TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה114.04114.04
0.04
0.07
1.73
אקסלנס 1A 82517/11/19
אקסלנס נקסוספטורה112.72111.60
0.18
0.45
5.86
אקסלנס 1A 86.917/11/19
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה123.62123.62
0.21
0.45
6.67
אקסלנס 1A 2717/11/19
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה104.81104.81
0.03
0.02
1.87
אקסלנס 00 4417/11/19
אקסלנס 10-90 פלוספטורה119.50119.50
0.18
0.29
5.03
אקסלנס 1A 190.817/11/19
אקסלנס 85/15פטורה176.42176.42
0.11
0.16
4.34
אקסלנס 2B 243.517/11/19
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה120.85120.85
0.28
0.68
8.95
אקסלנס 00 20.217/11/19
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת127.35127.35
0.06
-0.01
3.87
אקסלנס 0D 30.514/11/19
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה121.41121.41
0.21
0.34
7.18
אקסלנס 2C 2.617/11/19
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה120.15120.15
-
-0.06
3.15
אקסלנס 2A 85.217/11/19
אקסלנס אג"ח כלליפטורה149.25149.25
0.07
-0.09
4.77
אקסלנס 00 126.517/11/19
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת130.71130.71
-0.02
-0.03
-0.40
אקסלנס 0B 99.817/11/19
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ125.05125.05
0.01
0.06
2.13
אקסלנס 0D 529.114/11/19
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה129.16129.16
0.15
0.19
5.39
אקסלנס 0A 252.517/11/19
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת107.95107.95
0.18
-0.40
8.03
אקסלנס 0D 29.814/11/19
אקסלנס אינפלציהפטורה116.60116.60
0.18
0.16
5.88
אקסלנס 1A 23.817/11/19
אקסלנס אפולופטורה173.10173.10
0.20
0.05
6.71
אקסלנס 4D 49.517/11/19
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה48.2047.72
0.04
-0.60
6.88
אקסלנס 2B 34.914/11/19
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה142.57142.57
0.08
-0.16
3.76
אקסלנס 0A 369.617/11/19
אקסלנס ארה"בפטורה131.43131.43
0.20
0.31
20.69
אקסלנס 4D 14.214/11/19
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה166.10166.10
0.13
0.25
4.35
אקסלנס 0B 217.117/11/19
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,451.121,451.12
0.10
-0.71
9.61
אקסלנס 4D 25.514/11/19
אקסלנס דיסקבריפטורה156.39156.39
0.20
0.18
6.37
אקסלנס 2A 91.817/11/19
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה106.92106.92
0.10
-0.05
4.49
אקסלנס 0A 1915.717/11/19
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה153.10153.10
0.11
1.69
-0.78
אקסלנס 4B 17.714/11/19
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה144.76144.76
-0.27
-2.84
-7.79
אקסלנס 0D 19.114/11/19
אקסלנס כספית דולרפטורה94.7194.71
-0.25
-1.22
-5.82
אקסלנס 0D 232.714/11/19
אקסלנס מבחר יתרפטורה230.96230.96
0.41
0.02
14.01
אקסלנס 4B 8.814/11/19
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה137.35137.35
0.18
-0.43
16.14
אקסלנס 4B 10.414/11/19
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה158.30158.30
0.12
0.08
4.66
אקסלנס 0B 342.217/11/19
אקסלנס מחלקתחייבת126.44126.44
0.12
0.09
-0.39
אקסלנס 1B 48.217/11/19
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה113.22113.22
0.03
-0.21
4.59
אקסלנס 00 461.517/11/19
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה107.24107.24
0.06
0.24
1.09
אקסלנס 00 2.317/11/19
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה382.78382.78
0.85
1.17
20.38
אקסלנס 4A 8.417/11/19
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה173.17173.17
-0.32
0.30
12.29
אקסלנס 4D 103.914/11/19
אקסלנס מניות עולםפטורה128.85128.85
0.02
-0.68
17.08
אקסלנס 4D 35.314/11/19
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה110.27110.27
0.88
0.63
11.97
אקסלנס 4B 39.917/11/19
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה103.87103.87
-
0.02
0.32
אקסלנס 00 205.117/11/19
אקסלנס מק"מ שיאפטורה186.91186.91
0.04
-0.06
1.15
אקסלנס 00 59.214/11/19
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת104.69104.69
0.02
-0.44
16.99
אקסלנס 4D 191.414/11/19
אקסלנס סחורות - זהבפטורה56.6256.62
0.04
-1.60
6.59
אקסלנס 5E 7.914/11/19
אקסלנס ענבל דולרפטורה241.04241.04
-0.05
-1.59
-0.83
אקסלנס 0D 135.714/11/19
אקסלנס פלטינוםפטורה130.28130.28
0.05
-0.12
4.54
אקסלנס 00 659.317/11/19
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ472.64472.64
0.06
0.21
1.50
אקסלנס 0A 9.817/11/19
אקסלנס ריבית משתנהפטורה96.1196.11
0.11
0.19
1.39
אקסלנס 0A 51.817/11/19
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה146.13146.13
0.19
0.36
7.09
אקסלנס 1A 41.717/11/19
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה103.83103.83
0.06
0.11
3.46
אקסלנס 4D 92.217/11/19
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה112.65112.65
-0.19
-0.31
20.71
אקסלנס 4D 514/11/19
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה123.11123.11
0.07
-0.14
4.21
אקסלנס 00 534.717/11/19
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה224.04224.04
0.09
-0.02
4.20
אקסלנס 00 524.617/11/19
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה880.53880.53
0.14
0.40
5.32
אקסלנס 1A 34.517/11/19
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ98.7998.79
-0.11
-1.47
2.82
אקסלנס 1D 231.914/11/19
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה108.75108.75
-0.06
-0.07
2.85
אקסלנס 00 15717/11/19
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה123.54123.54
0.15
-1.45
5.63
אקסלנס 0D 181.314/11/19
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה123.98123.98
0.08
-0.48
8.68
אקסלנס 00 101.217/11/19
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה131.56131.56
0.14
-0.24
8.74
אקסלנס 00 139.617/11/19
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה158.59158.59
0.25
-0.50
15.68
אקסלנס 00 74.617/11/19
קסם KTF תל בונד 60פטורה122.11122.11
0.15
0.09
7.45
אקסלנס 00 48.717/11/19
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה123.94123.94
0.13
0.11
7.27
אקסלנס 00 87.717/11/19
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה124.64124.64
0.24
0.35
8.23
אקסלנס 00 35.217/11/19
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה186.82186.82
-0.09
1.96
26.99
אקסלנס 4B 22.114/11/19
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה137.93137.93
0.03
-0.02
3.88
אקסלנס 00 401.117/11/19
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה115.83115.83
-0.09
-0.15
2.40
אקסלנס 00 80.117/11/19
קסם מדד מק"מפטורה111.01111.01
-
0.01
0.33
אקסלנס 00 27.217/11/19
קסם קרן 20-80פטורה130.34130.34
0.09
0.19
7.14
אקסלנס 2A 39.817/11/19
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה139.66139.66
0.06
0.14
6.34
אקסלנס 2A 44.317/11/19
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה133.87133.87
0.22
0.04
8.18
אקסלנס 1A 249.617/11/19
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה142.51142.51
0.12
9.04
אקסלנס 10 106.217/11/19
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה146.10146.10
0.05
-0.42
8.08
אקסלנס 0A 486.317/11/19
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה145.00145.00
-0.03
-0.73
9.13
אקסלנס 00 220.517/11/19
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה158.38158.38
0.84
0.90
19.79
אקסלנס 40 11117/11/19
קסם קרן ממשלתי +10פטורה152.07152.07
0.20
0.48
8.13
אקסלנס 1A 351.917/11/19
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה136.19136.19
0.14
0.26
7.40
אקסלנס 0A 88.417/11/19
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה114.37114.37
-
-0.20
4.40
אקסלנס 00 364.617/11/19
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה122.81122.81
0.12
-0.06
5.98
אקסלנס 00 164.717/11/19
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן