TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > חדשות כלכלה

קבוצת התשתיות רימון במגמת צמיחה מתמשכת:


יוסי אלמלם - צילום דוד מוסקוביץ
ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2023 צמחו בכ-53% לכ-234.8 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-26.6% של כ-29 מיליון שקל
בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 ההכנסות עלו בכ-79% לכ-579.5 מיליון שקל והרווח הנקי עלה בכ-33% לכ-54.1 מיליון שקל
ה-EBITDA בתקופה צמח בכ-41.3% לכ-91.3 מיליון שקל
צבר עבודות החברה ל-30.9.2023 הסתכם לכ-1.94 מיליארד שקל

יוסי אלמלם, מייסד ומנכ"ל קבוצת רימון: "ראשית, אני וכל קבוצת רימון משתתפים בצערם של עובדי החברה שאיבדו בני משפחה עם פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', ליבנו איתם ועם כל משפחות הנפגעים. אנו מייחלים לחזרתם בשלום של החטופים ומחזקים את ידי חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. בצד העסקי, החברה ממשיכה בפעילותה השוטפת, גם בכל הקשור לייזום, תכנון והקמה של פרויקטים שונים ותפעול ותחזוקת מתקני החברה ולקוחותיה ואנו לא צופים השפעה מהותית על תוצאות החברה ברבעון הרביעי של 2023. יחד עם זאת, במספר פרויקטים ישנה האטה מסוימת ולוחות הזמנים שם צפוים להתארך נוכח השפעות המלחמה. באשר לתוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2023, אלו משקפים צמיחה מתמשכת בפעילות החברה ושיפור ניכר ברווחיה. אסטרטגיית הרכישות של החברה, במסגרתה רכשנו אשתקד את מר-טר והשנה את יורוהינקה, נושאת פרי, ובחודשים האחרונים עידכנו על מספר פרויקטים בהם זכינו עם חברות אלו. בין היתר, הודענו על הסכם לביצוע עבודות נוספות במסגרת הפרויקט להקמת מתקן התפלה בצ'ילה והתמורה עבור הפרויקט בכללותו צמחה לכ-27 מיליון דולר. בנוסף, הודענו על הסכם לביצוע עבודות נוספות עבור חברת החשמל בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון, בתמורה לכ-6.6 מיליון דולר. תמורה זו ביחד עם עבודות נוספות שביצעה מר-טר בהתאם לבקשת חברת החשמל הובילו לגידול מצטבר בתמורת הפרויקט בסך של כ-11 מיליון דולר. כמו כן, נבחרנו, כחלק מקונסורציום, להוות קבלן ביצוע בהקמת מתקן התפלה במערב אפריקה עבור חברה איטלקית פרטית בתמורה לכ-11 מיליון אירו . בנוסף, זכינו במכרז של חברת מקורות לתכנון וביצוע של קו להובלת מים לעמקים המזרחיים מהמערכת הארצית במסגרת פרויקט נבות-חמדיה תמורת כ-100 מיליון שקל. אנחנו מאמינים בחוזקה של הכלכלה הישראלית וסבורים כי בתום המלחמה נראה גידול משמעותי בפרויקטי תשתית שונים בישראל, ורימון, על מגוון יכולותיה בביצוע פרויקטים מורכבים וייחודיים, תהווה לראייתנו שחקן משמעותי גם בפרויקטים אלו, במקביל להמשך ההתרחבות בחו"ל".

קבוצת התשתיות רימון, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2023.
עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2023:
ההכנסות של קבוצת רימון ברבעון השלישי 2023 צמחו בכ-53% לכ-234.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-153.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי של הקבוצה בתקופה עלה בכ-34.3% לכ-37 מיליון שקל (כ-15.7% מההכנסות), בהשוואה לכ-27.5 מיליון שקל (כ-17.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
חלוקה למגזרי הפעילות:
ביצוע תשתיות: ההכנסות צמחו בכ-42.5% לכ-171 מיליון שקל, בהשוואה לכ-120 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מפעילות חברות שאוחדו לראשונה במחצית השנייה לשנת 2022,מרכישת יורוהינקה ברבעון ומהמשך ביצוע פרויקטים רחבי היקף בתחום תשתיות המים הזורמות. הרווח הגולמי של מגזר זה הסתכם לכ-25.3 מיליון שקל (כ-15% מההכנסות), לעומת כ-20 מיליון שקל (כ-17% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בשיעור הרווח הגולמי נובע משינוי בתמהיל הפרויקטים ואישור עבודות נוספות חריגות בפרויקטים השונים בתקופה המקבילה אשתקד.
יזמות אנרגיה וגז: ההכנסות ברבעון עלו בכ-58.4% לכ-52.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-32.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מהכנסות מניבות מהשקעות שבוצעו בשנים קודמות, מביצוע פרויקטי הקמה בתחום וכן מפעילות חברה שתוצאותיה אוחדו לראשונה בשנת 2023. הרווח הגולמי עלה בכ-59.9% לכ-7.4 מיליון שקל (כ-14% מההכנסות), לעומת כ-4.7 מיליון שקל (כ-14% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.
יזמות מים וסביבה: ההכנסות הסתכמו לכ-15.1 מיליון שקל, לעומת כ-22.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה נובעת מקיטון בפרויקטי TK התואם את אבני הדרך. הרווח הגולמי הסתכם לכ-2.6 מיליון שקל (כ-18% מההכנסות), לעומת כ-3.5 מיליון שקל (כ-16% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הגולמי נובעת מירידה בהיקף ההכנסות, ללא שינוי מהותי בשיעור הרווחיות.
רימון גלובל: ההכנסות ברבעון צמחו בכ-143% לכ-18.5 מיליון שקל, לעומת כ-7.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהתקדמות בפרויקט טוגו, וכן תחילת הקמת פרויקט חוף השנהב שחל ברבעון השלישי 2023. הרווח הגולמי עלה בכ-88% לכ-5.3 מיליון שקל (כ-28% מההכנסות), לעומת רווח של כ-2.8 מיליון שקל (כ-37% מההכנסות) בתקופה מקבילה אשתקד. הגידול נובע מתחילת הקמת פרויקט חוף השנהב. שיעור הרווחיות הושפע משינוי תמהיל הרווח בין הפרויקטים השונים.
הרווח התפעולי של הקבוצה עלה בכ-21.9% לכ-35 מיליון שקל, לעומת כ-28.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
החברה רשמה ברבעון השלישי לשנת 2023 עלייה של כ-26.6% ברווח הנקי לכ-29 מיליון שקל, לעומת כ-22.9 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022.
עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023:
ההכנסות בתקופה זינקו בכ-79% לכ-579.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-323.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-39.3% לכ-91.4 מיליון שקל, לעומת כ-65.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי בתקופה עלה בכ-29% לכ-69.1 מיליון שקל, לעומת כ-53.5 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 צמח בכ-41.3% לכ-91.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-64.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2022.
החברה רשמה צמיחה ברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 של כ-33.6% לכ-54.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-40.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
עיקרי המאזן:
יתרת מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר ליום 30.9.2023 עומדת על כ-128.7 מיליון שקל.

סך ההון העצמי נכון ל-30.9.2023 עמד על כ-502.8 מיליון שקל (כ-498.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

צבר ההזמנות של רימון ל-30.9.2023 הסתכם לכ-1.94 מיליארד שקל.

השפעות מלחמת חרבות ברזל: בכל הנוגע לפעילות החברה, ובשים לב לשירותים החיוניים שהיא מספקת למשק, החברה ממשיכה בפעילותה העסקית השוטפת, בכפוף למגבלות הנדרשות והנחיות פיקוד העורף והרשויות השונות. פעילותה של החברה בכל הקשור לייזום, תכנון והקמה של פרויקטים שונים ותפעול ותחזוקת מתקני החברה ולקוחותיה, ממשיכה באופן שוטף, בעוד שבחלק מפרויקטי הביצוע ישנה האטה בקצב הביצוע בשל השלכותיה של המלחמה. נכון למועד פרסום הדוח ובשים לב לפעילותה ולתחום עיסוקה של החברה, למלחמה לא צפויה להיות השפעה מהותית על תוצאות פעילותה של החברה ברבעון הרביעי לשנת 2023. עם זאת, לאור העובדה שמדובר במלחמה המאופיינת באי ודאות רבה, לרבות משכה והיקפה, מידת ההשפעה של המלחמה על פעילותה העתידית של החברה אינה ידועה נכון למועד זה.

אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחריה

בנובמבר 2023 קונסורציום המורכב מחברת הבת יורוהינקה, חברה בבעלות מלאה של יורוהינקה ושותף מקומי בבעלות פרטית העוסק בהקמת תשתיות וביצוע עבודות ימיות, התקשרו בהסכם לפיו ישמש הקונצורסציום כקבלן ביצוע עבור חברה איטלקית פרטית, Fisia italimpianti S.pa וחברה זרה בבעלותה, אשר משמשת כקבלן ראשי בפרויקט לתכנון והקמת מתקן התפלה במערב אפריקה. חברות הקבוצה יבצעו את עבודות הקידוחים האופקיים בים בשיטת הדחיקה והשותף המקומי יבצע בנוסף עבודות ימיות אחרות. הקונסורציום צפוי לסיים את ביצוע הפרויקט עד לספטמבר 2025 על פי ההסכם. התמורה בגין ביצוע הפרויקט הינה פאושלית וחלקן של חברות הקבוצה הינו בסך כולל של כ-11 מיליון אירו (בתוספת מע"מ) וזו תשולם בכפוף לעמידה באבני דרך בהתאם להסכם.

בספטמבר 2023 חברת-הבת מר-טר חתמה לבקשת חברת החשמל על הזמנה לביצוע עבודות נוספות בהמשך לעבודות במזח פריקת הפחם בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון מחודש אפריל. התמורה עבור העבודות הנוספות במסגרת הפרויקט הינה פאושלית בסך של כ-6.57 מיליון דולר (בתוספת מע"מ) אשר תשולם בכפוף לסיום העבודות הנוספות. העבודות הנוספות יכללו בין היתר, שיקום וחיזוק עמודי התווך באחד מצירי גשר הפחם של תחנת הכוח. כמקובל בעבודות מסוג זה, מועד ביצוע העבודות הנוספות צפוי להימשך מספר חודשים בודדים. תמורה זו, ביחד עם עבודות נוספות שביצעה מר-טר בהתאם לבקשת חברת החשמל הובילו לגידול מצטבר בתמורת הפרויקט בסך של כ-11 מיליון דולר.

באוגוסט 2023 התקשרה יורוהינקה צ'ילה, חברה בשליטת רימון, בהסכם עם חברה פרטית בצ'ילה המשמשת כקבלן ראשי בפרויקט לתכנון והקמה של מתקן התפלה במסגרתו תשמש יורוהינקה צ'ילה כקבלן ביצוע לצורך ביצוע קידוחים אופקיים בים להקמת מנהרות כניסה ויציאה עבור מתקן ההתפלה תמורת כ-19 מיליון דולר בתוספת מע"מ שתשולם בהתאם לעמידה באבני דרך. משך הפרויקט צפוי לכ-14 חודשים ממועד תשלום מקדמה ליורוהינקה צ'ילה. באוקטובר 2023 התקשרו הצדדים בנספח להסכם במסגרתו יבוצעו עבודות נוספות בתמורה לסך של כ-7.6 מיליון דולר בתוספת מע"מ לביצוע עבודות דחיקה נוספות ביבשה. התמורה הכוללת עבור ביצוע עבודות הדחיקה במתקן ההתפלה בצ'ילה תעמוד על כ-27 מיליון דולר.

באוגוסט 2023 התקבלה בידי חברת הבת "אופק - אתרים 10 בע"מ" הודעה מאת חברת המים מקורות על זכייה במכרז לתכנון וביצוע של קו להובלת מים שפירים לעמקים המזרחיים מהמערכת הארצית במסגרת פרויקט נבות -חמדיה. במסגרת הזכייה בפרויקט יתקשרו הצדדים בהסכם, לפיו אופק תתכנן ותבצע הנחת קווי צנרת מים וכן תבצע עבודות דחיקה בשיטת "ראש סגור" לצורך חציית תשתיות קיימות בתוואי קווי צנרת המים. על אופק לסיים את ביצוע הפרויקט עד לתחילת חודש יולי 2025. התמורה בגין ביצוע הפרויקט הינה פאושלית בסך כולל של כ-100 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ כדין) אשר תשולם בכפוף לעמידה באבני דרך כמפורט בהסכם.

בחודש יולי 2023 הושלמה עסקה של רימון עם Group S.L.U Terratest לרכישת מלוא (100%) מניותיה של חברת Europea De Hincas Teledirigidas, S.A הספרדית וכלל פעילות הדחיקה, על נכסיה הרלוונטיים של Terratest שנחתמה במרץ 2023. התמורה בעסקה בפועל עומדת על כ-30.8 מיליון אירו אחרי ביצוע התאמות, מתוכם 25.8 מיליון שקל ישולמו למוכרת במעמד השלמת העסקה, וסך של 5 מיליון יורו מהתמורה יוותר בידי החברה למשך 4 שנים (תמורה נדחית(.

בחודש יוני 2023 התקשרה החברה באמצעות חברת בת בבעלות מלאה אופק – אתרים 10 בע"מ, בהסכם לפיו תשמש קבלן ביצוע לצורך פרויקט עבודות קידוחים אופקיים בשיטת הדחיקה ביבשה ובים במסגרת הקמת מתקן התפלה גליל מערבי תמורת כ-140 מיליון שקל שתשולם בהתאם לעמידה באבני דרך. משך ביצוע הפרויקט יהיה כשלוש שנים שמניינם יחל במועד קבלת צו התחלת עבודה. ההסכם נחתם עם שותפות SMS IDE WESTERN GALILEE שהינה קבלן ה-EPC להקמת מתקן התפלה גליל מערבי.

במאי 2023 עדכנה החברה על התקשרות בהסכם לפיו תשמש כקבלן המבצע של עבודות פיתוח במערכת מים, ביוב ותיעול עבור מזמין בעיר ת"א וזאת תמורת כ-44 מיליון שקל.

ביולי 2022 השלימה החברה את רכישת השליטה (67%) בחברה מר-טר, חברה קבלנית לעבודות ימיות ופיתוח, לפי שווי מוערך של כ- 43 מיליון שקל. יתרת המניות נשארה בידי המוכרת, חברת White Knight Services S.A. חברת מר-טר הפעילה בישראל הינה בעלת ניסיון של למעלה מ-40 שנה בביצוע עבודות במרחב הימי ובמרחב הסמוך לו.

קבוצת רימון, שנוסדה בשנת 1997, הינה חברת תשתיות מובילה בישראל בפרויקטים תת קרקעיים ייחודיים, ספקית המים הפרטית הגדולה בישראל ושחקנית בולטת בייזום פרויקטים בתחום האנרגיה. לרימון ארבעה מגזרי פעילות: תשתיות ישראל, תשתיות חו"ל, יזמות מים ויזמות אנרגיה. בעלי השליטה בחברה הם: גרנות, התאגיד הקיבוצי הגדול במדינה הכולל 41 קיבוצים שותפים; ויוסי אלמלם, שהינו מייסד ומנכ"ל החברה מאז הקמתה. החברה השלימה הנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל-אביב בשנת 2021.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il