TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

החברות הבורסאיות המשיכו לחלק דיבידנדים גבוהים


הבורסה לניע
למרות האירועים בשנת 2023 שטלטלו את שוק ההון ויצרו אי ודאות בשנת 2023 שולמו דיבידנדים בסך כ-27.2 מיליארד שקל, לעומת כ-28.6 מיליארד שקל בשנת השיא 2022
כ-62% מהדיבידנדים שולמו לבעלי מניות מהציבור (כ-17 מיליארד שקל)

206 חברות חילקו דיבידנד השנה לעומת 233 חברות בשנה שעברה

תשואת הדיבידנד הסתכמה השנה ב-2.9%, הגבוהה ביותר מאז 2017

88% מסך הדיבידנדים שולמו ע"י חברות הכלולות במדד הדגל ת"א-125

תשואת דיבידנד ענפית בולטת נרשמה בענפי האנרגיה, נפט וגז (7.6%), הבנקים (5.0%) והשירותים הפיננסיים (4.3%)


יובל צוק, יחידת המחקר


בשנת 2023 חילקו 206 חברות, שמניותיהן נסחרות בבורסה בתל אביב, דיבידנדים בסך כולל של כ-27.2 מיליארד שקל –לעומת שנת 2022 בה נרשם שיא כל הזמנים כשחולקו כ-28.6 מיליארד שקל ע"י 233 חברות.

על אף שבשנת 2023 חלו אירועים משמעותיים בישראל שטלטלו את שוק ההון והגבירו את אי-הודאות במשק, מהרפורמה המשפטית, דרך המשך העלאות הריבית ע"י בנק ישראל שהכבידו על הוצאות המימון של החברות, ועד מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה ב-7 באוקטובר, המשיכו כ-40% מהחברות לחלק את רווחיהן לבעלי המניות.

שיעור החזקות הציבור במניות הנסחרות בבורסה בת"א ממשיך לעלות בהדרגה במהלך השנים האחרונות עד ל-63.3% בסוף שנת 2023, ותרם לכך שחלק הציבור מתוך תקבולי הדיבידנד גדל.

השנה נרשם שיא בסך הדיבידנד שחולק לבעלי מניות מהציבור – כ-62% מהסכום שחולק (16.8 מיליארד שקל), לעומת כ-55% מהדיבידנדים (15.8 מיליארד שקל) בשנת 2022, כשהיתרה שולמה לבעלי העניין.

תשואת הדיבידנד הממוצעת של החברות הבורסאיות בשנת 2023 הסתכמה בכ-2.9%, בהשוואה לכ-2.8% בשנה שעברה. תשואה זו הינה הגבוהה מאז שנת 2017, וגבוהה מזו של שנת השיא אשתקד כיוון ששווי השוק הממוצע בשנת 2023 נמוך בכ-9% לעומת זה של שנת 2022 בעוד סך הדיבידנד נמוך בכ-5% בלבד מזה של שנה שעברה.

אחת מכל חמש חברות בורסאיות (19% מהחברות) חילקה דיבידנד בכל אחת מחמש השנים האחרונות (2019-2023). יותר מאחת מכל ארבע חברות (27%) חילקה דיבידנד לפחות 4 שנים מתוך 5 השנים האחרונות.

ענף הבנקים בלט גם השנה עם דיבידנדים גבוהים בסך מצטבר של למעלה מ-8 מיליארד שקל, המהווים כ-30% מסך הדיבידנד שחילקו החברות הבורסאיות. כמו כן בלט ענף האנרגיה, נפט וגז שהניב תשואת דיבידנד ממוצעת גבוהה של 7.6%.

חלוקת דיבידנדים - לפי מדדי מניות עיקריים

מדד ת"א-35

כשני שליש מהחברות (23 חברות) שמניותיהן כלולות במדד ת"א-35 בסוף שנת 2023 חילקו דיבידנדים בסך כ-16.5 מיליארד שקל, שהם כ-61% מסך הדיבידנד הכולל – שיעור דומה לשנה שעברה בה חילקו 25 חברות כ-17.2 מיליארד שקל.

תשואת הדיבידנד של חברות המדד הסתכמה ב-3.0%, בדומה לתשואה אשתקד.

תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר שייכות לחברות ושותפויות מענף האנרגיה, נפט וגז: קבוצת דלק (14.1%) ושותפות ניו-מד אנרג'י (8.0%) שבשליטתה, ואנרג'יאן (8.4%); וכן לאמות (7.4%) ואיי.סי.אל (6.0%)

מדד ת"א-90

כשני שליש מהחברות (62 חברות) שמניותיהן כלולות במדד ת"א-90 בסוף שנת 2023 חילקו כ-7.6 מיליארד שקל (28% מסך הדיבידנד הכולל), זאת לעומת 66 חברות המדד שחילקו בשנת 2022 כ-7.2 מיליארד שקל.

תשואת הדיבידנד של מניות מדד ת"א-90 הסתכמה ב-3.1%, לעומת 2.5% בשנת 2022.

תשואות דיבידנד בולטות מבין חברות המדד גם שייכות לחברות ענף האנרגיה, נפט וגז - בתי זיקוק (23.4%), נפטא (19.8%) ושותפות ישראמקו (8.8%); וכן ליבואניות הרכב קרסו מוטורס (13.9%) ודלק רכב (11.0%), שבשנים האחרונות מניבות תשואת דיבידנד דו-ספרתית; טלסיס (10.0%); קנון הולדינגס (9.1%) ואלטשולר שחם פיננסים (8.9%).

המחלקות הגדולות (לפי סדר סכומי החלוקה):

בראש רשימת מחלקות הדיבידנדים הגבוהים חזרו לעמוד שני הבנקים הגדולים – פועלים ולאומי.
בנובמבר בעקבות פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" פרסם הפיקוח על הבנקים הנחייה, בה נדרשו הבנקים לבחון מחדש את מדיניות חלוקת הדיבידנדים שלהם על רקע המלחמה והגידול בחוסר הוודאות לגבי הימשכותה והיקף השפעתה על המשק, שהשפיעה על סכומי החלוקה ברבעון הרביעי של השנה (להלן: הנחיית הפיקוח על הבנקים).

פועלים חילק בשנת 2023 את הדיבידנד הגבוה בתולדותיו בסך של כ-2.4 מיליארד שקל, אשר הניב תשואת דיבידנד של 5.8%. הבנק שילם לבעלי מניותיו 40% מהרווחים במאי ובאוגוסט, לפי מדיניות הדיבידנד שלו לחלק עד 40% מהרווח הנקי הרבעוני מפעולות רגילות, אך בעקבות הנחיית הפיקוח על הבנקים שילם בדצמבר 20% בלבד מרווחי הרבעון השלישי.


לאומי שילם בשנת 2023 דיבידנד בסך של כ-2.1 מיליארד שקל, הגבוה ביותר מאז שנת 2007, ורשם תשואת דיבידנד של 4.6%. הבנק חילק בשלושת הרבעונים הראשונים כ-30% מהרווח הנקי הרבעוני, וברבעון הרביעי בעקבות הנחיית הפיקוח על הבנקים חילק כ-20% בלבד מהרווח הנקי של רבעון שלישי.איי.סי.אל. נמצאת במקום השלישי למרות שהושפעה מצניחת מחירי האשלג בשנת 2023 אשר הקטינה את רווחי החברה, וחילקה דיבידנד מדי רבעון בסך שנתי כולל של כ-1.8 מיליארד שקל ששיקף תשואת דיבידנד של כ-6%, זאת לאחר שאשתקד עמדה בראש רשימת המחלקות עם דיבידנדים בסך כ-3.9 מיליארד שקל בזכות תוצאות שיא בשנת 2022 שהציגו עלייה חדה ברווחים.


מזרחי טפחות נמצא במקום הרביעי ברשימה עם סך דיבידנד של כ-1.4 מיליארד שקל ותשואת דיבידנד של 4.3%, ודיסקונט במקום השישי עם סך דיבידנד של כ-1 מיליארד שקל ותשואת דיבידנד של 4.4%. בדומה לפועלים, מדובר בדיבידנד הגבוה ביותר שחולק אי פעם ע"י בנקים אלו.


קבוצת דלק חזרה בשנת 2023 לחלק דיבידנדים לראשונה מאז שנת 2019. החברה רשמה תשואת דיבידנד של כ-14% לאחר ששילמה דיבידנדים רבעוניים בסך כולל של 1.1 מיליארד שקל, שמומן מחלוקת רווחי חברת הבת איתקה מהים הצפוני, ומחלוקת רווחי שותפות ניו-מד ממאגר לוויתן בסך של כ-950 מיליון שקל.


בתי זיקוק שילמה לבעלי מניותיה דיבידנדים בסך כ-0.9 מיליארד שקל, רובם בגין רווחיה הגבוהים בשנת 2022 ובהתאם למדיניות החלוקה של עד 50% מהרווח הנקי השנתי. החברה רשמה את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר מבין חברות מדד ת"א-125 (23.4%).


חלוקת דיבידנדים – לפי ענפים

תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר בשנת 2023 שייכת לענף אנרגיה נפט וגז (7.6%), בזכות הדיבידנדים הגבוהים שחילקו כאמור חברות ושותפויות הנפט והגז, ובראשן קבוצת דלק, שותפות ניו-מד אנרג'י ואנרג'יאן, וכן בתי זיקוק.

תשואת הדיבידנד השנייה בגובהה שייכת לענף הבנקים (5.0%), בזכות הדיבידנדים הגבוהים שחילקו חמשת הבנקים הגדולים שהוזכרו לעיל. רווחי הבנקים הגיעו לשיא בשנת 2023, בין השאר בעקבות העלאות הריבית ע"י בנק ישראל, וסך הרווח המצטבר של חמשת הבנקים הגדולים בשלושת הרבעונים הראשונים של 2023 והרבעון הרביעי של 2022 (בגינם חולקו הדיבידנדים במהלך 2023) הסתכם בכ-26.2 מיליארד שקל, זאת לעומת כ-21.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. סך הדיבידנד שחולק ע"י הבנקים בשנת 2023 (8.2 מיליארד שקל) מהווה כ-30% מרווחיהם.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il