TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה114.44114.44
0.03
-0.04
0.18
אקסלנס 1A 82503/12/20
אקסלנס נקסוספטורה113.87113.87
0.04
-0.12
1.60
אקסלנס 1A 86.903/12/20
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה127.24127.24
0.07
-0.24
2.37
אקסלנס 1A 2703/12/20
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.33105.33
0.03
0.01
0.33
אקסלנס 00 4403/12/20
אקסלנס 10-90 פלוספטורה  
-
אקסלנס 1A 190.8 
אקסלנס 85/15פטורה178.79178.79
-0.02
-0.17
1.09
אקסלנס 2B 243.503/12/20
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה121.86121.86
0.30
-0.35
0.05
אקסלנס 00 20.203/12/20
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת130.71130.71
-
2.41
אקסלנס 0D 30.502/12/20
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה125.85125.85
0.03
-0.32
3.04
אקסלנס 2C 2.603/12/20
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה119.00119.00
0.03
-0.06
-0.89
אקסלנס 2A 85.203/12/20
אקסלנס אג"ח כלליפטורה148.75148.75
0.05
-0.15
-0.43
אקסלנס 00 126.503/12/20
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת129.30129.30
0.01
0.10
-0.91
אקסלנס 0B 99.803/12/20
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.27126.27
0.01
0.76
אקסלנס 0D 529.102/12/20
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה129.70129.70
0.05
-0.12
0.10
אקסלנס 0A 252.503/12/20
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת114.61114.61
0.01
0.07
6.28
אקסלנס 0D 29.802/12/20
אקסלנס אינפלציהפטורה118.44118.44
0.07
-0.34
1.28
אקסלנס 1A 23.803/12/20
אקסלנס אפולופטורה174.64174.64
0.02
-0.32
0.59
אקסלנס 4D 49.503/12/20
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה  
-
אקסלנס 2B 34.9 
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה140.89140.89
0.05
-0.15
-1.63
אקסלנס 0A 369.603/12/20
אקסלנס ארה"בפטורה153.06153.06
-0.31
-0.38
11.57
אקסלנס 4D 14.202/12/20
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה166.56166.56
0.07
-0.13
0.34
אקסלנס 0B 217.103/12/20
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,786.721,786.72
0.05
-1.07
23.16
אקסלנס 4D 25.502/12/20
אקסלנס דיסקבריפטורה  
-
אקסלנס 2A 91.8 
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה107.49107.49
0.01
-0.19
0.22
אקסלנס 0A 1915.703/12/20
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה119.33119.33
-4.07
-4.60
-23.99
אקסלנס 4B 17.702/12/20
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה151.25151.25
0.59
0.63
3.21
אקסלנס 0D 19.102/12/20
אקסלנס כספית דולרפטורה90.1790.17
-0.04
-0.96
-4.33
אקסלנס 0D 232.702/12/20
אקסלנס מבחר יתרפטורה320.89320.89
-0.96
-1.98
35.78
אקסלנס 4B 8.802/12/20
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה169.14169.14
-0.50
-1.51
22.43
אקסלנס 4B 10.402/12/20
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה156.45156.45
0.04
-0.15
-1.19
אקסלנס 0B 342.203/12/20
אקסלנס מחלקתחייבת124.82124.82
0.06
-0.17
-0.81
אקסלנס 1B 48.203/12/20
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה111.96111.96
0.02
-0.12
-1.35
אקסלנס 00 461.503/12/20
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה108.12108.12
-0.01
-0.20
0.68
אקסלנס 00 2.303/12/20
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה440.82440.82
1.59
0.99
16.65
אקסלנס 4A 8.403/12/20
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה192.68192.68
-0.10
0.33
6.99
אקסלנס 4D 103.902/12/20
אקסלנס מניות עולםפטורה166.84166.84
-0.05
-1.15
20.93
אקסלנס 4D 35.302/12/20
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה121.75121.75
0.99
-0.45
12.23
אקסלנס 4B 39.903/12/20
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה103.76103.76
0.02
-0.07
אקסלנס 00 205.103/12/20
אקסלנס מק"מ שיאפטורה190.87190.87
-0.02
-0.06
2.29
אקסלנס 00 59.202/12/20
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת132.35132.35
-0.11
-1.11
17.79
אקסלנס 4D 191.402/12/20
אקסלנס סחורות - זהבפטורה78.1378.13
-0.45
-2.15
27.77
אקסלנס 5E 7.902/12/20
אקסלנס ענבל דולרפטורה239.93239.93
-0.10
-0.97
0.36
אקסלנס 0D 135.702/12/20
אקסלנס פלטינוםפטורה129.36129.36
0.03
-0.12
-0.90
אקסלנס 00 659.303/12/20
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ467.50467.50
0.04
0.04
-1.02
אקסלנס 0A 9.803/12/20
אקסלנס ריבית משתנהפטורה95.0395.03
0.03
-0.09
-1.20
אקסלנס 0A 51.803/12/20
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה147.55147.55
0.09
-0.14
0.84
אקסלנס 1A 41.703/12/20
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה104.72104.72
0.03
-0.10
0.85
אקסלנס 4D 92.203/12/20
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה134.24134.24
-0.19
-0.71
13.72
אקסלנס 4D 502/12/20
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה123.37123.37
0.05
-0.08
-0.04
אקסלנס 00 534.703/12/20
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה225.49225.49
0.06
0.02
0.35
אקסלנס 00 524.603/12/20
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה901.78901.78
0.06
-0.12
2.07
אקסלנס 1A 34.503/12/20
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ99.8499.84
-0.10
-0.73
0.05
אקסלנס 1D 231.902/12/20
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה106.07106.07
-
-0.08
-2.17
אקסלנס 00 15703/12/20
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה126.35126.35
-0.09
-0.90
2.16
אקסלנס 0D 181.302/12/20
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה122.69122.69
0.06
-0.18
-1.00
אקסלנס 00 101.203/12/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה134.05134.05
0.08
-0.14
1.02
אקסלנס 00 139.603/12/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה163.05163.05
0.15
-0.28
1.13
אקסלנס 00 74.603/12/20
קסם KTF תל בונד 60פטורה120.41120.41
-0.01
-0.20
-1.30
אקסלנס 00 48.703/12/20
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה121.35121.35
-
-0.16
-1.92
אקסלנס 00 87.703/12/20
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה114.58114.58
0.09
-0.10
-8.35
אקסלנס 00 35.203/12/20
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה209.98209.98
0.21
0.49
8.21
אקסלנס 4B 22.102/12/20
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה138.57138.57
0.03
-0.03
0.38
אקסלנס 00 401.103/12/20
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה112.83112.83
-0.02
-0.12
-2.23
אקסלנס 00 80.103/12/20
קסם מדד מק"מפטורה111.11111.11
0.01
-0.01
0.09
אקסלנס 00 27.203/12/20
קסם קרן 20-80פטורה126.05126.05
0.03
-0.06
-2.98
אקסלנס 2A 39.803/12/20
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה138.08138.08
0.01
-0.17
-1.05
אקסלנס 2A 44.303/12/20
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה131.35131.35
-0.02
-0.23
-1.73
אקסלנס 1A 249.603/12/20
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה143.31143.31
0.08
-0.19
-0.15
אקסלנס 10 106.203/12/20
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה147.89147.89
0.04
-0.18
0.43
אקסלנס 0A 486.303/12/20
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה146.22146.22
-0.02
-0.27
-0.07
אקסלנס 00 220.503/12/20
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה148.41148.41
0.82
-1.24
-7.69
אקסלנס 40 11103/12/20
קסם קרן ממשלתי +10פטורה150.70150.70
0.13
-0.24
-1.15
אקסלנס 1A 351.903/12/20
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה134.72134.72
0.06
-0.27
-1.14
אקסלנס 0A 88.403/12/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 364.6 
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה123.10123.10
0.08
-0.16
-0.20
אקסלנס 00 164.703/12/20
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן