TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה114.71114.71
-0.10
-0.11
-0.01
אקסלנס 1A 82507/03/21
אקסלנס נקסוספטורה115.59115.59
-0.24
-0.08
0.76
אקסלנס 1A 86.907/03/21
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה130.54130.54
-0.24
-0.01
1.16
אקסלנס 1A 2707/03/21
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.58105.58
-0.09
-0.08
-0.30
אקסלנס 00 4407/03/21
אקסלנס 10-90 פלוספטורה  
-
אקסלנס 1A 190.8 
אקסלנס 85/15פטורה181.28181.28
-0.03
-0.02
0.77
אקסלנס 2B 243.507/03/21
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה122.48122.48
-1.61
-1.46
-1.11
אקסלנס 00 20.207/03/21
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת130.77130.77
-
-0.01
-0.02
אקסלנס 0D 30.504/03/21
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה128.82128.82
0.12
0.15
1.26
אקסלנס 2C 2.607/03/21
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה119.47119.47
-0.12
0.04
0.01
אקסלנס 2A 85.207/03/21
אקסלנס אג"ח כלליפטורה149.22149.22
-0.18
-0.06
-0.47
אקסלנס 00 126.507/03/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת129.84129.84
-0.02
0.05
0.26
אקסלנס 0B 99.807/03/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.27126.27
-
אקסלנס 0D 529.104/03/21
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה130.82130.82
-0.29
-0.21
0.03
אקסלנס 0A 252.507/03/21
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת112.96112.96
-0.26
-0.07
-1.97
אקסלנס 0D 29.804/03/21
אקסלנס אינפלציהפטורה120.27120.27
-0.14
0.40
אקסלנס 1A 23.807/03/21
אקסלנס אפולופטורה177.00177.00
-0.02
0.19
0.33
אקסלנס 4D 49.507/03/21
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה  
-
אקסלנס 2B 34.9 
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה139.05139.05
-0.25
-0.19
-1.58
אקסלנס 0A 369.607/03/21
אקסלנס ארה"בפטורה158.76158.76
-1.78
-1.46
3.72
אקסלנס 4D 14.204/03/21
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה168.48168.48
-0.35
-0.28
0.20
אקסלנס 0B 217.107/03/21
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,978.331,978.33
-1.73
0.64
4.18
אקסלנס 4D 25.504/03/21
אקסלנס דיסקבריפטורה  
-
אקסלנס 2A 91.8 
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה108.17108.17
-0.09
0.13
0.06
אקסלנס 0A 1915.707/03/21
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה138.85138.85
-0.01
-0.23
12.32
אקסלנס 4B 17.704/03/21
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה151.31151.31
-0.26
-0.44
0.65
אקסלנס 0D 19.104/03/21
אקסלנס כספית דולרפטורה90.7290.72
0.06
1.16
2.94
אקסלנס 0D 232.704/03/21
אקסלנס מבחר יתרפטורה386.17386.17
-2.02
-0.44
7.90
אקסלנס 4B 8.804/03/21
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה191.29191.29
-1.30
1.12
4.97
אקסלנס 4B 10.404/03/21
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה157.44157.44
-0.21
-0.16
-0.13
אקסלנס 0B 342.207/03/21
אקסלנס מחלקתחייבת126.10126.10
-0.08
0.05
0.21
אקסלנס 1B 48.207/03/21
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה111.83111.83
-0.14
-0.02
-0.55
אקסלנס 00 461.507/03/21
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה108.63108.63
-0.02
-0.02
0.38
אקסלנס 00 2.307/03/21
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה498.09498.09
0.49
1.18
5.58
אקסלנס 4A 8.407/03/21
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה202.20202.20
-1.97
-1.66
3.64
אקסלנס 4D 103.904/03/21
אקסלנס מניות עולםפטורה166.13166.13
-1.70
-0.85
-0.04
אקסלנס 4D 35.304/03/21
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה140.53140.53
0.29
0.40
5.51
אקסלנס 4B 39.907/03/21
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה103.73103.73
-0.02
0.01
אקסלנס 00 205.107/03/21
אקסלנס מק"מ שיאפטורה190.09190.09
-0.01
-0.05
-0.25
אקסלנס 00 59.204/03/21
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת132.64132.64
-1.70
-1.00
-0.11
אקסלנס 4D 191.404/03/21
אקסלנס סחורות - זהבפטורה91.3891.38
-1.01
-0.32
6.39
אקסלנס 5E 7.904/03/21
אקסלנס ענבל דולרפטורה237.95237.95
-0.20
0.81
0.92
אקסלנס 0D 135.704/03/21
אקסלנס פלטינוםפטורה129.70129.70
-0.20
-0.06
-0.26
אקסלנס 00 659.307/03/21
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ471.36471.36
-0.01
0.03
0.55
אקסלנס 0A 9.807/03/21
אקסלנס ריבית משתנהפטורה95.9095.90
-0.25
-0.21
0.31
אקסלנס 0A 51.807/03/21
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה148.89148.89
-0.33
-0.29
-0.05
אקסלנס 1A 41.707/03/21
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה105.52105.52
-0.16
-0.12
0.05
אקסלנס 4D 92.207/03/21
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה140.25140.25
-1.67
-1.25
3.48
אקסלנס 4D 504/03/21
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה122.19122.19
-0.18
-0.15
-1.25
אקסלנס 00 534.707/03/21
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה224.51224.51
-0.34
-0.33
-0.90
אקסלנס 00 524.607/03/21
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה920.98920.98
-0.34
-0.15
0.96
אקסלנס 1A 34.507/03/21
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ100.74100.74
-0.53
0.79
1.62
אקסלנס 1D 231.904/03/21
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה107.64107.64
-0.15
0.05
0.82
אקסלנס 00 15707/03/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה123.27123.27
-0.39
0.74
-1.26
אקסלנס 0D 181.304/03/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה123.72123.72
-0.18
0.54
-0.02
אקסלנס 00 101.207/03/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה131.96131.96
-0.24
-0.14
-2.01
אקסלנס 00 139.607/03/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה157.83157.83
-0.45
-0.26
-3.94
אקסלנס 00 74.607/03/21
קסם KTF תל בונד 60פטורה122.73122.73
-0.11
0.68
אקסלנס 00 48.707/03/21
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה123.85123.85
-0.12
0.82
אקסלנס 00 87.707/03/21
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה118.74118.74
-0.19
-0.13
1.79
אקסלנס 00 35.207/03/21
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה224.62224.62
-1.14
-1.34
5.24
אקסלנס 4B 22.104/03/21
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה138.41138.41
-0.07
-0.05
-0.33
אקסלנס 00 401.107/03/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה114.75114.75
-0.06
0.14
1.03
אקסלנס 00 80.107/03/21
קסם מדד מק"מפטורה111.12111.12
-0.01
0.02
אקסלנס 00 27.207/03/21
קסם קרן 20-80פטורה129.12129.12
-0.13
0.01
1.18
אקסלנס 2A 39.807/03/21
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה140.46140.46
-0.11
-0.03
0.66
אקסלנס 2A 44.307/03/21
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה134.05134.05
-0.12
0.01
0.68
אקסלנס 1A 249.607/03/21
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה144.16144.16
-0.13
-0.01
-0.39
אקסלנס 10 106.207/03/21
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה146.92146.92
-0.20
0.01
-1.30
אקסלנס 0A 486.307/03/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה146.98146.98
-0.16
0.22
-0.54
אקסלנס 00 220.507/03/21
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה161.10161.10
1.26
1.05
3.44
אקסלנס 40 11107/03/21
קסם קרן ממשלתי +10פטורה150.55150.55
-0.68
-0.73
-0.95
אקסלנס 1A 351.907/03/21
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה136.46136.46
-0.37
-0.28
0.39
אקסלנס 0A 88.407/03/21
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 364.6 
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה122.08122.08
-0.35
-0.29
-1.44
אקסלנס 00 164.707/03/21
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן