פוקס מפרסמת דוחות שנתיים 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירופוקס מפרסמת דוחות שנתיים 2020


הראל ויזל מנכל ובעלים קבוצת פוקס צילום דימה טליאנסקי
ממשיכה באסטרטגיית החדירה לשווקי אירופה וקנדה, לצד התעצמות פעילות האון ליין ואיתור ופיתוח פעילויות חדשות. הכנסות בשנת 2020 לפני התאמות, הסתכמו בכ- 3,030.4 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 7.4% כ- 242.6 מיליון ש"ח
הראל ויזל: "שנת 2020 הוכיחה את הגמישות העסקית והיכולות הניהוליות של קבוצת פוקס בתקופה מאתגרת נוכח השלכות מגפת הקורונה. התוצאות שאנו מציגים היום, חרף העובדה שהיינו סגורים מעל ל 130 ימים, מתבססות על היערכות אסטרטגית ותפעולית נכונה במהלך השנים, מיקוד עסקי גבוה וביצוע התאמות מתחייבות והתייעלות. אסטרטגית הצמיחה של פוקס מתמקדת בשלושה נדבכים מרכזיים: שימור ופיתוח הפעילות בארץ, עם דגש על ליבת האופנה והבית ומוצרי הצריכה הבסיסיים לכל משפחה, פיתוח עסקי הקבוצה בחו"ל לרבות באמצעות פעילות הספורט של החברה הבת, ריטיילורס, והמשך בחינה ומימוש של הזדמנויות עסקיות חדשות בדגש על גיוון הפורטפוליו של הקבוצה וקידום חדשנות בעסקי הקבוצה. במבט קדימה לשנת 2021, קבוצת פוקס ערוכה באופן מיטבי להמשך צמיחה ונהנית מאיתנות פיננסית שתאפשר לה להמשיך ולמנף את מנועי הצמיחה שלה, ביניהם פיתוח פעילות ריטיילורס באירופה ובקנדה עם פתיחתן המתוכננת של חנויות נוספות של נייקי ושל פוט-לוקר, וכן פעילות האון ליין טרמינל X אשר צברה תאוצה בשנת 2020 וצפויה להמשיך ולצמוח בשנים הקרובות, בין היתר, בזכות מגוון מאוד משמעותי של מעל-80 מותגים בינלאומיים שונים".רווח תפעולי - במיליוני ₪

2020

% ממחזור

2019

% ממחזור

שינוי

רווח תפעולי מדווח

409.2

14.6%

349.5

12.6%

17.1%

רווח תפעולי (ללא השפעות IFRS16  וללא רווח משערוך בעקבות עליה לשליטה בחברות מוחזקות)

235.9

8.4%

215.5

7.8%

9.5%


רווח נקי - במיליוני ש"ח

2020

% ממחזור

2019

% ממחזור

שינוי

רווח נקי מדווח 

202.4

7.2%

241.1

8.7%

(16.1%)

רווח נקי (ללא השפעות IFRS16  וללא רווח משערוך בעקבות עליה לשליטה בחברות מוחזקות)

141.1

5.0%

155.2

5.6%

(9.1%)

רווח נקי (ללא רווח משערוך בעקבות עליה לשליטה בחברות מוחזקות)

151.1

5.0%

148.1

5.6%

2.0%

השפעה חשבונאית חד פעמית על דוחות 2020 ברבעון הרביעי בשנת 2020 נרשמו רווחי שערוך חד פעמיים בסך כ- 128 מיליון ש"ח כתוצאה מעליה לשליטה בחברת ללין, מנגד נרשמו הוצאות מימון בגין שערוך אופציה של לאומי פרטנרס לרכישת כ-10% ממניות חברת ריטיילורס.
השפעה חשבונאית חד פעמית על דוחות 2019 בשנת 2019 נרשמו רווחי שערוך חד פעמיים בסך כ-93 מיליון ש"ח כתוצאה מעליה לשליטה בחברות ביליהאוס (בילבונג), אף דבליו אס (אמריקן איגל) ויאנגה.

הכנסות הקבוצה בשנת 2020 (מתוך הדיווח המגזרי על בסיס 100% מהפעילות ולפני התאמות) הסתכמו בכ-3,030.4 מיליון ש"ח, קיטון של כ-7.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
נתוני מכירות חנויות זהות (בתקופות בהן החנויות היו פתוחות באופן מלא) בנטרול תקופות הסגר עלו בשנת 2020 במגזר אופנה ואופנת הבית בכ- 14.4%, מגזר האווירה והטיפוח בכ- 22.4% ובמגזר הספורט עליה של כ- 25.5%.
הרווח הגולמי בשנת 2020 הסתכם בכ-1,565.9 מיליון ש"ח, המהווה כ-56.0% מהמכירות בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ-1,570.3 מיליון ש"ח, המהווה כ-56.8% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-4.4 מיליון ש"ח.
הרווח התפעולי בשנת 2020 הסתכם בכ-409.2 מיליון ש"ח ומהווה כ-14.6% מהמכירות בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ- 349.5 מיליון ש"ח אשתקד, שהיווה 12.6% מהמכירות. הרווח התפעולי בנטרול שערוך הסתכם בכ- 281.2 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח תפעולי בנטרול שערוך אשתקד בסך של 256.5 מיליון ש"ח עליה של כ-24.7 מיליון ש"ח גידול של כ-9.6%.
הרווח התפעולי בשנת 2020 בנטרול תקן 16 IFRSובנטרול שערוך הסתכם בכ-235.9 מיליון ש"ח, ומהווה כ-8.4% מהמכירות. בהשוואה לרווח תפעולי בנטרול תקן 16 IFRSובנטרול השערוך בסך של כ-215.5 מיליון ש"ח המהווה כ-7.8% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-20.4 מיליון ש"ח גידול של כ-9.5%.
רווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2020 בנטרול תקן 16 IFRSובנטרול שערוך הסתכם בכ-90.5 מיליון ש"ח, ומהווה כ-11.4% מהמכירות. בהשוואה לרווח תפעולי בנטרול תקן 16 IFRS ובנטרול השערוך בסך של כ-101.3 מיליון ש"ח המהווה כ- 11.7% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-10.8 מיליון ש"ח קיטון של כ 10.6%.

הרווח הנקי בשנת 2020 הסתכם בכ-202.4 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי אשתקד בסך של כ-241.1 מיליון ש"ח. הרווח הנקי בנטרול השערוך הסתכם בכ-151.1 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי בנטרול שערוך אשתקד בסך של כ-148.1 מיליון ש"ח.
הרווח הנקי בשנת 2020 בנטרול תקן 16 IFRSובנטרול שערוכים חשבונאיים הסתכם בכ-141.1 מיליון ש"ח, ומהווה כ-5.0% מהמכירות. בהשוואה לרווח הנקי אשתקד בנטרול תקן 16IFRS ובנטרול שערוכים חשבונאיים הסתכם בכ-155.2 מיליון ש"ח, ירידה של כ-14.1 מיליון ש"ח קיטון של כ-9.1%.

מפוקס נמסר:
לקראת סוף הרבעון הרביעי (החל מה-27.12.2020) מדינת ישראל נכנסה לסגר שלישי. בתקופה זו המשיכה הקבוצה בהפעלת אתרי האון ליין (אתר טרמינל X, אתר פוקס הום, אתר שילב אתר סאקס ואתר ללין), פעילות שגדלה משמעותית בתקופת הסגר.
באוקטובר, 2020 התקשרה ריטיילורס בהסכמים עם פוט לוקר אירופה בקשר עם הקמת חברה משותפת (שמוחזקת 51% על ידי פוט לוקר ו-49% על ידי ריטיילורס) לפיתוח והפעלת חנויות ופעילות אונליין תחת המותג Foot Locker באמצעות החברה המשותפת במספר מדינות באירופה. החברה רואה בהרחבת פעילות הספורט בארץ ובעולם מנוע צמיחה משמעותי של הקבוצה בשנים הבאות.
החל מהרבעון הרביעי של שנת 2020 רכשה החברה מחברה בשליטת מר אלעד רונן מניות המהוות 20% מהון המניות של שילב בתמורה לסך של כולל של כ-30 מיליון ש"ח כך שלאחר הרכישה מחזיקה בשילב ב- 70%. במקביל רכשה פועלים שוקי הון זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, מרונן 20% מניות שילב וכן זכות להחזיק 20% ממניות בחברת ג'מבו אשר תוקם בעתיד, וזאת בתמורה לסך כולל של כ-40 מיליון ש"ח.
החל מהרבעון הרביעי של 2020 מאחדת החברה את תוצאות חברת ללין בעקבות עסקה שבמסגרתה רכשה החברה מחברות בבעלות של ה"ה רויטל לוי ומירב כהן (להלן המוכרות) 5% ממניות ללין. בעקבות הרכישה עלתה החברה לשליטה ורשמה רווח משערוך ללין בסך כ 128.0 מיליון ש"ח. במקביל באותה עסקה רכשה פועלים שוקי הון מהמוכרות 20% ממניות ללין. לפועלים שוקי הון זו עסקה שניה בקבוצה לאחר העסקה בשילב ובג'מבו. החברה רואה בכך הבעת אמון בעסקי הקבוצה.

עוד נתונים מתוך הדוחות הכספיים:
הכנסות בשנת 2020 בחלוקה למגזרי פעילות, לפני התאמות, הסתכמו בכ- 3,030.4 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 7.4% (כ- 242.6 מיליון ש"ח).
1. ירידה של כ- 342.1 מיליון ש"ח בתחום האופנה ואופנת הבית בארץ, קיטון של 19.0%.
2. ירידה של כ- 10.3 מיליון ש"ח בתחום האופנה בחו"ל, קיטון של 33.8%.
3. ירידה של כ- 25.8 מיליון ש"ח בתחום מוצרי אווירה וטיפוח (ללין), קיטון של 11.6%.
4. עליה של כ- 29.4 מיליון ש"ח בתחום הספורט (ריטיילורס), גידול של 4.8%.
5. עליה של כ- 106.3 מיליון ש"ח באחרים, גידול של 17.4%.

הכנסות הקבוצה בשנת 2020 בהתאם לדוחות הכספיים הסתכמו בסך של כ-2,795.9 מיליון ש"ח לעומת כ-2,764.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-1.1% (כ-31.0 מיליון ש"ח).

החברה יישמה את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 16 -חכירות בדוחותיה הכספיים החל מ- 1/1/19.
למידע נוסף על השפעת התקן על מגזרי החברה ראה בדוח הדירקטוריון של החברה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il