רבעון שיא לדור אלון - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

רבעון שיא לדור אלון


עמית זאב מנכל דור אלון צילום טל פלינט
זינוק של יותר מ- 180% ברווח הנקי המיוחס לבעלים, שהגיע לכ- 85 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2019 לעומת כ-30 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

הכנסות הקבוצה מקמעונאות מזון צמחה ברבעון השני של 2019 בכ-12% לסך של 322 מיליון ש"ח לעומת 287 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
***
הרווח התפעולי שלam:pm צמח ברבעון המדווח בכ-18% לעומת אשתקד. החברה השיקה מערך מכירות on-line ובנתה מערכים לוגיסטיים בהתאמה

החלה הרצת תחנת הכוח שהקימה החברה בקרית גת (73 MW) וכבר נחתם הסכם לשיווק מלוא כושר הייצור של התחנה (בכפוף לאישורי מממנים).


המו"מ שהחברה מנהלת עם ספקי גז טבעי, מעלה פוטנציאל לחיסכון משמעותי בעלויות הייצור ולהגדלת הרווחיות מתחנת הכוח (הגם שפוטנציאל זה אינו מגולם עדיין בתחזיות הרווח של תחנת הכוח)

בשלוש וחצי השנים האחרונות - מאז 12.2015 ועד ליום 30.6.2019 צמח ההון העצמי של דור אלון (בהתחשב בדיבידנדים שחולקו בתקופה) בכ-97%:
- מהון עצמי של 581 מיליון ש"ח, לכדי הון עצמי של 960 מיליון ש"ח.
סך הדיבידנד המצטבר שחולק בתקופה - כ-185 מיליון ש"ח.

דור אלון קובעת שיא רווחיות נוסף בתולדותיה ומציגה ברבעון השני של 2019 זינוק של יותר מ- 180% ברווח הנקי המיוחס לבעלים - כ-85 מיליון ש"ח לעומת כ-30 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

עיון בדוחות מעלה כי דור אלון, ממשיכה בגיוון תמהיל ההכנסות שלה, כאשר במקביל לפעילותה המסורתית בתחום שיווק הדלקים החברה ממשיכה להתרחב בתחום קמעונאות המזון ופועלת להגדיל את פעילות הנדל"ן המניב שלה , שיווק הגז , וייצור חשמל.


המכירות ברוטו ברבעון, הסתכמו לסך של כ-1.9 מיליארד ₪ לעומת סך של 1.87 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח גולמי ברבעון, הסתכם לסך של כ-236 מיליון ₪ לעומת סך של 228 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח תפעולי ברבעון, הסתכם לסך של 126 מיליון ש"ח לעומת סך של 54 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון, הסתכם לסך של כ-85 מיליון ₪ לעומת סך של כ-31 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ישראל יניב, יו"ר דירקטוריון דור אלון, מציין, כי "תזרים המזומנים היציב ומקורות המימון המגוונים מאפשרים לנו לפתח יזמויות עסקיות במקביל להשבחת הפעילות הקיימת. אנחנו בוחנים כל הזדמנות עסקית סינרגטית להרחבת הפעילות הקיימת".


בשלוש וחצי השנים האחרונות - מאז 12.2015 ועד ליום 30.6.2019 צמח ההון העצמי של דור אלון (בנטרול דיבידנדים שחולקו בתקופה) בכ-97% - מהון עצמי של 581 מיליון ש"ח, לכדי הון עצמי של 960 מיליון ש"ח. סך הדיבידנד המצטבר שחולק בתקופה - כ-185 מיליון ש"ח.

דור אלון מפעילה 210 מתחמי תדלוק ומסחר, ובמהלך הרבעון הפכה לחברת האנרגיה הראשונה להפעיל עמדות הטענה מהירות לכלי רכב חשמליים. לאחר תקופת הדו"ח, זכתה דור אלון במכרז להקמת 13 עמדות הטענה מהירות נוספות של רכב חשמלי, במימון המדינה. החברה מציינת בדוח כי במהלך 12 החודשים הקרובים, היא עתידה לפתוח 8 מתחמי תדלוק נוספים וכ-6 סניפי אלונית חדשים, לצד המשך הסבת חנויות נוחות לפורמט "מיני סופר".

פעילות קמעונאות המזון של דור אלון כוללת 230 סניפים, בהם 137 חנויות נוחות אלונית, 35 סניפים של סופר אלונית, 47 סניפים של רשת am:pm ו-11 בתי קפה Si. מחזור מכירות קמעונאות המזון במתחמי התדלוק והמסחר, צמח ברבעון השני של 2019 לסך של 132 מיליון ש"ח לעומת 118 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

סך המכירות ברשת am:pm הגיע ברבעון השני של השנה לסך של 115 מיליון ש"ח, גידול של כ- 12% לעומת אשתקד. ברווח התפעולי ניכר גידול של כ- 18% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרשת מדווחת על פדיון שנתי של כ-54,000 ש"ח למ"ר. במהלך השנה הקרובה עתידה החברה לפתוח 6 סניפים חדשים של המותג.

נכסי הנדל"ן של דור אלון, מניבים לחברה שכ"ד שנתי בסך כולל של יותר מ-30 מיליון ש"ח, מכ-200 שוכרים שונים. למתחם המסחרי בעין שמר שבו מחזיקה החברה ב-50%, NOI שנתי של כ-18 מיליון ש"ח. למתחם, פוטנציאל למימוש זכויות נוספות בהיקף משמעותי.

עמית זאב, מנכ"ל דור אלון אומר כי "במקביל להשבחת תחומי הפעילות המסורתיים של החברה – שיווק דלקים וקמעונאות המזון, אנו שמים דגש מיוחד על פיתוח עסקי הנדל"ן, שיווק הגז וייצור החשמל של דור אלון. מעבר לצמיחה האורגנית בכוונתנו למצות הזדמנויות עסקיות ובכלל זה מיזוגים ורכישות בתחומי העיסוק השונים


של החברה". עמית זאב, מציין כי לדור אלון נדל"ן בתהליכי בניה, השבחה ופיתוח, בהיקף של יותר מ-140,000 מ"ר ומעריך כי בטווח של חמש השנים הקרובות צפוי היקף הנדל"ן המניב של דור אלון להגיע לכדי כ-200,000 מ"ר. עבודות החפירה והדיפון בפרוייקט "אלוני כפר סבא" צפויות להסתיים כבר במהלך הרבעון השלישי של

השנה ואילו בפרוייקט "אלוני ים" שבהרצליה פיתוח, צפויות עבודות החפירה והדיפון להסתיים במהלך הרבעון הרביעי של השנה. יצויין כי שמאות עדכנית של "אלוני ים", שנערכה בשים לב לעסקה שנעשתה באחרונה בחטיבת קרקע סמוכה, קבעה לפרוייקט שווי של כ-480 מיליון ש"ח – המשקף הצפת ערך של כ-80 מיליון ש"ח.

בתחום ייצור החשמל השלימה דור אלון באחרונה את הקמת תחנת הכוח בקרית גת, בהיקף ייצור של 73 MW, ואף חתמה על הסכם לשיווק מלוא כושר הייצור (בכפוף לאישורי מממנים). ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח מתוכננת לרבעון הרביעי של השנה. ה- EBITDA השנתי הממוצע לאורך שנות הפרוייקט מוערך בכ-64 מיליון ש"ח. יצויין כי הערכה זאת אינה לוקחת בחשבון צפי לחיסכון משמעותי ברכש הגז – כמסתמן לאור המו"מ שמתנהל מול ספקי הגז הטבעי לתחנה. מדובר ברכיב משמעותי בעלויות הייצור של התחנה, ומשכך צפויה לו השפעה גם על רווחיות תחנת הכוח.


במקביל לייצור החשמל בתחנת הכוח, השלימה דור אלון התקנת גגות סולאריים (PV) ביותר מ-30 אתרים, עם כושר ייצור כולל של כ-2 MW והיא נערכת להרחבת הפעילות וכן יצירת שת"פ עם מספר מפעלים להקמת תחנות כוח זעירות, בהספק כולל של כ-40MW .

חברת הבת דור אלון גז מספקת גז בישול לכ-134 אלף לקוחות ביתיים - גידול משמעותי של 12% מאז תחילת השנה ומדווחת על צבר הסכמים להקמת תשתיות גפ"מ, לעשרות אלפי יחידות דיור חדשות נוספות. הרווח התפעולי של דור אלון גז מפעילות שיווק גפ"מ ללקוחות ביתיים ומוסדיים ומשיווק גז טבעי לתעשייה צמח ב-2.5 מיליון ש"ח, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. אמגזית, חברת הבת של דור אלון גז, משווקת מוצרי גז וקמפינג, מעשנות, גרילים וריהוט חצר.

שווי השוק של דור אלון ליום פרסום הדוח מגיע לכדי 884 מיליון ש"ח. החברה נסחרת במדדים 90 ו-125 של הבורסה בתל אביב ומדורגת 3A עם אופק יציב (מדרוג). דור אלון הינה חברה בת של אלון רבוע כחול ישראל (69.93%) שבבעלותו המלאה (100%) של מוטי בן משה.

מצ"ב לינק למצגת שהעלתה החברה למאיה:
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1248001-1249000/P1248607-00.pdfטלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il