TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > חדשות כלכלה

סקירה כלכלית שבועית מאת בנק דיסקונט 25/2/2024 – 18/2/2024


נירה שמיר. צלם: רמי זרנגר
עם פרוץ המלחמה חלה ירידה דרמטית בצריכה הפרטית (27%-), בכלל הרכיבים
נקודות עיקריות:

בעולם:
ארה"ב: הפד ממשיך לאותת כי לא ימהר להוריד ריבית.
כיוון לעתיד: לאחר שציפיות הריבית עלו משמעותית מתחילת השנה והתקרבו לתחזיות הפד, השווקים ימתינו לנתוני מאקרו נוספים בכדי לראות אם האינפלציה מתמתנת.

בישראל:
לאחר נסיגה חדה בתוצר בסוף 2023 (בשיעור שנתי של כ-19%), אנו מעריכים, כי בממוצע ל-2024 תירשם צמיחה בשיעור של 1.5% לעומת 2023. זאת, תוך צמיחה של 2% לערך בצריכה הפרטית וביצוא, נסיגה נוספת בהשקעות בנכסים קבועים והמשך גידול מהיר בצריכה הציבורית.
במהלך השנה, צפויה, להערכתנו, שונות גבוהה בין המחציות - בעוד שהמחצית הראשונה תושפע מהתאוששות המשק, ולכן תאופיין בצמיחה בקצב שנתי של כ-10% לרבעון, הרי שבמחצית השניה, צפויה האטה לקצב שנתי של כ-3% לרבעון.
האבטלה הרחבה ירדה מ-6.1% בדצמבר ל-4.8% בינואר. להערכתנו, בהנחה, שעם ההתאוששות תחול עליה מחודשת בשיעור ההשתתפות, אנו צפויים לראות עליה מסוימת באבטלה במהלך השנה, והתייצבות לקראת סופה ברמה של סביב 4.5% לעומת 3.6% ערב המלחמה.
המדד המשולב של בנק ישראל לחודש ינואר עלה בשיעור של 0.3%, בהמשך לעלייה בשיעור דומה בחודש הקודם, ומצביע על המשך התאוששות הדרגתית של המשק, תוך המשך שיפור בצריכה הפרטית ובשוק העבודה.
כיוון לעתיד: החלטת הריבית היום אינה קלה, אם כי, להערכתנו, על רקע התאוששות המשק והדחייה באישור התקציב, ועל אף ההאטה באינפלציה והתחזקות השקל, לא צפויה היום הורדת ריבית.


ארה"ב
מדד מנהלי הרכש לפברואר ירד בשיעור מתון ל-51.4 נקודות, והפתיע את השווקים כלפי מטה, בעקבות ירידה במדד בשירותים, מנגד, בתעשייה נרשמה עליה מפתיעה.


גוש האירו
מדד מנהלי הרכש בגוש עלה ל-48.9 נקודות בפברואר, הרמה הגבוהה ביותר בשמונת החודשים האחרונים. שיפור נרשם בצרפת ובמדינות הפריפריה, מנגד, בגרמניה ניכרת חולשה משמעותית.


ישראל
המלחמה תפסה את המשק הישראלי בתקופת האטה, עם צמיחה של 1.8% ברבעון השלישי של השנה, קיפאון בצריכה הפרטית במהלך שלושת הרבעונים שקדמו למלחמה, דשדוש ביצוא (בעיקר בשירותים), נסיגה בהשקעות במכונות ובציוד, ומנגד, גידול מהיר בצריכה הציבורית.
ברבעון הרביעי של שנת 2023, חלה נסיגה חריפה בתוצר, בקצב שנתי של 19%-, וכתוצאה, נרשמה בסיכום 2023 צמיחה של 2% בלבד, דהיינו, ירידה של 0.1% בתוצר לנפש.
הצריכה הפרטית, כאמור, דשדשה במהלך 2023, על אף שבניכוי רכישת מכוניות, מתקבלת תמונה של צמיחה איטית, אם כי לא קיפאון. עם פרוץ המלחמה חלה ירידה דרמטית בצריכה הפרטית (27%-), בכלל הרכיבים, רובם ככולם. ירידה בולטת מדווחת בתחום צריכת השירותים, ולהבדיל, עליה חדה נרשמה ברכישת כלי רכב, לנוכח הקדמת הרכישות טרם העלאת המס בתחילת שנת 24'. כתוצאה, התכווצה הצריכה הפרטית לנפש אשתקד ב-2.8%.
היצוא (ללא יהלומים והזנק) התכווץ ברבעון האחרון בחדות (19%-), תוך ירידות במרבית המגזרים, בעיקר בתחום יצוא השירותים, ובסיכום שנת 2023 נרשם קיפאון. הנסיגה החריפה ביותר, כתוצאה מהשפעת המצב הביטחוני, נצפתה בתחום התיירות, עם ירידה בשיעור של 100% בקירוב.
המחסור החמור בעובדים בענף הבניה הוביל, ברבעון הרביעי, לירידה של 95% בהשקעות בבניה למגורים ונסיגה חדה בהשקעות בבניה שלא למגורים, ובמקביל, נמשכה הירידה בהשקעות במכונות וציוד. השילוב של ההתפתחויות הללו הוביל לנסיגה חדה בהשקעות בנכסים קבועים (כ-70% בקירוב).
ובניגוד גמור לכל אלה, נרשם זינוק בצריכה הציבורית, בשיעור שנתי של 97%, על רקע עליה יוצאת דופן בהוצאה הביטחונית, בגין גיוס חריג בהיקפו של חיילי המילואים ועליה חריגה בקניות מערכת הביטחון. כמו כן, נרשם גידול חד בצריכה האזרחית. בסיכום שנתי, נרשמה התרחבות של 24% בצריכה הביטחונית, וכ-8% בסך ההוצאה הציבורית.
במבט אל שנת 2024, ותחת ההנחה שלא נחווה עליה בעצימות המלחמה בדרום ובצפון, אנו מעריכים, כי לעומת 2023 תירשם השנה צמיחה בשיעור ממוצע של 1.5%, תוך צמיחה של 2% לערך בצריכה הפרטית וביצוא, נסיגה נוספת בהשקעות בנכסים קבועים והמשך גידול מהיר בצריכה הציבורית. יש להדגיש, כי קצב הצמיחה הממוצע של 2024, בכל אחד מהרכיבים, יושפע במידה רבה מהשפעת הקצה החריגה של 2023. לפיכך, חשוב לבחון את המגמות הצפויות במהלך השנה. להערכתנו, צפויה שונות גבוהה בין המחציות - בעוד שהמחצית הראשונה תושפע מהתאוששות המשק, ולכן תאופיין בצמיחה בקצב שנתי של כ-10% לרבעון, הרי שבמחצית השניה, צפויה האטה לקצב שנתי של כ-3% לרבעון.בחודש ינואר נרשמה ירידה נוספת באבטלה הרחבה (בלתי מועסקים + נעדרו זמנית מהעבודה בשל סיבות כלכליות) לשיעור של 4.8%, לעומת 6.1% בדצמבר ו-9.6% באוקטובר. עם זאת, במהלך השנה חלה ירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה (מועסקים ומחפשי עבודה כאחוז מאוכלוסיית גיל העבודה), שהתעצמה במהלך המלחמה. להערכתנו, תחת תחזית הצמיחה שהוצגה לעיל, ובהנחה, שעם ההתאוששות תחול עליה מתונה בשיעור ההשתתפות, אנו צפויים לראות עליה מסוימת באבטלה במהלך השנה, והתייצבות לקראת סופה ברמה של סביב 4.5% לעומת 3.6% ערב המלחמה.
המדד המשולב של בנק ישראל לחודש ינואר עלה בשיעור של 0.3%, בהמשך לעלייה בשיעור דומה בחודש הקודם, ומצביע על המשך התאוששות הדרגתית של המשק. מרבית הרכיבים הובילו לעליה במדד, על אף שחלקם מעודכנים לחודשים נובמבר-דצמבר. מגמת השיפור בצריכה הפרטית באה לידי ביטוי בעליה חדה בפדיון ענף המסחר הקמעונאי (בדצמבר), לצד המשך שיפור בהיקף הרכישות בכרטיסי אשראי (בינואר), אם כי בשיעור מתון בהשוואה לחודש הקודם. במקביל, גם בשוק העבודה נמשכת מגמת השיפור, עם עליה בשיעור המשרות הפנויות בינואר. פדיון ענפי השירותים רשם בחודש דצמבר עליה מרשימה, בעוד שבייצור התעשייתי חלה נסיגה. עם זאת, ביצוא התעשייתי שרשם בדצמבר עליה חדה, נשמרת יציבות ברמה זו.

להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע: ארה"ב: הוצאות ואינפלציית הצרכנים (29/2) גוש האירו: אינפלציה (1/3); ישראל: החלטת ריבית (26/02), יצוא שירותים - 12/23 (26/2), רכישות בכרטיסי אשראי - 1/24 (3/3).


אג"ח ממשלתי בחו"ל
פרוטוקול הודעת הריבית האחרונה חיזק את המסר שהעביר הפד בישיבה, לפיו הוא אינו ממהר להוריד ריבית, והמשתתפים הדגישו את החשיבות שהם רואים בקבלת נתונים נוספים המצביעים על ירידת האינפלציה לכיוון היעד והסיכון שבהפחתת ריבית מהירה מדי. כמה משתתפים הדגישו את הסיכון בכך שהתנאים הפיננסיים הפכו למרחיבים מדי. בנוסף, בכוונת חברי הפד לדון בתכנית לסיום צמצום מאזן הפד בהחלטת הריבית הבאה ב-20.3. בעקבות מסרי הפד, ציפיות הריבית המשיכו לזחול כלפי מעלה, והשווקים צופים כי הריבית תעמוד על 4.5% בסוף השנה, לעומת 4.42% לפני שבוע.
בתמיכת המסרים של הפד וביקושים חלשים להנפקת אג"ח ממשלתי ל-20 שנה, עלו התשואות במחצית הראשונה של השבוע. עם זאת, ביום שישי נרשמה ירידה חדה בתשואות הארוכות, ובסיכום שבועי עלו התשואות לשנתיים ב-4 נ"ב והתשואות ל-10 שנים ירדו ב-3 נ"ב. לאחר שציפיות הריבית, המגולמות בשווקים, עלו משמעותית מתחילת השנה והתקרבו לתחזיות הפד, אנו מעריכים כי המהלך שתמך בעליית תשואות האג"ח הממשלתי בארה"ב מיצה את עצמו.


שוק האג"ח הממשלתיות בישראל
בשונה מהשוק אמריקאי, בשוק המקומי חלה ירידת תשואות באג"ח הממשלתיות השיקליות לאורך כל העקום בשבוע החולף, כך, שהתשואה לשנתיים ול- 10 שנים ירדה ב-7 נ"ב וב-5 נ"ב, בהתאמה. כתוצאה מהתנודות בתשואות האג"ח האמריקאי בשבוע האחרון, במהלך השבוע הצטמצם פער התשואות ל-10 שנים בין אג"ח ממשלת ישראל לאג"ח האמריקאי מ-12 נ"ב ל-8 נ"ב, אולם בתום השבוע חזר לרמה בראשיתו - 13 נ"ב.
בנוסף, בניגוד לזחילה מעלה בציפיות הריבית בארה"ב, חלה בישראל ירידה מתונה מטה, כאשר השווקים צופים ריבית של 3.3% בעוד שנה, לעומת כ-3.4% לפני שבוע.

שוק המט"ח
השקל נחלש ב-0.7%, לאחר הפיחות החד בשבוע הקודם, ולמרות יציבות בשער הדולר בעולם ובפרמיית הסיכון של ישראל. השקל ממשיך להיות תנודתי ומושפע מהתפתחויות במלחמה ומציפיות להפסקת אש.
תחזית חודשית
תחזית שנתית שנה קדימה
ריבית בנק ישראל (סוף תקופה)
4.5% (פברואר, 24')
3.75%
אינפלציה
0.3% (פברואר 24')
2.9%הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע"מ:
הניתוח הכלול בסקירה זו הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו המלצה, תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח או הזמנה לייעוץ כאמור או הצעה להחזיק/לקנות /למכור ני"ע או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") לייעץ ללקוחותיו בהתאם לאמור בו. הניתוח מתפרסם בהתבסס, בין היתר, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, העשויים להיות חסרים, בלתי מדויקים, בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא. הדעות המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק. הדעות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת. הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה, וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, הוא מגיע אליך אישית באמצעות הדוא"ל או בכל דרך או מדיה אחרת, אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלך, לא מבחינת תוכן הניתוח, לא מבחינת סוגי הני"ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו, ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת. עשוי להיות למחברי הסקירה ו /או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה. הבנק וכל חברה קשורה אליו ו /או בעלי מניותיו ו /או עובדיו ו /או מי מטעמו אינם לא יהיו אחראים לכל אי דיוק, שגיאה או כל פגם אחר בסקירה זו, לרבות ביחס לנתונים ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט. אין להפיץ, להעתיק, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בסקירה זו ללא אישור הבנק מראש ובכתב. העברת הסקירה ופרסומה במלואה או בחלקה, ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט. הבנק ו /או חברות הבנות שלו ו/או החברות הקשורות עוסקות, בין היתר בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, ועשויים להחזיק ו /או לבצע, בין היתר, עסקאות בנייר הערך ו/או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו, ככל שנזכרים, בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה. תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות, אי דיוקים וכו' למרות שהבנק נוקט באמצעים ככל יכולתו למונעם. השימוש באינטרנט חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים הסבירים למניעת תקלות וסיכונים, כאמור. לפיכך לא ישא הבנק באחריות לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הפסקה בקווי התקשורת ו/או בהעברת הנתונים ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למונען במאמץ סביר.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il