דור אלון הכפילה את הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה לכ-37 מיליון ש"ח - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

דור אלון הכפילה את הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה לכ-37 מיליון ש"ח


עמית זאב מנכל דור אלון צילום טל פלינט
לעומת 16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ומדווחת על צמיחה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת
דור אלון ממצה את איתנותה הפיננסית להמשך הרחבת הפעילות גם בתקופת הקורונה:

פתחה 7 מתחמי תדלוק חדשים ברשת דור אלון, פורסת רשת ארצית של כ-20 עמדות הטענה אולטרה מהירה לרכב חשמלי, הוסיפה 6 סניפים חדשים לרשת אלונית,

השלימה הסבת 56 חנויות נוחות לפורמט "מיני סופר אלונית" ותעמוד בתוכנית העבודה שהציבה לעצמה להסב למעלה מ-60 סניפים לפורמט החדש, עד סוף השנה.

רשת am:pmהשיקה השנה 6 סניפים חדשים ומונה כבר 52 סניפים מתוך 100 המתוכננים בשנים הקרובות,

תוך הרחבת הפרישה גם אל מחוץ לתל אביב וגוש דן ושדרוג הפורמט כך שתכלול בסניפיה גם מעדניות, קצביות ומאפיות תוך שהיא מגוונת את היצע המוצרים הטריים


הקבוצה מדווחת כי בתום הסגר אשר הסתיים לאחר תקופת הדוח, ניכרת התאוששות מהירה במכירות הדלקים,

גידול בשיעור של כ-12% במכירות חנויות הנוחות וצמיחה מתמשכת של כ- 9% במכירות החנויות העצמאיות.
מכירות רשת החנויות am:pm הסתכמו ברבעון לכדי- 124 מיליון ש"ח, עם זינוק של כ-22% מתחילת השנה בסל הרכישה בממוצע במכירות המקוונות.

השקת פורמט "המיני סופר אלונית" הניב צמיחה של כ-20% במכירות בהשוואה למכירות הפורמט הקודם בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי של דור אלון ברבעון השלישי של 2020 הסתכם לכ-269 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-238 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA הסתכם ברבעון השלישי לכ- 135 מיליון ש"ח לעומת כ- 107 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד

ההון של החברה ליום 30.9.2020 עומד על כ- 1.1 מיליארד ש”ח, כ-22% מסך המאזן

למרות הקורונה והסגר השני ממשיכה דור אלון לרשום הישגים והתרחבות בפעילות העסקית שניכרת גם בשורת הרווח. החברה שבשליטת מוטי בן משה, הכפילה את הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה לכ-37 מיליון ש"ח לעומת 16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ומדווחת על צמיחה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת.

מעיון בדוח שפרסמה החברה לסיכום פעילותה בתשעת החודשים הראשונים של 2020 ניכרת איתנותה הפיננסית של דור אלון מאפשרת לחברה להמשיך בפיתוח עסקי מואץ גם בתקופת הקורונה: החברה פתחה 7 מתחמי תדלוק חדשים ברשת דור אלון, פורסת רשת ארצית של כ-20 עמדות הטענה מהירה לרכב חשמלי, הוסיפה 6 סניפים חדשים לרשת אלונית, הסבה 56 חנויות נוחות לפורמט "מיני סופר אלונית".

רשת am:pmהשיקה השנה 6 סניפים חדשים ומונה כבר 52 סניפים מתוך 100 המתוכננים בשנים הקרובות, תוך הרחבת הפרישה גם אל מחוץ לתל אביב וגוש דן. am:pm משדרגת את הפורמט וכוללת בסניפיה גם מעדניות, קצביות ומאפיות תוך שהיא מגוונת את היצע המוצרים הטריים

החברה מציינת עוד, כי בתום הסגר שהסתיים לאחר תקופת הדוח, ניכרת התאוששות מהירה במכירות הדלקים, צמיחה בשיעור של כ-12% במכירות חנויות הנוחות וצמיחה מתמשכת של כ- 9% במכירות החנויות העצמאיות. מכירות רשת החנויות am:pm הגיעו ברבעון לכדי- 124 מיליון ₪ עם זינוק של כ-22% מתחילת השנה בסל הרכישה הממוצע במכירות המקוונות. השקת פורמט "המיני סופר אלונית" הניב צמיחה של כ-20% במכירות בהשוואה למכירות הפורמט הקודם בתקופה המקבילה אשתקד.

יו"ר דירקטוריון דור אלון, ישראל יניב, מציין: "אסטרטגיית גיוון תחומי הפעילות של דור אלון שהתווה בעל השליטה, מר מוטי בן משה, והפיכתנו מחברת דלק לקבוצת אנרגיה, קמעונאות ונדל"ן ממשיכה להוכיח את עצמה – וביתר שאת בעידן מורכב ומאתגר זה של מגפת הקורונה וההגבלות המתחייבות ממנה. כך, מתחילת השנה ניכר שהפעילויות שלנו מהתחומים שמעבר לשיווק דלקים תורמות כבר יותר מ-50% מה- EBITDA של דור אלון אנחנו ממשיכים כמובן לפעול להרחבת הפעילות העסקית וגיוון מקורות הרווח של הקבוצה, תוך שמירה על האיתנות הפיננסית שלנו".

מנכ"ל דור אלון, עמית זאב, הוסיף כי: "גם ברבעון השלישי השכלנו להתאים את מתכונות פעילות החברה ומבנה ההוצאות למציאות העסקית המשתנה לנוכח מגפת הקורונה והשלכותיה על המשק הישראלי. אנו ממשיכים בפיתוח עסקיה הקיימים של החברה כמו גם בבחינת הזדמנויות עסקיות בתחומים נוספים".

מדוח דור אלון לרבעון השלישי של 2020 עולה עוד, בין השאר, כי:

הרווח הגולמי של דור אלון ברבעון השלישי של 2020 הסתכם לכ-269 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-238

מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול ברווח הגולמי נובע מרווחי מלאי דלקים גבוהים ברבעון הנוכחי כחלק ממדיניות החברה לנצל את מחירי הנפט הנמוכים ולהגדיל את יתרות המלאי החל מחודש אפריל 2020 ,


מגידול במכירות החנויות העצמאיות וכן מפעילות תחנת הכוח. הגידול קוזז בחלקו כתוצאה מהטלת "הסגר השני" (החל מאמצע ספטמבר) אשר השפיע על היקף מכירות הדלקים ומכירות חנויות הנוחות.

הEBITDA- הסתכם ברבעון השלישי לכ- 135 מיליון ש"ח לעומת 107 מיליון ש"ח, ברבעון השלישי של 2019 .

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם לכ-67 מיליון ש"ח לעומת כ-49 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי לכ-37 מיליון ש"ח לעומת כ-16 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד

ההון של החברה ליום 30.9.2020 עומד על כ- 1.1 מיליארד ש”ח, כ-22% מסך המאזן.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם לכ-41 מיליון ש"ח, לעומת תזרים שלילי של כ-9 מיליון ברבעון מקביל אשתקד.

לאחר תקופת הדוח ועד למועד פרסומו רשמה החברה רווחים של כ26 מיליון ש"ח מעליית ערך נכסיה הפיננסים.

נזילות וגמישות פיננסית גבוהה – יתרות הנזילות של החברה ליום 30.9.2020 עומדות על כ-400 מיליון ש"ח, ולחברה מסגרות אשראי חתומות בהיקף של כ-700 מיליון ש"ח. בתקופת הדוח גייסה החברה אשראי לזמן ארוך בהיקף כולל של כ-390 מיליון ש"ח מהמערכת הבנקאית ומשוק ההון.


אודות דור אלון

חברת דור אלון מקבוצת אלון רבוע כחול שבשליטת מוטי בן משה, נסחרת בבורסה של תל אביב. החברה הינה אחת מחברות הדלק המובילות בישראל הפועלת בתחום האנרגיה, הקמעונאות והנדל"ן. לחברה 216 תחנות דלק ציבוריות בפריסה ארצית תחת המותג "דור אלון" אשר מרביתן כוללת חנויות נוחות תחת המותגים "אלונית", "מיני סופר אלונית", ובתי הקפה – "Si". בנוסף, פעילות שיווק של גפ"מ וגז טבעי תחת "דור אלון גז" ושיווק של מוצרי גז וקמפינג, תחת המותג "אמגזית". כמו כן, לחברת תחנת כח בקריית גת בהספק של 75 MW שהחלה את פעילותה המסחרית בנובמבר 2019. בתחום הקמעונאות לחברה 84 סופרים תחת המותגים "am:pm" "סופר אלונית" "אלונית בקיבוץ/מושב" וסופר "הדוכן" בגן שמואל וכן פעילות צומחת בתחום E-Commerce. לחברה נדל"ן מניב של כ- 22 אלף מטר במעל 30 אתרי נדל"ן ביניהם מתחם "אלון עין שמר" וכ- 140 אלף מטר של נדל"ן מניב בהקמה הכולל בעיקר את הפרוייקטים אלוני ים ואלוני כפר סבא


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il