TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > חדשות כלכלה

מנועי בית שמש מציגה רבעון שיא ושיפור משמעותי בתוצאות הרבעון השלישי של שנת 2023


מנועי בית שמש
הכנסות שיא ברבעון שהסתכמו לכ- 53.3 מיליון דולר, גידול של כ- 28.1% לעומת אשתקד
הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ- 91% לעומת אשתקד והסתכם בכ-1.9 מיליון דולר (כ- 17% מההכנסות)
הרווח התפעולי, בנטרול עסקת הנדל"ן, קפץ ברבעון במעל פי 4 והסתכם בכ- 6.2 מיליון דולר (כ- 11.7% מההכנסות)
ה-EBITDA, בנטרול עסקת הנדל"ן, קפץ במעל פי 2 לעומת אשתקד והסתכם בכ-8.9 מיליון דולר
החברה הכירה ברבעון ברווח חד פעמי של כ- 65.8 מיליון דולר, לפני מס, בגין עסקת מכירת הקרקע בבית שמש
הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 51.2 מיליון דולר
ההון עצמי לסך המאזן של החברה ליום 30 בספטמבר, 2023 הינו כ-54.6%

משפחת מנועי בית שמש כואבת ומחזקת את אזרחי מדינת ישראל, חיילות וחיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון המחרפים את נפשם למען בטחון ועתיד המדינה. ברצוננו להשתתף בצער המשפחות אשר איבדו את יקיריהם בתקופה קשה זו ומקווים לחזרתם של כל החטופים והנעדרים ולשובם לשלום של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. החברה רתומה ומסייעת למערכת הביטחון ככל הנדרש

רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש, מסר: "סיימנו רבעון נוסף בו אנו ממשיכים את המגמה החיובית של הרבעונים האחרונים עם גידול בהיקפי הפעילות ושיפור בביצועים. בשוק התעופה האזרחית ובמגזר החלקים אנו ממשיכים לראות ביקוש גובר, ואנו מאמינים כי מגמה זו תימשך, אם כי לאור האתגרים הרבים בשרשרת האספקה של הענף כולו, קצב הצמיחה עשוי להתמתן ביחס לביקושים הגבוהים של השוק. במגזר המנועים, אנו ממשיכים לממש הזדמנויות עסקיות ונהנים מהביקושים הגוברים בשוק הצבאי, כפי שבא לידי ביטוי בצמיחה במכירות מרבעון לרבעון יחד עם שיפור ברווחיות המגזר. מאז פרוץ מלחמת "חרבות הברזל", החברה שומרת על רציפות עסקית מלאה וכרגע אין אינדיקציה לכך שלמלחמה קיימת השפעה מהותית על עסקי החברה."

נתונים נוספים לרבעון השלישי לשנת 2023:
הכנסות החברה ברבעון גדלו בכ- %28.1 והסתכמו בהכנסות שיא של כ-53.3 מיליון דולר, לעומת כ-41.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות ברבעון מול אשתקד נובעת מעליה במכירות בשני מגזרי הפעילות ובפרט של מגזר המנועים: הכנסות מגזר החלקים ברבעון צמחו בכ- 21.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ- 38.3 מיליון דולר. התוצאות של מגזר החלקים הרבעון משקפות את מגמת השיפור בתוצאות העסקיות בהמשך לתהליך ההתאוששות של ענף התעופה האזרחי, כאשר לצד הגידול המתמיד בהיקף הפעילות, רמת ההוצאות נותרת יציבה. החברה צופה כי מגמה זו תימשך, לצד אתגרים רבים בשרשרת האספקה של הענף כולו, שיכולים לגרום לקצב גידול מתון יותר מאשר הביקושים הגבוהים של השוק. הכנסות מגזר המנועים ברבעון צמחו בכ- 58.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ- 16.6 מיליון דולר. מגזר המנועים ממשיך לממש הזדמנויות עסקיות שמקורם בביקושים הגוברים בסביבתה העסקית ומתורגם לצמיחה במכירות ושיפור בתוצאותיו העסקיות.
הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ-91% והסתכם בכ-9.1 מיליון דולר (המהווה כ-17% מההכנסות) לעומת כ-4.8 מיליון דולר (המהווה כ-11.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הגולמי נובע בעיקר מצמיחה בהיקף הפעילות ובתמהיל העסקאות.
הרווח התפעולי, בנטרול עסקת הנדל"ן, ברבעון קפץ במעל פי 4 והסתכם בכ-6.2 מיליון דולר (כ-11.7% מההכנסות), לעומת רווח תפעולי של כ- 1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-3.6% מההכנסות). העלייה ברווח התפעולי וברווחיות נובעת בעיקר משיפור חד בתוצאות מגזר המנועים לצד שיפור בתוצאות מגזר החלקים. הרווח התפעולי של מגזר החלקים ברבעון הסתכם בכ- 2.1 מיליון דולר (כ-5.5% מהכנסות המגזר) לעומת הפסד של כ- 0.5 מיליון דולר אשתקד. הרווח התפעולי של מגזר המנועים גדל בכ- 95% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 4.3 מיליון דולר (כ- 25.8% מהכנסות המגזר).
ה-EBITDA, בנטרול עסקת הנדל"ן, ברבעון קפץ במעל פי 2 והסתכם בכ-8.9 מיליון דולר (המהווה כ-16.8% מסך ההכנסות), לעומת כ-4.1 מיליון דולר (המהווה כ-9.8% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-51.2 מיליון דולר לעומת רווח נקי של כ-0.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפרש המשמעותי ברווח הנקי בין התקופות הינו בעיקרו כתוצאה מהרווח החד פעמי שהחברה רשמה הרבעון בגין עסקת מכירת הנדל"ן וכן מהשיפור החד בתוצאות החברה לעומת אשתקד.
ההון העצמי של הקבוצה ליום 30 בספטמבר, 2023 הסתכם לכ-148.9 מיליון דולר לעומת 137.9 מיליון דולר ליום 31.12.2022, ומהווה כ- 54.6% מסך המאזן.
החוב הפיננסי נטו של החברה ממשיך לרדת והסתכם, ליום 30 בספטמבר, 2023 לכ- 55.9 מיליון דולר, לעומת כ- 74.1 מיליון דולר ליום 30 ביוני, 2023 וכ- 77.7 מיליון דולר לסוף שנת 2022.
נכון ל-30.9.23 לקבוצת מנועי בית שמש הסכמי מסגרת ארוכי טווח בהיקף של כ-1.7 מיליארד דולר לעומת כ- 2.1 מיליארד דולר נכון ליום 31.12.2022.

גרף טרנד רבעוני:

אודות החברה:
מנועי בית שמש שבשליטת קרן פימי, הינה חברה ותיקה ובעלת ניסיון מוכח בתחומה. פעילות קבוצת מנועי בית שמש מתבצעת במנועי בית שמש (בית שמש) ובחברות הבנות - חישולי כרמל בע"מ (חיפה), ו- LPO (סרביה).
הפעילות היא בשני תחומים:
מגזר יצור החלקים: ייצור חלקים למנועי סילון לרבות עיבוד שבבי, ייצור יציקות מדויקות וחישול של חלקי מתכת למנועי סילון. לחברות הקבוצה מוניטין רב ושם עולמי בתחום זה.
מגזר מנועים: שיפוץ, הרכבה והנדסה של חלקים שונים למנועים ופיתוח וייצור של מנועי סילון.
השירותים והמוצרים שמספקת הקבוצה מיועדים לשוק התעופה האזרחי ולשוק התעופה הצבאי. כיום מרבית מכירותיה של הקבוצה הן לשוק האזרחי.
יודגש כי התיאור בדוח זה כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע צופה פני עתיד הוא מידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות תחזית, הערכה, אומדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידי שהתממשותו אינה ודאית בשל גורמים שאינם בשליטת החברה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il