TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה115.52115.52
-0.04
0.01
0.70
אקסלנס 1A 82522/09/21
אקסלנס נקסוספטורה120.28120.28
0.09
0.17
4.85
אקסלנס 1A 86.922/09/21
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה136.17136.17
-
0.21
5.53
אקסלנס 1A 2722/09/21
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.86105.86
-
-0.03
-0.04
אקסלנס 00 4422/09/21
אקסלנס 10-90 פלוספטורה  
-
אקסלנס 1A 190.8 
אקסלנס 85/15פטורה188.01188.01
-0.11
-0.15
4.51
אקסלנס 2B 243.522/09/21
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה  
-
אקסלנס 00 20.2 
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת130.76130.76
-
-0.02
-0.02
אקסלנס 0D 30.514/09/21
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה134.81134.81
-0.26
-0.43
5.97
אקסלנס 2C 2.622/09/21
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה  
-
אקסלנס 2A 85.2 
אקסלנס אג"ח כלליפטורה153.19153.19
0.06
-0.05
2.17
אקסלנס 00 126.522/09/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת130.48130.48
-0.08
-0.14
0.76
אקסלנס 0B 99.822/09/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.19126.19
-
-0.06
אקסלנס 0D 529.114/09/21
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה134.95134.95
0.10
0.16
3.19
אקסלנס 0A 252.522/09/21
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת115.75115.75
-
0.12
0.45
אקסלנס 0D 29.814/09/21
אקסלנס אינפלציהפטורה124.10124.10
-0.02
-0.03
3.60
אקסלנס 1A 23.822/09/21
אקסלנס אפולופטורה180.64180.64
-0.11
-0.24
2.39
אקסלנס 4D 49.522/09/21
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה  
-
אקסלנס 2B 34.9 
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה139.10139.10
0.01
-0.47
-1.54
אקסלנס 0A 369.622/09/21
אקסלנס ארה"בפטורה185.63185.63
-
-1.88
21.27
אקסלנס 4D 14.214/09/21
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה175.58175.58
0.09
0.09
4.42
אקסלנס 0B 217.122/09/21
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,893.701,893.70
-
1.48
-0.28
אקסלנס 4D 25.514/09/21
אקסלנס דיסקבריפטורה  
-
אקסלנס 2A 91.8 
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה110.89110.89
0.01
-0.06
2.57
אקסלנס 0A 1915.722/09/21
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה143.49143.49
-
3.19
16.07
אקסלנס 4B 17.714/09/21
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה145.87145.87
-
-0.01
-2.97
אקסלנס 0D 19.114/09/21
אקסלנס כספית דולרפטורה87.8887.88
-
-0.11
-0.28
אקסלנס 0D 232.714/09/21
אקסלנס מבחר יתרפטורה372.00372.00
-
0.13
3.94
אקסלנס 4B 8.814/09/21
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה197.56197.56
-
1.42
8.41
אקסלנס 4B 10.414/09/21
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה161.62161.62
0.08
0.05
2.52
אקסלנס 0B 342.222/09/21
אקסלנס מחלקתחייבת128.89128.89
-0.03
-0.07
2.43
אקסלנס 1B 48.222/09/21
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה  
-
אקסלנס 00 461.5 
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה109.78109.78
-0.05
0.04
1.44
אקסלנס 00 2.322/09/21
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה519.97519.97
-0.48
1.42
10.22
אקסלנס 4A 8.422/09/21
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה218.51218.51
-
-1.62
12.00
אקסלנס 4D 103.914/09/21
אקסלנס מניות עולםפטורה174.31174.31
-
-2.50
4.89
אקסלנס 4D 35.314/09/21
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה  
-
אקסלנס 4B 39.9 
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה  
-
אקסלנס 00 205.1 
אקסלנס מק"מ שיאפטורה  
-
אקסלנס 00 59.2 
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת141.33141.33
-
-2.71
6.43
אקסלנס 4D 191.414/09/21
אקסלנס סחורות - זהבפטורה88.7788.77
-
0.66
3.35
אקסלנס 5E 7.914/09/21
אקסלנס ענבל דולרפטורה234.13234.13
-
-0.06
-0.70
אקסלנס 0D 135.714/09/21
אקסלנס פלטינוםפטורה132.72132.72
0.05
-0.06
2.06
אקסלנס 00 659.322/09/21
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ479.06479.06
0.06
0.31
2.19
אקסלנס 0A 9.822/09/21
אקסלנס ריבית משתנהפטורה98.5498.54
0.08
0.16
3.08
אקסלנס 0A 51.822/09/21
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה153.11153.11
0.07
0.03
2.78
אקסלנס 1A 41.722/09/21
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה108.71108.71
0.08
0.01
3.07
אקסלנס 4D 92.222/09/21
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה157.74157.74
-
0.13
16.39
אקסלנס 4D 514/09/21
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה122.34122.34
0.02
-0.44
-1.13
אקסלנס 00 534.722/09/21
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה227.52227.52
0.05
-0.07
0.43
אקסלנס 00 524.622/09/21
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה960.52960.52
0.09
0.27
5.30
אקסלנס 1A 34.522/09/21
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ102.40102.40
-
0.14
3.30
אקסלנס 1D 231.914/09/21
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה111.57111.57
0.08
0.20
4.51
אקסלנס 00 15722/09/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה124.75124.75
-
0.31
-0.07
אקסלנס 0D 181.314/09/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה131.10131.10
0.19
0.19
5.94
אקסלנס 00 101.222/09/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה132.73132.73
-
-0.70
-1.44
אקסלנס 00 139.622/09/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה159.19159.19
-
-1.31
-3.11
אקסלנס 00 74.622/09/21
קסם KTF תל בונד 60פטורה129.39129.39
0.19
0.33
6.14
אקסלנס 00 48.722/09/21
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה130.57130.57
0.17
0.38
6.29
אקסלנס 00 87.722/09/21
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה125.88125.88
0.16
0.53
7.91
אקסלנס 00 35.222/09/21
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה254.78254.78
-
-2.46
19.37
אקסלנס 4B 22.114/09/21
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה139.01139.01
-
-0.18
0.10
אקסלנס 00 401.122/09/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה119.12119.12
0.08
0.22
4.88
אקסלנס 00 80.122/09/21
קסם מדד מק"מפטורה111.09111.09
-0.01
-0.02
-0.01
אקסלנס 00 27.222/09/21
קסם קרן 20-80פטורה136.00136.00
0.11
0.49
6.57
אקסלנס 2A 39.822/09/21
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה147.64147.64
0.17
0.42
5.80
אקסלנס 2A 44.322/09/21
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה141.73141.73
0.19
0.24
6.44
אקסלנס 1A 249.622/09/21
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה  
-
אקסלנס 10 106.2 
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה149.84149.84
0.05
-0.41
0.67
אקסלנס 0A 486.322/09/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה153.45153.45
0.13
-0.08
3.84
אקסלנס 00 220.522/09/21
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה184.07184.07
-0.62
1.86
18.19
אקסלנס 40 11122/09/21
קסם קרן ממשלתי +10פטורה155.09155.09
0.07
-0.05
2.04
אקסלנס 1A 351.922/09/21
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה142.30142.30
0.11
0.18
4.69
אקסלנס 0A 88.422/09/21
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 364.6 
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 164.7 
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן