תדיראן הולדינגס: תוצאות הרבעון הרביעי וסיכום שנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

תדיראן הולדינגס: תוצאות הרבעון הרביעי וסיכום שנת 2019


תדיראן רושמת שיא במכירות המזגנים בשנת 2019 הרווח הנקי בשנת 2019 גדל בכ-17.1% בהשוואה לאשתקד והסתכם בכ-70.5 מיליון ש"ח
תדיראן הולדינגס: תוצאות הרבעון הרביעי וסיכום שנת 2019
תדיראן רושמת שיא במכירות המזגנים בשנת 2019 
הרווח הנקי בשנת 2019 גדל בכ-17.1% בהשוואה לאשתקד והסתכם בכ-70.5 מיליון ש"ח  ההכנסות גדלו בכ-7.8% בהשוואה לאשתקד והסתכמו לכ-853.6 מיליון ש"ח
הרווח הגולמי גדל בכ-10.2% בהשוואה לאשתקד והסתכם לכ-222.7 מיליון ש"ח 
ה-EBITDA גדל בכ-13.1% בהשוואה לאשתקד והסתכם לכ-109.6 מיליון ש"ח 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד על כ-116.5 מיליון ש"ח, גידול בהשוואה לתזרים שלילי של כ-0.7 מיליון ש"ח אשתקד
 החברה הודיעה כי תחלק דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-21.2 מיליון ש"ח
מנכ"ל תדיראן, משה ממרוד, על משבר הקורונה העולמי: "כחלק מהמדיניות, אנו ערוכים באופן שוטף עם מלאים מתאימים ועד כה אין פגיעה מהותית בפעילות החברה."


משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה, מסר: "תוצאות השיא של 2019 הן הודות להמשך מגמת הצמיחה בפעילות החברה ובפרמטרים התפעוליים תוך מיקוד בהרחבת סל המוצרים. הגדלנו את נתח השוק תוך שמירה על שולי הרווח שאותם הצגנו בשנים האחרונות. תוצאות הרבעון הרביעי הושפעו ממספר מועט של ימי עבודה בשל חגי תשרי. אנו ממשיכים להשקיע בפיתוח וחדשנות לטובת בידול המוצרים ושירות איכותי יותר.
ממרוד הוסיף: "אנו רואים בעולם שינויי אקלים קיצוניים המלווים בעומסי חום כבדים במדינות שעד היום לא חוו מזג אוויר כזה. לכן, תדיראן רואה בפעילות הבינלאומית מנוע צמיחה חשוב לעתיד החברה ובוחנת מספר שיתופי פעולה. אנו מאמינים שיכולותיה של תדיראן, המבוססים על חדשנות, יכולות פיתוח ויצור, מותג חזק, יכולות סחר, רמת שירות ועוד, יסללו את הדרך לשוק הבינלאומי. במקביל, אנו מוסיפים לפעול להתחזקות בתחום המיזוג המסחרי ובתחום ההתייעלות האנרגטית בישראל."

בהתייחסותו להתפתחויות האחרונות בנוגע להתפשטות נגיף הקורונה, אמר ממרוד: "כחלק ממדיניות החברה, אנו ערוכים באופן שוטף עם מלאים מתאימים ועד כה אין פגיעה מהותית בפעילות החברה. החברה תמשיך לבחון את ההשלכות האפשריות להמשך התפשטות נגיף הקורונה. משבר הקורונה העולמי תופס את החברה כשהיא יציבה וחזקה פיננסית, עם רמות מינוף מזעריות ותזרים חזק. בכוונתנו להמשיך לפעול ולהשיא ערך לכלל בעלי המניות."
מחזור המכירות ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכם לסך של כ-162.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-177.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון במחזור המכירות נבע, בעיקר כתוצאה מעיתוי חגי תשרי. מחזור המכירות בשנת 2019 הסתכם לסך של כ-853.6 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-791.5 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של 7.8%.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכם לסך של כ-45.0 מיליון ש"ח (שיעור של כ-27.8%) לעומת כ-46.1 מיליון ש"ח (שיעור של 26%) אשתקד. הרווח הגולמי בשנת 2019 הסתכם בכ-222.7 מיליון ש"ח (שיעור של כ-26.1%) לעומת כ-202.1 מיליון ש"ח (שיעור של כ-25.5%) אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכם לסך של כ-22.9 מיליון ש"ח (שיעור של כ-14.1%), לעומת כ- 24.4 מיליון ש"ח (שיעור של כ-13.8%) ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA בשנת 2019 הסתכם לסך של כ-109.6 מיליון ש"ח (שיעור של כ-12.8%) לעומת כ-97.0 מיליון ש"ח (שיעור של כ-12.3%) אשתקד.

הוצאות מימון, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכמו בכ-2.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-0.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נבע מרישום הכנסות נמוכות יותר בגין הגנות מט"ח ברבעון הנוכחי לעומת אשתקד. גידול זה קוזז בחלקו על ידי רישום הוצאות נמוכות בגין הפרשי שער ספקים ברבעון הנוכחי לעומת אשתקד. הוצאות מימון, נטו בשנת 2019 הסתכמו בכ-9.4 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-7 מיליון ש"ח אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכם לסך של כ-20.0 מיליון ש"ח (שיעור של כ-12.3%) לעומת כ-18.3 מיליון ש"ח (שיעור של כ-10.3%) אשתקד. גידול בשיעור של כ-9.0%. הרווח הנקי בשנת 2019 הסתכם לסך של כ-70.5 מיליון ש"ח (שיעור של כ-8.3%) לעומת סך של כ-60.2 מיליון ש"ח (שיעור של 7.6%) אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם לכ-35 מיליון ש"ח לעומת תזרים מזומנים של כ- 33.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2019 הסתכם לכ-116.5 מיליון ש"ח לעומת תזרים שלילי של כ-0.7 מיליון ש"ח אשתקד. העלייה בתזרים נבעה בעיקר משינויים בהון החוזר, עלייה ברווח הנקי וכן עלייה מתונה ביתרת החייבים ויתרות החובה. העלייה קוזזה בחלקה מעליה מתונה יותר ביתרת הזכאים ויתרות הזכות בתקופה הנוכחית לעומת אשתקד.

ההון העצמי ליום ה- 31.12.2019 עמד על כ-342.1 מיליון ש"ח, לעומת 304.3 מיליון ש"ח בתום שנת 2018. הגידול נובע מהרווח הנקי שנוצר בקבוצה בקיזוז דיבידנדים שחולקו.

בהמשך להתחזקות הפעילות העסקית של הקבוצה, חברת מידרוג אשר מדרגת את האג"ח של הקבוצה הודיעה על העלאת הדירוג מ- A2 (אופק חיובי) ל- A1 (אופק יציב)

אודות החברה
תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה, ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו- Toshiba, וכן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל 'לבנים' ו- 'קטנים' תחת מותגים בבעלותה כגון Tadiran, Amcor ו- Crystal. תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג"ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991.
הודעה זו מכילה נתונים כלליים ומידע ועשויה גם לכלול תחזיות אודות תדיראן הולדינגס בע"מ (להלן "החברה"). תחזיות אלו כוללות ביטויים של תחזיות ההנהלה בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות ולתנאי השוק. החברה מאמינה כי תחזיותיה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם הצהרות אלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להצהרות אלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. תחזיות אלו מבוססות רק על הערכות החברה.

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il