איתמר מדיקל מדווחת על הכנסות שיא ברבעון השני של 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהאיתמר מדיקל מדווחת על הכנסות שיא ברבעון השני של 2019


איתמר מדיקל
גידול של 21% בהכנסות ברבעון השני ל-7.4 מיליון דולר; הכנסות ה-WatchPAT ברבעון השני גדלו ב-16% ל-6.5 מיליון דולר; החברה תקיים שיחת ועידה היום בשעה 15:00 שעון ישראל

איתמר מדיקל (NASDAQ & TASE: ITMR), המפתחת, משווקת ומוכרת מכשירים רפואיים לא פולשניים בטכנולוגיה ייחודית לאבחון וטיפול בהפרעות נשימה בשינה ומתמקדת בשוק הקרדיולוגיה, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2019 ולששת החודשים הראשונים של השנה.

"איתמר מדיקל נמצאת בעיצמו של מסע להפוך לספקית המובילה של הפתרון למגפת דום הנשימה בשינה. שיא ההכנסות ברבעון השני מעיד ומשקף כי יש לנו את הטכנולוגיה והאסטרטגיה הנכונות על מנת להשיג יעד שאפתני זה", ציין נשיא ומנכ"ל איתמר מדיקל, גלעד גליק. "ההתמקדות שלנו בקהילה הקרדיולוגית הייתה גורם מפתח בצמיחה האיתנה של 18% בהכנסות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון השני.


אנו מתכוונים להמשיך להגדיל את חלקנו בשוק השינה המוערך ב-3.5 מיליארד דולר, ולהמשיך לענות על צרכי החולים, המבטחים והרופאים ואנו מאמינים כי הדבר יתורגם ליצירת ערך לבעלי המניות שלנו. ההשקות האחרונות של ה-WatchPAT 300 ו-WatchPAT ONE מוכיחות כי אנו מספקים פתרונות המשנים את כללי המשחק. מוצרים אלו מגדילים את נגישות החולים לאבחון וניהול דום נשימה בשינה, תוך הורדת עלויות הטיפול ושיפור התוצאות הרפואיות".

דגשים לרבעון השני ואירועים בתקופה האחרונה

החברה הגיעה להכנסות שיא ברבעון, כולל מכירות שיא של -WatchPAT בכלל ושל WatchPAT בארה"ב בפרט.


החברה הודיעה על הרחבת שיתוף הפעולה עם BioTel Heart, חטיבה של BioTelemetry, על מנת להנגיש את פתרון השינה הכולל של איתמר מדיקל ללקוחות קרדיולוגיה נבחרים של BioTel Heart בארה"ב.
החברה קיבלה אישור FDA והשיקה את ה-WatchPAT ONE, המכשיר הראשון של בדיקה ביתית של דום נשימה שהינו לשימוש חד פעמי.

התוצאות הכספיות ברבעון השני של 2019

ההכנסות ברבעון השני של 2019 גדלו ב-21% ל-7.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה ברובה מגידול במכירות ה-WatchPAT בארה"ב ובאירופה, לצד עלייה במכירות ה-EndoPAT.

הכנסות ה-WatchPAT ברבעון השני של 2019 גדלו ב-16% ל-6.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון השני של 2019 גדלו ב-18% ל-5.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מכירות המוצרים המתכלים והמתחדשים היוו כ-65% מסך מכירות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון השני של 2019, בהשוואה לכ-60% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2019 גדל ל-5.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2019 עלה ל-77.9%, בהשוואה ל-76.4% ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד התפעולי ברבעון השני של 2019 עמד על 1.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול של 1.3 מיליון דולר בהוצאות מכירה ושיווק, הקשורות להרחבת צוות המכירות האמריקאי לטריטוריות גיאוגרפיות וורטיקליות חדשות (27 טריטוריות נכון ליום ה-30 ביוני 2019, בהשוואה ל-19 בסוף הרבעון השני של 2018), ומגידול של 0.4 מיליון דולר בהוצאות הנהלה וכלליות, בעיקר בשל רישום למסחר של תעודות הפיקדון האמריקאיות ב-NASDAQ בארה"ב בחודש פברואר . גידול זה קוזז בחלקו על ידי הגידול בהכנסות.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד התפעולי הסתכם ברבעון השני של 2019 ב-0.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד התפעולי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-0.8 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים והוצאות הקשורות בצמצום כוח אדם, בהשוואה לכ-0.5 מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי ברבעון השני של 2019 הסתכם ב-2 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד הנקי ברבעון השני של 2019 הסתכם ב-1.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-0.7 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, הוצאות הקשורות להפחתת כוח אדם ורווח משערוך של נגזרים, בהשוואה לכ-0.2 מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון המקביל אשתקד.

נכון ליום 30 ביוני 2019, בידי החברה מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר בהיקף של 18 מיליון דולר.

התוצאות הכספיות במחצית הראשונה של 2019

ההכנסות במחצית הראשונה של 2019 גדלו ב-16% ל-13.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-11.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה ברובה מהסיבות שפורטו מעלה, בקיזוז חלקי של עונתיות במכירות ביפן.

הכנסות ה-WatchPAT במחצית הראשונה של 2019 גדלו ב-16% ל-12.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-10.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב במחצית הראשונה של 2019 גדלו ב-24% ל-9.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2019 גדל ל-10.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2019 עלה ל-77.4%, בהשוואה ל-76.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד התפעולי במחצית הראשונה של 2019 עמד על 3.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול של 2.2 מיליון דולר בהוצאות מכירה ושיווק הקשורות להרחבת צוות המכירות האמריקאי לטריטוריות גיאוגרפיות וורטיקליות חדשות כפי שהוסבר לעיל, וגידול של 0.4 מיליון דולר בהוצאות הנהלה וכלליות, בעיקר בשל רישום למסחר של תעודות הפיקדון האמריקאיות ב-NASDAQ בארה"ב בחודש פברואר 2019. גידול זה קוזז בחלקו על ידי הגידול בהכנסות.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד התפעולי הסתכם במחצית הראשונה של 2019 ב-1.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד התפעולי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-1.1 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים והוצאות הקשורות בהפחתת כוח אדם, בהשוואה לכ-0.8 מיליון דולר של הוצאות דומות בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הנקי במחצית הראשונה של 2019 הסתכם ב-3.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של 0.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד הנקי במחצית הראשונה של 2019 הסתכם ב-2.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הנקי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-0.7 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, הוצאות הקשורות להפחתת כוח אדם ורווח משערוך של נגזרים, בהשוואה לכ-(1.3) מיליון דולר במרכיבים דומים במחצית הראשונה של 2018.

אודות איתמר מדיקל בע"מ
איתמר מדיקל בע"מ הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב וב-NASDAQ (ITMR). החברה פועלת מפארק התעשייה בקיסריה ועוסקת מאז היווסדה במחקר ובפיתוח של מכשור רפואי לא פולשני לצורכי דיאגנוסטיקה מבדלת, לרבות בתחום הרפואה הקרדיולוגית ובתחום הפרעות הנשימה. שני קווי המוצר הראשונים של איתמר מדיקל, המבוססים על פיתוח ייחודי של החברה, הם ה-WatchPAT™ מכשיר ביתי לאבחון הפרעות נשימתיות בשינה, וה-EndoPAT™ המכשיר היחיד המאושר על ידי ה-FDA בארה"ב לבדיקת תפקוד האנדותל (תפקוד עורקים), ולהערכת סיכון למחלת העורקים הכליליים ולמחלות קרדיווסקולריות אחרות.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il