TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > חדשות כלכלה

מקס סטוק מסכמת את הרבעון השלישי של 2023 עם המשך צמיחה וגידול ברווח:


אורי מקס מייסד ומנכל מקס סטוק צלם יוסי זליגר
ההכנסות ברבעון עלו בכ-7% לכ-315 מיליון שקל הודות לפתיחת סניפים חדשים וגידול במכירות בחנויות זהות
הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון עלה בכ-18% לכ-23 מיליון שקל;

בתשעת החודשים הראשונים של 2023 עלו ההכנסות בכ-6% לכ-847 מיליון שקל
והרווח לבעלי המניות בתקופה גדל בכ-35% לכ-61 מיליון שקל;

אורי מקס, מייסד ומנכ"ל מקס סטוק: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2023 עם המשך צמיחה וגידול ברווחים לאור גידול במספר הלקוחות הפוקדים את סניפי הרשת, לצד הרחבת שטחי המסחר שלנו ופתיחת סניפים חדשים.
מדינת ישראל מצויה בימים אלה בעיצומה של מלחמת ״חרבות ברזל״ שהחלה ב-7 באוקטובר. אנו מחזקים את חיילי צה״ל וכוחות הביטחון אשר נלחמים בעת הזו על מנת להחזיר את הביטחון והשקט לאזרחי ישראל, משתתפים בצער משפחות החללים והנרצחים, מאחלים החלמה מהירה לפצועים ומייחלים לשובם של החטופים במהרה. במהלך הימים הראשונים למלחמה היו חנויות החברה סגורות, והן נפתחו בהדרגה במהלך השבוע הראשון והשני למלחמה במתכונת פעילות מצומצמת. החל מסוף אוקטובר 2023, ונכון להיום, 60 מתוך 62 סניפי החברה בישראל פתוחים באופן מלא ופועלים כסדרם, כאשר לאורך השבועות האחרונים נקטנו בגמישות תפעולית מירבית, על מנת להנגיש לצרכנים את הסל הרלוונטי ביותר לתקופה מורכבת זו.
אנו ממשיכים בתכנית העסקית להרחבת פעילות החברה, ובהקשר זה חתמנו על הסכם שכירות למרלוג חדש שיתמוך בתוכניות הצמיחה של החברה, השקנו סניפים חדשים בבעלות בבארות יצחק ובבת ים וכן פתחנו סניף נוסף בזכיינות בירושלים (בפסגת זאב). בחודשים הקרובים אנו צפויים להשיק סניפים חדשים גם בקרית גת וביבנה. גם בפורטוגל פתחנו סניף שלישי בעיר מטוסיניוס. אנו בטוחים כי מדינת ישראל תחזור במהרה לשגשג וממשיכים באסטרטגיית הצמיחה שלנו בכדי להביא את בשורת מקס סטוק לקהל רחב ככל האפשר."
רשת מקס סטוק פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2023, המלמדות על צמיחה בהיקפי הפעילות בתמיכת עלייה במכירות חנויות זהות, הרחבת שטחי המסחר ופתיחת סניפים חדשים לצד שיפור ברווחיות הגולמית ועלייה ברווחים.
בסמוך לאחר סוף הרבעון השלישי פרצה מלחמת חרבות ברזל. עם פרוץ המלחמה חנויות החברה היו סגורות. החל מיום 9 באוקטובר, 2023, ובמהלך כשבועיים, נפתחו סניפי החברה בהדרגה במתכונת פעילות מצומצמת. החל מסוף אוקטובר 2023 ונכון למועד פרסום דוח זה, 60 מתוך 62 סניפי החברה בישראל

פתוחים באופן מלא ופועלים כסדרם ושני סניפים של החברה נותרו סגורים (סניף בבעלות החברה שנמצא בשדרות וסניף החברה בקרית שמונה, המופעל על ידי זכיין). בשלב זה מעריכה החברה כי למלחמה לא הייתה השפעה מהותית על פעילותה, לא נחוו בעיות מהותיות בשרשרת האספקה והחברה אינה צופה שינויים מהותיים במועד הפתיחה של חנויות עתידיות עליהן חתמה.
עיקרי תוצאות רבעון שלישי של שנת 2023:
הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2023 עלו בכ-7% לכ-315 מיליון שקל, לעומת כ-294 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. הגידול בהכנסות נבע מפתיחת סניפים חדשים וכן מגידול של כ-1.5% בהכנסות מחנויות זהות. יצוין כי בגין החודשים יולי-אוקטובר נרשמה ירידה של כ-2.1% במכירות בחנויות זהות, והדבר משקף בעיקר את הסגירה הזמנית של הסניפים ביומיים הראשונים למלחמה וחזרתם ההדרגתית לפעילות במהלך חודש אוקטובר.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2023 עלה בכ-12% לכ-132 מיליון שקל, בהשוואה לכ-118 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהשיפור ברווחיות הגולמית ברבעון כתוצאה משיפור בניהול המלאי והקטנת היקף האחסנות וכן מירידה במחירי השילוח הבינלאומיים. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-41.9% מההכנסות, בהשוואה לכ-40.1% מההכנסות ברבעון המקביל בשנת 2022.
הרווח התפעולי החשבונאי ברבעון השלישי של שנת 2023 עלה בכ-19% לכ-44 מיליון שקל, בהשוואה לכ-37 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהעלייה האמורה ברווח הגולמי, שקוזזה בחלקה על ידי גידול בהוצאות מכירה ושיווק, בין היתר בהוצאות חשמל, פחת נכסי זכות שימוש וארנונה וכן בגין הקמת הפעילות בפורטוגל. הרווחיות התפעולית ברבעון עלתה לכ-14.1%, בהשוואה לכ-12.7% ברבעון המקביל בשנת 2022.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של שנת 2023 עלה בכ-18% לכ-23 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022, וזאת בעיקר כתוצאה מהצמיחה במכירות והשיפור האמור ברווחיות הגולמית, שקוזזו באופן חלקי על ידי גידול בהוצאות המימון נטו, שהסתכמו בכ-8 מיליון שקל ברבעון ב-2023 לעומת כ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וכן על ידי הגידול בהוצאות התפעול כאמור.
ה–EBITDA המתואמת (לפני יישום תקן IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) עלתה ברבעון השלישי בכ- 8% לכ-45 מיליון שקל, בהשוואה לכ-42 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. ה-EBITDA ברבעון כללה גם הפסד בסך של כ-1 מיליון שקל המיוחס להתחלת הפעילות בפורטוגל.
עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2023:
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 צמחו בכ-6% לכ-847 מיליון שקל, בהשוואה לכ-797 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. הגידול במחזור המכירות מיוחס לגידול במכר חנויות זהות של כ-2.4% ולפתיחת סניפים חדשים. הגידול במכר חנויות זהות נבע מגידול במספר הלקוחות המבקרים בסניפים וגידול במכר עונתי לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עלה בכ-12% לכ-352 מיליון שקל, בהשוואה לכ-315 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. שיעור הרווח הגולמי בתקופה עלה לכ-41.5% מההכנסות, בהשוואה לכ-39.5% מההכנסות בתקופה המקבילה בשנת 2022. השיפור ברווחיות נובע מירידה במחירי השילוח הבינלאומיים לצד שיפור ניהול המלאי והקטנת היקף האחסנות.
הרווח התפעולי החשבונאי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עלה בכ-25% לכ-112 מיליון שקל, בהשוואה לכ-90 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול בהיקפי הפעילות ומהשיפור ברווחיות הגולמית, שקוזזו בחלקם על ידי גידול בהוצאות מכירה ושיווק, בין היתר מגידול בהוצאות פחת נכסי זכות שימוש בגין פתיחת סניפים חדשים וכן מהקמת הפעילות בפורטוגל. הרווחיות התפעולית החשבונאית בתקופה עלתה לכ-13.2%, בהשוואה לכ-11.3% בתקופה המקבילה בשנת 2022.
הרווח הנקי החשבונאי המיוחס לבעלי המניות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עלה בכ-35% לכ-61 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-45 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022.
ה–EBITDA המתואמת (לפני יישום תקן IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) עלתה בתקופה בכ- 9% לכ-112 מיליון שקל, בהשוואה לכ-103 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. ה-EBITDA השנה כללה גם הפסד בסך של כ-4 מיליון שקל המיוחס לפעילות בפורטוגל. בניטרול הוצאות אלה, עלתה ה-EBITDA בכ –12% לכ-116 מיליון שקל.
נתוני מאזן ליום ה-30.09.2032 ודגשים עיקריים:
לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-120 מיליון שקל. מנגד, לחברה חוב פיננסי בסך של כ-31 מיליון שקל. בהתאם לכך, לחברה מזומנים נטו בסך של כ-89 מיליון שקל.
הונה העצמי של החברה, נכון ל-30 בספטמבר 2023, עמד על כ-210 מיליון שקל. זאת, לאחר תשלום דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-60 מיליון שקל בחודש אפריל השנה.
פתיחת סניפים – רשת מקס סטוק מפעילה כיום 62 סניפים בפריסה ארצית ו-3 סניפים בפורטוגל. במהלך השנה המשיכה החברה ביישום אסטרטגיית הצמיחה שלה ובכלל כך חנכה 4 סניפים חדשים בערים מישור אדומים, גוש עציון, בארות יצחק ובת ים, לצד שלושה סניפים נוספים בזכיינות בתל אביב, בעכו וירושלים (פסגת זאב). באותו התקופה סגרה החברה סניף בבעלות בירושלים ומכרה לזכיין סניף 'מיני מקס' בבעלות בקרית אתא. בהמשך 2023 עתידה החברה לפתוח סניפים נוספים בבעלות בקרית גת וביבנה. החברה חתמה על סניפים נוספים בבעלות בגדרה, קריית ים, גן יבנה ובאר שבע, שעתידים להיפתח בשנים 2024 ו-2025, ומנהלת משאים ומתנים לפתיחת סניפים נוספים. החברה נמצאת בעיצומו של תהליך בניית פעילותה בפורטוגל ומתחילת השנה חנכה החברה לראשונה 3 סניפים במדינה.
רשת מקס סטוק, בניהולו של אורי מקס, הוקמה בשנת 2004 ועוסקת במסחר קמעונאי באמצעות הפעלת רשת חנויות דיסקאונט בישראל תחת השם " MAX- כאן קונים בכיף" ו"מיני מקס" למגוון רחב של מוצרים לבית במחירים אטרקטיביים ובפריסה ארצית. הרשת מפעילה כיום 62 סניפים ברחבי הארץ (בבעלות ובזכיינות) ו - 3 סניפים בפורטוגל.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il