TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה113.67113.67
-0.02
-0.04
-0.49
אקסלנס 1A 82503/06/20
אקסלנס נקסוספטורה109.98109.98
-0.19
-0.14
-1.87
אקסלנס 1A 86.903/06/20
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה119.09119.09
-0.15
0.26
-4.19
אקסלנס 1A 2703/06/20
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.01105.01
-0.02
-0.01
0.03
אקסלנס 00 4403/06/20
אקסלנס 10-90 פלוספטורה114.60114.60
-0.17
-0.10
-4.44
אקסלנס 1A 190.803/06/20
אקסלנס 85/15פטורה175.23175.23
-0.01
-0.06
-0.92
אקסלנס 2B 243.503/06/20
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה112.89112.89
-0.19
-0.14
-7.32
אקסלנס 00 20.203/06/20
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת130.17130.17
0.07
0.16
1.99
אקסלנס 0D 30.502/06/20
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה119.72119.72
0.07
0.06
-1.98
אקסלנס 2C 2.603/06/20
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה119.06119.06
-0.03
-0.08
-0.84
אקסלנס 2A 85.203/06/20
אקסלנס אג"ח כלליפטורה147.87147.87
-0.11
-0.20
-1.02
אקסלנס 00 126.503/06/20
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת129.94129.94
-
-0.01
-0.42
אקסלנס 0B 99.803/06/20
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.15126.15
-
0.01
0.66
אקסלנס 0D 529.102/06/20
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה126.21126.21
-0.22
-0.17
-2.59
אקסלנס 0A 252.503/06/20
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת110.33110.33
0.51
0.97
2.31
אקסלנס 0D 29.802/06/20
אקסלנס אינפלציהפטורה113.78113.78
-0.17
-0.15
-2.70
אקסלנס 1A 23.803/06/20
אקסלנס אפולופטורה170.43170.43
-0.01
0.02
-1.84
אקסלנס 4D 49.503/06/20
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה47.5747.10
-0.08
0.28
-2.57
אקסלנס 2B 34.902/06/20
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה141.18141.18
-0.03
-0.08
-1.42
אקסלנס 0A 369.603/06/20
אקסלנס ארה"בפטורה135.94135.94
0.47
0.55
-0.91
אקסלנס 4D 14.202/06/20
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה160.47160.47
-0.22
-0.14
-3.33
אקסלנס 0B 217.103/06/20
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,435.471,435.47
-0.17
0.02
-1.05
אקסלנס 4D 25.502/06/20
אקסלנס דיסקבריפטורה152.97152.97
-0.14
0.02
-2.69
אקסלנס 2A 91.803/06/20
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה106.50106.50
-0.04
-0.10
-0.70
אקסלנס 0A 1915.703/06/20
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה99.1099.10
-1.98
-4.76
-36.88
אקסלנס 4B 17.702/06/20
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה143.10143.10
0.03
0.94
-2.35
אקסלנס 0D 19.102/06/20
אקסלנס כספית דולרפטורה95.1095.10
-0.68
-0.95
0.90
אקסלנס 0D 232.702/06/20
אקסלנס מבחר יתרפטורה228.30228.30
-0.09
-0.38
-3.40
אקסלנס 4B 8.802/06/20
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה135.98135.98
0.04
0.01
-1.57
אקסלנס 4B 10.402/06/20
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה153.18153.18
-0.16
-0.23
-3.25
אקסלנס 0B 342.203/06/20
אקסלנס מחלקתחייבת123.21123.21
-0.06
0.02
-2.09
אקסלנס 1B 48.203/06/20
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה112.47112.47
0.03
-0.04
-0.90
אקסלנס 00 461.503/06/20
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה106.28106.28
-0.09
-0.23
-1.03
אקסלנס 00 2.303/06/20
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה355.98355.98
-0.13
0.62
-5.80
אקסלנס 4A 8.403/06/20
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה168.07168.07
0.59
1.94
-6.67
אקסלנס 4D 103.902/06/20
אקסלנס מניות עולםפטורה140.38140.38
0.11
1.16
1.75
אקסלנס 4D 35.302/06/20
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה94.6394.63
-0.61
-0.67
-12.77
אקסלנס 4B 39.903/06/20
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה103.84103.84
-0.01
0.01
אקסלנס 00 205.103/06/20
אקסלנס מק"מ שיאפטורה187.89187.89
-0.01
-0.04
0.70
אקסלנס 00 59.202/06/20
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת114.42114.42
0.44
1.63
1.83
אקסלנס 4D 191.402/06/20
אקסלנס סחורות - זהבפטורה63.3263.32
-0.50
2.44
3.55
אקסלנס 5E 7.902/06/20
אקסלנס ענבל דולרפטורה246.63246.63
-0.39
-0.39
3.16
אקסלנס 0D 135.702/06/20
אקסלנס פלטינוםפטורה129.13129.13
-0.02
-0.07
-1.07
אקסלנס 00 659.303/06/20
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ464.68464.68
-0.23
-0.22
-1.62
אקסלנס 0A 9.803/06/20
אקסלנס ריבית משתנהפטורה93.8893.88
-0.13
-0.21
-2.39
אקסלנס 0A 51.803/06/20
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה139.44139.44
-0.36
-0.46
-4.70
אקסלנס 1A 41.703/06/20
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה103.42103.42
-0.11
-0.11
-0.40
אקסלנס 4D 92.203/06/20
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה117.33117.33
1.34
1.34
-0.60
אקסלנס 4D 502/06/20
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה123.62123.62
0.01
0.16
אקסלנס 00 534.703/06/20
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה221.40221.40
-0.06
-0.06
-1.47
אקסלנס 00 524.603/06/20
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה850.85850.85
-0.24
0.10
-3.69
אקסלנס 1A 34.503/06/20
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ97.3997.39
0.38
0.38
-2.41
אקסלנס 1D 231.902/06/20
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה106.15106.15
0.01
-0.09
-2.09
אקסלנס 00 15703/06/20
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה126.65126.65
-0.45
-0.39
2.40
אקסלנס 0D 181.302/06/20
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה123.06123.06
-0.02
-0.01
-0.70
אקסלנס 00 101.203/06/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה134.27134.27
-0.02
-0.12
1.18
אקסלנס 00 139.603/06/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה164.28164.28
-0.05
-0.24
1.89
אקסלנס 00 74.603/06/20
קסם KTF תל בונד 60פטורה117.99117.99
-0.27
-0.55
-3.28
אקסלנס 00 48.703/06/20
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה118.39118.39
-0.35
-0.59
-4.31
אקסלנס 00 87.703/06/20
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה108.31108.31
-0.68
-0.88
-13.37
אקסלנס 00 35.203/06/20
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה181.08181.08
1.04
1.00
-6.68
אקסלנס 4B 22.102/06/20
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה138.57138.57
0.03
0.04
0.38
אקסלנס 00 401.103/06/20
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה113.58113.58
0.09
-0.05
-1.58
אקסלנס 00 80.103/06/20
קסם מדד מק"מפטורה111.10111.10
-0.01
0.08
אקסלנס 00 27.203/06/20
קסם קרן 20-80פטורה121.66121.66
-0.53
-0.66
-6.36
אקסלנס 2A 39.803/06/20
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה135.75135.75
-0.18
-0.35
-2.72
אקסלנס 2A 44.303/06/20
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה128.40128.40
-0.36
-0.73
-3.94
אקסלנס 1A 249.603/06/20
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה141.07141.07
0.02
0.10
-1.71
אקסלנס 10 106.203/06/20
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה148.76148.76
0.03
-0.05
1.02
אקסלנס 0A 486.303/06/20
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה147.83147.83
0.08
0.04
1.03
אקסלנס 00 220.503/06/20
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה139.62139.62
-0.07
0.89
-13.16
אקסלנס 40 11103/06/20
קסם קרן ממשלתי +10פטורה143.96143.96
-0.14
0.02
-5.57
אקסלנס 1A 351.903/06/20
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה129.77129.77
-0.28
-0.35
-4.78
אקסלנס 0A 88.403/06/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה110.53110.53
-0.21
-0.37
-3.13
אקסלנס 00 364.603/06/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה121.09121.09
-0.06
-0.09
-1.83
אקסלנס 00 164.703/06/20
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן