TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה113.88113.88
-
-0.06
-0.31
אקסלנס 1A 82516/09/20
אקסלנס נקסוספטורה111.90111.90
-
-0.51
-0.16
אקסלנס 1A 86.916/09/20
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה122.78122.78
-
-0.61
-1.22
אקסלנס 1A 2716/09/20
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.34105.34
-
-0.05
0.34
אקסלנס 00 4416/09/20
אקסלנס 10-90 פלוספטורה  
-
אקסלנס 1A 190.8 
אקסלנס 85/15פטורה177.43177.43
-
-0.45
0.32
אקסלנס 2B 243.516/09/20
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה119.70119.70
-
0.07
-1.72
אקסלנס 00 20.216/09/20
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת130.65130.65
-
0.05
2.37
אקסלנס 0D 30.515/09/20
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה123.71123.71
-
-0.69
1.29
אקסלנס 2C 2.616/09/20
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה118.89118.89
-
-0.39
-0.98
אקסלנס 2A 85.216/09/20
אקסלנס אג"ח כלליפטורה148.19148.19
-
-0.66
-0.80
אקסלנס 00 126.516/09/20
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת129.23129.23
-
-0.24
-0.97
אקסלנס 0B 99.816/09/20
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.25126.25
-
0.74
אקסלנס 0D 529.115/09/20
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה128.10128.10
-
-0.50
-1.13
אקסלנס 0A 252.516/09/20
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת113.11113.11
-
0.03
4.89
אקסלנס 0D 29.815/09/20
אקסלנס אינפלציהפטורה116.39116.39
-
-0.78
-0.47
אקסלנס 1A 23.816/09/20
אקסלנס אפולופטורה172.71172.71
-
-0.80
-0.52
אקסלנס 4D 49.516/09/20
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה49.6449.15
-
-0.02
1.68
אקסלנס 2B 34.909/09/20
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה141.65141.65
-
-0.36
-1.10
אקסלנס 0A 369.616/09/20
אקסלנס ארה"בפטורה144.74144.74
-
0.27
5.50
אקסלנס 4D 14.215/09/20
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה163.69163.69
-
-0.60
-1.39
אקסלנס 0B 217.116/09/20
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,678.741,678.74
-
-2.79
15.71
אקסלנס 4D 25.515/09/20
אקסלנס דיסקבריפטורה  
-
אקסלנס 2A 91.8 
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה107.12107.12
-
-0.45
-0.12
אקסלנס 0A 1915.716/09/20
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה100.40100.40
-
-7.86
-36.05
אקסלנס 4B 17.715/09/20
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה152.60152.60
-
1.98
4.14
אקסלנס 0D 19.115/09/20
אקסלנס כספית דולרפטורה93.8993.89
-
1.49
-0.38
אקסלנס 0D 232.715/09/20
אקסלנס מבחר יתרפטורה291.56291.56
-
-2.72
23.37
אקסלנס 4B 8.815/09/20
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה158.52158.52
-
-2.80
14.74
אקסלנס 4B 10.415/09/20
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה154.96154.96
-
-0.44
-2.13
אקסלנס 0B 342.216/09/20
אקסלנס מחלקתחייבת123.52123.52
-
-0.37
-1.84
אקסלנס 1B 48.216/09/20
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה112.20112.20
-
-0.42
-1.14
אקסלנס 00 461.516/09/20
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה107.58107.58
-
-0.02
0.18
אקסלנס 00 2.316/09/20
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה397.60397.60
-
-2.06
5.21
אקסלנס 4A 8.416/09/20
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה184.37184.37
-
0.10
2.38
אקסלנס 4D 103.915/09/20
אקסלנס מניות עולםפטורה161.11161.11
-
-0.72
16.78
אקסלנס 4D 35.315/09/20
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה107.32107.32
-
-2.52
-1.07
אקסלנס 4B 39.916/09/20
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה103.77103.77
-
-0.02
-0.06
אקסלנס 00 205.116/09/20
אקסלנס מק"מ שיאפטורה188.14188.14
-
0.09
0.83
אקסלנס 00 59.215/09/20
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת128.98128.98
-
-0.96
14.79
אקסלנס 4D 191.415/09/20
אקסלנס סחורות - זהבפטורה69.8369.83
-
1.35
14.19
אקסלנס 5E 7.915/09/20
אקסלנס ענבל דולרפטורה248.69248.69
-
1.88
4.02
אקסלנס 0D 135.715/09/20
אקסלנס פלטינוםפטורה129.13129.13
-
-0.55
-1.07
אקסלנס 00 659.316/09/20
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ465.25465.25
-
-0.33
-1.50
אקסלנס 0A 9.816/09/20
אקסלנס ריבית משתנהפטורה94.3394.33
-
-0.51
-1.92
אקסלנס 0A 51.816/09/20
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה144.20144.20
-
-0.21
-1.45
אקסלנס 1A 41.716/09/20
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה104.04104.04
-
-0.50
0.19
אקסלנס 4D 92.216/09/20
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה129.49129.49
-
1.43
9.70
אקסלנס 4D 515/09/20
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה123.83123.83
-
-0.18
0.33
אקסלנס 00 534.716/09/20
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה224.90224.90
-
-0.12
0.08
אקסלנס 00 524.616/09/20
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה872.97872.97
-
-0.36
-1.19
אקסלנס 1A 34.516/09/20
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ101.31101.31
-
2.00
1.52
אקסלנס 1D 231.915/09/20
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה105.35105.35
-
-0.61
-2.83
אקסלנס 00 15716/09/20
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה128.49128.49
-
1.98
3.89
אקסלנס 0D 181.315/09/20
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה122.24122.24
-
-1.10
-1.36
אקסלנס 00 101.216/09/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה135.07135.07
-
-0.37
1.79
אקסלנס 00 139.616/09/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה165.73165.73
-
-0.83
2.79
אקסלנס 00 74.616/09/20
קסם KTF תל בונד 60פטורה118.64118.64
-
-1.14
-2.75
אקסלנס 00 48.716/09/20
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה119.41119.41
-
-1.09
-3.48
אקסלנס 00 87.716/09/20
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה111.67111.67
-
-0.68
-10.68
אקסלנס 00 35.216/09/20
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה190.61190.61
-
-1.76
-1.77
אקסלנס 4B 22.115/09/20
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה138.70138.70
-
0.04
0.48
אקסלנס 00 401.116/09/20
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה112.42112.42
-
-0.51
-2.58
אקסלנס 00 80.116/09/20
קסם מדד מק"מפטורה111.10111.10
-
-0.01
0.08
אקסלנס 00 27.216/09/20
קסם קרן 20-80פטורה123.58123.58
-
-0.94
-4.88
אקסלנס 2A 39.816/09/20
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה136.59136.59
-
-1.01
-2.12
אקסלנס 2A 44.316/09/20
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה128.99128.99
-
-1.29
-3.49
אקסלנס 1A 249.616/09/20
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה142.28142.28
-
-0.75
-0.87
אקסלנס 10 106.216/09/20
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה148.92148.92
-
-0.54
1.13
אקסלנס 0A 486.316/09/20
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה147.20147.20
-
-0.85
0.60
אקסלנס 00 220.516/09/20
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה135.58135.58
-
-4.00
-15.67
אקסלנס 40 11116/09/20
קסם קרן ממשלתי +10פטורה148.67148.67
-
-0.11
-2.48
אקסלנס 1A 351.916/09/20
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה132.71132.71
-
-0.57
-2.62
אקסלנס 0A 88.416/09/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 364.6 
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה122.68122.68
-
-0.20
-0.54
אקסלנס 00 164.716/09/20
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן