TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   11.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   53.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


22


מניות, שהם 4.03% מהקרן
דלק רכבמניה0.51,7000.1
גזית גלובמניה0.391,0000.0
איי.סי.אלמניה0.331,5000.0
BANK OF CHINA מניה0.3118,0500.0
IND&COMM BK OF CHINA-H מניה0.2812,6000.0
יואל מניה0.273000.0
אורמת מניה0.261,2000.0
ALIBABA GROUP HOLDINGS מניה0.25820.0
נצבא מניה0.256000.0
TRIUMPH GROUP INC מניה0.191000.0
AMERADA HESS CORP US מניה0.18900.0
אפי נכסיםמניה0.154000.0
נפטאמניה0.151,0000.0
AGCO CORP מניה0.12880.0
בינלאומימניה0.113000.0
ארפורט סיטימניה0.14000.0
אלביט מערכותמניה0.08440.0
בריינסוויימניה0.073000.0
CHAODA MODERN AGRICULTURE מניה0.0216,0000.0
אינטק פארמ מניה0.024,0000.0
פלאסה סנטמניה0 0.0
קנאשורמניה0 0.0


6


תעודות סל, שהם 2.94% מהקרן
הראלס יא תא75 תעודת סל0.915,0000.1
תכלתגל לח סין תעודת סל0.71,0000.1
קסםסמ קי דקסשח תעודת סל0.445330.1
תכלמר נג דקס תעודת סל0.445400.1
פסג מדד נז דקס תעודת סל0.361,0000.0
פסגמ ב תא100 תעודת סל0.11,0000.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.17% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.1215,0000.0
סינרג'י אג א-ס אג"ח להמרה0.0526,9840.0


36


אג"חים קונצרני, שהם 5.19% מהקרן
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.6168,0000.1
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.3840,0000.0
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.3566,2030.0
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.3242,0000.0
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.3237,9970.0
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0.2930,0000.0
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני0.2830,1000.0
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.2522,5000.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.2426,8420.0
חברה לישראלאגח7 אג"ח קונצרני0.2220,0000.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.1860,0000.0
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.1618,2290.0
גלובל פינ8אגח ד אג"ח קונצרני0.1516,1630.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.1412,8570.0
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.1315,0000.0
אנגל משאב אגח ז אג"ח קונצרני0.113,1250.0
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.112,0000.0
כללביט אגח א אג"ח קונצרני0.098,0000.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.0810,0000.0
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.0810,0000.0
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.0810,0000.0
סינרג'יכב אגח ב אג"ח קונצרני0.0843,9670.0
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.077,5000.0
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.067,0000.0
אנגל משאב אגח ו אג"ח קונצרני0.067,0690.0
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.067,7690.0
אפריקה נכס אגחו אג"ח קונצרני0.067,4000.0
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.055,9980.0
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.055,0000.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.0515,0000.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.044,5220.0
סוהו נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.0336,3320.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.033,0400.0
אברות אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


6


אג"חים מדינה, שהם 76.83% מהקרן
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה23.642,850,0003.0
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה21.372,047,5312.8
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה15.821,750,0002.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה7.85800,0001.0
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה7.02900,0000.9
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה1.13100,0000.1


1


CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
דלר-502M0.0395C CALL אופציית0.0130.0


1


PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן
דלר-502M0.0395P PUT אופציית-0.01-30.0


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.00% מהקרן
SPDR GOLD TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.41050.1
WISDOMTREE INDIA EARNINGS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.344600.0
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.262000.0


27


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.36% מהקרן
חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.09148,1110.0
אייס דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.067,2720.0
אפסק אג א-ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0429,9130.0
קמור אג ח-ס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0413,3330.0
אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0330,0000.0
חפציבה גר אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0319,7600.0
קמור ח חש12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.026,6660.0
אפסק אגא חש1211 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.014,1060.0
חפצח אגא חש09/2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0124,6850.0
סינרגי ב חש14/6 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.013,6630.0
סינרגי ב חש14/8 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.013,6640.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.013,6630.0
אוברלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה070,0000.0
אמפל אמרי אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,0000.0
אמפלאמ ב חש13/1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,5000.0
אמפלאמ ב חש14/1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,5000.0
אנטר הולד אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0
בוימלגרין -ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,5250.0
בסר אירופ אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,0500.0
גלובל8ד חש12/10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01020.0
גלובל8ד חש13/7 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05960.0
גראדלינק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0102,0570.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה084,4520.0
סינרגי א חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,2480.0
סינרגי א חש14/6 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,2480.0
סינרגי א חש14/8 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,2480.0
סנה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה040,0000.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.50% מהקרן
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים7.61 1.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים1.29 0.2
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.58 0.1
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן