TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה115.29115.29
-
-0.01
0.50
אקסלנס 1A 82510/06/21
אקסלנס נקסוספטורה118.64118.64
0.03
0.28
3.42
אקסלנס 1A 86.910/06/21
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה134.69134.69
0.06
0.13
4.38
אקסלנס 1A 2710/06/21
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.82105.82
0.02
0.02
-0.08
אקסלנס 00 4410/06/21
אקסלנס 10-90 פלוספטורה  
-
אקסלנס 1A 190.8 
אקסלנס 85/15פטורה186.04186.04
0.05
0.23
3.41
אקסלנס 2B 243.510/06/21
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה128.13128.13
0.08
0.24
3.45
אקסלנס 00 20.210/06/21
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת130.77130.77
-
-0.01
-0.02
אקסלנס 0D 30.509/06/21
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה132.89132.89
0.09
0.21
4.46
אקסלנס 2C 2.610/06/21
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה120.90120.90
0.04
0.15
1.21
אקסלנס 2A 85.210/06/21
אקסלנס אג"ח כלליפטורה151.72151.72
0.01
0.17
1.19
אקסלנס 00 126.510/06/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת130.58130.58
0.02
0.05
0.83
אקסלנס 0B 99.810/06/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.23126.23
-0.01
-0.02
-0.03
אקסלנס 0D 529.109/06/21
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה133.55133.55
0.03
0.21
2.12
אקסלנס 0A 252.510/06/21
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת114.65114.65
0.10
0.44
-0.50
אקסלנס 0D 29.809/06/21
אקסלנס אינפלציהפטורה122.93122.93
0.04
0.01
2.62
אקסלנס 1A 23.810/06/21
אקסלנס אפולופטורה179.74179.74
0.04
-0.06
1.88
אקסלנס 4D 49.510/06/21
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה  
-
אקסלנס 2B 34.9 
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה138.38138.38
-0.02
-0.33
-2.05
אקסלנס 0A 369.610/06/21
אקסלנס ארה"בפטורה173.25173.25
-0.07
-0.15
13.18
אקסלנס 4D 14.209/06/21
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה173.14173.14
0.05
0.20
2.97
אקסלנס 0B 217.110/06/21
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,992.771,992.77
-0.36
-1.41
4.94
אקסלנס 4D 25.509/06/21
אקסלנס דיסקבריפטורה  
-
אקסלנס 2A 91.8 
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה109.96109.96
0.05
0.07
1.71
אקסלנס 0A 1915.710/06/21
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה150.28150.28
0.53
3.25
21.57
אקסלנס 4B 17.709/06/21
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה151.05151.05
0.13
0.15
0.48
אקסלנס 0D 19.109/06/21
אקסלנס כספית דולרפטורה88.7688.76
-0.07
-0.09
0.71
אקסלנס 0D 232.709/06/21
אקסלנס מבחר יתרפטורה422.08422.08
-0.21
-0.16
17.93
אקסלנס 4B 8.809/06/21
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה201.92201.92
-0.48
-1.94
10.80
אקסלנס 4B 10.409/06/21
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה160.20160.20
0.02
0.16
1.62
אקסלנס 0B 342.210/06/21
אקסלנס מחלקתחייבת127.88127.88
0.05
-0.09
1.63
אקסלנס 1B 48.210/06/21
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה112.91112.91
0.04
0.17
0.41
אקסלנס 00 461.510/06/21
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה109.44109.44
0.05
0.05
1.13
אקסלנס 00 2.310/06/21
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה525.93525.93
0.14
-2.34
11.48
אקסלנס 4A 8.410/06/21
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה214.43214.43
-0.14
1.04
9.91
אקסלנס 4D 103.909/06/21
אקסלנס מניות עולםפטורה176.46176.46
-0.55
-0.43
6.18
אקסלנס 4D 35.309/06/21
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה158.91158.91
-0.60
-0.14
19.31
אקסלנס 4B 39.910/06/21
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה103.65103.65
-
-0.02
-0.08
אקסלנס 00 205.110/06/21
אקסלנס מק"מ שיאפטורה190.13190.13
-0.01
0.04
-0.23
אקסלנס 00 59.209/06/21
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת140.75140.75
-0.48
0.19
5.99
אקסלנס 4D 191.409/06/21
אקסלנס סחורות - זהבפטורה89.2789.27
-0.61
-0.52
3.94
אקסלנס 5E 7.909/06/21
אקסלנס ענבל דולרפטורה234.80234.80
0.06
0.32
-0.41
אקסלנס 0D 135.709/06/21
אקסלנס פלטינוםפטורה131.62131.62
0.03
0.14
1.22
אקסלנס 00 659.310/06/21
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ476.52476.52
0.04
0.21
1.65
אקסלנס 0A 9.810/06/21
אקסלנס ריבית משתנהפטורה97.7797.77
0.03
0.20
2.27
אקסלנס 0A 51.810/06/21
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה151.64151.64
0.04
0.05
1.79
אקסלנס 1A 41.710/06/21
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה107.38107.38
0.02
0.09
1.81
אקסלנס 4D 92.210/06/21
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה150.60150.60
-0.03
-0.05
11.12
אקסלנס 4D 509/06/21
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה121.76121.76
-0.02
-0.15
-1.60
אקסלנס 00 534.710/06/21
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה225.98225.98
0.03
-0.09
-0.25
אקסלנס 00 524.610/06/21
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה948.55948.55
0.04
0.31
3.99
אקסלנס 1A 34.510/06/21
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ101.41101.41
0.01
0.55
2.30
אקסלנס 1D 231.909/06/21
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה110.23110.23
0.05
0.38
3.25
אקסלנס 00 15710/06/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה123.13123.13
0.25
1.03
-1.37
אקסלנס 0D 181.309/06/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה127.46127.46
0.17
0.53
3.00
אקסלנס 00 101.210/06/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה131.21131.21
-0.05
-0.42
-2.57
אקסלנס 00 139.610/06/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה155.92155.92
-0.10
-0.89
-5.10
אקסלנס 00 74.610/06/21
קסם KTF תל בונד 60פטורה127.00127.00
0.03
0.41
4.18
אקסלנס 00 48.710/06/21
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה128.15128.15
0.02
0.43
4.32
אקסלנס 00 87.710/06/21
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה123.33123.33
-0.06
0.55
5.73
אקסלנס 00 35.210/06/21
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה254.86254.86
-0.10
1.78
19.41
אקסלנס 4B 22.109/06/21
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה138.48138.48
-
0.03
-0.28
אקסלנס 00 401.110/06/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה117.64117.64
0.06
0.42
3.57
אקסלנס 00 80.110/06/21
קסם מדד מק"מפטורה111.10111.10
-
-0.01
אקסלנס 00 27.210/06/21
קסם קרן 20-80פטורה133.52133.52
-0.02
0.45
4.63
אקסלנס 2A 39.810/06/21
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה144.97144.97
0.03
0.44
3.89
אקסלנס 2A 44.310/06/21
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה139.07139.07
0.04
0.40
4.45
אקסלנס 1A 249.610/06/21
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה147.26147.26
0.05
0.17
1.75
אקסלנס 10 106.210/06/21
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה147.71147.71
-
0.02
-0.77
אקסלנס 0A 486.310/06/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה150.20150.20
0.06
0.63
1.64
אקסלנס 00 220.510/06/21
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה174.85174.85
0.32
-0.67
12.27
אקסלנס 40 11110/06/21
קסם קרן ממשלתי +10פטורה153.43153.43
0.05
-0.04
0.95
אקסלנס 1A 351.910/06/21
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה140.28140.28
0.03
0.25
3.20
אקסלנס 0A 88.410/06/21
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 364.6 
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה122.57122.57
-
-0.15
-1.04
אקסלנס 00 164.710/06/21
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן