קבוצת אלקו מסכמת מחצית של צמיחה בהכנסות וברווחים - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > מחשבים וטכנולוגיה

קבוצת אלקו מסכמת מחצית של צמיחה בהכנסות וברווחים


מימין לשמאל - מיכאל ודניאל זלקינד
הרווח הנקי ברבעון השני 2019 זינק פי 3 לכ-93 מיליון שקל; ההכנסות ברבעון השני עלו בכ-13.5% לכ-2.52 מיליארד שקל

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2019 צמח בכ-110% לכ-167 מיליון שקל; ההכנסות עלו בכ-9% לכ-4.87 מיליארד שקל

ה-EBITDA של אלקו ברבעון השני של 2019 צמחה בכ62% לכ-253 מיליון שקל, לעומת כ-156 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

ה-EBITDA במחצית עלתה בכ-50% לכ-471 מיליון שקל, לעומת כ-315 מיליון שקל אשתקד

אבי ישראלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקו: "אלקו מסכמת את המחצית הראשונה והרבעון השני של 2019 עם צמיחה משמעותית בהכנסות ועם עלייה חדה ברווח הנקי, וזאת הודות לשיפור שנרשם בכל 3 החברות הציבוריות שבשליטת הקבוצה.


אלקטרה בע"מ סיימה את המחצית עם המשך הצמיחה בהכנסות, ב-EBITDA, ברווח הנקי ובצבר העבודות בעקבות זכייתה במספר פרויקטים משמעותיים. הצמיחה באלקטרה מיוחסת, בין היתר, לרכישה המוצלחת של שתי חברות קבלניות בארה"ב, וכן ולהמשך ההתרחבות בעסקיה של אלקטרה FM.


אלקטרה מוצרי צריכה ממשיכה להציג שיפור בתוצאות, הן בתחום המזגנים ובמגזר מוצרי הצריכה, והן במגזר קמעונאות החשמל ובפעילותה של גולן טלקום. תוצאות החברה במחצית וברבעון הינן בבחינת הפירות הראשוניים של פעולות ארגון מחדש, בהן נקטה הנהלת החברה, ואנו מעריכים שמגמת השיפור תימשך גם בהמשך השנה.


אלקטרה נדל"ן סיימה את הרבעון עם תוצאות חזקות, הממחישות את עוצמת פעילותה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, תחום הממשיך לשמור ליהנות מביקושים ומיציבות עסקית. בהתאם לכך, גייסה אלקטרה נדל"ן כ-675 מיליון דולר תוך שנתיים לשתי קרנות השקעה פרטיות הפועלות בארה"ב, וזהו הישג חסר תקדים בשוק המקומי.


לאחרונה הודענו על חתימת הסכם לרכישת גרנית הכרמל, שהינה הבעלים של סופרגז. אנו רואים בתחום הגז פוטנציאל משמעותי, ומקווים להשלים בקרוב את העיסקה, בעקבותיה תיווצר לאלקו זרוע פעילות רביעית, לצד 3 החברות הציבוריות שבשליטתה.


עם השלמת העיסקה תגיע מצבת העובדים בקבוצת אלקו והחברות הבנות שלה ללמעלה מ-13,000 עובדים. אנו גאים על כך שאנו אחד מהמעסיקים הגדולים במדינת ישראל".

קבוצת אלקו פרסמה היום את תוצאות הדוחות הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2019.

עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2019:

ההכנסות ברבעון עלו בכ-13.5% לכ-2.52 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.22 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון עלו ב-14.5% לכ-370 מיליון שקל, לעומת כ-323 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני של השנה טיפס בכ-44.7% לסכום של כ-165 מיליון שקל, בהשוואה לכ-114 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של אלקו ברבעון השני לשנת 2019 זינק פי 3 לכ-92.9 מיליון שקל (מתוכו מיוחס לבעלי המניות סכום של כ-45.8 מיליון שקל), בהשוואה לרווח של כ-31 מיליון שקל (מתוכו מיוחס לבעלי המניות סכום של כ-13.2 מיליון שקל) ברבעון המקביל אשתקד.

במהלך הרבעון השני לשנת 2019 תרמו החברות הבנות כ-99 מיליון שקל לרווחי אלקו כדלקמן:
אלקטרה בע"מ סיימה את הרבעון עם הכנסות של כ-1.72 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-47 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-51 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.


אלקטרה נדל"ן רשמה ברבעון הכנסות של כ-44 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-26 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.


אלקטרה מוצרי צריכה רשמה ברבעון הכנסות של כ-714.5 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-26 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2019:

ההכנסות בתקופה עלו בכ-8.9% לסכום של כ4.87 מיליארד שקל, לעומת כ-4.47 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-9.1% לכ-684 מיליון שקל, בהשוואה לסכום של כ-627 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי צמח בכ-32.3% לכ-295 מיליון שקל, לעומת סך כ-223 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במחצית הראשונה לשנת 2019 החברה רשמה עלייה ברווח הנקי של כ-110% לסך כ-167 מיליון שקל, בהשוואה לכ-79 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד.

במהלך המחצית הראשונה לשנת 2019 תרמו החברות הבנות כ-177 מיליון שקל לרווחי אלקו כדלקמן:
אלקטרה בע"מ סיימה את המחצית עם הכנסות של כ-3.39 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-92 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-91 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.


אלקטרה נדל"ן רשמה בתקופה הכנסות של כ-80 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-43 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-10 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.


אלקטרה מוצרי צריכה רשמה במחצית הכנסות של כ-1.34 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-42 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-10 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 30.6.2019, של כ-725.6 מיליון שקל.

סך החוב הפיננסי נטו של אלקו סולו, נכון ליום 30.6.2019, הסתכם בכ-124 מיליון שקל.

הונה העצמי של הקבוצה, נכון ל-30.6.2019, הסתכם בכ-2.06 מיליארד שקל (מתוכם כ-1.11 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות).

אירועים נוספים מתחילת השנה:

ביולי 2019 דיווחה החברה על התקשרות בהסכם לרכישת חברת גרנית הכרמל מידי קבוצת עזריאלי, וזאת בתמורה נטו של כ-767 מיליון שקל. התמורה תשולם באמצעות תשלומים נדחים בסך של 250 מיליון שקל, מימון עצמי של החברה הנרכשת בסך של כ-330 מיליון שקל, והיתרה (כ-187 מיליון שקל) כהשקעה ישירה של החברה.


באפריל 2019 חילקו החברות הבנות, אלקטרה בע"מ ואלקטרה מוצרי צריכה, דיבידנדים שחלקה של החברה בהם הינו בסך של כ-33 מיליון שקל. באוגוסט 2019 הכריזו שתי החברות על חלוקת דיבידנדים נוספת, שחלקה של אלקו בהן תסתכם בכ-30 מיליון שקל.


באפריל 2019 חילקה אלקו לבעלי מניותיה דיבידנד בסך של כ-33 מיליון שקל.
במרץ 2019 אישררה חברת הדירוג מעלות את דירוג החברה לדירוג של +iLA בתחזית דירוג יציבה.

אודות אלקו
קבוצת אלקו עוסקת בייזום, פיתוח והכוונה של חברות ומיזמים עסקיים. הקבוצה פועלת למימוש הזדמנויות עסקיות, בארץ ובחו"ל -הן בתחומי העיסוק של חברות הקבוצה והן במגזרים נוספים. עיקר פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות חברות הבת להלן: אלקטרה (53%), פועלת בתחום שירותים למבנים ותשתיות בארץ ובחו"ל, ובכלל זה: התקנה ושירות של מערכות מיזוג אויר מרכזי, מעליות, תברואה, תשתיות, ביצוע והקמה של מתקני תשתיות לאומיות, פתרונות אבטחה ומיגון משולבים, חשמל וצנרת, בניה, פיקוח וניהול נדל"ן, ייזום נדל"ן, ניהול ותחזוקת נכסים; אלקטרה נדל"ן (64%), עוסקת בתחום רכישה, ניהול והשבחה של מקבצי דיור להשכרה בדרום מזרח ארה"ב - המוחזקים ישירות ע"י החברה וע"י קרנות להשקעה במקבצי דיור בארה"ב - וכן בתחום הנדל"ן המניב והיזמי בארץ ובחו"ל.


אלקטרה מוצרי צריכה (55%), פועלת בתחום ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירות למוצרים, בהפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי חשמל, בפעילות תקשורת סלולארית באמצעות גולן טלקום ובנדל"ן להשקעה; אלקו מדיה & אינטרטיינמנט (100%), פועלת בתחום הפעלת מתחמי קולנוע בפריסה ארצית הכוללת, בין היתר, מכירת כרטיסי קולנוע, מזון ומשקאות במזנונים, השכרת אולמות קולנוע ושטחים מסחריים למטרות שונות ומכירת מדיה (פרסום על מסכי קולנוע). דניאל ומיכאל זלקינד מכהנים כמנכ"לים משותפים של הקבוצה.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il