אלדן תחבורה בע"מ מסכמת גם את הרבעון השלישי לשנת 2020 עם גידול חד ברווח - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

אלדן תחבורה בע"מ מסכמת גם את הרבעון השלישי לשנת 2020 עם גידול חד ברווח


שי דהן, מנכ"ל משותף באלדן
בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 החברה רשמה גידול חד ברווח הנקי בכ-463% לכ-78.4 מיליון שקל ועלייה של כ-30.7% ברווח תפעולי לכ-114.8 מיליון שקל
הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2020 זינק בכ-122%
לכ-18.1 מיליון שקל

הרווח התפעולי צמח בכ-48.8% לכ-41.1 מיליון שקל;
ההכנסות הסתכמו לכ-360.6 מיליון שקל

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 החברה רשמה גידול חד ברווח הנקי בכ-463% לכ-78.4 מיליון שקל ועלייה של כ-30.7% ברווח תפעולי
לכ-114.8 מיליון שקל;
ההכנסות בתקופה הסתכמו בכ-1.07 מיליארד שקל

ההון העצמי עלה לכ-492.9 מיליון שקל ומהווה כ-17.7% ממאזן החברה

שי דהן, מנכ"ל משותף באלדן: "אנחנו מסכמים רבעון נוסף שבו המשק מתמודד עם אירוע הקורונה שמשפיע גם על תחום פעילותינו. יחד עם זאת, אנחנו מציגים היום המשך שיפור ניכר ברווחיות של ליבת הפעילות ועלייה חדה ברווח הנקי, זאת בהמשך לשורה ארוכה של צעדים בהם נקטה הנהלת החברה לייעול הפעילות כנדרש בתקופה מאתגרת זו, כאשר לראייתנו ביכולתה של החברה להמשיך להפעיל מגוון אמצעים שיתמכו ביכולתה לצלוח תקופה מאתגרת זו בצורה מיטבית. במהלך הרבעון המשכנו לשפר את ניצולת כלי הרכב לכ-87.4%, וברמה הפיננסית המשכנו לשפר את יחסי המינוף ועלינו ליחס הון למאזן של כ-17.7%."

חברת אלדן תחבורה בע"מ, מחברות הליסינג והשכרת הרכב המובילות במשק, פרסמה את דו"חותיה הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2020:

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-360.6 מיליון שקל, לעומת כ-424.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר הליסינג התפעולי ההכנסות מלקוחות חיצוניים הסתכמו לכ-279 מיליון שקל, בהשוואה לכ-285.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות מגזר זה נבע בעיקרו מקיטון בהכנסות משכירות המיוחסות לפעילות המגזר, בקיזוז גידול בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר. הקיטון בהכנסות משכירות המיוחסות לפעילות המגזר נבע הן מקיטון בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר והן מקיטון בתמורה הממוצעת לרכב. הגידול בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר נבע מגידול בכמות כלי הרכב שנמכרו, בקיזוז קיטון בתמורה הממוצעת לרכב. רווחי המגזר ברבעון עלו לכ-47.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-32.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר השכרת כלי רכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים ברבעון הסתכמו לכ-66.8 מיליון שקל, לעומת כ-84.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נבע מקיטון בהכנסות משכירות, בקיזוז גידול בהכנסות ממכירת כלי רכב המשויכים למגזר. הקיטון בהכנסות משכירות נבע הן מקיטון בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר והן מקיטון בתמורה הממוצעת לרכב. הגידול בהכנסות ממכירת כלי רכב נבע מעלייה בתמורה הממוצעת לרכב, בקיזוז קיטון בכמות כלי הרכב שנמכרו ללקוחות המגזר. הרווח במגזר ברבעון הסתכם בכ-2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר הסחר ההכנסות מלקוחות חיצוניים ברבעון הסתכמו בכ-13.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-52.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נבע בעיקרו מקיטון בכמות כלי הרכב שנמכרו עקב צמצום משמעותי בהיקף מלאי רכבי אפס ק"מ שהחברה החזיקה. רווחי המגזר עלו ברבעון לכ-0.4 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-0.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-3.6% לכ-73 מיליון שקל (שיעור של כ-20.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-70.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ-16.6% מההכנסות).

הרווח התפעולי ברבעון צמח בכ-48.8% לכ-41.1 מיליון שקל (שיעור של כ-11.4% מההכנסות), לעומת כ-27.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ-6.5% מההכנסות). העלייה ברווח התפעולי נובעת מהגידול ברווח הגולמי, כאמור, וכן מקיטון בהוצאות מכירה ושיווק, בעיקר כתוצאה מקיטון בהוצאות שכר בעקבות ירידה בהיקף המשרות, וכן קיטון בהוצאות שכ"ד, אחזקה ופרסום.

הוצאות מימון, נטו: החברה מסכמת את הרבעון עם הוצאות מימון נטו של כ-17.3 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון נטו של כ-16.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון עם גידול חד ברווח הנקי של כ-122% לכ-18.1 מיליון שקל, לעומת כ-8.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל ברבעון צמח בכ-158% לכ-15.2 מיליון שקל, לעומת כ-5.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ניצולת צי הרכב (שיעור תפוסה ממוצע) עלה ברבעון לכ-87.4%, לעומת כ-84.9% ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020:

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכמו בכ-1.07 מיליון שקל, לעומת כ-1.24 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר הליסינג התפעולי ההכנסות מלקוחות חיצוניים הסתכמו בתקופה לכ-786.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-800.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות מגזר זה נבע בעיקרו מקיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר, בקיזוז גידול בהכנסות משכירות המיוחסות לפעילות המגזר. הקיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר נבע בעיקרו מקיטון בכמות כלי הרכב שנמכרו. השינויים בהכנסות משכירות המיוחסות לפעילות המגזר הושפעו משינויים זניחים הן מכמות ימי ההשכרה והן מעלייה בתמורה הממוצעת לרכב ללקוחות המגזר. רווחי המגזר בתקופה עלו לכ-138.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-103.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר השכרת כלי רכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים הסתכמו בתקופה לכ-194.9 מיליון שקל, לעומת כ-245.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נבע בעיקרו מקיטון בהכנסות משכירות וכן מקיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב המשויכים למגזר. הקיטון בהכנסות משכירות נבע מקיטון בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר וכן מקיטון בתמורה הממוצעת לרכב. הקיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב נבע מקיטון בכמות כלי הרכב שנמכרו, בקיזוז עלייה בתמורה הממוצעת לרכב. רווחי המגזר הסתכמו בכ-4 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר הסחר ההכנסות מלקוחות חיצוניים בתקופה הסתכמו לכ-83.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-190.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות נבע בעיקרו מקיטון בכמות כלי הרכב שנמכרו, בקיזוז גידול בתמורה הממוצעת לרכב. רווחי המגזר הסתכמו בכ-0.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-0.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתקופה עלה קלות כ-215.5 מיליון שקל (כ-20.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-213.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-17.2% מההכנסות).

הרווח התפעולי בתקופה עלה בכ-30.7% לכ-114.8 מיליון שקל (כ-10.7% מההכנסות), לעומת כ-87.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-7.1% מההכנסות). העלייה ברווח התפעולי ובשיעורו נובעת מהגידול ברווח הגולמי, לצד קיטון בהוצאות מכירה ושיווק, בעיקר כתוצאה מקיטון בהוצאות שכר בעקבות ירידה בהיקף המשרות, וכן קיטון בהוצאות שכ"ד, אחזקה ופרסום.

בתשעת החודשים הראשונים של 2020 החברה רשמה הוצאות מימון נטו של כ-12 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון נטו של כ-69.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי הושפע בעיקר מהכנסות מימון בסך של כ-41 מיליון שקל שנבעו בעיקר כתוצאה מרכישות עצמיות של ניירות ערך מסחריים ואיגרות חוב שביצעה החברה. כמו כן, החברה רשמה ירידה בהוצאות המימון כתוצאה מירידה בגובה ריבית הגיוס הממוצעת, משינויים במדד המחירים לצרכן בגין התחייבויות צמודות מדד, וכן מירידה באשראי הממוצע לתקופה.

החברה רשמה זינוק ברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 לכ-78.4 מיליון שקל, לעומת כ-13.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל בתקופה צמח לכ-72.8 מיליון שקל, לעומת כ-10.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ניצולת צי הרכב (שיעור תפוסה ממוצע) עלה בתקופה לכ-86.4%, לעומת כ-84.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

דגשים נוספים:

ההון העצמי של החברה נכון ל-30 בספטמבר 2020 עלה לכ-492.9 מיליון שקל ומהווה כ-17.7% ממאזן החברה.

נכון ל-30 בספטמבר 2020 לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך כ-208.2 מיליון שקל.

קבוצת אלדן תחבורה בע"מ הינה אחת מחברות הליסינג והשכרת הרכב הגדולות והוותיקות בישראל. החברה פועלת בעיקר בתחומי הליסינג התפעולי והשכרת כלי רכב . כמו כן, לחברה פעילות בתחום הנדל"ן המניב. ברבעון השלישי של השנה הפעילה החברה צי של כ-32,600 כלי רכב והיא מפעילה עשרות סניפים ונקודות שרות ומכירה ברחבי הארץ. החברה נמצאת בבעלות מר יוסף דהן, המכהן כיו"ר החברה, ומנוהלת על ידי שי ושלמה דהן. איגרות החוב של החברה החלו להיסחר בבורסה בתל-אביב במרץ 2015.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il