אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת רבעון שיא: - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> חדשות שוק ההון

אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת רבעון שיא:


אלקטרה מוצרי צריכה
ההכנסות ברבעון השלישי של 2020 עלו בכ-21% לכ-741 מיליון שקל; הרווח הנקי זינק לכ-219 מיליון שקל
ה-EBITDA ברבעון השלישי טיפס לכ-71 מיליון שקל לעומת כ-35 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

רווחי מגזר מוצרי צריכה חשמליים ברבעון השלישי של 2020, הכולל את פעילות המזגנים, עלו בכ-222% לכ-34.3 מיליון שקל

המכירות בחנויות זהות במגזר קמעונאות ברבעון השלישי גדלו
בכ-30.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 טיפס בכ-66%
לכ-281 מיליון שקל – גבוה בכ-52% מהרווח בכל שנת 2019

מכירות מוצרי חשמל באתר האינטרנט של החברה צמחו בתשעת החודשים הראשונים של 2020 בכ-180% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עם רווח הגבוה ביותר מ-50% מהרווח בכל שנת 2019, ועם תוצאות חזקות במיוחד ברבעון השלישי של השנה. הרבעון השלישי התאפיין בגידול משמעותי בהכנסות, עלייה חדה ברווח הנקי ושיפור בכל הפרמטרים התפעוליים המרכזיים.
השיפור בתוצאות החברה הינו המשך ישיר של הטמעת אסטרטגיית החברה, הכוללת, את העמקת יתרונותיה הטכנולוגיים בתחום מיזוג האוויר, הרחבת ערוצי מכירה של מוצרים מיובאים והשקת מותגים חדשים נוספים, חיזוק אתר האינטרנט של חטיבת הקמעונאות וייעול רצפת המכירה.
על אף השפעות הקורונה על המשק, אלקטרה מוצרי צריכה המשיכה ליהנות מגידול בביקושים ובמכירות בכל תחומי פעילותה. בתחום הקמעונאות, אנו מציגים גידול בהכנסות, המתבטא בגידול בהיקפי המכירה בחנויות זהות, כאשר פעילות המגזר מוגדרת במשק כחיונית, ובעלייה חדה במכירות אתר האינטרנט של החברה. זאת, בעקבות גידול בצריכה של מוצרי חשמל ביתיים, שנבע משהות ממושכת יותר של האוכלוסייה בבית. אנו ממשיכים לפעול להרחבת פעילות הקמעונאות, ומשיקים חנויות חדשות במיקומים בהם אנו רואים פוטנציאל מכירות משמעותי.
במהלך הרבעון חתמנו על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם קונצרן BOSCH העולמי, במסגרתו יוקם מפעל חדיש באשקלון, בו תייצר החברה משאבות חום לשווקים הבינלאומיים, לצד מוצרי מיזוג אוויר חדשניים. אנו רואים במפעל זה מנוע צמיחה מרכזי עבור החברה.
בנוסף, השלמנו לאחרונה את העסקה למכירת גולן טלקום בתמורה כוללת של למעלה מ-600 מיליון שקל וברווח משמעותי, שחלק ניכר ממנו חולק כדיבידנד לבעלי המניות של החברה".


אלקטרה מוצרי צריכה מפרסמת את הדו"חות הכספיים לסיכום הרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020, מהם עולה כי החברה סיימה את הרבעון עם צמיחה משמעותית בהכנסות ועם רווח שיא.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי 2020

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 עלו בכ-20.8% לכ-741.2 מיליון שקל לעומת כ-613.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול במחזור המכירות של מגזר קמעונאות חשמל ומגידול במחזור המכירות של מגזר מוצרי צריכה חשמליים.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2020 עלה בכ-41.9% לכ-182.8 מיליון שקל (כ-24.7% מההכנסות), לעומת כ-128.8 מיליון שקל (כ-21% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי מקורה, כאמור, במגזר מוצרי צריכה חשמליים ובמגזר קמעונאות חשמל.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2020 עלה זינק לכ-53.9 מיליון שקל (כ-7.3% מההכנסות), לעומת כ-2.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי מפעילויות נמשכות ברבעון השלישי של שנת 2020 טיפס לכ-41.5 מיליון שקל, לעומת הפסד נקי מפעילויות נמשכות של כ-7.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 זינק בכ-72.2% לכ-219.2 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-127.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הנקי נובע מהשיפור ברווח התפעולי, כאמור, וכן מרווח שרשמה החברה ברבעון בגין מכירת החזקותיה בגולן טלקום.

ה-EBITDA של החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 למעלה מהוכפל לכ-71 מיליון שקל, לעומת כ-35 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של החברה, ליום ה-30.9.2020 הסתכם בכ-622.6 מיליון שקל.

הנכס הפיננסי, נטו, של החברה, בנטרול התחייבות בגין חכירה (IFRS 16), גדל והוא מסתכם, נכון ליום 30.9.2020, בסך של כ-263 מיליון שקל.

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלו בכ-10.7% לכ-1.86 מיליארד שקל לעומת כ-1.68 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול במחזור ההכנסות של מגזר קמעונאות חשמל ומגידול במחזור ההכנסות של מגזר מוצרי צריכה חשמליים.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלה בכ-22.4% לכ-451 מיליון שקל (כ-24.2% מהמכירות) לעומת כ-368.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-21.9% מהמכירות). הגידול ברווח הגולמי נבע מגידול בהכנסות במגזרי מוצרי צריכה חשמליים וקמעונאות חשמל.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 טיפס לכ-109.5 מיליון שקל (כ-5.9% מההכנסות) לעומת כ-30.9 מיליון שקל (כ-1.8% מההכנסות) בתקופה המקבילה של שנת 2019. הגידול מיוחס לשיפור ברווח הגולמי, כאמור.

הרווח הנקי מפעילויות נמשכות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 טיפסו לכ-79.8 מיליון שקל לעומת כ-10.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלה בכ-66.3% לכ-281.1 מיליון שקל לעומת כ-169 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלה בכ-63.2% לכ-160 מיליון שקל, לעומת כ-98 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

תוצאות המגזרים

במגזר מוצרי צריכה חשמליים, המכירות ברבעון השלישי של שנת 2020 עלו בכ-8.7% לכ-349.9 מיליון שקל, לעומת כ-322 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה מגידול בתחום פעילות המזגנים בארץ, מגידול במכירות לייצוא של מפעל החברה ומגידול בתחום סחר מותגים כתוצאה מגידול במכירות המותגים המובילים. הרווח המגזרי ברבעון טיפס לכ-34.3 מיליון שקל (כ-9.8% מהמכירות במגזר), לעומת כ-10.7 מיליון שקל (כ-3.3% מהמכירות במגזר) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח המגזרי נבע בעיקר משיפור ברווח הגולמי.

המכירות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלו בכ-1.8% לכ-901.6 מיליון שקל לעומת כ-885.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול העברת ייבוא מוצרי החברה תחת המותג "אלקטרה" למגזר קמעונאות חשמל, עלה מחזור המכירות בתקופה בכ-4.9%. הרווח המגזרי בתקופה טיפס לכ-82.3 מיליון שקל (כ-9.1% מהמכירות במגזר) לעומת כ-31.5 מיליון שקל (כ-3.6% מהמכירות במגזר) בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר קמעונאות חשמל, במסגרתו מפעילה החברה את הרשתות מחסני חשמל ושקם אלקטריק, המכירות ברבעון השלישי של 2020 עלו בכ-31.1% לכ-435.3 מיליון שקל לעומת כ-331.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המכירות בחנויות זהות במגזר ברבעון השלישי של שנת 2020, גדלו בשיעור של כ-30.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי ברבעון השלישי של שנת 2020 למעלה מהוכפל לכ-28.4 מיליון שקל (כ-6.5% מהמכירות במגזר), לעומת כ-12.4 מיליון שקל (כ-3.7% מהכנסות המגזר) ברבעון המקביל אשתקד.

המכירות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 במגזר קמעונאות חשמל עלו בכ-14.5% לכ-1.06 מיליארד שקל לעומת כ-925.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. המכירות בחנויות זהות במגזר בתקופה גדלו בשיעור של כ-13.7%. המכירות באתר האינטרנט של החברה טיפסו בתקופה בכ-180% לכ-129 מיליון שקל, לעומת כ-46 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2019. הרווח המגזרי בתקופה עלה בכ-70.2% לכ-55.3 מיליון שקל (כ-5.2% מהכנסות המגזר) לעומת כ-32.5 מיליון שקל (כ-3.5% מהכנסות המגזר) בתקופה המקבילה אשתקד.

אירועים אחרונים

בספטמבר 2020 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך 300 מיליון שקל בהמשך לרווח שרשמה החברה ממכירת החזקתה בגולן טלקום. הדיבידנד חולק בסוף חודש ספטמבר 2020.

באוגוסט 2020 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 30 מיליון שקל שחולק בתחילת ספטמבר 2020. דיבידנד זה מתווסף לדיבידנד בסך כ-30 מיליון שקל שחילקה החברה באפריל 2020.

באוגוסט 2020 דיווחה החברה על השלמת ההתקשרות בהסכם עם חברה בחטיבת תרמו-טכנולוגיה מקבוצת Bosch בדבר הקמת מיזם משותף לפיתוח ולייצור משאבות חום ומערכות מיזוג אוויר מתקדמות במפעלה של חברה נכדה של אלקטרה צריכה. בהתאם להסכמים, השקיעה Bosch במעמד השלמת העסקה 8 מיליון יורו בתמורה להנפקת מניות נחותות בחברה הנכדה, כך שלאחר ההנפקה מחזיקה Bosch ב-40% ממניות החברה הנכדה. המניות שהונפקו ל-Bosch תהיינה נחותות בקבלת דיבידנד שמקורו ברווחים שינבעו לחברה הנכדה.

באוגוסט 2020 דיווחה החברה על השלמתה של העסקה למכירת גולן טלקום לחברת סלקום, וזאת תמורת כ-513 מיליון שקל. סך התמורה בעסקה לרבות דיבידנד שחולק על ידי גולן ביום 23 באוגוסט, 2020, עבור הזכויות בגולן הסתכמה בכ-640 מיליון שקל. החברה רשמה רווח לפני מס בגין מכירת גולן בסך כולל של כ-230 מיליון שקל מתוכם סך של כ-228 מיליון שקל בגין רווח הון. בסך הכל, הניבה ההשקעה בגולן לאלקטרה, לרבות רווחים שנמשכו במהלך תקופת ההחזקה בגולן, רווח מצטבר של למעלה מ-500 מיליון שקל.

ביוני 2020 חתמה חברה נכדה בקבוצה על הסכם התקשרות OEM מפורט מול לקוח אסטרטגי מהמובילים באירופה בתחום החימום הביתי, במסגרתו יפותחו קווי מוצרים והרכבה ייחודיים עבור הלקוח. הפיתוח עתיד להימשך כשנה ופעילות הייצור צפויה להתחיל במהלך שנת 2021. ההסכם מול הלקוח נחתם לתקופה של חמש שנים לפחות. החברה מעריכה, כי ההסכם יניב לה מכירות של כ-300 מיליון שקל במשך כל תקופת ההסכם.

במרץ 2020 חתמה החברה באמצעות חברה נכדה על הארכת הסכם הפצת מוצרי DAIKIN ורכשה באמצעות חברה בת את חלק השותף בחברת אס זד, העוסקת בשיווק ומכירה של מערכות מיזוג של היצרן DAIKIN. ההסכם הוארך ב-3 שנים נוספות, כאשר מיד לאחר החתימה על ההסכם, הודיעה החברה הבת של החברה לשותף המחזיק 25% במניות אס זד על רצונה לממש את אופציית הרכישה (CALL) שהייתה לה. לאחר הודעת החברה הבת כאמור, מחזיקה החברה ב-100% ממניות אס זד.

אלקטרה מוצרי צריכה הינה קבוצה הפועלת בשלושה תחומי פעילות, המדווחים גם כמגזרי פעילות בדוחותיה הכספיים, כמפורט להלן: הראשון – ייבוא, ייצור, יצוא, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירות למוצרים ("מוצרי צריכה חשמליים"); השני – הפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי צריכה חשמליים ("מגזר קמעונאות חשמל"); השלישי – מקרקעין עליהם ממוקמים משרדי החברה והמפעל ("מגזר נדל"ן להשקעה"). מנכ"ל החברה הוא מר צביקה שווימר.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il