TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה114.85114.85
0.01
0.22
0.54
אקסלנס 1A 82519/02/20
אקסלנס נקסוספטורה113.13113.13
0.06
0.65
0.94
אקסלנס 1A 86.919/02/20
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה125.91125.91
0.16
0.96
1.30
אקסלנס 1A 2719/02/20
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.25105.25
0.01
0.16
0.26
אקסלנס 00 4419/02/20
אקסלנס 10-90 פלוספטורה120.65120.65
0.03
0.44
0.60
אקסלנס 1A 190.819/02/20
אקסלנס 85/15פטורה178.32178.32
0.11
0.58
0.83
אקסלנס 2B 243.519/02/20
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה123.74123.74
0.07
0.80
1.59
אקסלנס 00 20.219/02/20
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת128.25128.25
0.06
0.10
0.49
אקסלנס 0D 30.518/02/20
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה124.22124.22
0.22
1.13
1.70
אקסלנס 2C 2.619/02/20
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה120.32120.32
0.01
0.16
0.21
אקסלנס 2A 85.219/02/20
אקסלנס אג"ח כלליפטורה150.16150.16
0.02
0.45
0.52
אקסלנס 00 126.519/02/20
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת130.33130.33
-0.01
-0.03
-0.12
אקסלנס 0B 99.819/02/20
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ125.63125.63
0.02
0.09
0.25
אקסלנס 0D 529.118/02/20
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה130.68130.68
0.05
0.62
0.86
אקסלנס 0A 252.519/02/20
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת109.46109.46
0.18
0.33
1.50
אקסלנס 0D 29.818/02/20
אקסלנס אינפלציהפטורה118.10118.10
0.13
0.77
0.99
אקסלנס 1A 23.819/02/20
אקסלנס אפולופטורה175.58175.58
0.15
0.83
1.13
אקסלנס 4D 49.519/02/20
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה48.8748.39
0.08
0.62
0.10
אקסלנס 2B 34.918/02/20
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה144.35144.35
0.01
0.51
0.79
אקסלנס 0A 369.619/02/20
אקסלנס ארה"בפטורה144.27144.27
-0.10
2.41
5.16
אקסלנס 4D 14.218/02/20
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה166.83166.83
0.04
0.49
0.51
אקסלנס 0B 217.119/02/20
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,527.841,527.84
2.69
3.88
5.31
אקסלנס 4D 25.518/02/20
אקסלנס דיסקבריפטורה159.27159.27
0.25
1.05
1.32
אקסלנס 2A 91.819/02/20
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה108.18108.18
0.04
0.62
0.87
אקסלנס 0A 1915.719/02/20
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה140.03140.03
0.34
-2.86
-10.81
אקסלנס 4B 17.718/02/20
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה140.27140.27
-0.26
-2.54
-4.28
אקסלנס 0D 19.118/02/20
אקסלנס כספית דולרפטורה93.4093.40
-0.11
-0.83
-0.90
אקסלנס 0D 232.718/02/20
אקסלנס מבחר יתרפטורה254.96254.96
-0.19
1.60
7.88
אקסלנס 4B 8.818/02/20
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה145.78145.78
2.30
3.71
5.52
אקסלנס 4B 10.418/02/20
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה159.05159.05
0.02
0.42
0.45
אקסלנס 0B 342.219/02/20
אקסלנס מחלקתחייבת126.35126.35
0.08
0.63
0.41
אקסלנס 1B 48.219/02/20
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה114.14114.14
-
0.37
0.57
אקסלנס 00 461.519/02/20
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה107.34107.34
0.01
-0.01
-0.05
אקסלנס 00 2.319/02/20
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה398.36398.36
1.19
4.31
5.41
אקסלנס 4A 8.419/02/20
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה183.47183.47
-0.33
2.05
1.88
אקסלנס 4D 103.918/02/20
אקסלנס מניות עולםפטורה145.28145.28
0.40
4.23
5.31
אקסלנס 4D 35.318/02/20
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה113.99113.99
1.14
4.26
5.08
אקסלנס 4B 39.919/02/20
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה103.82103.82
-
0.01
-0.01
אקסלנס 00 205.119/02/20
אקסלנס מק"מ שיאפטורה186.86186.86
0.03
-0.07
0.14
אקסלנס 00 59.218/02/20
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת117.21117.21
0.01
3.21
4.32
אקסלנס 4D 191.418/02/20
אקסלנס סחורות - זהבפטורה65.7365.73
0.80
4.82
7.49
אקסלנס 5E 7.918/02/20
אקסלנס ענבל דולרפטורה239.98239.98
-0.02
-0.65
0.38
אקסלנס 0D 135.718/02/20
אקסלנס פלטינוםפטורה131.20131.20
0.01
0.38
0.51
אקסלנס 00 659.319/02/20
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ472.12472.12
-
0.04
-0.04
אקסלנס 0A 9.819/02/20
אקסלנס ריבית משתנהפטורה96.6296.62
0.05
0.41
0.46
אקסלנס 0A 51.819/02/20
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה147.70147.70
0.07
0.58
0.94
אקסלנס 1A 41.719/02/20
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה104.22104.22
0.02
0.33
0.37
אקסלנס 4D 92.219/02/20
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה120.86120.86
-0.16
1.63
2.39
אקסלנס 4D 518/02/20
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה124.05124.05
-
0.31
0.51
אקסלנס 00 534.719/02/20
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה226.37226.37
0.02
0.49
0.74
אקסלנס 00 524.619/02/20
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה890.64890.64
0.07
0.60
0.81
אקסלנס 1A 34.519/02/20
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ100.20100.20
-0.06
-0.33
0.41
אקסלנס 1D 231.918/02/20
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה108.48108.48
-0.01
0.09
0.06
אקסלנס 00 15719/02/20
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה125.50125.50
0.30
-0.33
1.47
אקסלנס 0D 181.318/02/20
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה125.12125.12
0.02
0.76
0.96
אקסלנס 00 101.219/02/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה134.49134.49
-
0.81
1.35
אקסלנס 00 139.619/02/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה165.14165.14
-0.01
1.44
2.43
אקסלנס 00 74.619/02/20
קסם KTF תל בונד 60פטורה122.36122.36
0.11
0.63
0.30
אקסלנס 00 48.719/02/20
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה124.07124.07
0.07
0.59
0.28
אקסלנס 00 87.719/02/20
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה125.75125.75
0.17
0.88
0.58
אקסלנס 00 35.219/02/20
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה198.77198.77
-0.35
2.16
2.44
אקסלנס 4B 22.118/02/20
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה138.40138.40
0.01
0.14
0.26
אקסלנס 00 401.119/02/20
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה115.44115.44
-0.03
0.01
0.03
אקסלנס 00 80.119/02/20
קסם מדד מק"מפטורה111.03111.03
-
0.02
0.02
אקסלנס 00 27.219/02/20
קסם קרן 20-80פטורה130.35130.35
-
0.55
0.33
אקסלנס 2A 39.819/02/20
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה140.03140.03
0.09
0.57
0.34
אקסלנס 2A 44.319/02/20
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה133.92133.92
0.13
0.65
0.19
אקסלנס 1A 249.619/02/20
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה145.53145.53
0.09
1.01
1.39
אקסלנס 10 106.219/02/20
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה149.33149.33
-
0.84
1.41
אקסלנס 0A 486.319/02/20
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה148.95148.95
0.01
1.06
1.80
אקסלנס 00 220.519/02/20
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה166.65166.65
1.24
2.43
3.65
אקסלנס 40 11119/02/20
קסם קרן ממשלתי +10פטורה154.10154.10
0.08
0.66
1.08
אקסלנס 1A 351.919/02/20
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה137.21137.21
0.07
0.56
0.68
אקסלנס 0A 88.419/02/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה114.56114.56
0.02
0.40
0.40
אקסלנס 00 364.619/02/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה124.35124.35
0.02
0.53
0.81
אקסלנס 00 164.719/02/20
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן