TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > חדשות כלכלה

קליל תעשיות מסכמת את שנת 2023


קליל
ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו ב-376 מיליון שקל; הרווח לפני מס בשנת 2023 הסתכם ב-22 מיליון שקל

ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו ב-376 מיליון שקל; הרווח לפני מס בשנת 2023 הסתכם ב-22 מיליון שקל


התזרים מפעילות שוטפת בשנת 2023 גדל בכ-41.2 מיליון שקל והסתכם ב-70.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-29.4 מיליון שקל בשנת 2022 – בעיקר כתוצאה מקיטון ביתרת המלאי


במקביל לפרסום הדוחות, אישר דירקטוריון החברה תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 4.5 מיליון שקל; בחודש נובמבר האחרון השלימה החברה תכנית רכישה עצמית בסך של כ-3.6 מיליון שקל


צורי דבוש, יו"ר קליל: "שנת 2023 הייתה שנה מאתגרת, אך יחד עם האתגרים אנחנו ממשיכים להשקיע בעתיד החברה. כמותג ישראלי שורשי היה חשוב לנו לעודד העדפה של התעשייה המקומית להגדלת החוסן הלאומי. לכן יצאנו בקמפיין ייעודי ממש עם פרוץ המלחמה. בנוסף השנה נבחרנו לאחת מ-150 החברות האמינות במשק. בסוף השנה פרדי אבוקרט מנכ"ל החברה הודיע על פרישתו ומאז אנחנו בתהליך איתור מנכל חדש. תהליך האיתור אמור להסתיים במהלך חודש אפריל. בהזדמנות זו אני רוצה להודות שוב לפרדי על עשייתו".


פרדי אבוקרט, מנכ"ל קליל: " על אף הירידה במחזור וברווח, אנו מסכמים את שנת 2023 בעשייה מרובה שכוללת, עבודה על פיתוחים חדשים, שיתופי פעולה בינלאומיים וייעול פעילות החברה. בפן הצרכני, זיהינו מגמות עיצוב כדוגמת ה'מינימליזם', שחיה ונוכחת לצד המגמה ההופכית מקסימליזם, ובהתאם לכך אנו מחזיקים פורטפוליו מוצרים רחב הנותן מענה לכל צורך תכנוני, פונקציונלי ועיצובי. מ- FINE7400 סדרת המינימל כשבמקביל פיתחנו סדרה חדשה בסגנון נוכח יותר בחלל הבלגי-ארט. כמו כן, קידמנו ויזמנו מהלכים שיווקיים לחיזוק המותג, והובלנו שיתוף פעולה עם חברה בינלאומית מובילה בתחומי קירות המסך והמערכות התרמיות, מה שהרחיב את יכולותינו בסגמנט של בנייה פרוייקטלית והרחיב את קהל הלקוחות שלנו. במרחב הפיזי, פתחנו והרחבנו את מספר אולמות התצוגה שלנו, ובמקביל העלינו אתר חדש כדי לאפשר גישה וירטואלית נוחה ללקוחות החברה. במסגרת פיתוח הפעילות שלנו, השקנו בשנת 2023 מצבעה חדשה עם יכולות פנומנליות ותפוקות משופרות, ומיזגנו את מערך שרשרת האספקה והתפעול. נמשיך ליישם את אסטרטגיית החברה וננקוט בצעדים עסקיים איכותיים לשיפור תוצאות החברה". בנימה אישית, אסכם את 4 שנות כהונתי כמנכל החברה, ואנצל הזדמנות זו להגיד תודה ליו"ר החברה צורי דבוש על מתן ההזדמנות להוביל את החברה בתקופה מאתגרת עם עשייה מרובה".


עיקרי התוצאות לשנת 2023:


ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו ב-375.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-454 מיליון שקל בשנת 2022. השינוי בהכנסות נבע בעיקר ירידה בכמות הנמכרת, ובדגש על כך שהמחצית הראשונה של שנת 2022 התאפיינה בכמויות מכירה יחסית גבוהות לתקופות קודמות.


הרווח הגולמי בשנת 2023 הסתכם ב-71.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-100.8 מיליון שקל בשנת 2022. הירידה ברווח הגולמי נבעה מהקיטון האמור בהכנסות, וכן מירידה ברווחיות הגולמית בעיקר מההשפעה של הירידה בכמויות שנמכרו ביחס לעלויות הקבועות בעלות המכר. שיעור הרווח הגולמי בתקופה עמד על 19.0% מההכנסות לעומת 22.2% מההכנסות בשנת 2022.


הרווח התפעולי בשנת 2023 הסתכם ב-25.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-46.8 מיליון שקל בשנת 2022. הירידה ברווח התפעולי נבעה מהקיטון האמור ברווח הגולמי, שקוזז חלקית עם פיצוי שהתקבל מהמדינה בסך של 3 מיליון שקל בגין מלחמת חרבות ברזל, וכן מפעולות שנקטה החברה להפחתת סך הוצאות התפעול.  שיעור הרווח התפעולי בתקופה עמד על 6.7% מההכנסות לעומת 10.3% מההכנסות בשנת 2022.


הרווח הנקי בשנת 2023 הסתכם ב-15.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-32.7 מיליון שקל בשנת 2022. הירידה ברווח הנקי נבעה כאמור מירידה בהיקפי הפעילות בגין קיטון בכמויות המכירה ומירידה ברווחיות הגולמית. מנגד, השפעות אלו קוזזו עם הפעולות שנקטה החברה להורדת הוצאות התפעול ומקיטון בהוצאות המימון, נטו.


תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2023 עלה בחדות ל-70.6 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים בסך של 29.4 מיליון שקל בשנת 2022. העלייה החדה בתזרים נבעה בעיקר משינויים בהון החוזר, בדגש על ירידה ביתרת המלאי.


עיקרי תוצאות לרבעון הרביעי של שנת 2023:


ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכמו ב-75.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-96.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. הקיטון בהכנסות נבע בעיקר מירידה בכמויות הנמכרת, לרבות השפעת מלחמת חרבות ברזל שהובילה להאטה בענף הבניה והשיפוצים, בהתאם להודעת החברה בחודש נובמבר האחרון.


הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם ב-13.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-17.9 מיליון שקל ברבעון המקביל  בשנת 2022. הירידה ברווח הגולמי נבעה מהקיטון האמור בהכנסות וכן משחיקה ברווחיות הגולמית בעיקר בשל הירידה בכמויות שנמכרו ביחס לעלויות הקבועות בעלות המכר. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על 17.8% מההכנסות לעומת 18.6% מההכנסות ברבעון המקביל בשנת 2022.


הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם ב-4.3 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל בשנת 2022. היציבות ברווח התפעולי למרות הקיטון האמור ברווח הגולמי נבע בעיקר מפיצוי שהתקבל מהמדינה בסך של 3 מיליון שקל בגין מלחמת חרבות ברזל, לצד ירידה בסך הוצאות התפעול בגין פעולות שנקטה החברה לצמצום הוצאותיה. שיעור הרווח התפעולי ברבעון עלה ל-5.8% מההכנסות לעומת 4.4% מההכנסות ברבעון המקביל בשנת 2022.


החברה סיימה את הרבעון הרביעי של שנת 2023 עם איזון ברווח הנקי שהסתכם ב-0.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של 3.6 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. הירידה נבעה, בין היתר, מגידול בהוצאות המימון נטו שנבע בעיקר בגין הכרה ברבעון זה בשערוך אופציות רכש ומכר נטו בקשר עם רכישת פתח.


תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלה ל-23.9 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים בסך של 16.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022.


 


 


נתוני מאזן ליום ה-31.12.2023:


לחברה יתרת מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים בהיקף כולל של 119.5 מיליון שקל. לחברה אין התחייבויות פיננסיות.


הונה העצמי של קליל הסתכם ב-373.9 מיליון שקל ומהווה 81% מסך המאזן.


אירועים עיקריים:


השפעת מלחמת חרבות ברזל: למלחמת חרבות ברזל השפעה משמעותית על ענף הבנייה והשיפוצים אשר פעילותו הואטה, בין היתר, נוכח הוראות והנחיות פיקוד העורף והמחסור בכוח אדם. בהתאם לכך, צופה החברה כי עשויה להיות ירידה משמעותית בהכנסות החברה גם ברבעון הראשון של שנת 2024. החברה נערכת להמשך המלחמה לאורך זמן ו/או הרחבתה לאזור צפון המדינה ונוקטת בפעולות שונות מתוך מטרה לצמצום, ככל האפשר, פגיעה עתידית בפעילותה ובתוצאותיה. יצוין, כי ברבעון הרביעי של שנת 2023 הכירה החברה בפיצוי שהתקבל מהמדינה בסך של 3 מיליון שקל בגין הירידה בהיקפי פעילותה, לצד פעולות שנקטה החברה לצמצום הוצאותיה התפעוליות.


 


בחודש מרץ 2024, אישר דירקטוריון החברה, תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 4.5 מיליון שקל. זאת לאחר שבחודש נובמבר האחרון השלימה החברה תכנית לרכישה עצמית של מניותיה בסכום כולל של כ-3.6 מיליון שקל.


 


בחודש דצמבר 2023, הודיע מר פרדי אבוקרט, מנכ"ל החברה, על רצונו לסיים את תפקידו ובמועד שיסוכם עם החברה.


 


בחודש ספטמבר 2023, ניפתח אולם תצוגה חדש במתחם גיגיס בראשון לציון, כחלק משדרוג "חווית הלקוח" בתהליך רכישת מערכות אלומיניום.


בחודש מאי 2023, אישר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם שיתוף פעולה עם חברה בלגית מובילה "ריינארס אלומיניום" הפועלת ב-40 מדינות, והמתמחה בפיתוח ושיווק של פתרונות ורכיבי אלומיניום חדשניים לחלונות, דלתות וחזיתות. במסגרת ההסכם, חברת ריינארס תעניק לקליל זכות בלעדית לייצר, לשווק ולמכור את מוצריה, זאת בעבור תשלום על רישיון, תמלוגים על מכירות והתחייבות להיקפי רכישה מינימאליים של מוצרי  חברת ריינראס. ההסכם הינו לתקופה של עד 5 שנים, בכפוף לתנאים מוסכמים בין הצדדים. הסכם זה צפוי לאפשר לחברה להרחיב את סל מוצריה ושירותיה, בהתאם לתכנית האסטרטגית, ויאפשר לקליל להציע פתרונות מתקדמים בתחום קירות מסך המתאימים לבניינים רבי קומות – שוק שהיקפו גדל בעקביות בשנים האחרונות ומוערך כיום במאות מיליוני שקלים בשנה.


בחודש מאי 2023, הושק מתקן צביעה חדשני בעל יכולות טכנולוגיות מתקדמות, בהשקעה של כ-30 מיליון שקל.


קליל תעשיות, פועלת משנת 1950, נשלטת ומובלת על ידי צור דבוש החל משנת 2001 (66.73%). תחום עיסוקה של החברה הנו עיצוב, ייצור ושיווק של מערכות אלומיניום (חלונות ודלתות מעוצבים) לבניה ולתעשייה. בנוסף, עוסקת החברה בפיתוח, ייבוא ושיווק של פרזולים, אביזרים ומנועי תריסים הנלווים לפרופילי האלומיניום והדרושים לשם ייצור החלונות והדלתות. לחברה, 2 חברות  בת פרטיות, רול פרופיל בע"מ העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות תריסים, תריס - אור ומוצרי מולטי בוקס החדשים  וחברת פתח חלון ודלת (2021) תעשיות בע"מ.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il