ערן יונגר מבית השקעות מיטב ד"ש ברוקראז' בהמלצה ראשונה לנופר אנרג'י - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > > המלצות אנליסטים

ערן יונגר מבית השקעות מיטב ד"ש ברוקראז' בהמלצה ראשונה לנופר אנרג'י


מיטב דש
עם מחיר יעד של כ- 112 שקל , תשואת יתר של 24.4%
לחברה מספר יתרונות המובנים באופן פעילותה :

1 .התקנות מערכות קטנות
ובינוניות בשותפות הצרכן הסופי.
1א. דבר זה מפחית את רגישותה לתעריף הנקבע במכרז.
1ב. החברה יכולה "לעקוף" את מגבלות רשת
ההולכה והחלוקה באזור האתר.

2 .קשרים מצוינים עם תאגידים וגופים מוניציפליים המאפשרים לה זמינות גבוהה מאוד לנדל"ן ובכך קיצור משמעותי של זמן הקמת המערכות.

3 .הוספת יכולת אגירה למערכות הקיימות באתר הלקוח הנה הליך מהיר רגולטורית ויהווה תרומה משמעותית לתזרים הפרויקט.

4 .האסדרות הרלוונטיות לחברה מאפשרות ואף מעודדות הקמת מערכות PV בתעריף גבוה יחסית (תעריף גגות) ובהתאם ליעדי משרד האנרגיה גם בכמות עצומה בעשור הקרוב.

אנו מתחילים לסקר את חברת "ע.י נופר אנרג'י" בהמלצת משקל יתר ובמחיר יעד של 112 ₪ למניה.

תחום האנרגיה המתחדשת הוא תחום בוגר ובשל הן מצד החברות המקימות
תחנות כוח המבוססות רוח או סולאר והן מבחינת האסדרות השונות בישראל
ובחו"ל. לכך ישנן מספר השפעות על התחום, רובן לטובת היזמים :

א. מדיניות ממשלתית תומכת. בישראל עלו יעדי ייצור החשמל מאנרגיות
מתחדשות ל %30 לשנת 2030 ,זאת לעומת כ – %10 בשנת 2020 ,המהווים
תוספת של 12 ג'יגה וואט - שילוש השוק הקיים היום. באירופה מרבית המדינות
הגיעו ליעד של %20 בצריכת כלל האנרגיה ממקורות של אנרגיה מתחדשת והיעד
לשנת 2030 עומד על %32 .יתר על כן, תמריצים ממשלתיים באירופה, חלקם
עידוד ממשלתי בשל משבר הקורונה וחלקם עוד לפני כן )Deal Green והסכמי
פריז(, ממשיכים לעודד מעבר לאנרגיות מתחדשות. בארה"ב עולה נשיא
דמוקרטי אשר כבר הבהיר כי הוא מחוייב לאמנת פריז ומעודד גם הוא שימוש
באנרגיות מתחדשות.

ב. רגולציה תומכת. רשות החשמל בישראל ומשרד האנרגיה מפרסמים מכרזים
רבים לאנרגיות מתחדשות ומקלים על חיבור מתקנים קטנים כמו גגות ומאגרים.
באירופה הרגולציה מעודדת ומתקצבת התקנות חדשות, ובארה"ב ככל הנראה
יחזרו המדרגות הגבוהות יותר של הטבות המס לשותפים בפרויקטים.

ג. סביבת ריבית אפסית מאפשרת המשך גיוסי הון בעלות נמוכה מאוד.

ד. עידוד הקמת מערכות PV על גגות ומאגרים )שימושים מעורבים( בשל מחסור
בקרקע זמינה בישראל.
מנגד

ה. מכרזי התעריף האחרונים בישראל נסגרו בתעריפים נמוכים מאד של פחות מ
18 אג' לקוט"ש, כולל אגירה. באירופה חלק גדול של החשמל המיוצר נמכר
במחירי שוק.

ו. חסמי הכניסה לענף נמוכים ומאפשרים לשחקנים רבים מאוד להיכנס לתחום,
בעיקר למערכות הקטנות )גגות(.

ז. מגבלת רשת ההולכה בישראל. רשת החשמל בישראל סובלת מהשקעות חסר
בשנים האחרונות והיא ככל הנראה לא ערוכה לקבלת הספקים ממקורות מגוונים
בחלק מהמקומות וכנראה לא ערוכה ליעדי משרד האנרגיה ל %30 אנרגיות
מתחדשות בשנת 2030 .במחצית הראשונה של 2020 סירבה חברת החשמל
לחיבורים בהספק של כ – %24 מכלל ההספק המבוקש בתקופה זו.

אם כך, אנו נמצאים בשוק בוגר אך לא רווי מבחינת כמות המגה-וואט שתותקן
בישראל ובעיקר באירופה בעשור הקרוב, אך יחד עם זאת, התחרות בתחום
הגגות בישראל הולכת ועולה עם כניסה של שחקנים קטנים לתחום רווי זה כל
עוד האסדרה התעריפית של הגגות מעניקה תעריפים גבוהים ורשת ההולכה
והחלוקה עלולה להוות מגבלה בחלק מהמקומות.

בישראל החברה מדווחת על ארבעה שלבים של הפרויקטים – מערכות
מפיקות, מערכות בהקמה, מערכות ברישוי ומערכות בפיתוח. מרבית
הפרויקטים מיועדים להקמה במהלך השנתיים הקרובות – כ – 437 מגה וואט
התחילו או מתוכננים להתחיל הקמה ולהגיע להפעלה מסחרית בשנתיים
הקרובות, כ – 88 מגה וואט נמצאים בהפעלה מסחרית ועוד כ – 640 מגה וואט
נמצאים בשלב הפיתוח ולגביהם אין כרגע צפי ידוע להקמה. באירופה החברה
פועלת בהתקנות מערכות גדולות יותר, ולאחרונה השלימה סגירה פיננסית של
הפרויקט הגדול הראשון בספרד, ובמקביל מנהלת משאים ומתנים על
פרויקטים נוספים בהיקף של כ - 545 מגה וואט.

לחברה מספר יתרונות המובנים באופן פעילותה : 1 .התקנות מערכות קטנות
ובינוניות בשותפות הצרכן הסופי. 1א. דבר זה מפחית את רגישותה לתעריף
הנקבע במכרז. 1ב. החברה יכולה "לעקוף" את מגבלות רשת ההולכה
והחלוקה באזור האתר. 2 .קשרים מצוינים עם תאגידים וגופים מוניציפליים
המאפשרים לה זמינות גבוהה מאוד לנדל"ן ובכך קיצור משמעותי של זמן
הקמת המערכות. 3 .הוספת יכולת אגירה למערכות הקיימות באתר הלקוח
הנה הליך מהיר רגולטורית ויהווה תרומה משמעותית לתזרים הפרויקט. 4.
האסדרות הרלוונטיות לחברה מאפשרות ואף מעודדות הקמת מערכות PV
בתעריף גבוה יחסית )תעריף גגות( ובהתאם ליעדי משרד האנרגיה גם בכמות
עצומה בעשור הקרוב.

סה"כ לחברה 879,1 מגה וואט בשלבים שונים :
88 מגה וואט בהפעלה מסחרית, 135 מגה וואט בהקמה, 470 מגה וואט ברישוי
כולל ספרד, והיתר כ – 185,1 מגה וואט נמצאים במשאים ומתנים, 545 מגה וואט
באירופה( או כמערכות בפיתוח )640 מגה וואט בישראל, ללא תאריך יעד אך בזיקה
מסויימת לחברה(. חשוב לציין כי הספקים אלה הנם בתחשיב של %100 מהפרויקט
וחלקה של החברה בפרויקטים לרוב נמוך מ 50%

החברה
חברת "ע.י. נופר אנרג'י" הוקמה בשנת 2011 ע"י מר עופר ינאי 35.38% ובשנת 2013 החלה לעסוק בפעילות ייזום בתחום האנרגיה המתחדשת, באמצעות פניה לבעלי גגות, מאגרי מים וקרקעות בהצעה לשיתוף פעולה בדרך של הקמת תאגידי פרויקט משותף, אשר יהיה בעלים של מערכת לייצור חשמל שתוקם על גבי גגות, מאגרי מים וקרקעות של השותף, ויוחזק על ידי
החברה והשותף יחד, באמצעות תאגיד הפרויקט המשותף. לצד פעילות הייזום החלה החברה לעסוק גם בהקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות פוטו -וולטאיות, כקבלן ביצוע, בין היתר עבור תאגידים המוחזקים על ידי החברה ביחד עם שותפים - בעלי גגות עליהם
מוקמות המערכות, תוך מתן מענה מקיף לצרכי ייזום הפרויקטים ושילוב של פעילות הייזום , פעילות ההקמה וביצוע התחזוקה של המערכות הפוטו-וולטאיות.
בשנת 2015 הקימה החברה את המערכת הפוטו- וולטאיות הצפה הראשונה בישראל על גבי מאגר מים )מערכת צפה(, ובשנת 2018 השיקה את המערכת הצפה הראשונה שלה כמערכת בהפעלה מסחרית.
בשנת 2016 החלה החברה לעבוד בשיתוף עם מגזר הפרטי - חברות תעשייתיות וחברות נדל"ן, כאשר נכון להיום כ – %45
ממערכות הקבוצה הינן בשיתוף עם המגזר הפרטי-תעשייתי והיתר, %55 ,עם המגזר הקיבוצי.
בשנת 2019 התקשרה החברה בהסכם שיתוף פעולה עם קרן נוי להקמת "נופר- נוי מאגרים", שותפות מוגבלת, המוחזקת %85
על ידי החברה ו – %15 על ידי קרן נוי, שתחזיק במספר מערכות פוטו -וולטאיות, בעיקר על גבי מאגרי מים וכן על גבי גגות, בהספק מתוכנן כולל של כ-80 מגה-וואט , בייזום החברה ובמימון )חלק ההון העצמי( קרן נוי.
בחודש אוגוסט 2020 התקשרו החברה ובעל השליטה )עופר ינאי( בהסכם מכר מניות עם קרן נוי, מכוחו, בין היתר, קרן נוי רכשה מהחברה ומבעל השליטה, בחודש ספטמבר 2020 מניות של החברה המהוות כ – %97.24 מהון המניות של החברה באותה עת,
כנגד תשלום בסך כולל של כ-228 מיליון ₪. כחלק מהסכם מכר המניות, התקשרה החברה עם קרן נוי בהסכם השקעה ב"נוי-נופר אירופה", שותפות מוגבלת, מכוחו הוקצו לחברה %40 מהזכויות בנוי-נופר אירופה.
נוי-נופר אירופה עוסקת בהשקעות באירופה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, ובכלל זה עוסקת בייזום פרויקט פוטו-וולטאי בהספק מתוכנן של כ-169 מגה-וואט המצוי לקראת הקמה וכן בוחנת רכישה של פרויקטים נוספים בספרד ובאיטליה המצויים בשלבי פיתוח
שונים בהספק כולל של כ- 545 מגה-וואט.
בחודש ספטמבר 2020 השלימה "נופר -נוי אספן סולאר פרויקטים" , שותפות מוגבלת, המוחזקת %65 על ידי חברה ו - %35 על ידי קרן נוי את רכישת %51 מהון המניות של "אספן סולאר בע"מ" )לצד%49 באספן סולאר בע"מ המוחזקים בידי קרן נוי המחזיקה 307 מערכות בהספק כולל של כ -5.15 מגה - וואט.

תחומי פעילות החברה והדיווח המגזרי
1 .ההשקעה וההחזקה במערכות פוטו-וולטאיות בישראל.
2 .הקמה וההפעלה בישראל.
3 .ייזום והשקעה באנרגיות מתחדשות באירופה

תחום השקעה וההחזקה במערכות פוטו-וולטאיות בישראל.
פעילות הקבוצה בתחום הפעילות מבוססת על אסטרטגיה עסקית במסגרתה החברה מתקשרת בהסכמים, עם קיבוצים, חברות תעשיתיות וגופים עסקיים עתירי נדל"ן להקמת תאגיד ייעודי משותף עם השותף, המוקם לצרכי הפרויקט, אשר הינו הבעלים של מערכת לייצור חשמל המוקמת בשטחי השותף. החברה מביאה לתאגיד הפרויקט המשותף את הידע , המומחיות, הניסיון, וכן את יכולות הייזום, הניהול, התכנון, וההקמה של מערכת הפוטו-וולטאית, בעוד השותף מעמיד לתאגיד הפרויקט המשותף את הגגות, מאגרי המים או הקרקעות עליהם יוקמו המערכות. כמו כן, לעיתים החברה פונה לבעלי מקרקעין בהצעה כי החברה תשכור מהם את הגגות בבעלותם ,תקים עליהם מערכות פוטו- וולטאיות ותמכור להם ו/או למחלק החשמל הרלוונטי את החשמל המיוצר במערכות אלו. בכך החברה נהנית מיתרון 'פנימי' – השותף להקמת המערכת הנו צרכן חשמל בעצמו, במרבית המקרים במרחק קצר מהמערכת עצמה, כך שהחברה )השותפות( מוכרת לאחד השותפים את החשמל, עוד לפני שהחשמל נמכר למנהל המערכת – "לפני המונה". תעריף מכירת החשמל לשותף הנו גבוה יותר מהתעריף המובטח ממנהל המערכת. שיעור ההחזקה הממוצע של החברה בשותפויות )תאגידי הפרויקטים( עומד על כ – %42 .

מערכות מפיקות
החברה, כמו חברות אחרות בתחום, פועלת תחת אסדרות שונות של רשות החשמל שהתעדכנו ושונו לאורך השנים :
א. אסדרה לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת בשיטת "מונה נטו". הסדר "מונה נטו" הינה אסדרה צרכנית שהיתה בתוקף מדצמבר 2012 ועד סוף 2018 .בהתאם לאסדרה זו, בסוף כל תקופת חשבון מבוצעת התחשבנות מול חח"י בין היקף צריכת החשמל להיקף ייצור החשמל של הצרכן, על בסיס תעריף זהה. לקבוצה 106 מערכות הפועלות מכוח הסדר מונה נטו, בעלות הספק מותקן של כ- 50 מגה-וואט )חלק החברה כ 21 מגה-וואט.)
ב. אסדרות מבוססות מכסות עם תעריף קבוע )מתקני גגות קטנים(. אסדרה זו מאפשרת לצרכן להקים מערכת פוטו-וולטאית, בהספק של עד 200 קילו- וואט, על-פי אחת החלופות שלהלן:
א. מכירת כל החשמל המיוצר במערכת לחברת חשמל בתעריף קבוע, ותשלום לחברת חשמל בגין צריכת החשמל, או
ב. מכירה לחברת חשמל אך ורק של החשמל המיוצר במערכת ומוזרם לרשת בתעריף קבוע. התעריפים בגין מכירת החשמל לחח"י מכוח אסדרה זו הינם: 48 אג' לקוט"ש עבור מתקנים שהספקם אינו עולה על 15 קילו וואט; ו- 45 אג' לקוט"ש עבור מתקנים שהספקם עולה על 15 קילו-וואט. לקבוצה 480 מערכות הפועלות מכוח הסדר זה, בהספק כולל של כ- 28 מגה וואט )חלק החברה כ- 8 מגה וואט(. בנוסף, בבעלות חברות הקבוצה כ- 347 מערכות בהספק כולל של 67 מגה וואט, )חלק החברה כ - 24 מגה וואט(, המצויות בשלבי הקמה או לקראת הקמה , וכ – 503 מערכות בהספק כולל של כ- 123 מגה וואט, )חלק החברה כ -48 מגה וואט(, המצוינות בשלבי רישוי . מרבית החשמל המיוצר במערכות אלו נמכר למחלקי חשמל היסטוריים או לחברת חשמל.
ג. הליכים תחרותיים. החל משנת 2017 ניתן להקים מתקנים פוטו וולטאיים, בין היתר, מכוח הסדרת תהליכים תחרותיים לקביעת תעריף לייצור חשמל, מכוחה מפרסמת רשות החשמל, מעת לעת, הליכים תחרותיים להקמת מתקנים פוטו וולטאיים מסוגים שונים. במסגרת זו נקבעו בשנים האחרונות תעריפים הנעים בי ן 44.14 אג' לקוט"ש ל – 9.19 אג' לקוט"ש, כתלות בהליכים התחרותיים השונים. חברות הקבוצה זכו בהליכים תחרותים מס' 1 ו- 3 לגגות ומאגרים )תעריפים של 33.23-18.18 אג' לקוט"ש( בהספק כולל הינו כ - 158 מגה וואט AC ,וכן רכשו זכויות מזוכים בהיקף של 88.10 מגה וואט AC( , חלק החברה הינו כ - 6 מגה וואט(, להקמת מערכות בהספק. הספקים אלו מאפשרים הקמת מערכות בהספק כולל של כ - 250 מגה וואט DC) חלק החברה כ- 120 מגה וואט(, הנמצאים בתהליכי הקמה, לקראת הקמה ורישוי.

ה – Deal Green וחוק האקלים האירופי.
בוועידת פריז שנערכה בשנת 2015 הסכימו מנהיגי העולם לנסות לבלום את עליית הטמפרטורה העולמית הממוצעת ונקבע יעד של עלייה של פחות מ-2 מעלות צלזיוס, ביחס לרמות של התקופה הטרום-תעשייתית. ההסכם שהתקבל בפריז קרא להשיג את היעד על ידי הפחתת פליטות גזי חממה והוחלט לנסות להגיע עד לאמצע המאה הנוכחית ל-"אפס פליטות .zero net emissions - "חממה
תוכנית הגרין דיל של האיחוד האירופי משדרגת את המדיניות הרשמית של האיחוד כך שתתאים להתחייבויות בהסכם פריז, ומפרטת תוכניות פעולה ומקצה משאבים על מנת להגיע ליעד - אפס פליטות חממה באירופה עד לשנת 2050.
למעשה, בעוד הסכמי פריז ברובם אינם מחייבים ואינם ספציפיים, הגרין דיל בדרכו להפוך לחוק מחייב – חוק האקלים האירופאי". התוכנית, אשר הושקה על ידי הנציבות האירופית בדצמבר 2019 ,נמצאת בראש סדר העדיפויות של נשיאת הנציבות הנוכחית, אורסולה פון דר ליין. חשוב לציין כי יחד עם השגת יעדי זיהום האוויר, תוכנית זו מתווה את הדרך
ואסטרטגיית הצמיחה של האיחוד האירופאי כאשר כלל תקציבי הפיתוח לשנים הבאות יצטרכו לעמוד בסטנדרטים של תוכנית זו.
תוכנית הגרין דיל נוגעת בכמה רבדים : א. אנרגיה, ב. מבנים, ג. תחבורה, ד. תעשייה. ונוגע בין היתר גם לאיכות המים והמזון שייכנס לאירופה, ומתן דגש על פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשות. תקציב התוכנית נאמד בכ – 700 מיליארד יורו עד 1 טריליון יורו למשך העשור הקרוב. בשנת 2020 תחום הסולאר באירופה צמח בכ – 7.GW18 וקצב ההתקנות השנתי צפוי להגיע לכ GW35 לשנה עד לשנת 2024טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il