TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

פי.סי.בי טכנולוגיות מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2023

גידול בהכנסות הרבעוניות ל-35 מיליון דולר, גידול של 30% ברווח הגולמי במגזר מעגלים מודפסים – ברווחיות של 19% מסך ההכנסות. זאת בנוסף לצבר שיא בהזמנות של חטיבת מעגלים
בחודשים האחרונים החברה זכתה ודיווחה על עסקאות בהיקף מצטבר של כ-78 מיליון דולר בכל תחומי הפעילות של החברה. חלק מההזמנות כאמור הינם עבור פרויקט בטחוני אסטרטגי בעל ערך מוסף לפעילות החברה, הן ביחס לתחום השימוש הסופי במוצרים והן ביחס ליכולות הטכנולוגיות הנדרשות מהחברה על מנת לייצר מוצרים כאמור;
רווח גולמי של כ-4.3 מיליון דולר, הגבוה בחמשת הרבעונים האחרונים. מעבר לרווח תפעולי; הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-0.4 מיליון דולר;
הכנסות פעילות חברת Inpack בתחום מזעור המערכות האלקטרוניות ברבעון השלישי הגיעו לקצב שנתי של כ-2.5 מיליון דולר;
צבר הזמנות ממשיך להיות גבוה, סך של כ-94 מיליון דולר;
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת מתחילת השנה בסך של כ- 9.4 מיליון דולר;

עובד שפירא, מנכ"ל פי.סי.בי:
"אנחנו שמחים לדווח על מעבר החברה לרווח תפעולי ורווח נקי ברבעון השלישי, תוצאה של מהלכי התייעלות בייצור ותמהיל לקוחות ומוצרים טוב יותר. אנו ממשיכים להתמקד בשיפור הרווחיות במגזר המעגלים המודפסים ותוצאות הרבעון השלישי ממשיכות קו מגמה זה. במקביל, פי.סי.בי ממשיכה להגדיל את צבר ההזמנות שלה בתחום המעגלים המודפסים, ובשבוע שעבר דיווחנו על עסקה נוספת עם לקוח מוביל בתעשייה הביטחונית בהיקף של כ-8 מיליון דולר אשר הצטרפה להזמנות בהיקף מצטבר של כ- 70 מיליון דולר עליהן חתמנו מאז חודש יולי האחרון.
על רקע הביקושים הקיימים כיום בתחום הביטחוני אנו צופים כי תתקבלנה הזמנות המשך בהיקפים משמעותיים בתקופה הקרובה. אנו ערוכים לספק את המוצרים כבר ב-2024 דבר שיתמוך מאוד בהמשך הצמיחה והשיפור ברווחיות החברה.
אנו משקיעים מאמצים רבים בגיוס לקוחות חדשים והעמקת הקשר עם הלקוחות הקיימים בשוק האמריקאי שמהווה שוק אסטרטגי עבורנו. הכניסה האסטרטגית שלנו לתחום מארזים ממוזערים למערכות מרחיבה משמעותית את היצע הפתרונות שאנו מספקים עבור לקוחותינו ופותחת בפנינו הזדמנויות עסקיות חדשות".

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השלישי של 2023 ב-34.9 מיליון דולר, גידול בהשוואה להכנסות של כ-33.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות מקורו בעיקר בגידול במכירות מגזר ההרכבות כתוצאה מעלייה בתפוקות וכן מגידול בהכנסות חברת Inpack בתחום מזעור מערכות אלקטרוניות שהסתכמו בכ-0.6 מיליון דולר ברבעון השלישי ומשקפות קצב הכנסות שנתי של כ-2.5 מיליון דולר.
בתחום המעגלים המודפסים והמצעים רשמה החברה ברבעון השלישי הכנסות בהיקף של כ-15.8 מיליון דולר בהשוואה להכנסות של 16.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. בתחום ההרכבות, הכנסות החברה הסתכמו בכ-19.4 מיליון דולר בהשוואה לכ-18.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.
פעילות חברת הבת Inpack, הפועלת בתחום מזעור מערכות אלקטרוניות, הושקה בתחילת 2023 והכנסות הפעילות גדלות בעקביות מרבעון לרבעון. החברה מצפה להמשך גידול בהכנסות פעילות מגזר זה והגעה להיקף הכנסות משמעותי לאורך שנת 2024.
הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השלישי של 2023 בכ- 4.3 מיליון דולר, גידול של 30% בהשוואה לרבעון המקביל, אז הוא הסתכם בכ- 3.3 מיליון דולר. הגידול נובע ברובו משינוי בתמהיל הלקוחות והמוצרים.
בתחום המעגלים המודפסים הסתכם הרווח הגולמי בכ-3 מיליון דולר (19% מההכנסות) בהשוואה לכ-2.3 מיליון דולר (14% מההכנסות) אשתקד.
בתחום ההרכבות הרווח הגולמי עמד על כ-1 מיליון דולר בדומה לכ-985 אלף דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הוצאות מכירה, שיווק הנהלה וכלליות ומו"פ הסתכמו ברבעון השלישי של 2023 בכ-3.8 מיליון דולר בדומה לרמתן אשתקד, וזאת חרף גידול במצבת העובדים בתחום השיווק והמכירות על מנת לתמוך בצמיחה בפעילות החברה ובפעילות החדשה בתחום מזעור מערכות אלקטרוניות.

צבר ההזמנות של החברה נותר גבוה ולמועד הדוח מסתכם לכ-93.7 מיליון דולר.


לחברה 3 מגזרי פעילות:
ייצור מכירה ושיווק של מעגלים מודפסים ומצעים ("מעגלים מודפסים ומצעים")
הרכבה של רכיבים אלקטרוניים שונים על מעגלים מודפסים ("זיוד אלקטרוניקה")
פעילות בתחום של מיזעור מערכות אלקטרוניות בתחום המיקרו אלקטרוניקה ("מזעור מערכות אלקטרוניות") – פעילות שהתחילה ברבעון הראשון של 2023 להניב לראשונה הכנסות.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי של 2023 בכ-2.5 מיליון דולר, גידול בהשוואה לתזרים של כ-1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, הנובע מקיטון במלאי וגידול בספקים. מתחילת 2023 ייצרה החברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ-9.4 מיליון דולר.
ההון עצמי של החברה, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2023, מסתכם ב-83.6 מיליון דולר, ומהווה כ-66% מסף המאזן, בהשוואה ל-63% מסך המאזן בתקופה המקבילה אשתקד.

אודות פי.סי.בי טכנולוגיות:
פי.סי.בי טכנולוגיות שבשליטת קרן פימי (כ-48%), הינה החברה בין המובילות בעולם בייצור מעגלים מודפסים ומהמובילות בהרכבה של רכיבים ומערכות בכמויות בינוניות וקטנות. החברה אשר נוסדה בשנת 1993 נסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א ועיקר מכירותיה הינן ללקוחות בשוק הביטחוני והרפואי. כיום, החברה הינה היחידה בישראל בעלת יכולת כוללת של ייצור מעגלים מודפסים וביצוע הרכבת מערכות תחת קורת גג אחת, החל משלב תכנון המעגל ועד הרכבת ובדיקת המוצר הסופי. לחברה שלושה תחומי פעילות עיקריים:
ייצור ושיווק מעגלים מודפסים ומצעים: החברה עוסקת בייצור מעגלים מודפסים מתוחכמים ומורכבים מבחינת הגמישות, הצפיפות, מספר השכבות ויכולת העמידות לחום, כאשר התמחותה של החברה הוא בייצור סדרות קטנות ובינוניות במועדי אספקה קצרים.
הרכבת כרטיסים אלקטרוניים ומערכות (זיווד אלקטרוניקה): החברה מבצעת עבור לקוחותיה, הפועלים במגוון רב של תחומים ושווקים, הרכבה של רכיבים שונים כאשר ביכולתה לתת מענה החל משלב ייצור המעגל המודפס ועד להרכבתו המלאה של המוצר ושילוחו בעיקר בשיטת ה-Turn Key אשר מספקת ללקוח מוצר מוגמר.
מזעור מערכות אלקטרוניות : פעילות אשר תכליתה תכנון ופיתוח מצעים לתעשיית המוליכים למחצה וכן תכנון ופיתוח ויצור של אריזות (SIP) בתהליכי הרכבה בטכונלוגיית מיקרו-אלקטרוניקה, אשר יאפשרו לה לעמוד בחזית הטכנולוגית של תעשיית מארזי המיקרו אלקטרוניקה (microelectronics packaging).


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il