TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה116.19116.19
-0.15
-0.11
-0.11
אקסלנס 1A 82523/01/22
אקסלנס נקסוספטורה120.92120.92
-0.28
-0.52
-0.52
אקסלנס 1A 86.923/01/22
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה137.68137.68
-0.61
-0.87
-0.87
אקסלנס 1A 2723/01/22
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.72105.72
-0.05
-0.22
-0.22
אקסלנס 00 4423/01/22
אקסלנס 10-90 פלוספטורה  
-
אקסלנס 1A 190.8 
אקסלנס 85/15פטורה188.03188.03
-0.60
-1.21
-1.21
אקסלנס 2B 243.523/01/22
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה  
-
אקסלנס 00 20.2 
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת129.68129.68
0.03
-0.38
-0.38
אקסלנס 0D 30.520/01/22
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה135.13135.13
-1.04
-2.18
-2.18
אקסלנס 2C 2.623/01/22
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה  
-
אקסלנס 2A 85.2 
אקסלנס אג"ח כלליפטורה152.84152.84
-0.23
-0.86
-0.86
אקסלנס 00 126.523/01/22
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת130.02130.02
-0.05
-0.09
-0.09
אקסלנס 0B 99.823/01/22
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.09126.09
-
-0.02
-0.02
אקסלנס 0D 529.120/01/22
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה134.99134.99
-0.29
-0.63
-0.63
אקסלנס 0A 252.523/01/22
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת112.67112.67
-0.06
-1.39
-1.39
אקסלנס 0D 29.820/01/22
אקסלנס אינפלציהפטורה124.47124.47
-0.54
-1.18
-1.18
אקסלנס 1A 23.823/01/22
אקסלנס אפולופטורה181.21181.21
-0.52
-1.10
-1.10
אקסלנס 4D 49.523/01/22
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה  
-
אקסלנס 2B 34.9 
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה137.73137.73
-0.15
-0.90
-0.90
אקסלנס 0A 369.623/01/22
אקסלנס ארה"בפטורה176.40176.40
-0.97
-8.28
-8.28
אקסלנס 4D 14.220/01/22
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה176.25176.25
-0.31
-0.61
-0.61
אקסלנס 0B 217.123/01/22
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,964.571,964.57
0.72
-2.06
-2.06
אקסלנס 4D 25.520/01/22
אקסלנס דיסקבריפטורה  
-
אקסלנס 2A 91.8 
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה111.03111.03
-0.36
-0.80
-0.80
אקסלנס 0A 1915.723/01/22
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה194.22194.22
-0.08
7.85
7.85
אקסלנס 4B 17.720/01/22
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה  
-
אקסלנס 0D 19.1 
אקסלנס כספית דולרפטורה85.5785.57
-0.16
0.92
0.92
אקסלנס 0D 232.720/01/22
אקסלנס מבחר יתרפטורה404.21404.21
0.36
0.71
0.71
אקסלנס 4B 8.820/01/22
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה216.87216.87
0.72
0.88
0.88
אקסלנס 4B 10.420/01/22
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה161.15161.15
-0.28
-0.84
-0.84
אקסלנס 0B 342.223/01/22
אקסלנס מחלקתחייבת130.70130.70
-0.50
-0.92
-0.92
אקסלנס 1B 48.223/01/22
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה  
-
אקסלנס 00 461.5 
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה110.45110.45
-0.30
-0.42
-0.42
אקסלנס 00 2.323/01/22
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה578.66578.66
-2.76
-1.04
-1.04
אקסלנס 4A 8.423/01/22
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה192.03192.03
-0.70
-7.92
-7.92
אקסלנס 4D 103.920/01/22
אקסלנס מניות עולםפטורה158.05158.05
-1.43
-9.10
-9.10
אקסלנס 4D 35.320/01/22
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה  
-
אקסלנס 4B 39.9 
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה  
-
אקסלנס 00 205.1 
אקסלנס מק"מ שיאפטורה  
-
אקסלנס 00 59.2 
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת126.22126.22
-1.62
-10.72
-10.72
אקסלנס 4D 191.420/01/22
אקסלנס סחורות - זהבפטורה80.8680.86
-0.66
-3.36
-3.36
אקסלנס 5E 7.920/01/22
אקסלנס ענבל דולרפטורה223.09223.09
-0.10
-0.04
-0.04
אקסלנס 0D 135.720/01/22
אקסלנס פלטינוםפטורה132.49132.49
-0.20
-0.71
-0.71
אקסלנס 00 659.323/01/22
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ479.66479.66
-0.15
-0.10
-0.10
אקסלנס 0A 9.823/01/22
אקסלנס ריבית משתנהפטורה98.3698.36
-0.24
-0.63
-0.63
אקסלנס 0A 51.823/01/22
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה152.67152.67
-0.31
-0.90
-0.90
אקסלנס 1A 41.723/01/22
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה108.66108.66
-0.26
-0.75
-0.75
אקסלנס 4D 92.223/01/22
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה144.11144.11
-0.44
-7.72
-7.72
אקסלנס 4D 520/01/22
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה121.38121.38
-0.13
-0.77
-0.77
אקסלנס 00 534.723/01/22
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה226.39226.39
-0.26
-0.81
-0.81
אקסלנס 00 524.623/01/22
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה966.98966.98
-0.36
-0.62
-0.62
אקסלנס 1A 34.523/01/22
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ96.8496.84
-0.16
-1.39
-1.39
אקסלנס 1D 231.920/01/22
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה111.76111.76
-0.26
-0.46
-0.46
אקסלנס 00 15723/01/22
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה116.29116.29
0.01
-1.79
-1.79
אקסלנס 0D 181.320/01/22
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה132.24132.24
-0.44
-1.00
-1.00
אקסלנס 00 101.223/01/22
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה131.43131.43
-0.08
-1.35
-1.35
אקסלנס 00 139.623/01/22
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה156.62156.62
-0.08
-2.36
-2.36
אקסלנס 00 74.623/01/22
קסם KTF תל בונד 60פטורה129.61129.61
-0.50
-1.25
-1.25
אקסלנס 00 48.723/01/22
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה131.03131.03
-0.46
-1.08
-1.08
אקסלנס 00 87.723/01/22
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה126.15126.15
-0.43
-1.06
-1.06
אקסלנס 00 35.223/01/22
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה252.77252.67
-1.43
-3.29
-3.29
אקסלנס 4B 22.120/01/22
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה137.75137.75
-0.16
-1.10
-1.10
אקסלנס 00 401.123/01/22
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה119.41119.41
-0.25
-0.55
-0.55
אקסלנס 00 80.123/01/22
קסם מדד מק"מפטורה111.07111.07
-
-0.02
-0.02
אקסלנס 00 27.223/01/22
קסם קרן 20-80פטורה136.93136.93
-0.36
-0.73
-0.73
אקסלנס 2A 39.823/01/22
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה147.76147.76
-0.47
-1.18
-1.18
אקסלנס 2A 44.323/01/22
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה142.08142.08
-0.54
-1.33
-1.33
אקסלנס 1A 249.623/01/22
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה  
-
אקסלנס 10 106.2 
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה150.46150.46
-0.21
-1.05
-1.05
אקסלנס 0A 486.323/01/22
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה157.28157.28
-0.39
-0.76
-0.76
אקסלנס 00 220.523/01/22
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה203.73203.73
-2.95
-0.28
-0.28
אקסלנס 40 11123/01/22
קסם קרן ממשלתי +10פטורה154.68154.68
-0.34
-0.99
-0.99
אקסלנס 1A 351.923/01/22
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה142.55142.55
-0.41
-0.83
-0.83
אקסלנס 0A 88.423/01/22
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 364.6 
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 164.7 
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן