TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה115.39115.39
0.03
0.04
-0.80
אקסלנס 1A 82518/08/22
אקסלנס נקסוספטורה118.81118.81
0.28
0.06
-2.25
אקסלנס 1A 86.918/08/22
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה135.33135.33
0.30
0.48
-2.56
אקסלנס 1A 2718/08/22
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה104.18104.18
0.06
-0.16
-1.67
אקסלנס 00 4418/08/22
אקסלנס 10-90 פלוספטורה  
-
אקסלנס 1A 190.8 
אקסלנס 85/15פטורה184.58184.58
0.21
-0.06
-3.03
אקסלנס 2B 243.518/08/22
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה  
-
אקסלנס 00 20.2 
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת127.51127.51
-0.04
-0.13
-2.04
אקסלנס 0D 30.517/08/22
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה131.49131.49
0.18
0.35
-4.81
אקסלנס 2C 2.618/08/22
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה  
-
אקסלנס 2A 85.2 
אקסלנס אג"ח כלליפטורה148.66148.66
0.26
-0.26
-3.57
אקסלנס 00 126.518/08/22
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת130.08130.08
0.05
-0.05
אקסלנס 0B 99.818/08/22
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.51126.51
-
0.10
0.31
אקסלנס 0D 529.117/08/22
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה131.87131.87
0.28
0.05
-2.92
אקסלנס 0A 252.518/08/22
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת104.96104.96
-0.34
0.18
-8.14
אקסלנס 0D 29.817/08/22
אקסלנס אינפלציהפטורה121.07121.07
0.26
0.03
-3.88
אקסלנס 1A 23.818/08/22
אקסלנס אפולופטורה177.96177.96
0.36
0.16
-2.87
אקסלנס 4D 49.518/08/22
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה  
-
אקסלנס 2B 34.9 
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה132.20132.20
0.16
-0.23
-4.88
אקסלנס 0A 369.618/08/22
אקסלנס ארה"בפטורה168.47168.47
-1.35
-0.21
-12.41
אקסלנס 4D 14.217/08/22
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה173.32173.32
0.30
-0.19
-2.26
אקסלנס 0B 217.118/08/22
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,683.641,683.64
-1.19
1.63
-16.07
אקסלנס 4D 25.517/08/22
אקסלנס דיסקבריפטורה  
-
אקסלנס 2A 91.8 
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה109.27109.27
0.27
0.03
-2.37
אקסלנס 0A 1915.718/08/22
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה213.92213.92
0.45
3.75
18.79
אקסלנס 4B 17.717/08/22
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה  
-
אקסלנס 0D 19.1 
אקסלנס כספית דולרפטורה88.9688.96
-0.45
-4.84
4.92
אקסלנס 0D 232.717/08/22
אקסלנס מבחר יתרפטורה322.58322.58
-0.57
1.48
-19.63
אקסלנס 4B 8.817/08/22
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה184.09184.09
-0.92
2.41
-14.37
אקסלנס 4B 10.417/08/22
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה157.09157.09
0.27
-0.04
-3.34
אקסלנס 0B 342.218/08/22
אקסלנס מחלקתחייבת127.48127.48
0.32
0.09
-3.36
אקסלנס 1B 48.218/08/22
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה  
-
אקסלנס 00 461.5 
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה110.61110.61
0.05
0.49
-0.28
אקסלנס 00 2.318/08/22
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה564.81564.81
1.09
4.24
-3.41
אקסלנס 4A 8.418/08/22
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה174.26174.26
-1.91
-1.12
-16.44
אקסלנס 4D 103.917/08/22
אקסלנס מניות עולםפטורה142.24142.24
-2.62
0.28
-18.19
אקסלנס 4D 35.317/08/22
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה  
-
אקסלנס 4B 39.9 
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה  
-
אקסלנס 00 205.1 
אקסלנס מק"מ שיאפטורה  
-
אקסלנס 00 59.2 
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת116.88116.88
-2.49
0.21
-17.32
אקסלנס 4D 191.417/08/22
אקסלנס סחורות - זהבפטורה71.1871.18
-1.64
-2.16
-14.93
אקסלנס 5E 7.917/08/22
אקסלנס ענבל דולרפטורה220.18220.18
-0.70
-5.11
-1.34
אקסלנס 0D 135.717/08/22
אקסלנס פלטינוםפטורה128.58128.58
0.33
-0.22
-3.64
אקסלנס 00 659.318/08/22
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ480.30480.30
0.09
-0.02
0.03
אקסלנס 0A 9.818/08/22
אקסלנס ריבית משתנהפטורה96.3196.31
0.28
-0.12
-2.70
אקסלנס 0A 51.818/08/22
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה148.34148.34
0.35
-0.19
-3.71
אקסלנס 1A 41.718/08/22
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה105.11105.11
0.28
-0.12
-3.99
אקסלנס 4D 92.218/08/22
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה127.84127.84
-1.46
-1.52
-18.14
אקסלנס 4D 517/08/22
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה117.90117.90
0.26
-0.51
-3.61
אקסלנס 00 534.718/08/22
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה220.20220.20
0.28
-0.20
-3.52
אקסלנס 00 524.618/08/22
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה951.61951.61
0.29
0.25
-2.20
אקסלנס 1A 34.518/08/22
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ94.1594.15
-0.91
-3.83
-4.13
אקסלנס 1D 231.917/08/22
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה110.27110.27
0.26
0.05
-1.79
אקסלנס 00 15718/08/22
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה109.21109.21
-1.06
-5.52
-7.77
אקסלנס 0D 181.317/08/22
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה125.74125.74
0.23
0.26
-5.87
אקסלנס 00 101.218/08/22
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה124.62124.62
0.32
-0.61
-6.46
אקסלנס 00 139.618/08/22
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה143.31143.31
0.55
-0.95
-10.65
אקסלנס 00 74.618/08/22
קסם KTF תל בונד 60פטורה125.18125.18
0.38
0.22
-4.62
אקסלנס 00 48.718/08/22
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה127.18127.18
0.34
0.34
-3.99
אקסלנס 00 87.718/08/22
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה124.60124.60
0.26
0.56
-2.27
אקסלנס 00 35.218/08/22
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה242.95242.95
-1.48
4.96
-7.01
אקסלנס 4B 22.117/08/22
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה131.99131.99
0.30
-0.54
-5.23
אקסלנס 00 401.118/08/22
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה117.31117.31
0.33
0.05
-2.30
אקסלנס 00 80.118/08/22
קסם מדד מק"מפטורה110.74110.74
-0.02
-0.03
-0.32
אקסלנס 00 27.218/08/22
קסם קרן 20-80פטורה134.32134.32
0.25
0.58
-2.62
אקסלנס 2A 39.818/08/22
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה143.50143.50
0.38
0.36
-4.03
אקסלנס 2A 44.318/08/22
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה136.31136.31
0.39
0.10
-5.33
אקסלנס 1A 249.618/08/22
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה  
-
אקסלנס 10 106.2 
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה143.06143.06
0.32
-0.36
-5.91
אקסלנס 0A 486.318/08/22
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה148.88148.88
0.38
-0.16
-6.06
אקסלנס 00 220.518/08/22
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה209.22209.22
1.17
4.67
2.41
אקסלנס 40 11118/08/22
קסם קרן ממשלתי +10פטורה149.72149.72
0.38
-0.19
-4.17
אקסלנס 1A 351.918/08/22
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה138.53138.53
0.33
0.07
-3.63
אקסלנס 0A 88.418/08/22
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 364.6 
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 164.7 
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן