראל, הן במונחי שווי שוק, הן בהיקפי הפרמיות והן בהון העצמי, וזאת גם בתקופה מאתגרת זו. הפסדי השקעות הנוסטרו של הראל כתוצאה ממשבר הקורונה, קוזזו במלואם מאז תום הרבעון הראשון וכן נרשמה לאחר תום הרבעון עלייה משמעותית בסך היקף הנכסים המנוהלים על ידי הראל, שקיזזה את מרבית הירידה שהתרחשה במהלך הרבעון הראשון. בשלוש השנים האחרונות הציבה הראל את החדשנות הדיגיטלית בראש סדר העדיפויות שלה. אסטרטגיה זו איפשרה לנו, על אף הקשיים שהציבה בפנינו תקופה זו, להפוך את משבר הקורונה להזדמנות עסקית. זאת באמצעות שימוש ביכולות דיגיטליות חדשניות והפעלת יישומים מרחוק, תוך שמירה על אבטחת מידע מיטבית וסנכרון מלא של מערכות התזמון, הניהול והבקרה של עובדי החברה, דבר שאיפשר לנו לבצע אופטימיזציה בניצול הזמן של צוותי העבודה. בתקופת הסגר, אלפי עובדי הראל ביצעו תהליכי עבודה מרחוק, והעניקו שירות מלא ללקוחותינו, לרבות באמצעות תפקוד מלא של מערך הגשת התביעות, השירות והמכירות של הקבוצה, שהונגשו לסוכנינו וללקוחותינו. כך לדוגמא, הצלחנו להגדיל מכירות של מוצרים דיגיטליים כמו הביטוח הייחודי שלנו לרכב 'הראל סוויץ', אשר בו עלות הביטוח היא פועל יוצא של מרחק הנסיעה, וכן של מוצרי ביטוח נוספים. בנוסף, חתמנו במהלך הרבעון על הסכם למתן שירותי תפעול עבור חברת 'הכשרה ביטוח' שיניב לנו הכנסה שנתית קבועה של 28 מיליון ש"ח על בסיס תשתיות מחשב ותפעול שכבר קיימות בהראל". סיבוני הוסיף כי :"גם בתקופת משבר זה, הראל שומרת על היותה מובילת שוק הביטוח בישראל ואני בטוח כי נצא מתקופה מאתגרת זו אף מחוזקים יותר".

 


 


חסכון ארוך טווח


ההפסד הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-99 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-203 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


המעבר מרווח ברבעון המקביל אשתקד להפסד ברבעון המדווח, נובע בעיקר מהפסדי השקעות בשוק ההון כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, לעומת רווחי השקעות ברבעון המקביל אשתקד ומאי גביית דמי ניהול משתנים בשל תשואות שליליות של הנכסים העומדים כנגד התחייבויות תלויות תשואה, מול גביית דמי ניהול משתנים בסך של כ-71 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


 


סך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה בפעילות החיסכון ארוך הטווח ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-5.5 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-5.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-4%.


 


ביטוחי חיים


ההפסד הכולל לפני מס בביטוח חיים ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-118 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-168 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  


המעבר מרווח ברבעון המקביל אשתקד להפסד ברבעון המדווח נובע בעיקר מהפסדי השקעות בשוק ההון כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, לעומת רווחי השקעות ברבעון המקביל אשתקד ומאי גביית דמי ניהול משתנים בשל תשואות שליליות של הנכסים העומדים כנגד התחייבויות תלויות תשואה, מול גביית דמי ניהול משתנים בסך של כ-71 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. נכון ליום 31 במרץ 2020, אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, הסתכם בסך של כ-290 מיליון ש"ח. יצוין כי, בתקופה שלאחר מועד הדיווח ועד בסמוך לתאריך פרסום הדוחות הכספיים בעקבות העליות שחלו בשוק ההון לאחר תאריך הדיווח, קטן אומדן דמי הניהול שלא יגבו כאמור והוא הסתכם בסך של כ-78 מיליון ש"ח.


 


סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-1.7 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.5 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-13%.


 


קרנות הפנסיה


הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-11 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-20 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הכולל נובע בעיקר מהפסדי השקעות בשוק ההון כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, משחיקה בשיעור דמי הניהול ומהפסדי נוסטרו של החברה המנהלת.


 


דמי הגמולים שנגבו על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-2.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ-2.1 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-5%.


 


היקף הנכסים המנוהלים על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה, ליום 31 במרץ 2020, הסתכם לסך של כ-70.6 מיליארד ש"ח, לעומת כ-65.8 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-7%.


 


קופות גמל וקרנות השתלמות


הרווח הכולל לפני מס בקופות גמל וההשתלמות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-8 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הכולל נובע בעיקר מהפסדי השקעות בשוק ההון כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, משחיקה בשיעור דמי הניהול ומהפסדי נוסטרו של החברה המנהלת.


 


דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל וההשתלמות ברבעון הראשון של שנת 2020 עמד על כ-0.8 מיליארד ש"ח,  לעומת כ-0.9 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


 


היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ליום 31 במרץ 2020, הסתכם לסך של כ-40.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-42.8 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


 


 


ביטוחי בריאות


סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח בריאות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-1.2 מיליארד ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.


 


ההפסד הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-352 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-107 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח להפסד נובע בעיקר מהפסדי השקעות בשוק ההון כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה ומגידול בהתחייבויות הביטוחיות בענף סיעוד פרט בסך של כ-181 מיליון ש"ח כתוצאה משינויים של עקום הריבית חסרת הסיכון ומירידה בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים.


 


ביטוח כללי


סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח כללי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-853 מיליון ש"ח לעומת כ-825 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-3%.


 


ההפסד הכולל לפני מס בביטוח כללי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-79 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-82 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח להפסד נובע בעיקר מהפסדי השקעות בשוק ההון כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה ומנזקי חורף בחודשים ינואר-פברואר 2020, בקיזוז קיטון בהתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מעליה של עקום הריבית. 


 


הראל פיננסים


הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-16 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


 


ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו לסך של כ-66 מיליון ש"ח, לעומת כ-48 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 38%.


 


היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים", הסתכם ליום 31 במרץ 2020, לכ-50.3 מיליארד ש"ח, לעומת כ-49.9 מיליארד ש"ח ב-31 במרץ 2019 ולעומת כ-59.0 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2019. הירידה בהיקף הנכס המנוהל נבעה מירידות שערים חדות ופדיונות גבוהים במהלך חודש מרץ 2020.


נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים עומד היקף הנכסים המנוהלים בהראל פיננסים על סך של כ-52.7 מיליארד ש"ח. הגידול בהיקף הנכסים המנוהלים נובע הן מהעליות בשוקי ההון והן מגיוסים.


 


הון עצמי


ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 31 במרץ 2020, הינו בסך 6.35 מיליארד ש"ח.


על אף הפסד של כ-0.5 מיליארד ש"ח, אין שינוי מהותי בהון העצמי של החברה, וזאת בשל יישום למפרע של הנחייה רגולטורית בדבר בדיקת נאותות העתודה אשר הגדילה את ההון בסך של כ-0.4 מיליארד ש"ח.


עודף ההון של הראל ביטוח ליום 30 ביוני 2019, על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר (במונחי 100% SCR) הינו בסך של כ-780 מיליון ש"ח. בהתחשב בהוראות המעבר, מסתכם עודף ההון של הראל ביטוח ליום 30 ביוני 2019, לסך של כ-4.2 מיליארד ש"ח. עודף הון זה מביא בחשבון הקלות ושינויים בהנחיות, הנוגעים, בין היתר, לשיעור העמידה בהון הנדרש בתקופת הפריסה המסתיימת ב-31 לדצמבר 2024. יודגש, כי למודל במתכונתו הנוכחית רגישות גבוהה מאוד לשינויים במשתני שוק ואחרים וכי האירועים בתקופת הדוח ולאחר תאריך הדוח בעקבות התפשטות נגיף הקורונה עלולים להשפיע על יחס כושר הפירעון של החברה אולם אין בידי החברה יכולת בשלב זה להעריך את מלוא ההשפעות.


בתחילת חודש אפריל 2020 הועברה פעילות הפנסיה והגמל מהראל ביטוח להראל השקעות, מהלך אשר עשוי לשפר את  נזילותה של הראל השקעות ולעודפי המזומנים שלה.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il